Bản án 01/2020/DS-ST ngày 17/01/2020 về yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÚK, TỈNH ĐẮK LẮK

BẢN ÁN 01/2020/DS-ST NGÀY 17/01/2020 VỀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

Trong các ngày 15, 17/01/2020, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 92/2019/TLST-DS ngày 15/7/2019 về “Yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 44/2019/QĐXXST-DS ngày 13/12/2019, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Anh Trần Văn Th – vắng mặt.

Đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Trần T - có mặt.

Đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng: Ông Bùi Văn B (văn bản ủy quyền ngày 12/11/2019) – có mặt.

Cùng địa chỉ: Thôn T, xã P, huyện K, tỉnh Đắk Lắk.

- Bị đơn: Anh Huỳnh Thanh H – vắng mặt.

Đa chỉ: Thôn T, xã P, huyện K, tỉnh Đắk Lắk.

Đại diện theo ủy quyền của anh H: Chị Nguyễn Thị Kiều L (văn bản ủy quyền ngày 06/01/2020) – có mặt.

Đa chỉ: Thôn T, xã P, huyện K, tỉnh Đắk Lắk.

NỘI DUNG VỤ ÁN

- Theo đơn khởi kiện, quá trình giải quyết vụ án và tại phiên toà đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Bùi Văn B trình bày: Ngày 27/01/2019, anh Huỳnh Thanh H có hành vi đánh anh Trần Văn Th gây thương tích, theo kết luận giám định pháp y thương tích 9%, tạm thời 12 tháng, đương sự đang điều trị ngoại trú về bệnh tâm thần. Anh Trần Văn Th đã đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa thị xã B và Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắk. Sau khi bị đánh gây thương tích anh Trần Văn Th đã bị thiệt hại với những khoản chi phí như sau:

- Tiền thuê xe từ nhà đi Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắk 04 chuyến x 600.000 đồng/chuyến = 2.400.000 đồng;

- Tiền thuê xe đi giám định sức khỏe tại Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk 02 chuyến đi và về 600.000 đồng/chuyến x 02 = 1.200.000 đồng;

- Tiền viện phí theo hóa đơn 882.016 đồng;

- Tiền mua thuốc điều trị 3.000.000 đồng;

- Tiền thu nhập thực tế bị mất trong thời gian khám, nằm điều trị tại bệnh viện 07 ngày (01 ngày tại bệnh viện đa khoa thị xã B; 05 ngày tại bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên; 01 ngày tái khám tại bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên), 07 ngày x 200.000 đồng/ngày = 1.400.000 đồng;

- Tiền thu nhập bị mất trong thời gian nghỉ phục hồi sức khỏe 60 ngày x 200.000 đồng/ngày = 12.000.000 đồng;

- Tiền thu nhập bị giám sút trong thời gian phục hồi sức khỏe là 12 tháng (365 ngày) x 200.000 đồng/ngày x 9% = 6.480.000 đồng;

- Tiền công chăm sóc trong thời gian điều trị 07 ngày x 200.000 đồng/ngày = 1.400.000 đồng; Tiền bồi dưỡng sức khỏe 10.000.000 đồng;

- Tiền thiệt hại tổn thất tinh thần 15 tháng lương cơ bản x 1.490.000 đồng/tháng = 22.350.000 đồng.

Tng cộng các khoản thiệt hại là 61.112.016 đồng. (Trong quá trình tố tụng đại diện theo pháp luật của nguyên đơn yêu cầu ngày công lao động là 300.000 đồng/ngày, tại phiên tòa đại diện theo ủy quyền của đại diện nguyên đơn thay đổi yêu cầu ngày công lao động là 200.000 đồng/ngày).

Tại biên bản hòa giải ngày 08/11/2019, giữa ông Trần T và anh Huỳnh Thanh H đã thỏa thuận với nhau về việc bồi thường thiệt hại tổng số tiền 30.000.000 đồng, tuy nhiên các bên không thỏa thuận được với nhau về thời gian bồi thường nên kết quả hòa giải không thành. Tại phiên tòa hôm nay, đại diện theo ủy quyền của ông Trần T yêu cầu Tòa án giải quyết buộc anh Huỳnh Thanh H phải bồi thường thiệt hại sức khỏe cho anh Trần Văn Th tổng số tiền 61.112.016 đồng.

- Quá trình tham gia tố tụng và tại phiên tòa bị đơn anh Huỳnh Thanh H, đại diện theo ủy quyền của bị đơn chị Nguyễn Thị Kiều L trình bày: Sau khi nhận được thông báo thụ lý vụ án và mức yêu cầu bồi thường của anh Trần Văn Th (do ông Trần T là người đại diện khởi kiện), đối với yêu cầu khởi kiện của anh Th là quá cao, anh Huỳnh Thanh H chỉ chấp nhận bồi thường các khoản tiền như sau:

- Tiền thuê xe từ nhà đến bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu lần đầu 600.000 đồng;

- Tiền viện phí theo hóa đơn 882.016 đồng;

- Tiền mua thuốc điều trị 3.000.000 đồng;

- Tiền công chăm sóc trong thời gian điều trị 07 ngày x 300.000 đồng/ngày = 2.100.000 đồng;

- Tiền thiệt hại tổn thất tinh thần đối với yêu cầu 15 tháng cơ bản của ông Trần T là quá cao so với thương tích 9%, anh H đề nghị Tòa án xem xét mức thiệt hại tổn thất tinh thần theo pháp luật.

Tại biên bản hòa giải ngày 08/11/2019, giữa ông Trần T và anh Huỳnh Thanh H đã thỏa thuận với nhau về việc bồi thường thiệt hại tổng số tiền 30.000.000 đồng, tuy nhiên các bên không thỏa thuận được với nhau về thời gian bồi thường nên kết quả hòa giải không thành. Tại đơn thay đổi ý kiến hòa giải ngày 06/01/2020 anh Huỳnh Thanh H chỉ đồng ý bồi thường thiệt hại cho anh Trần Văn Th tổng số tiền 15.000.000 đồng.

Đi diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Búk phát biểu ý kiến:

Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Thư ký từ khi thụ lý vụ án đến trước khi mở phiên tòa đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng Dân sự. Tại phiên tòa HĐXX thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình đối trình tự thủ tục của phiên tòa sơ thẩm. Đối với nguyên đơn, bị đơn đã thực hiện đầy đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình được quy định tại Điều 70, 71, 72, 234 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Về nội dung vụ án: Đề nghị chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, đề nghị HĐXX chấp nhận những khoản bồi thường sau:

- Tiền thuê xe từ nhà đi Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắk 04 chuyến x 600.000 đồng/chuyến = 2.400.000 đồng;

- Tiền thuê xe đi giám định sức khỏe tại Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk 02 chuyến đi và về 600.000 đồng/chuyến x 02 = 1.200.000 đồng;

- Tiền viện phí theo hóa đơn 882.016 đồng;

- Tiền mua thuốc điều trị 3.000.000 đồng;

- Tiền công chăm sóc trong thời gian điều trị 07 ngày x 200.000 đồng/ngày = 1.400.000 đồng;

- Tiền bồi dưỡng sức khỏe 10.000.000 đồng;

- Tiền thiệt hại tổn thất tinh thần 04 tháng lương cơ bản x 1.490.000 đồng/tháng = 5.960.000 đồng. Tổng cộng các khoản thiệt hại là 24.842.016 đồng.

Không chấp nhận các khoản bồi thường do ngày công lao động bị mất.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào lời trình bày của đương sự, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp: Đây là quan hệ pháp luật yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại khoản 6 Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự và tranh chấp này thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Krông Búk theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự.

[2] Về nội dung tranh chấp: Xét yêu cầu khởi kiện của anh Trần Văn Th về việc yêu cầu anh Huỳnh Thanh H phải bồi thường thiệt hại tổng số tiền là 61.112.016 đồng do đã có hành vi xâm phạm đến sức khỏe của anh Th, Hội đồng xét xử xét thấy:

[2.1] Căn cứ Bản kết thúc kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm số 693 ngày 21/5/2019 của Công an huyện K thể hiện ngày 27/01/2019 anh Huỳnh Thanh H đã có hành vi sử dụng tay đánh anh Trần Văn Th, gây thương tích cho anh Th đã được trưng cầu giám định với tỷ lệ thương tích 9%, tạm thời 12 tháng. Hành vi của anh H không thuộc từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự vì vậy hành vi của anh H không cấu thành tội cố ý gây thương tích. Căn cứ khoản 2 Điều 157 BLHS, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện K quyết định không khởi tố vụ án hình sự, kết thúc hoạt động điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm và xử phạt hành chính đối với anh Huỳnh Thanh H về hành vi đánh nhau theo quy định của pháp luật. Như vậy, anh H đã thực hiện hành vi dùng tay đánh anh Th, hành vi của anh H là có lỗi và có mối quan hệ nhân quả với hậu quả xảy ra làm cho Th bị thương tích 9%, tạm thời 12 tháng. Do hai bên không tự thỏa thuận, giải quyết với nhau về trách nhiệm dân sự được nên đại diện theo pháp luật của anh Trần Văn Th đã khởi kiện yêu cầu anh Huỳnh Thanh H phải bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm hại là có căn cứ.

[2.2] Về mức yêu cầu bồi thường: Anh Trần Văn Th yêu cầu anh Huỳnh Thanh H phải bồi thường tổng số tiền 61.112.016 đồng, gồm:

- Tiền thuê xe từ nhà đi Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắk 04 chuyến x 600.000 đồng/chuyến = 2.400.000 đồng; Tiền thuê xe đi giám định sức khỏe tại Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk 02 chuyến đi và về 600.000 đồng/chuyến x 02 = 1.200.000 đồng; Tiền viện phí theo hóa đơn 882.016 đồng; Tiền mua thuốc điều trị 3.000.000 đồng; Tiền thu nhập thực tế bị mất trong thời gian khám, nằm điều trị tại bệnh viện 07 ngày (01 ngày tại bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ; 05 ngày tại bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên; 01 ngày tái khám tại bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên), 07 ngày x 200.000 đồng/ngày = 1.400.000 đồng; Tiền thu nhập bị mất trong thời gian nghỉ phục hồi sức khỏe 60 ngày x 200.000 đồng/ngày = 12.000.000 đồng; Tiền thu nhập bị giảm sút trong thời gian phục hồi sức khỏe là 12 tháng (365 ngày) x 200.000 đồng/ngày x 9% = 6.480.000 đồng; Tiền công chăm sóc trong thời gian điều trị 07 ngày x 200.000 đồng/ngày = 1.400.000 đồng; Tiền bồi dưỡng sức khỏe 10.000.000 đồng;

Tiền thiệt hại tổn thất tinh thần 15 tháng lương cơ bản x 1.490.000 đồng/tháng = 22.350.000 đồng.

Hi đồng xét xử xét thấy: Nguyên nhân dẫn đến việc anh Huỳnh Thanh H có hành vi đánh anh Th gây thương tích 9% có một phần lỗi của anh Th, đó là anh Th có hành vi trêu ghẹo và đánh bạn gái của anh H là chị Hoàng Thị Y (thể hiện tại các biên bản ghi lời khai tại Cơ quan điều tra). Đại diện theo pháp luật của anh Th cho rằng anh Th là người bị bệnh tâm thần phân liệt nên không có lỗi nhưng anh H không biết anh Th là người bị bệnh tâm thần phân liệt nên mới dùng tay đánh anh Th khi nhìn thấy anh Th có hành vi trêu ghẹo bạn gái của mình, cho nên xét về yếu tố lỗi anh Th cũng phải chịu một phần lỗi. Về yêu cầu bồi thường thiệt hại số tiền mất thu nhập 200.000đ/ngày công lao động. HĐXX xét thấy: Qua xác minh tại địa phương nơi anh Th sinh sống thì được biết anh Th không đi làm công việc gì, không có thu nhập thực tế mà sống phụ thuộc vào gia đình vì anh Th bị bệnh tâm thần phân liệt đã lâu. Như vậy không có cơ sở để chấp nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại ngày công lao động của anh Trần Văn Th. Căn cứ Điều 584, 585, 586, 590 Bộ luật Dân sự năm 2015 và vận dụng Nghị quyết số 03/2006/NQ- HĐTP ngày 08/7/2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao “Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”, HĐXX xét thấy mức yêu cầu bồi thường thiệt hại của anh Trần Văn Th là quá cao, chưa phù hợp với thiệt hại thực tế xảy ra, cần xem xét và buộc anh Huỳnh Thanh H phải bồi thường thiệt hại các khoản sau:

- Tiền thuê xe từ nhà đi Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắk 04 chuyến x 600.000 đồng/chuyến = 2.400.000 đồng;

- Tiền thuê xe đi giám định sức khỏe tại Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk 02 chuyến đi và về 600.000 đồng/chuyến x 02 = 1.200.000 đồng;

- Tiền viện phí theo hóa đơn 882.016 đồng;

- Tiền mua thuốc điều trị 3.000.000 đồng;

- Tiền công chăm sóc trong thời gian điều trị 07 ngày x 200.000 đồng/ngày = 1.400.000 đồng;

- Tiền bồi dưỡng sức khỏe 10.000.000 đồng;

- Tiền thiệt hại tổn thất tinh thần 05 tháng lương cơ bản x 1.490.000 đồng/tháng = 7.450.000 đồng.

Tng số tiền phải bồi thường là 26.332.016 đồng (hai sáu triệu ba trăm ba hai nghìn không trăm mười sáu đồng).

Số tiền yêu cầu bồi thường của anh Th không được chấp nhận là 61.112.016 đồng - 26.332.016 đồng = 34.780.016 đồng.

[3] Về án phí: Bị đơn anh Huỳnh Thanh H phải chịu 1.316.00 đồng án phí dân sự sơ thẩm; Nguyên đơn không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với số tiền yêu cầu bồi thường không được chấp nhận theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 12 và khoản 4 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ: Khoản 6 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự;

- Điều 584, Điều 585, Điều 586, Điều 590 Bộ luật dân sự năm 2015.

- Điểm d khoản 1 Điều 12, Khoản 4 Điều 26 Nghị quyết số 326/UBTVQH 12 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Toà án.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn anh Trần Văn Th.

Buộc bị đơn anh Huỳnh Thanh H phải bồi thường tổng số tiền 26.332.016 đồng (hai sáu triệu ba trăm ba hai nghìn không trăm mười sáu đồng) cho nguyên đơn anh Trần Văn Th.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự.

2. Về án phí: Bị đơn anh Huỳnh Thanh H phải chịu 1.316.00 đồng án phí dân sự sơ thẩm; Nguyên đơn không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với số tiền yêu cầu bồi thường không được chấp nhận.

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Báo cho người đại diện theo pháp luật của nguyên đơn, bị đơn có quyền kháng cáo án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.


13
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về