Bản án 09/2019/DS-ST ngày 31/05/2019 về tranh chấp hợp đồng vay

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN

BẢN ÁN 09/2019/DS-ST NGÀY 31/05/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 31 tháng 5 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 05/2019/TLST-DS ngày 08 tháng 01 năm 2019 về “Tranh chấp hợp đồng vay” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 08/2019/QĐXXST-DS ngày 23/4/2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 07/2019/QĐST-DS ngày 10/5/2019, đối với các đương sự:

- Nguyên đơn: Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV (XBank)

Địa chỉ: Số 89 LH, phường LH, quận ĐĐ, Hà Nội.

Đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Chí D-Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

Đại diện theo ủy quyền: Ông Đặng Quốc Đ-Chuyên viên xử lý nợ (Theo giấy ủy quyền số 30427/2018/VPB AMC PN, ngày 31/10/2018).

Địa chỉ: Số 132 THĐ, phường Phú Thủy, thành phố PT, tỉnh Bình Thuận.

- Bị đơn: Bà Trần Thị Thanh A, sinh năm 1967.

Địa chỉ: Thôn 1, xã SL, huyện BB, tỉnh Bình Thuận. Đại diện nguyên đơn có mặt, bị đơn vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

*Theo đơn khởi kiện, lời khai và tại phiên tòa hôm nay:

- Đại diện nguyên đơn trình bày: Ngày 31/10/2016, bà Trần Thị Thanh A có vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV (viết tắt là XBank) số tiền 100.000.000 đồng theo hợp đồng tín dụng số 9663579/BHT/HĐTD ngày 31/10/2016 với lãi suất 11,5%/năm, lãi quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn. Để đảm bảo cho khoản vay này, bà Trần Thị Thanh A có thế chấp toàn bộ quyền sử dụng đất đối với các thửa đất số 153 tờ bản đồ số 150; thửa đất số 349, 350, 351, 352 thuộc tờ bản đồ số 02 với tổng diện tích là 1698,4m2 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L987727, ngày 18/8/1998 đã cập nhật thay đổi chủ sử dụng và thông tin tài sản lần cuối ngày 24/10/2016, đăng ký giao dịch bảo đảm vào ngày 31/10/2016.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng, bên vay đã vi phạm nghĩa vụ về trả nợ vay được quy định trong hợp đồng, đến thời điểm này, bà Trần Thị Thanh A còn nợ gốc là 78.562.000 đồng (Bảy mươi tám triệu năm trăm sáu mươi hai nghìn đồng) và tiền lãi tính đến ngày xét xử hôm nay là 9.783.285 đồng (Chín triệu bảy trăm tám mươi ba nghìn hai trăm tám mươi lăm đồng).

Vì vậy, XBank yêu cầu bà Trần Thị Thanh A phải thanh toán nợ gốc, nợ lãi trên và tiếp tục trả lãi kể từ 01/6/2019 cho đến khi trả dứt số nợ gốc. Trong trường hợp bị đơn không trả được nợ thì đề nghị xử lý tài sản của bà Trần Thị Thanh A đã thế chấp để đảm bảo việc thu hồi nợ theo quy định tại các hợp đồng thế chấp đã ký kết.

- Quá trình giải quyết vụ án, bị đơn từ chối đến Tòa và Tòa án đã tiến hành thực hiện các thủ tục niêm yết theo quy định của pháp luật.

* Tại phiên tòa:

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình phát biểu ý kiến:

+Về thủ tục tố tụng: Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử và Thư ký trong quá trình giải quyết vụ án đúng quy định của pháp luật.

+Về thời hạn giải quyết vụ án: Đúng t hời hạn theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Do bị đơn không đến Tòa án để giải quyết và đã vắng mặt tại phiên tòa lần thứ hai nên đưa ra xét xử vắng mặt bà Trần Thị Thanh A là đúng quy định của pháp luật.

+Về quan điểm giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn phải trả nợ gốc và lãi với số tiền là 88.345.285 đồng (Tám mươi tám triệu ba trăm bốn mươi lăm nghìn hai trăm tám mươi lăm đồng) và lãi phát sinh sau ngày 31/5/2019 theo mức lãi suất đã thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng số 9663579/BHT/HĐTD ngày 31/10/2016. Nếu bị đơn không trả được nợ thì chấp nhận yêu cầu phát mãi tài sản để thu hồi nợ của nguyên đơn.

+Về án phí: Do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn phải chịu toàn bộ án phí theo quy định của pháp luật.

- Do bị đơn không có mặt nên không có ý kiến tranh luận lại với nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét tại phiên tòa và kết quả tranh tụng, Hội đồng xét xử nhận thấy:

[1] Về thủ tục tố tụng: Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV (XBank) có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đồng vay được thể hiện qua hợp đồng tín dụng số 9663579/BHT/HĐTD ngày 31/10/2016 giữa XBank với chị Trần Thị Thanh A, theo quy định tại Khoản 1 Điều 26, Khoản 1 Điều 35 và khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình. Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã nhiều lần triệu tập, yêu cầu bà Trần Thị Thanh A đến Tòa để lấy lời khai, hòa giải và thực hiện các thủ tục tố tụng khác nhưng bà A không chấp hành. Do đó, Tòa án không thể tiến hành hòa giải theo thủ tục chung và quyết định đưa vụ án ra xét xử là phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 207 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Tại phiên tòa hôm nay, bị đơn Trần Thị Thanh A đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai nhưng vẫn cố tình vắng mặt, nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn là phù hợp với quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

[2] Về quan hệ pháp luật: Các bên ký kết hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, mục đích và nội dun g của các hợp đồng phù hợp với quy định tại các Điều 116, 117 Bộ luật dân sự năm 2015 nên có giá trị pháp lý, làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng. Nguyên đơn là tổ chức tin dụng, bị đơn là cá nhân nên xác định đ ây là hợp đồng vay tài sản đã được hai bên ký kết tại hợp đồng tín dụng số 9663579/BHT/HĐTD ngày 31/10/2016.

[3] Về nội dung: Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, Hội đồng xét xử nhận thấy bà Trần Thị Thanh A có vay vốn kinh doanh tại XBank với số tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) được thể hiện qua hợp đồng tín dụng số 9663579/BHT/HĐTD ngày 31/10/2016, khế ước nhận nợ ngày 02/11/2016 với số tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng), thời hạn vay 84 tháng, lãi suất 11,5%/năm và hiện nay còn nợ số tiền gốc là 78.562.000 đồng (Bảy mươi tám triệu năm trăm sáu mươi hai nghìn đồng). Do bà Trần Thị Thanh A không thực hiện nghĩa vụ trả nợ, đã vi phạm hợp đồng tín dụng nên XBank khởi kiện yêu cầu trả nợ gốc 78.562.000 đồng (Bảy mươi tám triệu năm trăm sáu mươi hai nghìn đồng) , lãi đến ngày 31/5/2019 là 9.783.285 đồng (Chín triệu bảy trăm tám mươi ba nghìn hai trăm tám mươi lăm đồng) và lãi phát sinh sau ngày 31/5/2019 theo mức lãi suất đã thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng số 9663579/BHT/HĐTD là có căn cứ.

[4] Để đảm bảo cho khoản nợ vay này thì bà Trần Thị Thanh A đã thế chấp tài sản tại Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 9663579/BHT/HĐTC ngày 31/10/2016, đăng ký giao dịch bảo đảm tại Chi nhánh văn phòng đ ăng ký đất đai Bắc Bình ngày 01/11/2016, gồm các loại tài sản sau: Đất thổ cư diện tích 148,4m2; 04 thửa đất trồng lúa với diện tích 1.550m2 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L987727 đứng tên Hồ Khải Trực (đăng ký biến động thừa kế sang tên Trần Thị Thanh A vào ngày 24/6/2014). Như vậy việc vay vốn , việc thế chấp tài sản để đảm bảo cho khoản nợ vay của bà Trần Thị Thanh A tại XBank, là có thật. Do đó, yêu cầu của XBank đề nghị xử lý tài sản thế chấp của bị đơn nếu bị đơn không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận đã ký kết là đúng quy định của pháp luật.

[5] Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử, nên chấp nhận.

[6] Do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận toàn bộ nên bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào: Khoản 3 Điều 26; Điểm a, Khoản 1 Điều 35; Điểm a Khoản 1 Điều 39; Khoản 1 Điều 147; Khoản 2 Điều 227, Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Điều 91; Điều 95 Luật các tổ chức tín dụng; Điều 299, Điều 317, Khoản 6 Điều 320, Điều 322, Điều 323, Điều 385, Điều 463, Điều 466 và Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015; Án lệ số 08/2016/AL; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1.Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV .

2. Buộc bà Trần Thị Thanh A phải trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV số tiền gốc là 78.562.000 đồng (Bảy mươi tám triệu năm trăm sáu mươi hai nghìn), tiền lãi tính đến ngày 31/5/2019 là 9.783.285 đồng (Chín triệu bảy trăm tám mươi ba nghìn hai trăm tám mươi lăm đồng), tổng cộng là 88.345.285 đồng (Tám mươi tám triệu ba trăm bốn mươi lăm nghìn hai trăm tám mươi lăm đồng ) và lãi phát sinh sau ngày 31/5/2019 theo mức lãi suất đã thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng số 9663579/BHT/HĐTD ngày 31/10/2016.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV có đơn yêu cầu thi hành mà bà Trần Thị Thanh A không thanh toán khoản nợ gốc và lãi trên thì Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV có quyền yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình xử lý tài sản bảo đảm cho khoản vay trên.

Trường hợp số tiền thu được từ tài sản bảo đảm không đủ để thanh toán khoản nợ, bà Trần Thị Thanh A vẫn phải tiếp tục trả số nợ gốc và lãi còn lại cho đến khi thanh toán hết nợ cho Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV.

3. Về án phí: bà Trần Thị Thanh A phải nộp 4.417.000 đồng (Bốn triệu bốn trăm mười bảy nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm. Trả lại cho Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV số tiền 2.131.000 đồng (Hai triệu một trăm ba mươi mốt nghìn đồng) tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu tiền số 0016052 ngày 07/01/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Bình.

4. Quyền kháng cáo: Nguyên đơn có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (31/5/2019). Bị đơn vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.

5. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.


25
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 09/2019/DS-ST ngày 31/05/2019 về tranh chấp hợp đồng vay

Số hiệu:09/2019/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Bắc Bình - Bình Thuận
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:31/05/2019
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về