Bản án 03/2018/HC-PT ngày 25/05/2018 về khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại đất đai

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

BẢN ÁN 03/2018/HC-PT NGÀY 25/05/2018 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Ngày 25 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số 08/2017/TLPT-HC ngày 06/11/2017, về khiếu kiện Quyết định giải quyết khiếu nại yêu cầu bồi thường đất bị thu hồi.

Do bản án hành chính sơ thẩm số 02/2017/HC-ST ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Nghệ An bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 08/2017/QĐPT-HC ngày 09 tháng 11 năm 2017, giữa các đương sự:

1. Người khởi kiện: Ông Ngô Thịnh Quyền, sinh năm 1940

Địa chỉ nơi cư trú: Xóm Đ, xã y, huyện N, tỉnh Nghệ An.

Ông Ngô Thịnh Quyền chết ngày 20/01/2018 (Trích lục khai tử 103 ngày 06/3/2018)

Người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng hành chính: Bà Ngô Thị Tuyên, sinh năm 1960(có mặt)

Ông Ngô Văn Dương, sinh năm 1964 (vắng mặt) Đều trú tại: Xóm Đ, xã Y, huyện N, tỉnh Nghệ An.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Ngô Thị Tuyên và ông Ngô Văn Dương: Luật sư Đặng Thị Hương Lan, do Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, tỉnh Nghệ An giới thiệu.(có mặt)

2. Người bị kiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Y, huyện N, tỉnh Nghệ An(có mặt)

Ủy ban nhân dân xã Y, huyện N, tỉnh Nghệ An

Đại diện theo pháp luật ông Trần Công Thành – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Y, huyện N, tỉnh Nghệ An.(có mặt)

3. Người làm chứng

Ông Hoàng Trọng Viễn; ông Trần Công Diễn; ông Cao Ngọc Niên

Đều trú tại: Xã Y, huyện N (có mặt)

4. Người kháng cáo: Ông Ngô Thịnh Quyền là người khởi kiện

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo hồ sơ, bản án sơ thẩm nội dung vụ án tóm tắt như sau:

Năm 2003, gia đình ông Ngô Thịnh Quyền có 4 nhân khẩu gồm: Ông, vợ ông là bà Nguyễn Thị Nhơn, con gái ông là Ngô Thị Tuyên và cháu là Ngô Thị Tạo được chia đất theo Nghị định 64 CP và dồn điền, đổi thửa theo Chỉ thị 02 của Tỉnh Ủy Nghệ An với tổng diện tích các thửa (trong đó có thửa tại Cồn Muống Trâu là 3,5 sào) tương đương là 1.750 m2  đất. Sau đó ông đã tách hộ riêng, chị Ngô Thị Tuyên và cháu là Ngô Thị Tạo đã được chia vùng đất riêng. Ông và vợ ông được sử dụng đất nông nghiệp là 1.100 m2 ( tương đương 2 khẩu). Năm 2003 để xây dựng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, UBND xã Nghi Yên đã thu hồi của hộ gia đình ông với diện tích là 500 m2 đất nông nghiệp tại Muống Trâu, nhưng không đền bù; Năm 2005, UBND xã Nghi Yên tiếp tục thu hồi của hộ gia đình ông 250 m2 đất nông nghiệp tại cồn Diệc để làm đường du lịch đi Bãi Lữ và ép ông nhận tiền đền bù; sau đó con gái ông là Ngô Thị Tuyên phải nhận hơn 2.500.000đồng tiền đền bù cho diện tích đất này. Sau khi thu hồi đất nói trên UBND xã Nghi Yên không có một văn bản, giấy tờ gì thông báo cũng như Quyết định thu hồi đất của hộ gia đình ông; Năm 2015, chủ tịch UBND xã Nghi Yên đã ban hành Quyết định số 84/QĐ ngày 04/9/2015, cho rằng đất thu hồi của hộ gia đình ông là đất 5% nên không thuộc diện được bồi thường. Ông đã nhiều lần kiến nghị, khiếu nại tại UBND xã Nghi Yên, tại UBND huyện Nghi Lộc, tại UBND tỉnh Nghệ An nhưng không được giải quyết. Theo ông, Quyết định này làm ảnh hưởng đến quyền lợi của hộ gia đình ông.

Vì vậy, ngày 01.12.2016, sau khi sửa chữa, bổ sung đơn khởi kiện nhiều lần, ông hoàn tất đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy Quyết định số 84/QĐ ngày 04/9/2015 của UBND xã Nghi Yên và buộc Ủy ban nhân dân xã Nghi Yên phải bồi thường cho ông do việc thu hồi 500 m2 đất nông nghiệp, tại cồn Muống Trâu để xây dựng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, số tiền là 85 triệu đồng và cùng với việc thu hồi 250 m2  đất nông nghiệp để làm đường du lịch Bãi Lữ tại Đồng Diệc; Tổng diện tích bị thu hồi là 750 m2, chiếm 68% đất sản xuất nông nghiệp của ông nên phải chi trả cho ông 170 triệu đồng tiền chuyển đổi nghề nghiêp. Tổng số tiền ông yêu cầu UBND xã đền bù là 255.000.000 đồng.

Ông yêu cầu Tòa án thu thập, xác minh thông tin từ những người cán bộ đã từng giao đất, cấp đất cho ông gồm: Ông Hoàng Trọng Viễn; ông Trần Công Diện; ông Đậu Trần Phương; ông Hoàng Phúc Du; ông Cao Văn Tuệ và ông Nguyễn Đình Thanh.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện cũng nhất trí như lời trình bày của ông Ngô Thịnh Quyền. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện. 

Bà Ngô Thị Tuyên trình bày: Bà nhất trí như lời trình bày của ông Ngô Thịnh Quyền; năm 2005, bà có thay mặt ông Quyền nhận số tiền hơn 2.500.000đồng đền bù đất sản xuất khi Nhà nước làm đường đi Bãi Lữ. Bà Tuyên đề nghị Tòa án xem xét giải quyết tiền chuyển đổi nghề nghiệp cho bố bà theo quy định.Đại diện UBND xã Nghi Yên trình bày:

- Khu đất ông Ngô Thịnh Quyền khiếu nại 500m2 UBND xã Nghi Yên quản lý từ trước đó là đất 5% không chuyển đổi theo Chỉ thị 02 của tỉnh Ủy Nghệ An, điều này thể hiện trong mục kê và bản đồ 299, khu đất này nằm trên địa phận xóm Tùng Sơn, hộ ông Quyền thuộc xóm Đình.

- Phần đất ruộng bị thu hồi làm đường đi khu du lịch Bãi Lữ: Trong giai đoạn này, hộ gia đình ông Quyền (còn gọi theo tên con là ông Tuyên) sử dụng 03 thửa đất gồm:

+ Thửa số 366, tờ bản đồ số 05 ( bản đồ 299) có diện tích ban đầu là 425,8m2 làm lúa, màu. Khu vực đất bị thu hồi của ông Quyền là ở đây. Căn cứ vào tài liệu ban quản lý dự án làm đường đi khu du lịch Bãi Lữ thì thửa đất này thể hiện trong trích đo đền bù là thửa số 33, tờ bản đồ số 3. Diện tích đất thu hồi làm đường đi du lịch Bãi Lữ là 121,6m2 đã được đền bù còn lại là 304, 2m2 và con gái ông Quyền là bà Ngô Thị Tuyên đã nhận (20.000đ/m2 đất và 1.000đ/m2 lúa.); số tiền là 2.553.600đồng.

+ Thửa 11, tờ bản đồ số 4 - cồn Huyện có diện tích 375m2 làm lúa, màu

+ Thửa số 53, tờ bản đồ số 04 đất vườn xóm Đình có diện tích 215m2.

Như vậy, tổng diện tích gia đình ông được giao để sản xuất nông nghiệp bao gồm thửa 366 và thửa 11 là 625m2; bị thu hồi 121,6m2 chiếm gần 16%. Theo quy định, khi diện tích bị thu hồi của dân chiếm trên 30% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được giao thì mới được hỗ trợ tiền chuyển đổi nghề, nên hộ ông Quyền không được hưởng khoản tiền này.

Quá trình ông Ngô Thịnh Quyền đi khiếu kiện nhiều cấp và UBND xã Nghi Yên được giao trách nhiệm trả lời. Ngày 4/9/2015, UBND xã đã ban hành Quyết định số 84/QĐ-UB trả lời việc khiếu nại của ông là sai, UBND xã sử dụng đất 5% để xây dựng Đài tưởng niệm liệt sĩ chứ không phải là đất của ông nên ông không có quyền yêu cầu bồi thường. Việc thu hồi đất nông nghiệp của ông chỉ chiếm gần 16% đất được giao nên ông không được hưởng tiền chuyển đổi nghề nghiệp. Trình tự, thủ tục và thẩm quyền cũng như nội dung Quyết định số 84/ QĐ-UBND do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ký ban hành ngày 04/9/2015 là hoàn toàn đúng pháp luật. Việc thu hồi đất làm đường đi Bãi Lữ thực hiện công khai, đã đền bù thỏa đáng nên UBND xã không chấp nhận yêu cầu của bên khởi kiện.

Ông Hoàng Trọng Viễn; ông Trần Công Diện; ông Đậu Trần Phương; ông Hoàng Phúc Du; ông Cao Văn Tuệ và ông Nguyễn Đình Thanh là những người làm chứng theo yêu cầu của người khởi kiện trình bày: Đất khu xây dựng đài tưởng niệm là đất do UBND xã quản lý từ 2002. Năm 2003, do đất quá xấu nên không phân chia cho đội nào tại Muống Trâu nên việc ông Quyền khiếu kiện yêu cầu đền bù 85 triệu do UBND xã thu hồi đất của ông làm đài tưởng niệm là không có cơ sở.

Với nội dung trên, Bản án hành chính sơ thẩm số 02/2017/HC-ST ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã quyết định.

Căn cứ vào điều 164; điểm a, khoản 2 Điều 193 Luật Tố tụng Hành chính; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Bác yêu cầu khởi kiện của ông Ngô Thịnh Quyền về việc yêu cầu hủy Quyết định số 84/QĐ-UBND do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ký ban hành ngày 04/9/2015 vì không có căn cứ pháp luật.

- Bác yêu cầu của ông Ngô Thịnh Quyền buộc Ủy ban nhân dân xã Nghi Yên bồi thường 85.000.000 đồng do bị thu hồi diện tích đất 500m2  tại Cồn Muống Trâu, xã Nghi Yên, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An làm đài tưởng niệm liệt sỹ và 170.000.000đồng tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp do bị thu hồi 68% diện tích đất nông nghiệp (gồm 500m2  tại cồn Muồng Trâu làm Đài tưởng niệm liệt sỹ xã Nghi Yên và 250m2  tại đồng Diệc, xã Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An để làm đường đi khu du lịch Bãi Lữ); tổng cộng là 255.000.000 đồng do không có căn cứ pháp luật.

Ngoài ra bản án sơ thẩm đã tuyên miễn tiền án phí sơ thẩm cho ông Ngô Thịnh Quyền và tuyên quyền kháng cáo cho các đương sự.

Ngày 11/9/2017, ông Ngô Thịnh Quyền kháng cáo nội dung: Ông Quyền yêu cầu Hủy Quyết định 84/QĐUBND ngày 04/9/2015. Buộc Ủy ban nhân dân xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc lập phương án bồi thường 500m2  và bồi thường chuyển đổi nghề nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất của gia đình ông Quyền, tổng cộng 750m2 đất, tương đương 68% diện tích đất bị thu hồi, tổng số tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề là 175.000.000 đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Người kế thừa quyền lợi ích hợp pháp của người khởi kiện, giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét. Bà Ngô Thị Tuyên (Người kế thừa quyền khởi kiện) cung cấp thêm chứng cứ, một số người dân cùng trú trên địa bàn xã Nghi Yên thừa nhận hộ ông Quyền có thời gian đã sử dụng thửa đất Ủy ban nhân dân xã Nghi Yên đã lấy xây dựng Đài tưởng niệm liệt sỹ của xã. Bà Ngô Thị Tuyên cũng thừa nhận thửa đất 194 tờ bản đồ số 04 xây dựng đài liệt sỹ năm 2003. Gia đình bà không kê khai sử dụng nhưng ông Quyền đã sử dụng 500m2 đất tại Muống Trâu là phần đất UBND xã giao cho hộ ông Cao Văn Huệ, ông Huệ không sử dụng gia đình bà sử dụng.

Tại phiên tòa phúc thẩm Ông Trần Công Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghi Yên có trình bày và cung cấp thêm tài liệu chứng minh: Bản án sơ thẩm có ghi, UBND xã Nghi Yên Quản lý từ trước đó là đất 5% không giao theo Nghị định 64 là chưa chính xác. Sau khi Tòa án ngừng phiên tòa ngày 13/4/2018, yêu cầu cung cấp chứng cứ, UBND xã đã thành lập Hội đồng tư vấn xác minh đất, có kết luận, phần đất làm Đài liệt sỹ năm 2003 như sau: Theo bản đồ 299 thửa đất làm Đài liệt sỹ thuộc thửa 194, tờ bản đồ số 4 (có bản đồ kèm theo), thửa 109, 110, 111 thuộc đất trường tiểu học Nghi Yên, theo số địa chính theo dõi tại UBND xã Nghi Yên trước khi thực hiện Chỉ thị 02 của Tỉnh Ủy về việc dồn điền đổi thửa, thửa đất này được chia nhỏ cho nhiều hộ sử dụng: Hộ Cao Văn Huệ, Cao Văn Du, Cao Văn Dung, Phan Trọng Dựa, Trần Công Hiền, Hoàng Thị Vân, Hoàng Đức Cường không có hộ ông Ngô Thịnh Quyền (có sổ địa chính xóm Tùng Sơn). Tháng 9 năm 2002, thực hiện Chỉ thị 02 của Tỉnh Ủy Nghệ An, do đất xấu, xóm Tùng Sơn không nhận phần đất tại Muống Trâu, từ đó xã không giao cho xóm nào sản xuất nên thửa 194 tờ bản đồ số 04 là diện tích đất 5% do xã quản lý đang để trống, không ai sản xuất. Đầu năm 2003 ông Ngô Thịnh Quyền có trồng rau muống, giữa năm 2003 ông Quyền đã thu hoạch hết rau muống, giữa năm 2003 xã Nghi Yên xây dựng đài tưởng niệm liệt sỹ trên khu đất này. Tại thời điểm xây dựng đài liệt sỹ, UBND xã Nghi Yên không bồi thường tài sản và đất cho bất cứ ai, cũng không có ai khiếu nại.

Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An có ý kiến: Trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên toà, Thẩm phán và Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm, đã thực hiện đúng trình tự thủ tục theo đúng quy định của Luật tố tụng hành chính. Người tham gia tố tụng chấp hành đầy đủ các quy định của luật tố tụng hành chính.

Về nội dung: Người khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định số 84/QĐ-UBND, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ký ban hành ngày 04/9/2015, là không có căn cứ pháp luật. Quyết định được ban hành đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, nội dung. Do đó, đề nghị giữ nguyên như Bản án sơ thẩm đã tuyên, bác yêu cầu kháng cáo của người khởi kiện.

Về nội dung yêu cầu bồi thường 85.000.000 đồng do thu hồi 500m2 đất ở Muống Trâu và tiền chuyển đổi nghề 170.000.000đồng, tổng cộng 255.000.000 đồng đề nghị hủy đình chỉ, vì không thuộc trách nhiệm hành chính, để người khởi kiện yêu cầu UBND huyện lập phương án bồi thường theo quy định pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nội dung đơn kháng cáo, kết quả thẩm tra, tranh luận tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định:

Người khởi kiện yêu cầu hủy quyết định hành chính số 84/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc ban hành ngày 04/9/2015, về việc khiếu nại thu hồi đất làm Đài liệt sỹ và yêu cầu bồi thường tiền chuyển đổi nghề nghiệp do thu hồi đất làm đài liệt sỹ và làm đường vào khu du lịch Bãi Lữ.

Xét thấy:

[1] Về tố tụng:

- Về thời hiệu khởi kiện: Ngày 04/9/2015, Chủ tịch UBND xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ban hành quyết định giải quyết khiếu nại về lĩnh vực thu hồi đất. Ngày 24/6/2016, ông Ngô Thịnh Quyền là người khiếu nại không đồng ý đã làm đơn khởi kiện gửi Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc. Như vậy, việc khởi kiện của ông Quyền còn nằm trong thời hiệu quy định, Tòa án có thẩm quyền thụ lý là có căn cứ đúng pháp luật (theo quy định tại Điều 30 Điều 31, Điều 104 Luật tố tụng hành chính)

Ngày 30/8/2017, Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc tuyên án. Người khởi kiện (ông Ngô Thịnh Quyền) có kháng cáo ngày 11/9/2017. Theo quy định tại Điều 204; khoản 1 Điều 206 Luật tố tụng hành chính, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An thụ lý giải quyết.

Ngày 19/01/2018, ông Ngô Thịnh Quyền chết (theo giấy trích lục khai tử số 104/TLKT-BS ngày 06/3/2018 của UBND xã Nghi Yên) quyền nghĩa vụ của ông Ngô Thịnh Quyền được thừa kế, người thừa kế là các con ông Quyền tham gia tố tụng (quy định tại Điều 59 Luật tố tụng Hành chính) nên Tòa án tiếp tục giải quyết vụ kiện. Người kế thừa quyền nghĩa vụ tố tụng hành chính giữ nguyên nội dung kháng cáo nên Tòa án cấp phúc thẩm xem xét.

[2]Về nội dung:

Người khởi kiện kháng cáo, đề nghị Tòa cấp phúc thẩm không chấp nhận Quyết định bản án sơ thẩm: Yêu cầu hủy Quyết định 84/QĐ-UBND ngày 04/9/2015, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc. Buộc Ủy ban nhân dân xã Nghi Yên lập phương án bồi thường 500m2 đất với số tiền là 85.000.000 đồng và bồi thường tiền chuyển đổi nghề nghiệp khi Nhà nước thu hồi tổng cộng 750m2 đất của gia đình, tương đương 68% diện tích đất bị thu hồi, với tổng số tiền 175.000.000 đồng.

- Đối với Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 về việc giải quyết khiếu nại, do ông Trần Công Thành, Chủ tịch UBND xã Nghi Yên ban hành.

+ Về thẩm quyền ban hành, trình tự và thủ tục ban hành quyết định là đúng quy định pháp luật, Tòa án cấp sơ thẩm đã nhận định rõ rằng có căn cứ pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm, các đương sự đều cho rằng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành quyết định là có căn cứ pháp luật, nên Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên như nội dung Bản án sơ thẩm đã nhận định.

+ Về nội dung, Quyết định số 84/QĐ-UBND, ngày 04/9/2015, của Chủ tịch UBND xã Nghi Yên, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy: Căn cứ vào bản đồ địa chính 299, sổ mục kê và qua xác minh tổ thực địa, theo Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND xã Nghi Yên. Thấy rằng, giữa năm 2003 UBND xã Nghi Yên xây dựng Đài Liệt sỹ, trên thửa đất số 194, tờ bản đồ số 04.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Chủ tịch UBND xã Nghi Yên trình bày: Trước thời kỳ thực hiện Chỉ thị 02 của Tỉnh Ủy, thừa đất 194 tờ bản đồ số 04 thuộc Muống Trâu giao cho các hộ gia đình xóm Tùng Sơn, xã Nghi Yên sản xuất trong đó có hộ ông Cao Văn Huệ. Theo sổ địa chính không có hộ ông Ngô Thịnh Quyền được giao đất, hộ ông Ngô Thịnh Quyền thuộc xóm Đình. Tháng 9 năm 2002 UBND xã Nghi Yên triển khai thực hiện dồn điền đổi thửa, theo Chỉ thị 02 của Tỉnh Ủy Nghệ An, toàn bộ thửa đất 194 tờ bản đồ số 04 không giao cho hộ nào sản xuất, UBND xã đưa vào diện tích 5% do xã quản lý. Đầu năm 2003 ông Ngô Thịnh Quyền có trồng rau muống một phần diện tích thửa đất 194 tờ bản đồ số 04, đến tháng 6 năm 2003, ông đã thu hoạch hết rau muống trước khi UBND xã xây dựng Đài liệt sỹ. Ủy ban nhân dân xã Nghi Yên xây dựng đài liệt sỹ trên thửa đất 194, tờ bản đồ số 4, không phải bồi thường đất và tài sản cho bất kỳ ai, nhưng không có ai khiếu nại. Ủy ban nhân dân xã Nghi Yên nhận được đơn khiếu nại lần đầu của ông Ngô Thịnh Quyền vào ngày 03/02/2015, do UBND huyện chuyển về xã giải quyết theo thẩm quyền (theo công văn số 133 ngày 30/01/2015, của UBND huyện Nghi Lộc).

Tại hồ sơ cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm người khởi kiện, người có quyền lợi liên quan không cung cấp được tài liệu chứng cứ nào để chứng minh, gia đình ông Ngô Thịnh Quyền được giao đất sản xuất tại thửa 194 tờ bản đồ số 04 (Muống Trâu). Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Quyền và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Tuyên do bà Tuyên cung cấp cho Tòa án có tại hồ sơ, đều không có thửa đất 194 tờ bản đồ số 04 (thửa đất xây dựng đài liệt sỹ). Ông Ngô Thịnh Quyền cho rằng gia đình có sử dụng 1750m2 đất tại Muống Trâu. Trong khi đó, bà Ngô Thị Tuyên thừa nhận, trước khi thực hiện Chỉ thị 02 của Tỉnh Ủy, gia đình ông Ngô Thịnh quyền không được UBND xã giao đất sản xuất tại Muống Trâu (thửa 194 tờ bản đồ số 04) gia đình làm 500m2 đất tại thửa 194 là làm đất của ông Cao Văn Huệ, được UBND xã giao cho ông Huệ. Như vậy lời trình bày của Chủ tịch UBND xã Nghi Yên và bà Tuyên tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp hộ ông Quyền không được giao đất tại Muống Trâu còn ông Quyền khai được giao sản xuất 1750m2 là không có căn cứ.

Mặt khác, người khởi kiện có yêu cầu Tòa án xác minh các người làm chứng, nhưng các người làm chứng đều không cung cấp được bằng chứng ông Quyền có được giao đất. Các người làm chứng đều đề nghị không được bồi thường 500m2 đất tại Muống Trâu như yêu cầu của ông Quyền. Các người làm chứng bà Tuyên cung cấp thêm sau khi Tòa án xét xử sơ thẩm cũng chỉ thừa nhận thấy ông Quyền có sản xuất tại vùng Muống Trâu nhưng không biết lý do và không cung cấp được bằng chứng ông quyền được giao đất sản xuất hay không.

Từ những lý do trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm có căn cứ kết luận, từ trước đến nay hộ ông Ngô Thịnh Quyền không được UBND xã Nghi Yên giao sử dụng thửa đất 194 tờ bản đồ số 04 đất tại Muống Trâu xã Nghi Yên. Tại thời điểm UBND xã Nghi Yên xây dựng đài liệt sỹ thửa đất 194 tờ bản đồ số 04 thuộc đất 5% do UBND xã Nghi Yên quản lý. Do đó, UBND xã dùng thửa đất này xây dựng đài liệt sỹ năm 2003 không bồi thường đất cho hộ gia đình nào là có căn cứ đúng pháp luật.

Như vậy, ông Quyền yêu cầu bồi thường 85.000.000 đồng tiền đất do bị thu hồi 500m2 đất nông nghiệp tại Muồng Trâu (thửa 194 tờ bản đồ số 04 là không có căn cứ.

+ Nội dung đơn ông Quyền cho rằng, năm 2005 Nhà nước thu hồi của gia đình ông 250m2 đất để làm đường đi vào khu vực Bãi Lữ là không chính xác, vì theo hồ sơ thu hồi đất làm đường đi vào khu du lịch Bãi Lữ (có tại hồ sơ) thể hiện tại “Biên bản xác minh bồi thường hỗ trợ đất” Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng lập ngày 23/5/2006, chỉ thu hồi của ông Quyền 121,6m2 đất nông nghiệp (có xác nhận của bà Ngô Thị Tuyên). Đã bồi thường cho ông Ngô Thịnh Quyền 2.553.600 đồng, đại diện chủ hộ đã ký nhận tiền. Như vậy, gia đình ông Quyền đã nhận tiền bồi thường được bà Ngô Thị Tuyên thừa nhận tại phiên tòa, phù hợp tài liệu có hồ sơ. Đất thu hồi năm 2006, đã được bồi thường, nhưng năm đó ông Quyền không khiếu nại. Do đó, không có căn cứ như ông Quyền trình bày tại đơn khởi kiện và trong quá trình giải quyết vụ án khi ông còn sống.

Xét thấy, tổng diện tích gia đình ông Ngô Thịnh Quyền được Nhà nước giao đất nông nghiệp để sử dụng bao gồm thửa 366 với diện tích 425,8m2 và thửa 11 diện tích là 375m2, tổng cộng là 800,8m2 bị thu hồi 121,6m2, chiếm gần 16%. Còn việc ông cho rằng có thu hồi 500m2  tại thửa 194 tờ bản đồ số 04 (Muống Trâu xã Nghi Yên) là không thuộc đất nông nghiệp ông Quyền được giao sử dụng, như lý do nêu trên. Do đó, đổi chiếu quy định tại Điều 29 Nghị định 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hỗ trợ chuyển đối nghề nghiệp và tạo việc làm, thì diện tích đất nông nghiệp ông Quyền được giao sản xuất bị thu hồi dưới 30% nên không có phương án hỗ trợ. Như vậy ông khởi kiện yêu cầu Nhà nước phải hỗ trợ tiền chuyển đổi nghề nghiệp và việc làm số tiền 170.000.000 đồng là không có căn cứ, nên không được chấp nhận. Như vậy bản án sơ thẩm đã xem xét việc ông yêu cầu bồi thường 255.000.000 đồng do thu hồi đất là hoàn toàn không có căn cứ, UBND xã Nghi Yên cho rằng ông Quyền yêu cầu bồi thường không có căn cứ nên không chấp nhận, Tòa án đã bác yêu cầu là hoàn toàn đúng pháp luật.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện có yêu cầu đền bù tiền hoa màu (rau muống) mà gia đình ông Quyền trồng trên diện tích 500m2  tại cồn Muống Trâu, Hội đồng xét xử thấy rằng: nội dung này vượt quá yêu cầu khởi kiện ban đầu Tòa cấp sơ thẩm không xem xét là có căn cứ đúng pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm cũng không có căn cứ để Tòa án đề nghị UBND xã Nghi Yên xem xét, vì bà Ngô Thị Tuyên thừa nhận khi làm đài liệt sỹ rau muống đã thu hoạch hết phù hợp trình bày của đại diện UBND xã Nghi Yên.

Về án phí: Ông Ngô Thịnh Quyền là người cáo tuổi có kháng cáo, người kế thừa quyền lợi thuộc diện hộ nghèo, Theo quy định tại khoản 1 Điều 34, Điều 47 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, không phải chịu tiền án phí.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 1 Điều 241 Luật tố tụng hành chính;

Bác kháng cáo, giữa nguyên quyết định của bản án sơ thẩm số 02/2017/HC-ST ngày 30 tháng 8 năm 2017, của Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Căn cứ Điều 30, Điều 31; Khoản 1 Điều 116, Điều 204, 206, 345 và 348, 449 Luật tố tụng hành chính năm 2015; Điều 18, 31 Luật khiếu nại; Điều 21; khoản 1 Điều 30 Luật đất đai năm 1993; khoản 1 Điều 34, Điều 47 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Bác yêu cầu khởi kiện của ông Ngô Thịnh Quyền về việc yêu cầu hủy Quyết định số 84/QĐ-UBND do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, ngày 4/9/2015, về việc giải quyết khiếu nại của ông Ngô Thịnh Quyền, vì không có căn cứ pháp luật.

- Bác yêu cầu của ông Ngô Thịnh Quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Nghi Yên lập phương án bồi thường 85.000.000 đồng do bị thu hồi diện tích đất 500m2  tại cồn Muống Trâu, xã Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An làm Đài tưởng niệm liệt sỹ xã và 170.000.000 đồng tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp do bị thu hồi 68% diện tích đất nông nghiệp (Gồm 500m2 tại cồn Muống Trâu làm Đài tưởng niệm liệt sỹ xã Nghi Yên và 250m2 tại đồng Diệc, xã Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An để làm đường đi khu du lịch Bãi Lữ); tổng cộng là 255.000.000đồng do không có căn cứ pháp luật.

Về án phí: Ông Ngô Thịnh Quyền không phải chịu tiền án phí phúc thẩm hành chính.

Các quyết định khác của bản án hành chính sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị, đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị.

Bản án hành chính phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.


251
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 03/2018/HC-PT ngày 25/05/2018 về khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại đất đai

Số hiệu:03/2018/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Nghệ An
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:25/05/2018
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về