Bản án 09/2007/DSST ngày 23/08/2007 về tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất giữa Nguyễn Thị Cho và Lê Văn Minh

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

BẢN ÁN 09/2007/DSST NGÀY 23/08/2007 VỀ VỤ ÁN DÂN SỰ TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIỮA NGUYÊN ĐƠN BÀ NGUYỄN THỊ CHO VÀ BỊ ĐƠN ÔNG LÊ VĂN MINH

Bản án đang cập nhật nội dung

25
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 09/2007/DSST ngày 23/08/2007 về tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất giữa Nguyễn Thị Cho và Lê Văn Minh

Số hiệu:09/2007/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Bình Định
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:23/08/2007
Là nguồn của án lệ
  Bản án/Quyết định sơ thẩm
   Án lệ được căn cứ
     
    Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
     Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về