Bản án 09/2018/DS-ST ngày 01/02/2018 về tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

BẢN ÁN 09/2018/DS-ST NGÀY 01/02/2018 VỀ TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN YÊU CẦU TUYÊN BỐ VĂN BẢN CÔNG CHỨNG VÔ HIỆU

Ngày 01 tháng 02 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu đã mở phiên tòa công khai giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số: 11/2018/VDSST ngày 08/01/2018 để giải quyết việc : “Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 08/2018/QĐXXST- DS ngày 25 tháng 01 năm 2018 giữa:

1.Nguyên đơn: Cụ Lê TT, sinh năm 1924;

Địa chỉ: 1/5/4 Ngô Đức Kế, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (Vắng mặt)

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trương QP, sinh năm: 1957;

Địa chỉ: 158 Ba cu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Có mặt)