Bản án 07/2015/HC-ST ngày 01/09/2015 về kiện quyết định hành chính 31/QĐ-TT và Quyết định 599/QĐ-TT

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
BẢN ÁN 07/2015/HC-ST NGÀY 01/09/2015 VỀ KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH 31/QĐ-TT NGÀY 25/06/2014 VÀ QUYÊT ĐỊNH 599/QĐ-TT NGÀY 24/09/2014 CỦA CHÁNH THANH TRA TỈNH TIỀN GIANG
Ngày 25 tháng 8 và 01 tháng 9 năm 2015, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử công khai vụ án thụ lý số: 07/2015/TLST-HC ngày 25 tháng 6 năm 2015 về việc kiện quyết định hành chính “Quyết định số 31/QĐ-TT ngày 25/6/2014 và Quyết định số 599/QĐ-TT ngày 24/9/2014 của Chánh Thanh tỉnh Tiền Giang”.
Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 04/2015/QĐXX-ST ngày 03 tháng 8 năm 2015 giữa các đương sự:
* Người khởi kiện: Công ty Trách nhiệm hữu hạn P. Đại diện theo pháp luật: Ông Trần Duy P, chức vụ Giám đốc. Địa chỉ: Số 53 Đường T, khu phố B, phường H, thành phố M, tỉnh Tiền Giang. Đại diện theo ủy quyền: Ông Phan Vũ Quốc K, sinh năm 1967 (Có mặt). Địa chỉ: Số 93 Đường Đ, phường B, thành phố M, tỉnh Tiền Giang.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện: Luật sư Võ Tuấn Vĩnh T – Đoàn luật sư tỉnh Tiền Giang (có mặt).
* Người bị kiện:  Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang.  Địa chỉ: Số 6 Đường L, phường M, thành phố M, tỉnh Tiền Giang. Đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Công Đ, sinh năm 1963 (có mặt). Địa chỉ: Số 104 Đường G, phường S, thành phố M, Tiền Giang.
NHẬN THẤY
* Theo đơn khởi kiện ngày 28/05/2015, người khởi kiện Công ty trách nhiệm hữu hạn P trình bày:
Ngày 25/11/2011 công ty TNHH P có ký hợp đồng xây dựng với Ban quản lý dự án đầu tự và xây dựng huyện C, tỉnh Tiền Giang thi công xây dựng công trình đường liên xã P – B, huyện C, đến ngày 25/7/2012 công trình đã được thi công hoàn thành  và được bàn giao đưa vào sử dụng. Ngày 16/8/2013 công trình đã được đơn vị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và đơn vị sử dụng nghiệm thu xóa bảo hành. Ngày 09/12/2013 thành tra tỉnh Tiền Giang thành lập đoàn thanh tra theo quyết định số 1052/QĐ-TT để thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện C về quản lý đầu tư xây dựng, trong đó có thanh tra công trình đường liên xã P – B. Ngày 25/6/2014 Chánh thanh tra tỉnh Tiền Giang có kết luận thanh tra số 29/KL-TT, kết luận công trình đường liên xã P – B thi công không đúng thiết kế, không đảm bảo chất lượng công trình, nên ngày 25/6/2014 Chánh thanh tra tỉnh Tiền Giang có Quyết định số 31/QĐ-TT thu hồi số tiền 109.723.228 đồng gồm:
+ Quyết toán khống việc thi công thép trên tấm đal 5.306.536 đồng
+ Quyết toán khống chiều dày thi công là 1.991.839 đồng
+ Giá trị chênh lếch mác bêtông thi công so với mác bêtông thiết kế đoạn từ vị trí C161 đến C167 và C167 đến C187 -12m của công trình đường liên xã P
– B, huyện C là 102.424.853 đồng.
Không đồng ý với quyết định số 31/QĐ-TT nên công ty P có đơn khiếu nại gửi đến Chánh thanh tra tỉnh Tiền Giang. Ngày 24/09/2014 Chánh thanh tra tỉnh Tiền Giang ra Quyết định số 599/QĐ – TT về việc giải quyết đơn khiếu nại có nội dung sữa một phần Quyết định số 31/QĐ-TT và bác nội dung khiếu nại về việc thu hồi số tiền 102.424.853 đồng của Giám đốc công ty P. Công ty TNHH P yêu cầu Tòa án tuyên hủy Quyết định hành chính số 31/QĐ-TT ngày 25/6/2014 của chánh thanh tra tỉnh Tiền Giang về việc thu hồi tiền và hủy Quyết định số 599/QĐ-TT ngày 24/09/2014 của Chánh thanh tra tỉnh Tiền Giang về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Duy P giám đốc công ty P.
* Theo công văn số 411/TT-TTGQKNTC2 ngày 16/7/2015 người bị kiện trình bày:
Liên quan đến công ty TNHH P, do ông Trần Duy P làm giám đốc, là đơn vị thi công công trình đường liên xã P – B đã có một số sai phạm cụ thể:
+ Quyết toán khống việc thi công thép trên tấm đal 5.306.536 đồng
+ Quyết toán khống chiều dày thi công là 1.991.839 đồng
+ Giá trị chênh lếch mác bêtông thi công so với mác bêtông thiết kế đoạn từ vị trí C161 đến C167 và C167 đến C187 -12m của công trình là 102.424.853 đồng.
Cộng chung 03 khoản là 109.723.228 đồng.
Căn cứ Điều 42 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thanh tra, chánh thanh tra đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-TT ngày 25/6/2014 buộc ông Trần Duy P – Giám đốc Cty TNHH P nộp vào ngân sách Nhà nước qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh số tiền 109.723.228 đồng. Tuy nhiên đến nay ông Trần Duy P vẫn chưa thi hành quyết định này. Quan điểm của Thanh tra tỉnh hiện tại vẫn bảo lưu việc thu hồi số tiền nói trên.
Tại phiên tòa hôm nay: Đại diện theo ủy quyền của ông Trần Duy P – Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn P vẫn giữ nguyên đơn khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định số 31/QĐ-TT ngày 25/5/2014 về việc thu hồi tiền và Quyết định số 599/QĐ-TT ngày 24/9/2014 về việc giải quyết khiếu nại của Chánh thanh tra tỉnh Tiền Giang vì chưa đủ căn cứ, không đúng quy định pháp luật, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty P. Đại diện theo ủy quyền của Chánh thanh tra tỉnh Tiền Giang không nhất trí với yêu cầu của ông Trần Duy P. Các đương sự không cung cấp thêm chứng cứ và không yêu cầu thu thập thêm chứng cứ. Ý kiến đại diện Viện kiểm sát cho rằng Tòa án đã thực hiện đúng theo quy định của Tòa án từ khi thụ lý vụ án do ông Trần Duy P khởi kiện cho đến khi quyết định đưa vụ án ra xét xử cũng như tại phiên Tòa hôm nay. Vụ án Công ty trách nhiệm hữu hạn P khởi kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang là đúng với quy định của Luật Tố tụng Hành chính. Các quyền của đương sự được thực hiện đầy đủ đúng pháp luật. Tuy nhiên đề nghị Hội đồng xét xử đưa Công ty trách nhiệm hữu hạn H vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.Về nội dung của vụ án đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào quy định của pháp luật để giải quyết.
XÉT THẤY
Sau khi nghiên cứu hồ sơ, thẩm vấn công khai và kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:
1. Về thủ tục tố tụng:
Ngày 29/5/2015 Công ty Trách nhiệm hữu hạn P khởi kiện Quyết định số 31/QĐ-TT ngày 25/5/2014 về việc thu hồi tiền và Quyết định số 599/QĐ-TT ngày 24/9/2014 về việc giải quyết khiếu nại đối với Công ty P của Chánh thanh tra tỉnh Tiền Giang. Là đúng thẩm quyền giải quyết của Tòa án và thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính được quy định tại Khoản 1 Điều 28 và Điều 104 của Luật tố tụng hành chính. Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang thụ lý việc khởi kiện Quyết định số 31/QĐ-TT ngày 25/5/2014 về việc thu hồi tiền và Quyết định số 599/QĐ-TT ngày 24/9/2014 về việc giải quyết khiếu nại đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn P của Chánh thanh tra tỉnh Tiền Giang là đúng với Điểm c Khoản 1 Điều 30 của Luật tố tụng hành chính quy định.
2. Về hình thức và thẩm quyền ban hành:
Đối với Quyết định số 31/QĐ-TT ngày 25/5/2014 về việc thu hồi tiền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn P, do Chánh thanh tra tỉnh Tiền Giang ký là đúng thẩm quyền được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 22, Điều 75 Luật thanh tra và Điều 42 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thanh tra năm 2010. Về hình thức, Quyết định số 31/QĐ-TT ngày 25/5/2014 của Chánh thanh tra tỉnh Tiền Giang thể hiện các căn cứ để ban hành quyết định không đủ cơ sở pháp lý, không nêu cụ thể là căn cứ vào điều khoản nào của Luật, Nghị định. Trong các căn cứ đó, chưa có một căn cứ nào thể hiện rõ đối tượng bị thanh tra thu hồi số tiền 102.424.853đồng là phía Công ty trách nhiệm hữu hạn P. Do không đủ căn cứ để ban hành Quyết định số 31/QĐ-TT ngày 25/5/2014 của  Chánh  thanh  tra  tỉnh  Tiền  Giang  nên  Quyết  định  số  599/QĐ-TT  ngày 24/9/2014 của Chánh thanh tra tỉnh Tiền Giang về việc giải quyết khiếu nại Quyết định số 31/QĐ-TT ngày 25/5/2014 của Chánh thanh tra tỉnh Tiền Giang đối với ông Trần Duy P (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn P), nội dung chỉ bổ sung, sửa đổi về từ ngữ và bác nội dung khiếu nại của ông Trần Duy P cũng không có cơ sở ban hành.
Về nội dung quyết định, ngày 09/12/2013 Chánh thanh tra tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 1052/QĐ-TT về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện C về quản lý đầu tư xây dựng, Thanh tra tỉnh đã tiến hành thanh tra theo quy định. Căn cứ vào kết quả giám định của Công ty trách nhiệm hữu hạn H, nên Chánh thanh tra tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kết luận thanh tra số 29/KL-TT ngày 25/6/2014, kết luận “Công trình đường B – P mác bêtông không đảm bảo chất lượng” là thiếu cơ sở vững chắc. Bởi lẽ, Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 59/2011/HĐXD ngày 25/11/2011 thể hiện chủ thể ký kết hợp đồng giữa một bên chủ đầu tư là Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện C, tỉnh Tiền Giang, còn một bên nhà thầu là Công ty trách nhiệm hữu hạn  P. Căn  cứ vào hợp đồng  thi  công xây dựng  công  trình nêu  trên, ngày 25/7/2012 công trình đã được thi công hoàn thành. Ngày 16/8/2013 công trình đã được đơn vị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát trưng cầu đơn vị có tư cách pháp nhân giám định mẫu mác bêtông đảm bảo chất lượng, nên đề nghị đơn vị sử dụng đưa công trình vào sử dụng và thực tế đã được đơn vị chủ đầu tư, đơn vị sử dụng nghiệm thu, xóa bảo hành, đưa công trình đường liên xã B – P vào sử dụng. Cùng một công trình xây dựng nhưng lại có hai kết quả giám định trái ngược nhau, nên việc trưng cầu một đơn vị giám định tiếp theo để giám định lại mác bêtông của công trình là cần thiết. Phía đơn vị thi công cũng đã yêu cầu giám định lại (Bút lục 41) nhưng phía Thanh tra tỉnh không chấp nhận, mà tiến hành ban hành Quyết định số 31/QĐ-TT ngày 25/5/2014 về việc thu hồi tiền đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn P là thiếu cơ sở vững chắc. Nếu có cơ sở cho rằng công trình đường B – P không đảm bảo chất lượng thì đối tượng phải chịu trách nhiệm trước tiên là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện C và các đơn vị có liên quan trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện C. Công ty trách nhiệm hữu hạn P chỉ chịu trách nhiệm với đơn vị đã trực tiếp ký kết hợp đồng thi công xây dựng công trình số 59/2011/HĐXD ngày 25/11/2011 là Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện C, tỉnh Tiền Giang. Việc đại diện Viện kiểm sát đề nghị đưa Công ty trách nhiệm hữu hạn H vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, Hội đồng xét xử xét thấy là không cần thiết. Vì theo yêu cầu của của người khởi kiện, thì Tòa án chỉ xem xét tính hợp pháp của các quyết định hành chính do Chánh thanh tra tỉnh Tiền Giang ban hành đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn P, nên việc Tòa án bác yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện hoặc hủy quyết định của Chánh thanh tra tỉnh Tiền Giang đều không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty trách nhiệm hữu hạn H. Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty trách nhiệm hữu hạn P do ông Trần Duy P làm giám đốc.
4. Về án phí: Chánh thanh tra tỉnh Tiền Giang phải chịu án phí hành chính sơ thẩm  theo quy định của pháp luật. Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH
Áp dụng Điều 3, Khoản 1 Điều 28, Điểm c Khoản 2 Điều 30, Khoản 2 Điều 104, Điểm b Khoản 2 Điều 163 Luật tố tụng hành chính; Áp dụng Luật thi hành án dân sự; Áp dụng Khoản 1 Điều 34 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án. Tuyên xử:
1/ Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty trách nhiệm hữu hạn P do ông Trần Duy P làm giám đốc về việc yêu cầu hủy Quyết định số 31/QĐ-TT ngày 25/5/2014 về việc thu hồi tiền và Quyết định số 599/QĐ-TT ngày 24/9/2014 về việc giải quyết khiếu nại đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn P của Chánh thanh tra tỉnh Tiền Giang. Hủy toàn bộ Quyết định số 31/QĐ-TT ngày 25/5/2014 về việc thu hồi tiền và Quyết định số 599/QĐ-TT ngày 24/9/2014 về việc giải quyết khiếu nại đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn P do ông Trần Duy P làm giám đốc của Chánh thanh tra tỉnh Tiền Giang vì trái pháp luật.
2/ Án phí: Chánh thanh tra tỉnh Tiền Giang phải chịu 200.000đồng án phí hành chính sơ thẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn P không phải chịu án phí hành chính sơ thẩm, hoàn lại 200.000đồng dự phí đã nộp theo biên lai thu số 001340  ngày 25/6/2015 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang cho Công ty trách nhiệm hữu hạn P. Các đương sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án hôm nay. Các bên đương sự được quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày tròn kể từ ngày tuyên án.
Án tuyên vào ngày 01/9/2015, có mặt ông K, ông Đ và Kiểm sát viên./.

118
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 07/2015/HC-ST ngày 01/09/2015 về kiện quyết định hành chính 31/QĐ-TT và Quyết định 599/QĐ-TT

Số hiệu:07/2015/HC-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Tiền Giang
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:01/09/2015
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về