Bản án 10/2019/HNGĐ-ST ngày 17/01/2019 về tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

BẢN ÁN 10/2019/ HNGĐSTNGÀY 17/1/2019 VỀ TRANH CHẤP: THAY ĐỔI NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI  CON SAU LY HÔN

Ngày 14,17 tháng 1 năm 2019 , tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm, công khai vụ án thụ lý số: 105/2018/TLST - HNGĐ ngày 13 tháng 7 năm 2018 về tranh chấp: Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 328/ 2018/QĐST – HNGĐ ngày 26 tháng 12 năm 2018, giữa các đương sự:

Nguyên đơn : Anh Nguyễn Xuân P sinh năm 1990

Trú tại : Thôn Tri Thủy – xã Tri Thủy – Huyện P Xuyên – Hà Nội

Bị đơn : Chị Lương thị H sinh năm 1995

HKTT : Thôn Quang Lãng – xã Quang Lãng – Huyện P Xuyên - Hà Nội.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan :

- Ông Lương Văn Quê  sinh năm 1968

- Bà Đinh thị Huyền  sinh năm 1973

Trú tại : Thôn Quang Lãng – xã Quang Lãng – Huyện P Xuyên - Hà Nội.

Anh P có mặt, ông Quê , bà Huyền, chị H vắng mặt.

NHẬN THẤY

Theo đơn, lời khai của anh Nguyễn Xuân P thì nội dung vụ án như sau :

Anh Nguyễn Xuân P, chị Lương thị H kết hôn năm 2016, ngày 13.12.2017 Toà án nhân dân huyện P Xuyên – Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định công nhận sự thuận tình ly hôn và sự thoả thuận của các đương sự số 144/2017/QĐST-HNGĐ với nội dung : “ Về con chung : Giao chị Lương thị H trực tiếp trông nom, chăm sóc , nuôi dưỡng cháu Nguyễn Xuân Phong sinh ngày 19/5/2017”

Ngày 30/6/2017 chị H đi học tập tại Nhật Bản nên bố mẹ chị H nuôi cháu Phong . Anh P xin được trực tiếp nuôi cháu Phong và không yêu cầu chị H cấp dưỡng nuôi con.

Tại các phiên hoà giải tại Toà án nhân dân thành phố Hà Nội, anh P, ông Quê và bà Huyền thống nhất thoả thuận về việc giải quyết toàn bộ vụ án , và từ ngày 1/10/2018 anh P đã đón và trực tiếp nuôi cháu Nguyễn Xuân Phong , hiện cháu khoẻ mạnh và phát triển bình thường, do vậy anh P đề nghị Toà án ghi nhận sự thoả thuận nêu trên.

Ông Lương Văn Quê, bà Đinh thị Huyền trình bày như sau :

Ông Lương Văn Quê, bà Đinh thị Huyền là bố mẹ đẻ chị Lương thị H , chị H hiện đang học tập và lao động tại Nhật Bản , do chị H mới sang Nhật,nên gia đình không biết địa chỉ cụ thể. Chị H và ông Quê, bà H thường xuyên liên lạc với nhau qua Zalo, Face Book . Ông Quê, bà H đã nhận được Thông báo thụ lý số 211/TB-TLVN ngày 13/7/2018 , Thông báo về phiên họp CC và hoà giải số 213 ngày 23/8/2018, Thông báo về phiên họp CC và hoà giải số 391 ngày 18/12/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và gia đình đã trực tiếp gửi qua Zalo, Face Book cho chị H.

Do điều kiện hiện nay chị H đang ở Nhật Bản, nên đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội giải quyết việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn vắng mặt chị H. Ông Quê, bà H nhận ủy quyền của chị H để tham gia tố tụng tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, đồng ý nhận các văn bản tố tụng của Tòa án và sẽ thông báo và giao cho chị H, đề nghị Toà án nhanh chóng xét xử để gia đình ổn định cuộc sống, và xét xử vắng mặt ông Quê, bà H.

- Về con chung: Anh Nguyễn Xuân P, chị Lương thị H có 1 con là Nguyễn Xuân Phong sinh ngày 19/5/2017. Anh P , ông Quê và bà Huyền thống nhất giao cháu Nguyễn Xuân Phong cho anh Nguyễn Xuân P trực tiếp nuôi dưỡng kể từ ngày 1/10/2018 cho đến khi cháu Phong trưởng thành hoặc đến khi có Quyết định khác thay thế . Từ ngày 1/10/2018 đến nay anh P đã đón và trực tiếp nuôi dưỡng cháu Phong, cháu Phong khoẻ mạnh và phát triển bình thường.Anh P phải tạo điều kiện cho chị Lương thị H và gia đình chị H thăm nom , chăm sóc và đón cháu Phong từ chiều thứ 6 đến sáng thứ 2 của tuần cuối cùng trong tháng, và đón cháu Phong vào 4 ngày giỗ của gia đình chị H trong năm. Nếu các bên vi phạm sự thỏa thuận này có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn . Anh P , ông Quê và bà Huyền không có thỏa thuận gì khác, đề nghị Tòa án ghi nhận sự thỏa thuận nêu trên.

Tại phiên tòa sơ thẩm :

Anh Nguyễn Xuân P trình bày : đề nghị Tòa án ghi nhận sự thỏa thuận của anh P, ông Quê và bà Huyền.

Tại phiên tòa vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội có quan điểm:

Về thủ tục tố tụng : Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tiến hành giải quyết vụ án theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Về nội dung : Trong quá trình giải quyết vụ án anh P , ông Quê và bà Huyền đã thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án và từ ngày 1/10/2018 đến nay anh P đã đón và trực tiếp nuôi dưỡng cháu Phong, cháu khoẻ mạnh phát triển bình thường nên căn cứ điều 83,84 Luật Hôn nhân và gia đình đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu

cầu của anh P.

XÉT THẤY

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Về thẩm quyền : Chị Lương thị H đang cư trú ở nước ngoài do vậy Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành giải quyết vụ án theo quy định tại khoản 3 điều 35, điểm c khoản 1 điều 37 Bộ luật tố tụng dân sự .

Về thủ tục tố tụng :

Khi chị H đi nước ngoài giao cháu Nguyễn Xuân Phong cho ông Quê và bà Huyền trực tiếp nuôi dưỡng do vậy Toà án nhân dân Thành phố đã đưa ông Lương Văn Quê, bà Đinh thị Huyền ( bố mẹ đẻ chị Lương thị H ) vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án và Toà án đã tiến hành tống đạt hợp pháp các văn bản tố tụng cho chị H thông qua ông Quê và bà Huyền , ông Quê và bà Huyền có nguyện vọng xin xét xử vắng mặt, do vậy Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 2 điều 227, khoản 1 điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự xét xử vắng mặt chị H , ông Quê và bà Huyền và giành quyền kháng cáo cho các đương sự theo quy định của pháp luật.

Về nội dung vụ án :

Anh Nguyễn Xuân P, chị Lương thị H kết hôn năm 2016, ngày 13.12.2017 Toà án nhân dân huyện P Xuyên – Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định công nhận sự thuận tình ly hôn và sự thoả thuận của các đương sự số 144/2017/QĐST-HNGĐ với nội dung : “ Về con chung : Giao chị Lương thị H trực tiếp trông nom, chăm sóc , nuôi dưỡng cháu Nguyễn Xuân Phong sinh ngày 19/5/2017” . Ngày 30/6/2017 chị H đi học tập tại Nhật Bản nên bố mẹ chị H nuôi cháu Phong.

Khoản 1 điều 71 Luật Hôn nhân và gia đình quy định : “ Cha, mẹ có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, cùng nhau chăm sóc nuôi dưỡng con chưa thành niên”, khoản 1 điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình quy định ; “ Sau khi ly hôn cha mẹ vẫn có quyền , nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên” , thấy rằng theo Quyết định công nhận sự thuận tình ly hôn và sự thoả thuận của các đương sự số 144/2017/QĐST-HNGĐ với nội dung : “ Về con chung : Giao chị Lương thị H trực tiếp trông nom, chăm sóc , nuôi dưỡng cháu Nguyễn Xuân Phong sinh ngày 19/5/2017” nhưng trong thực tế kể từ ngày 30/6/2017 chị H đi học tập tại Nhật Bản nên bố mẹ chị H nuôi cháu Phong, do vậy yêu cầu xin thay đổi người trực tiếp nuôi con của anh Nguyễn Xuân P là phù hợp khoản 1 điều 71, khoản 1 điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình, nên chấp nhận.

Tại Toà án nhân dân thành phố Hà Nội, anh P, ông Quê và bà Huyền thống nhất thoả thuận về việc giải quyết toàn bộ vụ án và đề nghị Toà án ghi nhận với nội dung : “ Giao cháu Nguyễn Xuân Phong cho anh Nguyễn Xuân P trực tiếp nuôi dưỡng kể từ ngày 1/10/2018 cho đến khi cháu Phong trưởng thành hoặc đến khi có Quyết định khác thay thế . Từ ngày 1/10/2018 đến nay anh P đã đón và trực tiếp nuôi dưỡng cháu Phong, cháu Phong khoẻ mạnh và phát triển bình thường.

Anh Nguyễn Xuân P phải tạo điều kiện cho chị Lương thị H và gia đình chị H thăm nom , chăm sóc và đón cháu Phong từ chiều thứ 6 đến sáng thứ 2 của tuần cuối cùng trong tháng, vào 4 ngày giỗ của gia đình chị H trong năm. Nếu các bên vi phạm sự thỏa thuận này có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn. ”

Thấy rằng , mặc dù Toà án không nhận được văn bản thể hiện quan điểm của chị H, nhưng xét thấy ông Quê và bà Huyền là người đang trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc cháu Phong thay cho chị H, ông Quê và bà Huyền và anh P đã thoả thuận được với nhau về việc nuôi dưỡng chăm sóc và việc thăm nuôi đối với cháu Phong, xét thấy sự thoả thuận nêu trên của các đương sự là phù hợp với pháp luật, và phù hợp với thực tế đó là từ 1/10/2018 anh P đã đón và trực tiếp nuôi dưỡng cháu Phong , cháu Phong khoẻ mạnh và phát triển bình thường, nên Hội đồng xét xử căn cứ điều 83,84 Luật Hôn nhân và gia đình ghi nhận sự thoả thuận của các đương sự.

Về án phí : Anh P phải chịu án phí sơ thẩm.

Từ những nhận định trên !

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 3 điều 28, khoản 3 điều 35, điểm c khoản 1 điều 37, điều 474 , điều 147, điểm b khoản 2 điều 227, khoản 1 điều 228, điều 271,273 Bộ luật tố tụng dân sự .

Căn cứ điều 83,84 Luật Hôn nhân và gia đình.

Căn cứ điều 27 Nghị quyết số 326/2016 UBTVQH của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy dịnh về mức thu, miễn, giảm,thu , nộp, quản lý và sử dụng án phí , lệ phí Tòa án

Xử :

1/ Chấp nhận yêu cầu xin thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn của anh Nguyễn Xuân P.

Ghi nhận sự thoả thuận tự nguyện của anh Nguyễn Xuân P, ông Lương Văn Quê, bà Đinh thị Huyền như sau : Giao cháu Nguyễn Xuân Phong cho anh Nguyễn Xuân P trực tiếp nuôi dưỡng kể từ ngày 1/10/2018 cho đến khi cháu Phong trưởng thành hoặc đến khi có Quyết định khác thay thế. Anh Nguyễn Xuân P phải tạo điều kiện cho chị Lương thị H và gia đình chị H thăm nom , chăm sóc và đón cháu Phong từ chiều thứ 6 đến sáng thứ 2 của tuần cuối cùng trong tháng và đón cháu Phong vào 4 ngày giỗ của gia đình chị H trong năm. Nếu các bên vi phạm sự thỏa thuận này có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn.

 Anh Nguyễn Xuân P không yêu cầu cấp dưỡng nuôi con, nên Toà không xem xét.

Chị Lương thị H được quyền đi lại thăm nom chăm sóc giáo dục con chung không ai có quyền ngăn cản.

Về án phí : Anh Nguyễn Xuân P chịu 300.000đ án phí ly hôn sơ thẩm , được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp tại biên lai số 0693 ngày 13/7/2018 tại Cục thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội .

Anh Nguyễn Xuân P có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ Toà tuyên án.

Ông Lương Văn Quê, bà Đinh thị Huyền, chị Lương thị H có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt bản án.


25
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 10/2019/HNGĐ-ST ngày 17/01/2019 về tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Số hiệu:10/2019/HNGĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Hà Nội
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:17/01/2019
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về