Bản án 04/2017/HC-ST ngày 20/09/2017 về khiếu kiện hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

BẢN ÁN 04/2017/HC-ST NGÀY 20/09/2017 VỀ KHIẾU KIỆN HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Ngày 20 tháng 9 năm 2017 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số 03/2017/TLST - HC ngày 06 tháng 6 năm 2017 về “Khiếu kiện Hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 18/2017/QĐXXST-HC ngày 31 tháng 8 năm 2017, giữa các đương sự:

1. Người khởi kiện: Ông Nguyễn Quan Thế P – Sinh năm 1932

Địa chỉ cư trú: 211 đường B, phường L, Quận M, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện hợp pháp của người khởi kiện: Ông Nguyễn Vũ N - Sinh năm 1981, trú tại: 403 đường B, phường N, thành phố K, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là người đại diện theo ủy quyền (Theo Hợp đồng ủy quyền lại ngày 21-7-2017). (Có mặt)

2. Người bị kiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố K. Trụ sở: 94 đường T, Phường M, thành phố K, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Người đại diện hợp pháp của người bị kiện: Ông Trần Quang H – Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố K. (Có mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

1. Tại Đơn khởi kiện ngày 31-5-2017, các lần làm việc và tại phiên tòa người khởi kiện và đại diện hợp pháp người khởi kiện trình bày:

Ngày 30-3-2017, ông Nguyễn Quan Thế P nộp tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố K hồ sơ xin tách thửa đất (01 thửa thành 02 thửa) và 02 bộ hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đăng ký biến động quyền sử dụng đất (Gồm: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 30-3-2017 giữa ông Nguyễn Quan Thế P với ông Nguyễn M, bà Nguyễn Thị Thùy D, diện tích chuyển nhượng 2.302,9m2 đất ở; Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 30-3- 2017 giữa ông Nguyễn Quan Thế P với ông Ngô Quang T, bà Nguyễn Thị Hằng N, diện tích chuyển nhượng 3.000,8m2 đất ở), cả 02 phần đất chuyển nhượng trong 02

Hợp đồng thuộc phần đất diện tích 5.303,7m2 đất ở, thửa đất số 28, tờ bản đồ số 12, đường S, phường T, Tp. K theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 371389 do Ủy ban nhân dân thành phố K cấp ngày 24-3-2017 đứng tên ông Nguyễn Quan Thế P.Sau khi tiếp nhận, đến ngày 13-4-2017 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố K ban hành Thông báo số 1407/CNVPĐKĐD, về việc trả lại toàn bộ hồ sơ tách thửa, chuyển nhượng cho ông Nguyễn Quan Thế P, lý do: Có Công văn số 28/UBND-VP ngày 12-4-2017 của UBND thành phố K, về việc tạm thời chưa cho phép chuyển nhượng, tặng cho, cấp phép xây dựng, tách thửa đối với thửa đất trên cho đến khi có ý kiến của Thường trực Thành ủy.

Không đồng ý với việc trả hồ sơ nêu trên, ông Nguyễn Quan Thế P khởi kiện Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố K, yêu cầu Tòa án giải quyết các vấn đề sau:

- Hủy Thông báo số 1407/CNVPĐKĐD ngày 13-4-2017 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố K.

- Buộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố K tiếp nhận lại và giải quyết hồ sơ xin tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Quan Thế P theo quy định của pháp luật.

- Buộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố K bồi thường thiệt hại số tiền 31.000.000.000đ (Ba mươi mốt tỷ đồng) là giá trị chuyển nhượng theo2 Hợp đồng chuyển nhượng do bên nhận chuyển nhượng đòi bên chuyển nhượng phải bồi thường.

Ngày 18-8-2017, người đại diện hợp pháp của ông Nguyễn Quan Thế P có đơn rút lại 1 phần yêu cầu khởi kiện, đối với yêu cầu Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố K phải bồi thường thiệt hại số tiền 31.000.000.000đ (Ba mươi mốt tỷ đồng).

2. Tại văn bản ý kiến số 3120/CNVPĐK-ĐKCG ngày 17-7-2017, các lần làm việc và tại phiên tòa, phía người bị kiện - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố K trình bày:

Ngày 30-3-2017, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố K nhận hồ sơ xin tách thửa đất và 02 bộ hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đăng ký biến động quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Quan Thế P với ông Nguyễn M và bà Nguyễn Thị Thùy Ddiện tích chuyển nhượng 2.302,9m2), ông Ngô Quang Tvà Nguyễn Thị Hằng N (diện tích chuyển nhượng 3.000,8 m2). Phần đất xin tách thửa và chuyển nhượng thuộc thửa đất số 28 tờ bản đồ số 12, đường S, phường T, Tp.K theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 371389 do Ủy ban nhân dân thành phố K cấp ngày 24-3-2017 đứng tên Nguyễn Quan Thế P. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố K hẹn ngày trả kết quả là ngày 29-4-2017

 Tuy nhiên, sau đó Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố K nhậnđược Công văn số 28/UBND-VP ngày 12-4-2017 của UBND thành phố Vũng Tàu, về việc: Tạm thời chưa cho phép chuyển nhượng, tặng cho, tách thửa đất đối với thửa đất số 28 tờ bản đồ số 12 đường S, phường T, Tp. K.

Thực hiện Công văn số 28, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố K ban hành Thông báo số 1407/CNVPĐKĐD ngày 13-4-2017, trả lại hồ sơ xin tách thửa và chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quan Thế P. Mặt khác, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố K cũng đã xin ý kiến của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh để có cơ sở giải quyết đối với hồ sơ tách thửa, chuyển nhượng nói trên, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Về yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Quan Thế P, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố K đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án như sau:

- Về trình tự, thủ tục tố tụng: Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu thụ lý vụ án là đúng thẩm quyền được quy định trong Luật Tố tụng Hành chính. Trong quá trình giải quyết, thu thập chứng cứ, đối thoại, thẩm phán, thư ký đã thực hiện đúng theo quy định của Luật Tố tụng Hành chính. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử và các bên đương sự đã thực hiện, chấp hành đúng quy định của Luật Tố tụng hành chính.

- Về nội dung: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và trình bày của đương sự, đối chiếu các quy định của pháp luật thì thấy yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Quan Thế P là có căn cứ nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Quan Thế P, tuyên: Hủy Thông báo số 1407/CNVPĐKĐD ngày 13-4-2017 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố K; buộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố K phải tiếp nhận lại hồ sơ xin tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Quan Thế P để giải quyết theo quy định của pháp luật; đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố K bồi thường thiệt hại số tiền 31.000.000.000đồng của ông Nguyễn Quan Thế P.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đã được kiểm tra, xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của kiểm sát viên, các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử nhận thấy:

 [1] Về tố tụng:

 [1.1] Về thẩm quyền giải quyết vụ án: Ông Nguyễn Quan Thế P khởi kiện Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố K, căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều 31 của Luật Tố tụng Hành chính vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 [1.2] Vê thơi hiêu khơi kiên : Ngày 13-4-2017, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố K ban hành Thông báo số 1407/CNVPĐKĐD. Ngày 20-7- 2017, ông Nguyễn Quan Thế P nộp đơn khởi kiện tại Tòa án, căn cứ vào quy định tại điểm a khoản 3 Điều 116 của Luật Tố tụng Hành chính, vụ án còn trong thơi hiêu khơi kiên.

 [1.3] Về đối tượng bị khởi kiện và quan hệ pháp luật tranh chấp: Ông

Nguyễn Quan Thế P khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy Thông báo số 1407/CNVPĐKĐD ngày 13-4-2017 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố K, về việc trả hồ sơ xin tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; đồng thời buộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố K phải tiếp nhận lại hồ sơ xin tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để giải quyết theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Quan Thế P và hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao thì đối tượng bị khởikiện của vụ án này là hành vi hành chính của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố K, hành vi ban hành Thông báo số 1407/CNVPĐKĐD ngày 13-4- 2017, về việc trả lại hồ sơ xin tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; quan hệ pháp luật tranh chấp là “Khiếu kiện Hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”

 [1.4] Về tư cách tham gia tố tụng: Ông Nguyễn Quan Thế P có đơn khởi kiện vụ án hành chính đối với hành vi hành chính của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố K nên xác định là người khởi kiện. Hành vi hành chính của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố K bị khởi kiện nên xác định Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố K là người bị kiện.

 [2] Về nội dung vụ án:

 [2.1] Xét tính h ợp pháp của hành vi ban hành Thông báo số 1407/CNVPĐKĐD ngày 13-4-2017 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố K thì thấy:

 [2.1.1] Về chức năng, thẩm quyền thực hiện hành vi ban hành Thông báo: Căn cứ vào quy định tại khoản 2 điều 60 Nghị định 43/2014/CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ thì Văn phòng Đăng ký đất đai là “Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai…”. Căn cứ vào Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 13-5-2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quyết định số 162/QĐ-STNMT ngày 28-6-2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố K là đơn vị trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn được giao quản lý, trong đó tại điểm c mục 2 Điều 1 của Quyết định số 162/QĐ-STNMT ngày 28-06-2016, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai của các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau: “ c) Thực hiện đăng ký biến động đối với đất được nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn cấp huyện cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,...”. Như vậy, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố K tiếp nhận hồ sơ xin tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Quan Thế P và ban hành Thông báo trả hồ sơ xin tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quan Thế P là đúng chức năng, thẩm quyền.

 [2.1.2] Về căn cứ thực hiện hành vi ban hành Thông báo:

- Ngày 30-3-2017, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố K tiếp nhận hồ sơ xin tách thửa và chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Quan Thế P và hẹn ngày trả kết quả là ngày 29-4-2017. Sau khi nhận Công văn số 28/UBND-VP ngày 12-4-2017 của UBND thành phố K, về việc “Tạm thời chưa cho phép chuyển nhượng, tặng cho, cấp giấy xây dựng, tách thửa đất đối với thửa đất số 28, tờ bản đồ số 12, đường S, phường T, Tp.K”. Ngày 13-4-2017, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố K ban hành Thông báo số 1407/CNVPĐKĐD, về việc trả lại hồ sơ cho ông Nguyễn Quan Thế P. Như vậy, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố K đã căn cứ vào Công văn số 28 để ban hành Thông báo số 1407, trả lại hồ sơ cho ông Nguyễn Quan Thế P. Tuy nhiên, nội dung Thông báo số 1407 thể hiện: Công văn số 28 chỉ “Tạm thời chưa cho phép chuyển nhượng, tặng cho, cấp giấy xây dựng, tách thửa đất đối với thửa đất số 28 tờ bản đồ số 12 đường S, phường T, Tp.K”, chứ không phải không cho phép Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố K thực hiện việc đăng ký biến động quyền sử dụng đất và trả lại hồ sơ cho ông Nguyễn Quan Thế P. Do đó, hành vi ban hành Thông báo trả hồ sơ cho ông Nguyễn Quan Thế Phi Chi nhánh

Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố K là vượt quá nội dung của Công văn 28.

- Căn cứ vào Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 24-3-2015 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì thẩm quyền xem xét và giải quyết hồ sơ xin tách của công dân thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, sau khi nhận được hồ sơ xin tách thửa của ông Nguyễn Quan Thế P, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố K không chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xem xét, giải quyết theo thẩm quyền mà ban hành Thông báo trả hồ sơ cho ông Nguyễn Quan Thế P là không đúng quy định của pháp luật.

- Nguồn gốc lô đất diện tích 5.303,7m2 mà ông Nguyễn Quan Thế P xin tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 28, tờ bản đồ số 12, đường S, phường T, Tp.K theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 371389 do Ủy ban nhân dân thành phố K cấp ngày 24-3-2017 đứng tên ông Nguyễn Quan Thế P, toàn bộ là đất ở đô thị. Hiện không có tài liệu, chứng cứ nào thể hiện ông Nguyễn Quan Thế P bị hạn chế quyền của người sử dụng đất, như: Bị phong tỏa, kê biên, cấm chuyển nhượng, tặng cho…đối với thửa đất này. Vì vậy, ông Nguyễn Quan Thế P có đủ điều kiện thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với thửa đất này theo quy định tại khoản 1 điều 188 Luật đất đai năm 2013.

Tư nhưng phân tích , có thể khẳng định hành vi ban hành Thông báo số 1407/CNVPĐKĐD ngày 13-4-2017 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố K là không hợp pháp. Hành vi này đã làm ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền của người sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại khoản 1 điều 167 Luật đất đai năm 2013. Do đó, ông Nguyễn Quan Thế P khơi kiên yêu câu hủy Thông báo số 1407/CNVPĐKĐD ngày 13-4-2017 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố K; buộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu phải tiếp nhận lại và giải quyết hồ sơ xin tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 28, tờ bản đồ số 12 đường S, phường T, Tp.K, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để giải quyết theo quy định của pháp luật là hoàn toàn có cơ sở nên chấp nhận.

 [2.2] Đối với yêu cầu buộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố K bồi thường thiệt hại số tiền 31.000.000.000đồng của ông Nguyễn Quan Thế P: Tòa án đã thụ lý yêu cầu này của ông Nguyễn Quan Thế P, tuy nhiên ngày 18-8- 2017 người khởi kiện có đơn rút yêu cầu này. Xét, người khởi kiện rút yêu cầu là hoàn toàn tự nguyện nên đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu này theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 143 Luật tố tụng hành chính 2015.

 [3] Về án phí Hành chính sơ thẩm: Do yêu cầu của ông Nguyễn Quan Thế P được chấp nhận nên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố K phải nộp số 300.000đồng.

Hoàn lại cho ông Nguyễn Quan Thế P số tiền 300.000đồng tạm ứng án phí đã nộp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 1 Điều 31, điểm a khoản 2 Điều 116, điểm b khoản 1 điều 143, điểm c khoản 2 Điều 193, khoản 1 Điều 206 của Luật Tố tụng Hành chính; khoản 1, 2 Điều 188, điểm d khoản 1 Điều 195 Luật đất đai năm 2013; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Quan Thế P, tuyên bố hành vi hành chính của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố K, về việc trả hồ sơ xin tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Quan Thế P là trái pháp luật.

- Hủy Thông báo số 1407/CNVPĐKĐD ngày 13-4-2017 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố K, về việc trả hồ sơ xin tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Buộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phồ K phải tiếp nhận lại hồ sơ xin tách thửa (01 thửa thành 02 thửa), chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 28, tờ bản đồ số 12 đường S, phường T, Tp.K, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của ông Nguyễn Quang Thế P để giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu buộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố K bồi thường thiệt hại số tiền 31.000.000.000đồng của ông Nguyễn Quan Thế P.

3. Về án phí hành chính sơ thẩm:

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố K phải nộp 300.000đồng (Ba trăm ngàn đồng).

- Hoàn trả số tiền 300.000đồng (Ba trăm ngàn đồng) tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm đã nộp, theo biên lai số 0006617 ngày 03 tháng 6 năm 2017 cho ông Nguyễn Quan Thế P.

4. Về quyền kháng cáo: Người khởi kiện, người bị kiện được kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử theo thủ tục phúc thẩm.


163
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về