Bản án 10/2019/DS-ST ngày 26/04/2019 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG HẢI - TỈNH BẠC LIÊU

BẢN ÁN 10/2019/DS-ST NGÀY 26/04/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Ngày 26 tháng 4 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đông Hải xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 28/2019/TLST-DS ngày 12 tháng 02 năm 2019 về việc “tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 13/2019/QĐXXST-DS ngày 21 tháng 3 năm 2019 giữa các đương sự:

1/. Nguyên đơn: Ngân hàng thương mại cổ phần K

Địa chỉ: số 130, PĐL, P3, quận PN, thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trịnh Phan T, chức vụ Giám đốc Ngân hàng TMCP K-Chi nhánh Bạc Liêu-Phòng giao dịch huyện Giá Rai (theo giấy ủy quyền số 1098/QĐ-DAB-PC ngày 21/6/2016 của Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần K).

Ông Trịnh Phan T ủy quyền tham gia tố tụng cho ông Trần Nhật T, Nhân viên phát triển kinh doanh (văn bản ủy quyền số 31/UQ-PGD GR – GRI ngày 14/01/2019) (có mặt)

2/. Bị đơn: Ông Trần Quốc T, sinh năm 1985 (vắng mặt)

Địa chỉ: ấp RR, xã LĐ, huyện ĐH, tỉnh Bạc Liêu.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 17/01/2019, các lời khai tại Tòa án và tại phiên tòa đại diện cho nguyên đơn là Ngân hàng thương mại cổ phần K (sau đây gọi tắt là Ngân hàng) trình bày: vào ngày 30/01/2015 Ngân hàng có cho ông Trần Quốc T vay số tiền 28.000.000đ theo nội dung của giấy đăng ký vay tiền trả góp kiêm khế ước nhận nợ. Thời hạn vay là 36 tháng, từ ngày 30/01/2015 đến ngày 30/01/2017. Lãi suất thỏa thuận là 09/năm. Lãi quá hạn là 13,5%/năm. Hình thức thanh toán là trả góp hàng tháng. Trong quá trình vay vốn thì ông Trần Quốc T đã vi phạm khế ước nhận nợ, không thanh toán trả nợ gốc, lãi cho Ngân hàng.

Nay Ngân hàng khởi kiện yêu cầu ông Trần Quốc T phải có nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng số tiền gốc còn lại là 19.583.027đ, tiền lãi trong hạn là 3.133.00đ và lãi quá hạn là 5.772.097đ. Tổng cộng vốn lãi là 28.488.124đ (tạm tính đến ngày 26/4/2019). Và yêu cầu trả lãi phát sinh theo hợp đồng khế ước hai bên đã ký kết cho đến đến thanh toán dứt nợ. Ngoài ra Ngân hàng không còn yêu cầu nào khác.

Đối với bị đơn ông Trần Quốc T: Mặc dù ông Trần Quốc T đã được Tòa án tống đạt hợp lệ thông báo thụ lý vụ án, giấy triệu tập làm việc và thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, nhưng ông Trần Quốc T vẫn không đến Tòa án để làm việc theo nội dung giấy triệu tập của Tòa án, và cũng không có lý do chính đáng. Do đó, Tòa án sẽ tiến hành giải quyết vắng mặt đối với ông Trần Quốc T theo đúng trình tự quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hải tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến:

Về thủ tục tố tụng: Trong quá trình thụ lý giải quyết vụ án Thẩm phán, Hội đồng xét xử và đại diện nguyên đơn đã chấp hành đúng theo quy định của pháp luật. Riêng đối với bị đơn là chấp hành chưa nghiêm theo giấy triệu tập của Tòa án.

Về nội dung vụ án: Căn cứ hợp đồng tín dụng đã ký kết giữa Ngân hàng với ông Trần Quốc T, căn cứ điều 463, 466 và 468 của Bộ luật dân sự thì đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng đối với ông T.

Án phí buộc ông T phải nộp theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa; và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

Về thủ tục tố tụng: Ngân hàng Thương mại cổ phần K khởi kiện về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng với ông Trần Quốc T, bị đơn có địa chỉ cư trú tại huyện Đông Hải. Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, Điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Đông Hải.

Ông Trần Quốc T đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai để tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm, nhưng ông Trần Quốc T vẫn vắng mặt mà không có lý do chính đáng. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt đối với ông Trần Quốc T.

Về nội dung vụ án: Vào ngày 30/01/2015 Ngân hàng có cho ông Trần Quốc T vay số tiền 28.000.000đ theo nội dung của giấy đăng ký vay tiền trả góp kiêm khế ước nhận nợ. Thời hạn vay là 36 tháng, từ ngày 30/01/2015 đến ngày 30/01/2017. Lãi suất thỏa thuận là 09/năm. Lãi quá hạn là 13,5%/năm. Hình thức thanh toán là trả góp hàng tháng. Trong quá trình vay vốn thì ông Trần Quốc T đã vi phạm khế ước nhận nợ, không thanh toán trả nợ gốc, lãi cho Ngân hàng. Nay Ngân hàng khởi kiện yêu cầu ông Trần Quốc T phải trả cho Ngân hàng số tiền vốn 19.583.027đ, tiền lãi trong hạn là 3.133.00đ và lãi quá hạn là 5.772.097đ. Tổng cộng vốn lãi là 28.488.124đ (tạm tính đến ngày 26/4/2019), và tiếp tục trả nợ lãi phát sinh theo hợp đồng đã ký kết cho đến khi trả dứt nợ. Xét thấy yêu cầu của Ngân hàng là phù hợp với quy định tại Điều 463, 466 và 468 của Bộ luật dân sự, được Hội đồng xét xử xem chấp nhận. Buộc ông Trần Quốc T phải có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng tổng số tiền là 28.488.124đ là hoàn toàn phù hợp.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát về việc kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự và đường lối giải quyết vụ án là phù hợp, được Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận.

Do yêu cầu của Ngân hàng được chấp nhận toàn bộ nên Ngân hàng không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch. Ông Trần Quốc T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 1.424.400đ (một triệu bốn trăm hai mươi bốn nghìn, bốn trăm đồng).

Hoàn lại cho Ngân hàng số tiền tạm ứng án phí đã đóng là 689.300đ theo biên lai thu số 0011950 ngày 12/02/2019 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đông Hải.

 Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, Điểm a khoản 1 Điều 39, điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 463, 466 và 468 của Bộ luật dân sự năm 2015 Áp dụng vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Tuyên Xử:

1/. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng thương mại cổ phần K đối với ông Trần Quốc T về tranh chấp hợp đồng vay tài sản.

2/. Buộc ông Trần Quốc T có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần K thương tín số tiền vốn 19.583.027đ, tiền lãi trong hạn là 3.133.00đ và lãi quá hạn là 5.772.097đ. Tổng cộng vốn lãi là 28.488.124đ (hai mươi tám triệu bốn trăm tám mươi tám nghìn một trăm hai mươi bốn đồng (tạm tính đến ngày 26/4/2019). Và buộc ông Trần Quốc T phải tiếp tục trả nợ lãi phát sinh theo hợp đồng đã ký kết cho đến khi trả dứt nợ.

3/. Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Buộc ông Trần Quốc T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 1.424.400đ (một triệu bốn trăm hai mươi bốn nghìn, bốn trăm đồng).

Hoàn lại cho Ngân hàng Thương mại cổ phần K số tiền tạm ứng án phí đã đóng là 689.300đ (sáu trăm tám mươi chín nghìn ba trăm đồng) theo biên lai thu số 0011950 ngày 12/02/2019 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đông Hải.

4/. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Án xử sơ thẩm công khai báo Ngân hàng thương mại cổ phần K biết được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ tuyên án. Ông Trần Quốc T được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.


20
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 10/2019/DS-ST ngày 26/04/2019 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Số hiệu:10/2019/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Đông Hải - Bạc Liêu
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:26/04/2019
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về