Bản án 04/2018/LĐ-ST ngày 19/06/2018 về tranh chấp đòi tiên lương, trợ cấp thôi việc và tiền bảo hiểm xã hội

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

BẢN ÁN 04/2018/LĐ-ST NGÀY 19/06/2018 VỀ TRANH CHẤP ĐÒI TIÊN LƯƠNG, TRỢ CẤP THÔI VIỆC VÀ TIỀN BẢO HIỂM XÃ HỘI

Ngày 19 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Vũng Tàu ,xét xử sơ thẩm công khai vụ án lao đông thụ lý số 02/2018/TLST - LĐ ngày 02 tháng01 năm 2018về viêc “ Tranh chấp đoi tiên lương, trợ cấp thôi việc và tiền bảo hiểm xã hội”; Theo quyết định vụ án ra xét xử số 04/2018/TLST - LĐ ngày 05 tháng 5 năm 2018;Quyết định hoãn phiên Tòa ngày 25-5-2018, giữa các đương sự:

-Nguyên đơn: Ông Mai Ngọc K - sinh năm:1975

Địa chỉ: Số 29- Ngõ 291 - phố Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phốHà Nội.

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Liên đoàn lao động thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu;

Người đại diện theo pháp luật ông Nguyễn Thanh Sơn - Chức vụ chủ tịch liên đoàn lao động thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ:102 - đường Trần Hưng Đạo, phường 01, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu(có mặt).

- Bị đơn: Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H - Người đại diện theo pháp luật ông Phạm Đình V - Chức vụ giám đốc (vắng mặt đến lần thứ hai) 

Địa chỉ: 08 - đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

-Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Cơ quan Bảo Hiểm Xã Hội thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Người đại diện theo pháp luật bà Nguyễn HoàngLan Anh - Chức vụ giám đốc;

Người đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: BàPhạm Thị Thu Hoài;

Địa chỉ: 535 - đường Trương Công Định, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnhBà Rịa Vũng Tàu(có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 17-7-2017 và quá trình làm việc tại Tòa ông Mai NgọcK những yêu cầu sau:

Ngày 01-3-2014, ông K có ký Hợp đồng lao động số /14 QH, thời hạn 36 tháng, công việc là lái xe và theo sự phân công của giám đốc công ty, mức lương là 3.750.000đ(Ba triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng)/tháng. Ông K làm việc tại công ty đến ngày 01 tháng 7 năm 2016, công ty có quyết định chấm dứt hợp đồng với ông K do công ty lâm vào tình trạng không còn hoạt động. Ông K đồng ý với quyết định chấm dứt hợp đồng lao động. Do công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H còn nợ lương, chưa thanh toàn tiền lương thàng 5 và tháng 6 năm 2016 cho ông K và Công ty còn nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp không nộp cho ông K từ tháng 01 - 2014 đến ngày 31 tháng 6 năm 2016.

Nay ông Mai Ngọc K khởi kiện với yêu cầu:

1-Yêu cầu Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H phải thanh toán tiền lương tháng 5, tháng 6 năm 2016 cho ông K là 6.712.500đ(Sáu triệu bảy trăm mười hai ngàn năm trăm đồng) đã chừ Bảo hiểm xã hội người lao động phải nộp;

2- Yêu cầu Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H phải trả tiền trợ cấp thôi việc là 13.125.000đ(Mười ba triệu một trăm hai mươi lăm ngàn đồng);

3- Yêu cầu Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng phải nộp Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vào quỹ của cơ quan Bảo Hiểm Xã Hội thành phố Vũng Tàu cho ông K từ tháng 01 - 2014 đến ngày 31 tháng 6 năm 2016 với số tiền sau:

+ Tiền Bảo hiểm xã hội là : 25.350.000đ

+ Tiền lãi do chậm nộp Bảo hiểm xã hội: 1.984.568đ

+ Tiền Bảo hiểm y tế: 4.387.500đ

+ Tiền lãi do chậm nộp BHYT: 336.656đ

+ Tiền Bảo hiểm thất nghiệp: 1.950.000đ

+ Tiền lãi do chậm nộp bảo hiểm thất nghiệp: 150.465đ

Tổng cộng: 34.159.190đ(Ba mươi bốn triệu một trăm năm mươi chín ngàn một trăm chín mươi đồng) và yêu cầu Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H phải trả lãi phát sinh theo quy định của pháp luật cho đến khi nộp đủ các khoản nợ trên.

Bị đơn: Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H đã được triệu tập nhiềulần vắng mặt không lý do và không có ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của ông MaiNgọc K.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phốVũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có ý kiến:

Cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác nhận:

Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H có đăng ký đóng các loại quỹBảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động là ông Mai Ngọc K tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Vũng Tàu từ thàng 01 - 2014 nhưng thực tế người sử dụng lao động là Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H không nộp các loại quỹ Bảo hiểm xã hội cho ông K.

Tính đền ngày 31-7-2017, các khoản quỹ Bảo hiểm xã hội Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H phải nộp là: Bảo hiểm xã hội là 25.350.000đ; Bảo hiểm ytế là: 4.387.500đ; Bảo hiểm thất nghiệp là: 1.950.000đ.

Tiền lãi chậm nộp BHXH là:1.984.568đ;Tiền lãi chậm nộp BHYT là: 336.656đ; Tiền lãi do chậm nộp BHTN là: 150.465đ.

Tổng cộng: 34.159.190đ (Ba mươi bốn triệu một trăm năm mươi chín ngàn một trăm chín mươi đồng).

Căn cứ tính lãi theo khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội và theo khoản 1 Điều 37 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14 - 4- 2017 và theo thông báo tính lãisố 86/TB - BHXH ngày 10 -01-2018 của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu phát biểu quan điểm về tố tụng và nộp dung vụ án:

Về tố tụng: Việc chấp hành pháp luật của Thẩm phán đã thực hiện đầy đủ thủtục tố tụng trong giai đoạn sơ thẩm.

Về thời hạn chuẩn bị xét xử quá quy định tại điểm b khoản 1 Điều 203 Bộ luật tố tụng dân sự.

Việc tuân theo pháp luật của người tham gia tố tụng: Nguyên đơn; Người có quyền lợi nghãi vụ liên quan đã thực hiện đúng và đầy đủ quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều 70, 71 và Điều 73 Bộ luật tố tụng dân sự.

Bị đơn: Đã được tống đạt hợp lệ nhưng vắng mặt không lý do, trong quá trìnhgiải quyết vụ án bị đơn không thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 70 và Điều 72 Bộ luật tố tụng dân sự.

Về nội dung: Căn cứ các chứng cứ có trong hồ sơ; Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng đã vi phạm thời hạn trả lương; Nghĩa vụ đóng Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Căn cứ Điều 47, Điều 96 và Điều 186 Bộ luật lao động và khoản 1,2,3 Điều 17, Điều 86, khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội;Khoản 3 Điều 49 Luật bảo hiểm y tế.

Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Mai Ngọc K.

Tại phiên Tòa nguyên đơn rút yêu cầu Công ty Quang H chi trả trợ cấp thôi việc đề nghị;Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 244 Bộ luật tố tụng dân sự đình chỉ đối với yêu cầu Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H phải thanh toán tiền trợ cấp thôi việc.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên Tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại Tòa và ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu. Nhận định của Tòa án:

[1]Về tố tụng: Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần; Mã số doanh nghiệp 3500864395. Đăng ký lần đầu ngày 14 - 4 - 2008; Đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày06 - 5 -2013, do phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng tàu cấp; Có trụ sở số 08 - đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Người đại diện theo pháp luật của cô ty là ông Phạm Đình V.

Năm 2014 giữa Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng và ông Mai Ngọc K có ký kết Hợp đồng lao động; Thời hạn là 36 tháng, công việc ông K phải làm là lái xe và theo sự phân công của Giám đốc công ty; Mức lương 3.750.000đ(Năm triệu đồng)/tháng.

Nay có sự tranh chấp nên xác định đây là vụ án Lao đông “Tranh chấp tiền lương và tiền bảo hiểm xã hội”; Căn cứ điều 32 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Bị đơn Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H có trụ sở tại số 08 - đường3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu; Căn cứ điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu.

Bị đơn Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H đã được triệu tập hợp lệ vắng mặt tới lần thứ hai không lý do.

Căn cứ theo quy định tại điêm b khoan 2 Điêu 227; điểm b khoản 1 Điều 238Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt bị đơn Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H.

[2]Về nội dung: Giữa Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H và ông Mai Ngọc K có ký kết hợp động lao động số /14 QH ngày 01-01-2014; Hợp đồng lao động về hình thức và nội dung, thẩm quyền ký đúng quy định của pháp luật căn cứ Điều 17, Điều 23 và Điều 25 Bộ luật lao động. Do phía người sử dụng lao động nợ tiền lưng và tiền bảo hiểm xã hội nên người lao động là ông K đã khởi kiện ra Tòa.

 [3] Về chứng cứ: Phía nguyên đơn cung cấp là Hợp đồng lao động và bảng sao kê tài khoản trả lương số 622704060032153601 đứng tên ông Mai Ngọc K ở Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu.

Ông Mai Ngọc K yêu cầu Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H phải thanh toán tiền lương tháng 5, tháng 6 năm 2016 cho ông K là 6.712.500đ(Sáu triệu bảy trăm mười hai ngàn năm trăm đồng), đã trừ các loại quỹ Bảo hiểm xã hội.

Và yêu cầu Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H phải nộp Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vào quỹ của cơ quan Bảo Hiểm Xã Hội thành phố Vũng Tàu cho ông K từ thàng 1 - 2014 đến tháng 6 - 2016 với số tiền sau:Tổngcộng 34.159.190đ(Ba mươi bốn triệu một trăm năm mươi chín ngàn một trăm chín mươi đồng) và yêu cầu Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng phải trả lãi phát sinh theo quy định của pháp luật cho đến khi nộp đủ các khoản nợ trên.

Tại phiên Tòa người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn rút yêu cầu Côngty cổ phần thương mại vận tải Quang H phải trả tiền trợ cấp thôi việc là13.125.000đ(Mười ba triệu một trăm hai mươi lăm ngàn đồng)

Ngày 25 - 5 - 2018, vụ án được đưa ra xét xử bị đơn Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H vắng mặt không lý do.

Nay ngày 19-6 -2018, vụ án được mở lại lần thứ hai bị đơn Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H vắng mặt tới lần thứ hai; Bị đơn Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H đã từ bỏ quyền và nghĩa vụ của mình.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Vũng Tàu xác nhận: Tính đền ngày 31- 7-2017, các khoản quỹ Bảo hiểm xã hội Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H phải nộp cho người lao động ông Mai Ngọc K là:

Bảo hiểm xã hội là 25.350.000đ; Bảo hiểm y tế là: 4.387.500đ; Bảo hiểm thất nghiệp là: 1.950.000đ.

Tiền lãi chậm nộp BHXH là:1.984.568đ;Tiền lãi chậm nộp BHYT là: 336.656đ; Tiền lãi do chậm nộp BHTN là: 150.465đ.

Tổng cộng: 34.159.190đ(Ba mươi bốn triệu một trăm năm mươi chín ngàn một trăm chín mươi đồng).

[4]Từ những chứng cứ trên Hội đồng xét xử có đủ căn cứ nhận định: Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H đã vi phạm điều 4 của Hợp đồng lao động; Vi phạm thời hạn trả lương; Nghĩa vụ đóng Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Căn cứ Điều 47, Điều 96 và Điều 186 Bộ luật lao động và khoản1,2,3 Điều 17, Điều 86 và khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội;Khoản 3 Điều 49 Luật bảo hiểm y tế:

Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H phải trả 02 tháng tiền lương tháng 5, thàng 6 năm 2016 cho ông K là 6.712.500đ(Sáu triệu bảy trăm mười hai ngàn năm trăm đồng);

Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H nợ tiền quỹ Bảo hiểm xã hội phải nộp cho ông Mai Ngọc K từ tháng 01-2014 đến ngày 31- 7-2017 là: Bảo hiểm xã hội là 25.350.000đ; Bảo hiểm y tế là: 4.387.500đ; Bảo hiểm thất nghiệp là: 1.950.000đ.

Đối với tiền lãi Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H chậm nộp các khoản bảo hiểm xã hội trên 30 ngày thì phải chịu tiền lãi chậm nộp BHXH là:1.984.568đ;Tiền lãi chậm nộp BHYT là: 336.656đ; Tiền lãi do chậm nộp BHTN là:150.465đ.

Tổng cộng: 34.159.190đ(Ba mươi bốn triệu một trăm năm mươi chín ngàn một trăm chín mươi đồng).

Tại phiên Tòa đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn rút yêu cầu thanh toán tiền trợ cấp thôi việc là tự nguyện; Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 244 Bộ luật tố tụng dân sự đình chỉ đối với yêu cầu Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H phải thanh toán tiền trợ cấp thôi việc.

[5] Hội đồng xét xử chập nhận tòa bộ yêu cầu khởi kiện của ông Mai Ngọc K đối với Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H; Buộc Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H phải thanh toán:

1-Thanh toán trả cho ông Mai Ngọc K là 6.712.500đ(Sáu triệu bảy trăm mười hai ngàn năm trăm đồng) tiền lương tháng 5 và tháng 6 năm 2016, đã trừ các khoản Bảo hiểm xã hội phải nộp;

2- Buộc phải nộp vào Quỹ Bảo hiểm xã hội thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiền: Bảo hiểm xã hội là 25.350.000đ(Hai mươi lăm triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng); Bảo hiểm y tế là: 4.387.500đ(Bốn triệu ba trăm tám mươi bảy ngàn năm trăm đồng); Bảo hiểm thất nghiệp là: 1.950.000đ(Một triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng);

- Tiền lãi chậm nộp BHXH là:1.984.568đ(Một triệu chín trăm tám mươi bốn ngàn năm trăm sáu mươi tám đồng);Tiền lãi chậm nộp BHYT là: 336.656đ(Ba trăm ba mươi sáu ngàn sáu trăm năm mươi sáu đồng); Tiền lãi do chậm nộp BHTN là: 150.465đ(Một trăm năm mươi ngàn bốn trăm sáu mươi lăm đồng).

Tổng cộng: 34.159.190đ(Ba mươi bốn triệu một trăm năm mươi chín ngàn một trăm chín mươi đồng) và tiền lãi phát sinh tính từ ngày 01-8-2017 cho đến ngày Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H nộp xong các khoản nợ quỹ Bảo hiểm xã hội theo Luật bảo hiểm xã hội.

3 - Đình chỉ đối với yêu cầu Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H phải thanh toán tiền trợ cấp thôi việc.

Riêng khoản thi hành tiền lương: Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong khoản tiền nợ lương nếu bên phải thi hành án chậm thi hànhnghĩa vụ phải thực hiện thì bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền chậm thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Vũng Tàu có nghĩa vụ chốt sổ và xác nhận thời gian đóng Bảo hiểm xã hội cho ông Mai Ngọc K sau khi Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H nộp đủ các khoản nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lãi chậm nộp và tiền lãi phát sinh vào quỹ Bảo hiểm xã hội của Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Vũng Tàu.

[6] Về án phí Lao động sơ thẩm:

Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn do đó căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTHVQH14, bị đơn Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H phải chịu toàn bộ án phí Lao động sơ thẩm là 1.024.775đ(Một triệu không trăm hai mươi bốn ngàn bảy trăm bảy mươi lăm đồng).

Cách tính án phí (từ trên 6.000.000đồng đến 400.000.000đồng là 3% của giá trị tranh chấp).

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng:Điều 32, Điều 35, điểm b khoản 2 Điều 227, điểm b khoản 1 Điều 238 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 17, Điều 23 , Điều 25, Điều 186 Bộ luật lao động; Khoản 1,2,3 Điếu 17, khoản 3 Điều 122 Luật bảo hiểm xã hội; Khoản 3 Điều 49 Luật Bảo hiểm y tế; Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTHVQH14.

Tuyên xử: Chấp nhận tòan bộ yêu cầu khởi kiện của ông Mai Ngọc K đối với Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H;

1-Buộc Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H phải thanh toán, trả cho ông Mai Ngọc K 6.712.500đ (Sáu triệu bảy trăm mười hai ngàn năm trăm đồng), tiền lương tháng 5 , tháng 6 năm 2016;

2- Buộc Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng phải nộp vào Quỹ Bảo hiểm xã hội thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

Tiền nợ Bảo hiểm xã hội là 25.350.000đ(Hai mươi lăm triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng); Bảo hiểm y tế là: 4.387.500đ(Bốn triệu ba trăm tám mươi bảy ngàn năm trăm đồng); Bảo hiểm thất nghiệp là: 1.950.000đ(Một triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng);

Tiền lãi chậm nộp BHXH là:1.984.568đ(Một triệu chín trăm tám mươi bốn ngàn năm trăm sáu mươi tám đồng);Tiền lãi chậm nộp BHYT là: 336.656đ(Ba trăm ba mươi sáu ngàn sáu trăm năm mươi sáu đồng); Tiền lãi do chậm nộp BHTN là:150.465đ(Một trăm năm mươi ngàn bốn trăm sáu mươi lăm đồng).

Tổng cộng: 34.159.190đ(Ba mươi bốn triệu một trăm năm mươi chín ngàn một trăm chín mươi đồng) và tiền lãi phát sinh tính từ ngày 01-8-2017 cho đến ngày Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H nộp xong các khoản nợ quỹ Bảo hiểm xã hội theo Luật bảo hiểm xã hội.

Riêng khoản thi hành tiền lương: Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong khoản tiền nợ lương nếu bên phải thi hành án chậm thi hànhnghĩa vụ phải thực hiện thì bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền chậm thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

3 - Đình chỉ yêu cầu đối với yêu cầu Công ty cổ phần thương mại vận tải QuangH phải thanh toán tiền trợ cấp thôi việc.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Vũng Tàu có nghĩa vụ chốt sổ và xác nhận thời gian đóng Bảo hiểm xã hội cho ông Mai Ngọc K sau khi Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H nộp đủ các khoản nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lãi chậm nộp và tiền lãi phát sinh vào quỹ Bảo hiểm xã hội của Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Vũng Tàu.

Án phí Lao động sơ thẩm: Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang H phải chịu là 1.024.775đ(Một triệu không trăm hai mươi bốn ngàn bảy trăm bảy mươi lăm đồng).

Quyền kháng cáo: Đương sự có mặt quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tính từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết công khai để yêu cầu Tòa án nhân dân Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu xét xử theo thủ tục phúc thẩm.

Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7,7a,7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án.


91
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về