Bản án 06/2017/DSST ngày 12/07/2017 về tranh chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN, TỈNH LẠNG SƠN

BẢN ÁN 06/2017/DSST NGÀY 12/07/2017 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, ĐÒI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG VÀ HỦY HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

Bản án đang cập nhật nội dung

45
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 06/2017/DSST ngày 12/07/2017 về tranh chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

    Số hiệu:06/2017/DSST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Văn Quan - Lạng Sơn
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:12/07/2017
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về