Bản án 11/2019/DSST ngày 25/07/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH

BẢN ÁN 11/2019/DSST NGÀY 25/07/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

 Ngày 25/7/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 74/2019/TLST-DS ngày 05/4/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 11/2019/QĐXX-ST ngày 20/5/2019 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Ree Tower, số 9, đường Đoàn Văn B, phường 12, quận 4, thành phố H

Đại diện theo pháp luật: Ông Lô Bằng G– Chủ tịch HĐTV.

Đại diện theo ủy quyền: Bà Phạm Thị Mỹ H – Chức vụ: Trưởng nhóm tố tụng, Phòng thu hồi nợ pháp lý, trung tâm thu hồi nợ.

Người được ủy quyền lại: Chị Lê Thị Thu H, sinh năm 1982 (Có mặt).

Địa chỉ: Đường L, phường L thành phố V, tỉnh V

Bị đơn:  Bà Nguyễn Thị Kim D, sinh năm 1964 (Vắng mặt).

Địa chỉ: Số 618, đường N phường N, thành phố B, tỉnh B.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện đề ngày 20/11/2018, bản tự khai và các tài liệu chứng cứ do nguyên đơn xuất trình đại diện nguyên đơn trình bày: Căn cứ vào đơn đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng của bà Nguyễn Thị Kim D lập ngày 13/11/2015, ngày 23/11/2015 đại diện Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V là bà Trần Thị H đã chấp nhận cho bà Nguyễn Thị Kim D vay số tiền 52.750.000đồng, mục đích sử dụng vốn vay để tiêu dùng, thời hạn vay 36 tháng, lãi suất vay 35%/năm hoặc 2,92%/tháng; Số tiền gốc và lãi thanh toán hàng tháng là 2.387.000đồng. Cùng ngày 23/11/2015 bà Nguyễn Thị Kim D đã được nhận số tiền vay 50.000.000đồng và 2.750.000 đồng phí bảo hiểm thông qua bưu cục của Việt Nam POST.

Tính đến ngày 19/01/2019 bà D đã trả được 19 lần, trong đó có 09 lần thanh toán số tiền theo kế hoạch còn lại 10 thanh toán được từ 500.000 đến 1.500.000 đồng, với tổng số là 27.370.000 đồng. Trong khoảng thời gian từ tháng 03/2017 đến tháng 01/2019 bà D liên tục vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo kế hoạch, Từ tháng 01/2019 đến nay bà D không thanh toán gì cả gốc và lãi. Tính đến ngày 01/12/2018 hết hạn hợp đồng vay bà D còn phải thanh toán cho Công ty tài chính số tiền 59.635.000 đồng gồm 40.092.061 đồng tiền gốc và 19.542.939 đồng tiền lãi. Đại diện Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V yêu cầu bà Dg phải trả số nợ 59.635.000 đồng.

Bà Nguyễn Thị Kim D xác nhận ngày 13/11/2015 có ký hợp đồng vay của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V số tiền gốc 52.750.000đồng, mục đích vay tiêu dùng, lãi suất vay 35%/năm, thời hạn vay 36 tháng, số gốc và lãi được trả theo tháng, mỗi tháng là 2.387.000đồng. Bà D đã nhận tiền vay vào tháng 12/2015 qua bưu điện. Bà D đã thanh toán được tổng cộng cả gốc và lãi là 28.870.000 đồng. Hết hạn hợp đồng là ngày 01/12/2018 nhưng do có một thời gian năm từ tháng 03/2017 đến tháng 04/2018 bà D đi điều trị bệnh tại bệnh viện không có thu nhập nên không thanh toán được theo đúng kế hoạch cho Công ty tài chính. Vì vậy, tính đến nay bà D còn nợ Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V số tiền gốc là 40.092.000 đồng theo tính toán của Công ty tài chính. Bà D chấp nhận thanh toán dần số gốc này, không thanh toán tiền lãi do hiện tại sức khỏe yếu, không lao động được vì vậy thu nhập không ổn định.

Tại phiên tòa: Chị H đại diện nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. Chị H xác nhận số tiền bà dung đã thanh toán được là 28.870.000 đồng. Chị H yêu cầu bà D thanh toán số nợ tính đến ngày 01/12/2018 hết hạn hợp đồng là 58.135.000 đồng gồm 38.592.061 đồng tiền gốc và 19.542.939 đồng tiền lãi, không yêu cầu số tiền lãi từ khi hết hạn hợp đồng ngày xét xử sơ thẩm.

Bà D vắng mặt tại phiên tòa.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố B phát biểu về việc chấp hành và tuân thủ theo pháp luật tố tụng của thẩm phán, HĐXX và việc chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng và phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án.

Về tố tụng: Cả thẩm phán, HĐXX và đại diện nguyên đơn đều chấp hành đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Bị đơn chưa chấp hành đầy đủ những qui định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Về nội dung: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Buộc bà Nguyễn Thị Kim D phải trả cho Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V số tiền 58.135.000 đồng gồm 38.592.061 đồng tiền gốc và 19.542.939 đồng .

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

Về tố tụng: Ngày 20/11/2018 Ngân hàng đã làm đơn khởi kiện. Ngày 26/3/2019 Tòa án thành phố B đã nhận đơn khởi kiện và đã thụ lý vụ án ngày 05/4/2019. Như vậy là Tòa án thành phố B tuân thủ theo qui định lại điều 195 Bộ luật tố tụng dân sự.

Quá trình giải quyết vụ án, Thẩm phán đã ra thông báo số 74, ngày 26/4/2019 thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải nhưng phía bà D vắng mặt. Tòa đã phải hoãn phiên họp chuyển sang ngày 15/5/2019 nhưng bà D vẫn vắng mặt. Vì vậy, Tòa án phải tiến hành theo thủ tục chung và quyết định đưa vụ án ra xét xử. Phiên tòa lần thứ nhất ngày 14/6/2018 bà D vắng mặt và hôm nay bà D cũng vắng mặt nên Tòa án thành phố B căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật dân sự xét xử vắng mặt bị đơn là bà Nguyễn Thị Kim Dg.

Về nội dung: Ngày 13/11/2015 bà Nguyễn Thị Kim D đã ký đơn xin vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng để vay của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V số tiền gốc 52.750.000 đồng ; Mục đích sử dụng tiền vay tiêu dùng; Thời hạn vay là 36 tháng, lãi suất vay 35%/năm, số gốc và lãi được trả theo kỳ mỗi kỳ 2.387.000 đồng. Ngày 23/11/2015 Công ty tài chính đã giải ngân, bà D đã nhận số tiền vay 52.750.000 đồng.

Quá trình vay, bà D chỉ thanh toán được 09 lần đúng số tiền của một kỳ nhưng không đúng kỳ hạn thanh toán còn lại 10 vi phạm cả số tiền và thời hạn thanh toán. Tổng số tiền cả gốc và lãi bà D đã thanh toán được là 28.870.000 đồng. Như vậy, bà D đã liên tục vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Vì vậy, yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận, cần buộc bà D phải trả cho Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V số tiền cụ thể như sau:

Số tiền gốc: Nguyên đơn yêu cầu thanh toán số gốc còn lại 38.592.000 đồng, phía bà D xác nhận theo tính toán của Ngân hàng và chấp nhận thanh toán.

Về tiền lãi: Lãi suất hai bên thỏa thuận là 35%/năm, mức lãi suất này đã được hai bên thỏa thuận thống nhất. Bên vay bà Nguyễn Thị Kim D chấp nhận và đã thanh toán theo thỏa thuận. Đến nay do chị D nhiều lần vi phạm nghĩa vụ thanh toán, Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V có yêu cầu Tòa án buộc bà D phải thanh toán số gốc và lãi còn lại theo hợp đồng đã ký, Bà Dung mới trình bày hoàn cảnh khó khăn và xin không trả số tiền lãi. Vì vậy cần buộc bà Dung phải thanh toán số tiền lãi trong hạn như tính toán của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V, số tiền lãi phải thanh toán là 19.542.939 đồng .

Về án phí: Yêu cầu của Nguyên đơn được chấp nhận nên không phải chị án phí. Bị đơn phải chịu toán bộ án phí theo qui định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 1 Điều 30; Điều 42; Điều 48; Điều 198; Điều 203; Điều 204; Điều 220; Điều 227; Điều 266 Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ các Điều 385, 398, 400, 401, 463, 466 và 688 Bộ luật dân sự và Điều 92 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBNVQH14 ngày 30/12/2016 qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Toà án;

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V đối với bà Nguyễn Thị Kim D Buộc bà Nguyễn Thị Kim D phải thanh toán cho Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V số tiền 58.135.000 đồng gồm 38.592.061 đồng tiền gốc và 19.542.939 đồng .

Trường hợp bà D chậm thanh toán, bà D tiếp tục phải chịu lãi đối với số tiền chậm thanh toán theo mức lãi suất thỏa thuận từ ngày 25/7/2019.

Bà Nguyễn Thị Kim D phải chịu 2.906.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. Trả lại Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V số tiền tạm ứng án phí 1.490.000 đồng tại biên lai thu số: AA/2018/0001732 ngày 01/4/2019 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh.

Nguyên đơn có mặt có quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị đơn vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt án xử vắng mặt.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.


41
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 11/2019/DSST ngày 25/07/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:11/2019/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:25/07/2019
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về