Bản án 07/2018/DS-ST ngày 26/09/2018 về tranh chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, bồi thường thiệt hại tài sản và hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH, TỈNH LẠNG SƠN

BẢN ÁN 07/2018/DS-ST NGÀY 26/09/2018 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TÀI SẢN VÀ HỦY MỘT PHẦN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bản án đang cập nhật nội dung

30
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 07/2018/DS-ST ngày 26/09/2018 về tranh chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, bồi thường thiệt hại tài sản và hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

    Số hiệu:07/2018/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:26/09/2018
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về