Bản án 05/2019/DS-ST ngày 19/04/2019 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG HẢI - TỈNH BẠC LIÊU

BẢN ÁN 05/2019/DS-ST NGÀY 19/04/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Ngày 19 tháng 4 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đông Hải xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 29/2019/TLST-DS ngày 13 tháng 02 năm 2019 về việc “tranh chấp hợp đồng vay”, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 12/2019/QĐXXST-DS ngày 21 tháng 3 năm 2019 giữa các đương sự:

1/. Nguyên đơn: Ngân hàng K

Địa chỉ: số 169, phố LĐ, phường HL, quận HM, thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn H, Giám đốc Ngân hàng K, Phòng Giao dịch huyện ĐH (giấy ủy quyền số 4716/QĐ-NHCS ngày 25/11/2016 của Tổng giám đốc Ngân hàng K.)

Ông Nguyễn Văn H ủy quyền tham gia tố tụng cho ông Dương Thanh Ph, chức vụ Phó Giám đốc Ngân hàng K, Phòng Giao dịch huyện ĐH (theo giấy ủy quyền ngày 25/01/2019)

2/. Đồng bị đơn: Bà Huỳnh Ngọc M, sinh năm 1967

Chị Huỳnh Phương Ch, sinh năm 1990.

Cùng địa chỉ: ấp MĐ, xã LĐĐ, huyện ĐH, tỉnh Bạc Liêu.

(Đại diện Ngân hàng có mặt tại phiên tòa, bà M và chị Ch vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 25/01/2019, các lời khai tại Tòa án và tại phiên tòa đại diện cho nguyên đơn là Ngân hàng K (sau đây gọi tắt là Ngân hàng) trình bày:

Vào ngày 15/11/2013, gia đình bà Huỳnh Ngọc M và con là chị Huỳnh Phương Ch đã làm hồ sơ vay vốn chương trình hộ cận nghèo, mã món vay số 600000100089335, số tiền vay là 28.000.000đ, thời hạn vay là 36 tháng, lãi suất 0,78%/tháng. Thời hạn trả nợ cuối cùng là ngày 10/4/2018. Do không trả nợ đúng hạn nên Ngân hàng đã chuyển khoản vay sang nợ quá hạn với lãi suất là 1.014%/tháng.

Mặc dù Ngân hàng đã thường xuyên đôn đốc và yêu cầu bà M và chị Ch có trách nhiệm thanh toán khoản nợ quá hạn trên, tuy nhiên bà M và chị Ch vẫn chưa thanh toán các khoản nợ vay cho Ngân hàng, do đó bà M và chị Ch đã vi phạm các điều khoản đã ký kết.

Nay Ngân hàng khởi kiện yêu cầu bà M và chị Ch có trách nhiệm trả cho Ngân hàng số tiền gốc 28.000.000đ, lãi (tạm tính đến ngày 19/4/2019) là 14.937.697đ. Tổng cộng vốn và lãi là 42.937.697đ và yêu cầu tính lãi suất phát sinh theo hợp đồng đã ký kết cho đến khi trả dứt nợ.

Bị đơn bà Huỳnh Ngọc M trình bày: Ngày 15/11/2013, bà và con của bà là Huỳnh Phương Ch đã vay của Ngân hàng số tiền 28.000.000đ, thời hạn vay là 36 tháng, lãi suất là 0,78%/tháng. Do việc làm ăn không hiệu quả và hoàn cảnh kinh tế cũng đang gặp nhiều khó khăn nên đến nay bà vẫn chưa có tiền trả cho Ngân hàng. Hiện tại bà vẫn còn thiếu Ngân hàng số tiền vốn là 28.000.000đ và tiền lãi phát sinh theo hợp đồng đã ký. Do hiện nay bà không có tiền để trả ngay một lần cho Ngân hàng, bà yêu cầu Tòa án giải quyết cho bà được trả từ từ cho Ngân hàng.

Đối với bị đơn chị Huỳnh Phương Ch: Mặc dù chị Huỳnh Phương Ch đã được Tòa án tống đạt hợp lệ thông báo thụ lý vụ án, giấy triệu tập làm việc và thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, nhưng chị Huỳnh Phương Ch vẫn không đến Tòa án để làm việc theo nội dung giấy triệu tập của Tòa án, và cũng không có lý do chính đáng. Do đó, Tòa án sẽ tiến hành giải quyết vắng mặt đối với chị Huỳnh Phương Ch theo đúng trình tự quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Tại phiên tòa hôm nay đại diện Ngân hàng xác định vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện đối với bà Huỳnh Ngọc M và chị Huỳnh Phương Ch. Ngân hàng không còn các tài liệu, chứng cứ gì để cung cấp thêm.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hải tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến:

Về thủ tục tố tụng: Trong quá trình thụ lý giải quyết vụ án Thẩm phán, Hội đồng xét xử và đại diện nguyên đơn đã chấp hành đúng theo quy định của pháp luật. Riêng đối với bị đơn là chấp hành chưa nghiêm theo giấy triệu tập của Tòa án.

Về nội dung vụ án: Căn cứ hợp đồng vay tài sản đã ký kết giữa Ngân hàng với bà Huỳnh Ngọc M và chị Huỳnh Phương Ch, căn cứ điều 471 và 474 Bộ luật dân sự năm 2005 thì đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng đối với bà Huỳnh Ngọc M và chị Huỳnh Phương Ch. Về án phí buộc bà Huỳnh Ngọc M và chị Huỳnh Phương Ch phải nộp theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở phát biểu của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử xét thấy:

[1] Về thủ tục tố tụng: Ngân hàng khởi kiện về việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản với bà Huỳnh Ngọc M và chị Huỳnh Phương Ch, bị đơn có địa chỉ cư trú tại huyện Đông Hải. Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, Điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Đông Hải.

Chị Huỳnh Phương Ch đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai để tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm, nhưng chị Huỳnh Phương Ch vẫn vắng mặt mà không có lý do chính đáng. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt đối với chị Huỳnh Phương Ch.

Bà Huỳnh Ngọc M có đơn yêu cầu được vắng mặt tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Căn cứ khoản 1 Điều 227, khoản 1 Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử chấp nhận và tiến hành xét xử vắng mặt đối với bà Huỳnh Ngọc M.

[2] Về nội dung vụ án: Căn cứ hồ sơ vay vốn số 600000100089335, ngày 15/11/2013 thể hiện Ngân hàng cho bà Huỳnh Ngọc M và chị Huỳnh Phương Ch vay số là 28.000.000đ, thời hạn vay là 36 tháng, lãi suất 0,78%/tháng. Thời hạn trả nợ cuối cùng là ngày 10/4/2018. Trong quá trình thực hiện hợp đồng thì bà Huỳnh Ngọc M và chị Huỳnh Phương Ch đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng. Do không trả nợ đúng hạn nên Ngân hàng đã chuyển khoản vay sang nợ quá hạn với lãi suất là 1.014%/tháng. Nay Ngân hàng khởi kiện yêu cầu bà Huỳnh Ngọc M và chị Huỳnh Phương Ch phải trả cho Ngân hàng số tiền vốn 28.000.000đ, lãi (tạm tính đến ngày 19/4/2019) là 14.937.697đ. Tổng cộng vốn và lãi là 42.937.697đ và yêu cầu tính lãi suất phát sinh theo hợp đồng đã ký kết cho đến khi trả dứt nợ.

Xét thấy yêu cầu của Ngân hàng là phù hợp với quy định tại Điều 471 và 474 của Bộ luật dân sự năm 2005, được Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận. Buộc bà Huỳnh Ngọc M và chị Huỳnh Phương Ch phải có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng tổng số tiền là 42.937.697đ và tiếp tục trả nợ lãi phát sinh theo hợp đồng đã ký kết cho đến khi trả dứt nợ.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát về việc kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự và đường lối giải quyết vụ án là phù hợp, được Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận.

Do yêu cầu của Ngân hàng được chấp nhận toàn bộ bà Huỳnh Ngọc M và chị Huỳnh Phương Ch phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 2.146.884đ.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, Điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 227, Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 471, 474 của Bộ luật dân sự năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Tuyên xử:

1/. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng K.

2/. Buộc bà Huỳnh Ngọc M và chị Huỳnh Phương Ch phải có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng K số tiền vốn 28.000.000đ (hai mươi tám triệu đồng), tiền lãi 14.937.697đ (mười bốn triệu, chín trăm ba mươi bảy nghìn, sáu trăm chín mươi bảy đồng) (tạm tính đến ngày 19/4/2019) và phải tiếp tục trả tiền nợ lãi phát sinh theo hợp đồng vay vốn đã ký kết cho đến khi trả dứt nợ.

3/. Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Buộc bà Huỳnh Ngọc M và chị Huỳnh Phương Ch phải nộp số tiền 2.146.884đ (hai triệu một trăm bốn mươi sáu nghìn tám trăm tám mươi bốn đồng).

4/. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Án xử sơ thẩm công khai báo cho Ngân hàng K biết được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ tuyên án. Bà Huỳnh Ngọc M và chị Huỳnh Phương Ch được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ.


28
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 05/2019/DS-ST ngày 19/04/2019 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Số hiệu:05/2019/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Đông Hải - Bạc Liêu
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:19/04/2019
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về