Bản án 08/2017/DSST ngày 20/07/2017 về hợp đồng vay tài sản và hợp đồng góp hụi

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN V, TỈNH VĨNH LONG

BẢN ÁN 08/2017/DSST NGÀY 20/07/2017 VỀ HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN VÀ HỢP ĐỒNG GÓP HỤI

Bản án đang cập nhật nội dung

61
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 08/2017/DSST ngày 20/07/2017 về hợp đồng vay tài sản và hợp đồng góp hụi

    Số hiệu:08/2017/DSST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:20/07/2017
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về