Bản án 11/2019/LĐ-PT ngày 13/06/2019 về tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và bồi thường thiệt hại

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BẢN ÁN 11/2019/LĐ-PT NGÀY 13/06/2019 VỀ TRANH CHẤP ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Trong các ngày 12 và 13 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 08/2019/LĐPT ngày 13 tháng 03 năm 2019 về “Tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và bồi thường thiệt hại”.

Do bản án lao động sơ thẩm số 01/2019/LĐ-ST ngày 31/01/2019 của Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai, Hà Nội bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 71/2019/QĐXX-PT ngày 27/3/2019, Quyết định hoãn phiên tòa số 50/2019/QĐ-PT ngày 14/5/2019, giữa:

* Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Bích Nh, sinh năm 1974.

Địa chỉ: xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội.

* Bị đơn: Trường Trung học cơ sở Yên Sơn.

Địa chỉ: Xã Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội.

Đại diện theo pháp luật: Bà Phan Thị Thanh H – Chức vụ: Hiệu trưởng.

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án: UBND huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Địa chỉ: Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Đại diện theo pháp luật: Ông Đỗ Huy Ch – Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai.

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đức Ph – Chức vụ: Phó chủ tịch UBND huyện Quốc Oai.

* Người làm chứng:

1-Ông Dương Quang H, sinh năm 1975.

2-Bà Hồ Thị H, sinh năm 1979.

3-Bà Bùi Thị L, sinh năm 1978.

4-Bà Chu Thị S, sinh năm 1978.

5- Bà Nguyễn Thị Thanh M, sinh năm 1992.

6-Bà Đỗ Thị H, sinh năm 1978.

7-Ông Nguyễn Hiền D, sinh năm 1971.

8-Bà Đào Thị H,sinh năm 1973.

9-Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1975.

10- Bà Nguyễn Thị Kim D, sinh năm 1987.

11-Bà Phùng Mai H, sinh năm 1984.

12- Ông Nguyễn Văn Ph, sinh năm 1959.

13 - Bà Nguyễn Thị Mai X sinh năm 1970.

Đều địa chỉ: Trường Trung học cơ sở Yên Sơn, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện, đơn khởi kiện sửa đổi bổ sung và bản tự khai, bà Nguyễn Thị Bích Nh trình bày:

Theo Quyết định số 1146/2016/QĐ-UB ngày 16 tháng 3 năm 2006, bà Nh được UBND quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ quyết định bổ nhiệm Viên chức vào làm giáo viên giảng dạy môn âm nhạc tại Trường THCS Trần Ngọc Quế, quận Ninh Kiều. Đến ngày 09/11/2006, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều điều động về công tác tại Trường THCS An Hòa 2. Ngày 26/9/2007, Sở nội vụ tỉnh Hà Tây tiếp nhận bà Nh. Ngày 23/10/2007, UBND huyện Quốc Oai tiếp nhận và điều động bà Nh về công tác tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) để giảng dạy môn Âm Nhạc quá trình công tác đến năm 2015 bà Nh luôn hoàn thành công tác.

Năm học 2015-2016 và năm 2016-2017 bà Nh bị Trường THCS Yên Sơn đánh giá, phân loại không hoàn thành nhiệm vụ và năm 2016-2017 đánh giá xếp loại giáo viên đối với bà Nh là chưa đạt chuẩn ( loại kém). Bà Nh hoàn toàn phản đối và cho rằng bà Phan Thị Thanh Hương trù dập bà Nh vì tố cáo những vấn nạn của ngành giáo dục nên đánh giá xếp loại trái pháp luật với lý do sau:

- Bà Nh nghỉ việc là do tai nạn giao thông phải điều trị là ngoài ý mốn, có xác nhận của Bệnh viện Việt Đức.

- Năm học 2015-2016 Sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo thí điểm vào điểm qua mạng và máy tính bàn chưa có cho giáo viên truy cập, mạng bị nghẽn nhiều.

- Hiệu trưởng bình xét bằng biểu quyết giơ tay để biểu quyết để bình xét, đánh giá bà Nh hoàn thành nhiệm vụ xuống không hoàn thành nhiệm vụ năm học 2015-2016 ( vì lý do bà Nh quay video bình xét việc đánh giá viên chức).

- Năm học 2016-2017, bà Nh đi điều trị dài ngày ( đã báo cáo lý do vào buổi họp Hội đồng sư phạm ngày 10/8/2016) nhưng hiệu trưởng vẫn phân công giảng dạy tăng số tiết hơn so với năm học trước ( môn tự chọn âm nhạc và môn hoạt động ngoài giờ lên lớp) không đúng quyết định tuyển dụng và không đúng chức danh nghề nghiệp và chức vụ quản lý nên bà Nh vào quản giờ để chờ cấp trên chỉ đạo chứ không thực hiện việc giảng dạy.

- Kỷ luật bà Nh trong thời gian bà Nh đi điều trị dài ngày năm học 2016-2017 nhưng không gửi cho bà Nh Quyết định bằng văn bản. Đánh lỗi 2 lần vì bà Nh quay Video bình xét thi đua năm học 2015-2016.

- Hiệu trưởng không gửi các tài liệu và Quyết định hành chính nhằm mục đích tước quyền khiếu nại của bà Nh hoặc khởi kiện.

-Hiệu trưởng quy chụp, tùy tiện đánh giá bà Nh là giáo viên xếp loại kém do có tiêu chuẩn 5 không cho điểm theo thông tư 30/2009/TT-BGD ĐT ngày 22/10/2009.

Bà Nh nhận thấy quyền và lợi ích bị xâm phạm nên khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai giải quyết:

1. Hủy kết quả đánh giá xếp loại Viên chức không hoàn thành nhiệm vụ trong 2 năm học: 2015-2016 và 2016-2017 và hủy kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2016-2017 chưa đạt chuẩn đối với bà Nguyễn Thị Bích Nh của trường THCS Yên Sơn.

2. Yêu cầu hủy Quyết định số 10/QĐ-THCS ngày 01/8/2018 của trường THCS Yên Sơn về việc: Chấm dứt hợp đồng làm việc và giải quyết thôi việc đối với viên chức 02 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ đối với bà Nguyễn Thị Bích Nh.

3. Yêu cầu trường THCS Yên Sơn phải nhận bà Nguyễn Thị Bích Nh lại làm việc và xin lỗi công khai bà Nh trên phương tiện thông tin đại chúng do việc xếp loại, đánh giá viên chức không đúng và người ký ban hành quyết định chấm dứt lao động là bà Phan Thị Thanh Hương – Hiệu trưởng trường THCS Yên Sơn là không đủ thẩm quyền.

4. Yêu cầu bà Phan Thị Thanh Hương khôi phục danh dự và bồi thường thiệt hại cho bà Nh do việc bị kỷ luật và buộc thôi việc trái pháp luật. Trường THCS Yên Sơn phải:

4.1. Khôi phục nâng lương thường xuyên cho bà Nh: Chậm lương 12 tháng từ 2014-2017. Mức yêu cầu: 1.300.000đồng x 10 = 13.000.000 đồng (mươi ba triệu đồng).

4.2. Yêu cầu bồi thường do bị chậm nâng lương một năm từ bậc 4-bậc 5 từ 3,03 lên 3,34. Mức yêu cầu: 12 tháng. Tổng là: 99.000.000 đồng.

4.3. Chi trả nguyên lương cho bà Nh số tháng lương bị buộc thôi việc trái pháp luật từ 01/8/2018 đến ngày xét xử là 07 tháng. Mức lương là: 5.130.000 đồng/01 tháng= 35.910.000 đồng.

Tại phiên tòa nguyên đơn yêu cầu bổ sung: Buộc Trường trung học cơ sở Yên Sơn phải bồi thường tổn thất tinh thần cho bà Nguyễn Thị Bích Nh 10 tháng lương cơ bản là 1.490.000 đồng/1 tháng x 10 tháng = 14.900.000 đồng.

Tại bản tự khai và các lời khai tiếp theo tại Tòa án, đại diện theo pháp luật của bị đơn là bà Phan Thị Thanh Hương trình bày:

1. Quá trình công tác của bà Nguyễn Thị Bích Nh:

- Ngày 01/02/2005 đến ngày 01/8/2005 bà Nh tập sự tại trường THCS Trần Ngọc Quế, quận Ninh Kiều, tỉnh Cần Thơ đến ngày16/3/2006 bà Nh được Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều bổ nhiệm chính thức vào Ngạch Viên Chức chính thức kể từ ngày 01/8/2005 và làm giáo viên Âm nhạc.

- Ngày 09/11/2006 bà Nh được điều động đến công tác tại Trường THCS An Hòa 2 quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, đến ngày 01/7/2007 bà Nh đã được Giám đốc sở Nội vụ tỉnh Cần Thơ ban hành Quyết định thuyên chuyển công tác về Sở Nội vụ tỉnh Hà Tây.

- Ngày 26/9/2007 Giám đốc sở Nội vụ tỉnh Hà Tây ban hành quyết định tiếp nhận bà Nh về công tác tại huyện Quốc oai;

- Ngày 23/10/2007 Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai ban hành Quyết định tiếp nhận bà Nh giáo viên âm nhạc đến nhận công tác trường THCS Yên Sơn- huyện Quốc Oai kể từ ngày 23/10/2007 đến năm 2013 bà Nh luôn hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên từ năm học 2014-2015 đến năm học 2016-2017 bà Nh đã có những sai phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy dẫn đến ngày 01/8/2018 Hiệu trưởng Trường THCS Yên Sơn, huyện Quốc Oai ban hành Quyết định số: 10/QĐ-THCS ngày 01/8/2018 về việc: Chấm dứt hợp đồng làm việc với bà Nguyễn Thị Bịch Nhung.

1. Về trình tự, thủ tục: Việc chấm dứt hợp đồng làm việc và giải quyết thôi việc đối với viên chức 02 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ đối với bà Nguyễn Thị Bích Nh đảm bảo đúng quy định của pháp luật tại Nghị định số: 29/2012/NĐ- CP ngày 12-4-2012 của Chính phủ được minh chứng là:

Kết quả đánh giá xếp loại viên chức không hoàn thành nhiệm vụ trong 2 năm học 2015-2016 và 2016-2017 và kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2016- 2017 chưa đạt chuẩn đối với bà Nguyễn Thị Bích Nh.

Năm học 2015-2016: giáo viên Nguyễn Thị Bích Nh được đánh giá xếp loại: Không hoàn thành nhiệm vụ với lí do sau:

- Nghỉ dài ngày (36 ngày) trong đó có 4 ngày nghỉ không xin phép.

Ngày 21/12/2015, bà Nguyễn Thị Bích Nh có bị tai nạn, nằm viện tại Bệnh viện Việt Đức điều trị đến ngày 04/01/2016 ra viện. Nhà trường và công đoàn đã tổ chức đi thăm hỏi và động viên bà Nh, nhưng bà Nh không có ý kiến gì với nhà trường về nhiệm vụ dạy học của mình. Nhưng xét về hoàn cảnh thực tế, nhà trường cũng không xem xét thái độ của bà Nh và đã tạo điều kiện để bà Nh an tâm chữa bệnh. Trong thời gian nghỉ điều trị, nhà trường đã tạo điều kiện cho bà Nh nghỉ để điều trị 32 ngày để đi khám lại. Sau đó sức khỏe bà Nh đã khỏe và đi làm bình thường, theo lịch phân công giảng dạy môn Âm nhạc trong các ngày 22, 23,24 và 25 tháng 02 năm 2016 thì bà Nh phải có mặt để dạy theo lịch của nhà trường nhưng bà Nh đã bỏ dạy không có báo cáo, không có lý do. Nhà trường đã tiến hành lập biên bản về việc bà Nh vi phạm theo nội dung thứ 6 Điều 35, Chương VI của Điều lệ trường THPT và trường PT có nhiều cấp học của Bộ GD& ĐT và Điều 27 chương V của quy chế làm việc nhà trường.

- Vi phạm quy tắc ứng xử của viên chức:

Trong các cuộc họp, bà Nh có thái độ và lời nói thiếu chuẩn mực, điển hình là trong cuộc họp Hội đồng sư phạm nhà trường ngày 19/5/2016 bà Nh đã có thái độ và phát ngôn bừa bãi, gây bức xúc cho giáo viên và với lãnh đạo nhà trường như: “ Không có luật nào quy định phải xin phép Hiệu trưởng cho nghỉ mới được nghỉ, hoặc công đoàn chưa quan tâm đến việc bà Nh bị tai nạn …..” Bà Nh đã dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh (làm việc riêng) đến toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên khi không được sự cho phép của lãnh đạo nhà trường gây bức xúc cho cán bộ giáo viên nhân viên và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc họp, mặc dù bị nhắc nhở nhưng bà Nh vẫn cố tình vi phạm.

- Không thực hiện nhiệm vụ năm học: Từ năm 2013, Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai đã có công văn về nhà trường chỉ đạo giáo viên phải nhập điểm cá nhân vào phần mềm Escool. Nhà trường đã triển khai chỉ đạo đến 100% giáo viên nhưng bà Nh không thực hiện từ năm học 2014-2015. Nhà trường đã nhắc nhở, phê bình nhưng đã không tiếp thu. Đến năm học 2015-2016, bà Nh lại tiếp tục không nhập điểm mặc dù trong các cuộc họp đã được Ban Giám hiệu nhắc nhở nhiều lần. Bà Nh đã vi phạm vào nội dung thứ 3 Điều 8 của quy chế làm việc năm học 2015-2016 của nhà trường và vi phạm điểm 3 Điều 16 của Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010, vi phạm điểm d Điều 31, Chương IV của điều lệ trường phổ thông.

Ngày 22/5/2016, trường THCS Yên Sơn đã tổ chức và đánh giá và phân loại viên chức năm học 2015- 2016, tại hội nghị đánh giá, phân loại của nhà trường đối với bà Nh thể hiện:

+ Trong năm học 2015-2016: Nghỉ dài ngày 36 ngày trong đó có 4 ngày liên tục không xin phép.

+ Vi phạm quy tắc ứng xử trong nhà trường.

+ Không phối hợp với nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy.

+ Không chấp hành thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo phân công.

Kết quả: Hội đồng sư phạm trường PTCS Yên Sơn xếp loại đối với viên chức Nguyễn Thị Bích Nh năm học 2015-2016 là: Không hoàn thành nhiệm vụ với biểu quyết 27/28 tổng số Viên chức của trường có mặt đối với bà Nh.

Năm học 2016-2017, bà Nh không hoàn thành nhiệm vụ với lý do sau:

1- Không thực hiện nhiệm vụ năm học do lãnh đạo nhà trường giao: Bỏ dạy môn Hoạt động ngoài giờ lên lớp Khối 7 (1,5 tiết/tuần) từ tháng 9 đến tháng 11 (Có biên bản).

2- Vi phạm quy tắc ứng xử của viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ gây bức xúc trong tập thể Cán bộ giáo viên dẫn đến việc tập thể Cán bộ giáo viên gửi đơn thư lên nhà trường yêu cầu giả quyết (có biên bản).

3- Không có tinh thần phối hợp với đồng nghiệp và lãnh đạo nhà trường trong việc giải quyết công việc gây ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị cụ thể:

+ Khi có đơn thư của tập thể Cán bộ giáo viên gửi về nhà trường liên quan đến bà Nh, nhà trường đã gửi giấy mời bà Nh đến để làm việc 3 lần nhưng bà Nh đã không đến và không có lý do.

+ Việc bà Nh đã sử dụng điện thoại ghi hình bà Nguyễn Thị Hải là giáo viên khi không được sự đồng ý của bà Hải dẫn đến việc mâu thuẫn với bà Hải.

+ Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bà Nh đã vi phạm nội quy, quy chế làm việc của nhà trường do vậy bị xử lý kỷ luật cảnh cáo với thời hạn là 12 tháng. Trong thời gian nhà trường tiến hành quy trình xử lý kỷ luật đối với bà Nh, nhà trường đã nhiều lần mời bà Nh xuống làm việc nhưng bà Nh không đến và cũng không báo cáo lý do.

Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên đối với bà Nh năm học 2016-2017:

Kết thúc năm học 2016-2017: Thực hiện văn bản chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Quốc Oai về chỉ đạo đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Trường THCS Yên Sơn đã chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện đánh giá chuẩn đối với giáo viên theo đúng thời gian và đúng quy trình theo Thông tư số 30/2009/TT-BGD&ĐT ngày 22/10/2009 hướng dẫn của Bộ GD&ĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên trung học phổ thông.

Kết quả: Bà Nh chưa đạt chuẩn với lý do sau:

+ Không thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo nhà trường phân công.

+ Vi phạm quy tắc ứng xử trong nhà trường. Không phối hợp với nhà trường để giải quyết nội dung công việc có liên quan, gây mất ổn định trong cơ quan đơn vị.

+ Không tham gia các hoạt động do địa phương nơi công tác tổ chức.

Tổ chuyên môn biểu quyết nhất trí mức xếp loại với bà Nh là chuẩn kém (chưa đạt) với biểu quyết nhất trí là 12/13 giáo viên.

Ngày 25 và 26/5/2017, Trường THCS Yên Sơn đã tổ chức, đánh giá và phân loại viên chức năm học 2016 - 2017, tại hội nghị đánh giá, phân loại của nhà trường đối với bà Nh thể hiện:

- Ý kiến tập thể: Không nhất trí với bản tự phân loại của bà Nh vì không đủ hồ sơ (thiếu giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp), vi phạm quy tắc ứng xử với giáo viên, học sinh, không chấp hành sự phân công của hiệu trưởng (không dạy hoạt động ngoài giờ).

- Ý kiến của tập thể viên chức công tác:

+ Đồng chí Nhung không thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2016-2017 do Hiệu trưởng phân công.

+ Không đủ hồ sơ chuyên môn theo quy định (thiếu giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp).

+ Vi phạm quy tắc ứng xử của viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, gây bức xúc trong tập thể giáo viên và học sinh.

+ Đang bị kỷ luật với hình thức Cảnh cáo theo Quyết định số: 08/QĐ-HĐKL ngày 09/01/2017 của Hiệu trưởng trường PTCS Yên Sơn.

+ Tập thể biểu quyết nhất trí xếp loại bà Nguyễn Thị Bích Nh không hoàn thành nhiệm vụ năm học với biểu quyết 29/30.

Kết quả: Hội đồng sư phạm trường THCS Yên Sơn xếp loại đối với viên chức Nguyễn Thị Bích Nh năm học 2016-2017 là: Không hoàn thành nhiệm vụ với biểu quyết 31/32 tổng số Viên chức có mặt của trường đối với bà Nh.

2- Về hình thức xử lý đối với viên chức Nguyễn Thị Bích Nh:

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ 02 năm học là năm 2015-2016 và 2016-2017, bà Nh không hoàn thành nhiệm vụ. Nhà trường đã có tờ trình số 06/TTr-THCS ngày 7/5/2018 gửi UBND Huyện quốc Oai xin ý kiến chỉ đạo chấm dứt hợp đồng lao động đối với viên chức 2 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ.

- UBND Huyện Quốc Oai ban hành Công văn số 782/UBND-NV ngày 11/5/2018 của UBND Huyện quốc Oai yêu cầu Hiệu trưởng trường THCS Yên Sơn thực hiện đúng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 29 Luật viên chức về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc đối viên chức.

- Thực hiện sự chỉ đạo của UBND Huyện Quốc Oai, ngày 17/5/2018 Trường THCS Yên Sơn ra văn bản Thông báo số 05/TB-THCS về việc chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức hai năm liền không hoàn thành nhiệm vụ. Thông báo này được gửi cho bà Nguyễn Thị Bích Nh.

- Ngày 01/8/2018, trường THCS Yên Sơn ban hành Quyết định số 10/QĐ - THCS về việc: Chấm dứt hợp đồng làm việc và giải quyết thôi việc đối với viên chức hai năm liền không hoàn thành nhiệm vụ đối với bà Nguyễn Thị Bích Nh giáo viên THCS hạng III, mã số V.07.04.12 kể từ ngày 01/8/2018.

Quan điểm của Trường THCS Yên Sơn đối với yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Bích Nh:

- Trường THCS Yên Sơn đã tuân thủ đúng quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12-4-2012 của Chính phủ quy định về việc: Tuyển dụng, sử dụng và quản lý Viên Chức và quy định của Luật viên chức năm 2010, trong quá trình xem xét, xử lý đơn phương chấm dứt làm việc và quyết thôi việc đối với viên chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ đối với bà Nguyễn Thị Bích Nh giáo viên giảng dạy môn Âm nhạc.

- Trường THCS Yên Sơn đề nghị Quý Tòa bác toàn bộ yêu cầu đơn khởi kiện của nguyên đơn Nguyễn Thị Bích Nh.

Tại văn bản số 1956/UBND-NV ngày 09/10/2018, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là UBND huyện Quốc Oai trình bày: Ngày 09/10/2018, UBND huyện Quốc Oai nhận được thông báo thụ lý vụ án số 01/TB-TLVA của Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai. Theo đó, UBND huyện Quốc Oai là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án Lao động số 01/2018/TLST-LĐ về việc “Chấm dứt hợp đồng làm việc và giải quyết thôi việc đối với viên chức 02 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ và yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động gây ra”, UBND huyện Quốc Oai có ý kiến như sau:

1. Theo quy định của pháp luật, Hiệu trưởng Trường THCS Yên Sơn có thẩm quyền giải quyết đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị.

2. Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Nguyễn Thị Bích Nh là đúng theo quy trình, quy định của pháp luật.

UBND huyện Quốc Oai có ý kiến để Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai giải quyết vụ án theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và người đại diện xin vắng mặt tại phiên tòa.

Tại Bản án số 01/2019/LĐST ngày 31/01/2019 của Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai, Hà Nội đã xử và quyết định:

1 - Bác yêu cầu hủy kết quả đánh giá xếp loại Viên chức không hoàn thành nhiệm vụ trong 2 năm học liên tục là năm học 2015-2016 và năm học 2016- 2017 và kết quả đánh giá kết quả chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2016-2017 chưa đạt chuẩn của Trường THCS Yên Sơn đối với bà Nguyễn Thị Bích Nh.

2 - Bác yêu cầu hủy Quyết định số:10/2018/QĐ-THCS ngày 01/8/2018 của Trường trung học cơ sở Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội về việc: Chấm dứt hợp đồng làm việc và giải quyết thôi việc đối với Viên chức 2 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ đối với bà Nguyễn Thị Bích Nh.

3 - Bác yêu cầu buộc Trường THCS Yên Sơn nhận bà Nguyễn Thị Bích Nh lại làm việc và xin lỗi công khai bà Nh trên phương tiện thông tin đại chúng do việc xếp loại, đánh giá viên chức không đúng và người ký ban hành quyết định chấm dứt lao động là bà Phan Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng trường THCS Yên Sơn là không đủ thẩm quyền.

4 - Bác yêu cầu khôi phục danh dự và bồi thường thiệt hại của bà Nguyễn Thị Bích Nh. Cụ thể:

4.1. Bác yêu cầu khôi phục nâng lương thường xuyên của bà Nguyễn Thị Bích Nh lương 12 tháng từ 2014-2017. Mức yêu cầu: 1.300.000đồng x 10 = 13.000.000 đồng (mươi ba triệu đồng).

4.2. Bác yêu cầu bồi thường của bà Nguyễn Thị Bích Nh về việc chậm nâng lương một năm từ bậc 4-bậc 5 từ 3,03 lên 3,34. Mức yêu cầu: 12 tháng. Tổng là: 99.000.000 đồng (chín mươi chín triệu đồng).

4.3. Bác yêu cầu của bà Nguyễn Thị Bích Nh về việc chi trả nguyên lương từ 01/8/2018 đến ngày xét xử là 07 tháng. Mức lương là: 5.130.000 đồng/01 tháng X 07 tháng = 35.910.000 đồng (Ba mươi lăm triệu chín trăm mười nghìn đồng).

4.4. Bác yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thân của bà Nguyễn Thị Bích Nh yêu cầu Trường trung học cơ sở Yên sơn bồi thường là 10 tháng x 1.490.000 đồng = 14.900.000 đồng (mười bốn triệu chín trăm nghìn đồng).

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên quyền kháng cáo cho các đương sự.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Nguyên đơn không rút đơn khởi kiện, không rút đơn kháng cáo và các bên đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án.

Bà Nguyễn Thị Bích Nh trình bày: Việc nhập điểm vào sổ liên lạc điện tử chỉ là thí điểm, mặt khác giáo viên không có máy tính, mạng bị nghẽn nên bà không nhập được. Bà có bị tai nạn gãy đốt ngón số 5 tay trái và phải đi bệnh viện điều trị. Quá trình điều trị để phục hồi thì bà đã bị mất giấy tờ nên không báo cáo cho nhà trường được mà chỉ điện thoại cho phó Hiệu trưởng nhà trường. Bà Nh được tuyển dụng làm giáo viên âm nhạc nên việc dạy thêm tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp là trái với chuyên môn được tuyển dụng. Nhà trường đánh giá bà không đạt chuẩn giáo viên và không hoàn thành nhiệm vụ năm học 2015- 2016 tại cuộc họp đánh giá cuối năm bà có tham dự nhưng đã phản đối. Bà Nh thấy có sự trù dập không khách quan nên bà đã quay videoclip để làm bằng chứng là quyền cá nhân của bà. Đối với năm học 2016- 2017, nhà trường phân công bà dạy thêm giờ, thêm tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp là không đúng chuyên môn được tuyển dụng nên bà không chấp hành. Việc nhà trường cho rằng bà đứng lớp để xảy ra học sinh đánh nhau trong lớp học là không đúng. Trong năm học này bà vẫn phải đi phục hồi chức năng ở tay do bị tai nạn vì vậy có những lúc đi khám chữa bệnh bà Nh chỉ báo qua điện thoại cho hiệu phó chứ không làm đơn gửi ban giám hiệu do nhà trường đã biết bà bị tai nạn và cần phải điều trị. Đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà.

Đại diện trường THCS Yên Sơn, bà Phan Thị Thanh Hương trình bày: Việc xem xét đánh giá giáo viên đạt chuẩn và có hoàn thành nhiệm vụ đều do tập thể hội đồng sư phạm nhà trường họp và đánh giá khách quan dựa trên quy chuẩn của bộ giáo dục, nội quy, quy chế và quy tắc ứng xử của nhà trường. Tại phiên toà bà Hương vẫn giữ nguyên quan điểm đã trình bày như ở tại toà án sơ thẩm. Việc cho thôi việc đối với bà Nh là đúng trình tự, thủ tục đã được phân cấp theo quy định. Đề nghị hội đồng không chấp nhận kháng cáo của bà Nh và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu:

Về hình thức: Đơn kháng cáo của Nguyên đơn nằm trong thời hạn nên chấp nhận. Xét yêu cầu của Nguyên đơn xin thay đổi Thẩm phán- chủ toạ phiên toà trước và tại phiên toà hôm nay vì cho rằng Thẩm phán không khách quan vô tư trong việc giải quyết vụ án là không có căn cứ. Tại phiên toà, Nguyên đơn không chấp hành nội quy phiên toà.

Về nội dung: Xét đơn kháng cáo của Nguyên đơn thì thấy rằng Trường THCS Yên Sơn đã xem xét đánh giá bà Nh hai năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ là có căn cứ phù hợp với các quy định hiện hành do đó Toà án cấp sơ thẩm đã xét xử và quyết định không chấp nhận đơn khởi kiện của bà Nh là có căn cứ. Tại phiên toà, bà Nh không xuất trình được các tài liệu chứng cứ nào mới nên không có căn cứ để chấp nhận đơn kháng cáo của bà Nh nên đề nghị hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

Về hình thức: Đơn kháng cáo của Bị đơn nằm trong thời hạn kháng cáo nên chấp nhận. Trong quá trình giải quyết vụ án tại cấp phúc thẩm, trước khi mở phiên toà Nguyên đơn xin thay đổi Thẩm phán vì lý do không vô tư khách quan. Đơn khiếu nại đã được Chánh án Toà án nhân dân thành phố Hà Nội và Chánh án Toà án nhân dân cấp cao đã giải quyết đơn và không chấp nhận khiếu nại của bà Nh. Tại phiên toà, bà Nh vẫn tiếp tục xin thay đổi Thẩm phán – chủ toạ phiên toà vì cho rằng Thẩm phán không khách quan vô tư trong việc giải quyết vụ án nhưng không đưa ra được những căn cứ, chứng cứ chứng minh việc không khách quan vô tư của Chủ toạ phiên toà nên Hội đồng xét xử đã không chấp nhận đối với yêu cầu của bà Nh.

Về nội dung: Ngày 16 tháng 3 năm 2006, UBND quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ có quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Nh là Viên chức vào làm giáo viên giảng dạy môn âm nhạc tại Trường THCS Trần Ngọc Quế, quận Ninh Kiều. Ngày 09/11/2006, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều điều động về công tác tại Trường THCS An Hòa 2. Ngày 26/9/2007, Sở Nội vụ tỉnh Hà Tây tiếp nhận bà Nh. Ngày 23/10/2007, UBND huyện Quốc Oai tiếp nhận và điều động bà Nh về công tác tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội). Căn cứ vào Luật viên chức năm 2010, cũng như Bộ luật lao động năm 2013 thì bà Nh vẫn là viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn với công việc là giáo viên âm nhạc.

Xét yêu cầu khởi kiện của bà Nh về việc hủy kết quả đánh giá xếp loại Viên chức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm học 2015-2016 thì thấy rằng sau khi 10 kết thúc năm học 2015-2016, bà Nh đã biết được kết quả đánh giá xếp loại viên chức không hoàn thành nhiệm vụ và đã làm đơn khiếu nại. Tính từ thời điểm này, bà Nh đã biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm. Đến ngày 15/8/2018, bà Nh mới khởi kiện yêu cầu này. Như vậy căn cứ vào Điều 202 Bộ luật Lao động 2012 quy định thì thời hiệu khởi kiện đã hết nên Tòa án không xem xét và giải quyết đối với yêu cầu này. Mặt khác, tại Quyết định giải quyết khiếu nại của UBND huyện Quốc Oai đối với của bà Nh có nội dung: Nhất trí với đánh giá của trường THCS Yên Sơn đối với bà Nh là không hoàn thành nhiệm vụ năm 2015-2016. Do đó bà Nh yêu cầu Tòa án tiến hành thu thập các tài liệu, chứng cứ của năm học 2015-2016 là không cần thiết và hồ sơ còn có các tài liệu, chứng cứ khác để đánh giá về vấn đề này.

Xét Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động số 10/QĐ-THCS ngày 01/8/2018 của trường THCS Yên Sơn về việc chấm dứt hợp đồng làm việc và giải quyết thôi việc đối với viên chức hai năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì nhận thấy rằng: Về hình thức và nội dung, trình tự ban hành của quyết định này đúng quy định của pháp luật. Do đó cấp sơ thẩm đã xem xét đánh giá và quyết định không chấp nhận đơn khởi kiện của bà Nh theo quy định của pháp luật và phù hợp với đề nghị của Đại diện Viện Kiểm sát nên không có căn cứ chấp nhận đơn kháng cáo của bà Nh.

Về án phí: Bà Nh không phải chịu án phí phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự, xử:

1. Không chấp nhận đơn kháng cáo của Bà Nguyễn Thị Bích Nh. Giữ nguyên bản án sơ thẩm 01/2019/LĐ-ST ngày 31/01/2019 của Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai, Hà Nội.

2. Về án phí: Bà Nh không phải chịu án phí phúc thẩm.

Án xử công khai phúc thẩm, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.


95
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về