Bản án 01/2007/DSST ngày 03/05/2007 về tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn ông Trần Văn Đức và bị đơn ông Trần Văn Sửu

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

BẢN ÁN 01/2007/DSST NGÀY 03/05/2007 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIỮA NGUYÊN ĐƠN ÔNG TRẦN VĂN ĐỨC VÀ BỊ ĐƠN ÔNG TRẦN VĂN SỬU 

Bản án đang cập nhật nội dung

25
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 01/2007/DSST ngày 03/05/2007 về tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn ông Trần Văn Đức và bị đơn ông Trần Văn Sửu

Số hiệu:01/2007/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Trà Vinh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:03/05/2007
Là nguồn của án lệ
  Bản án/Quyết định sơ thẩm
   Án lệ được căn cứ
     
    Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
     Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về