Bản án 177/2019/HC-PT ngày 06/06/2019 về khiếu kiện hành vi hành chính đăng ký biến động trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 177/2019/HC-PT NGÀY 06/06/2019 VỀ KHIẾU KIỆN HÀNH VI HÀNH CHÍNH ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Ngày 06/6/2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số 32/2018/TLPT-HC ngày 16/01/2018 về việc “Khiếu kiện hành vi hành chính về việc đăng ký biến động trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, do Bản án hành chính sơ thẩm số 53/2017/HC-ST ngày 04/12/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 603/2018/QĐ-PT ngày 14/5/2018 giữa các đương sự:

- Người khởi kiện: Bà Nguyễn Ngọc H, sinh năm 1960; địa chỉ: phường A, thị xã B, tỉnh Bình Dương (có mặt).

- Người bị kiện: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương; địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường C, thành phố D, tỉnh Bình Dương.

Người đại diện hợp pháp của người bị kiện: bà Nguyễn Thị T, có văn bản số 1058/VPĐKĐĐ-CGCN ngày 25/5/2018 xin vắng mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Phạm Thị Thúy N, sinh năm 1958; địa chỉ: Phường E, quận F, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).

- Người kháng cáo: Người khởi kiện là bà Nguyễn Ngọc H.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 24/8/2017 và quá trình giải quyết vụ án, bà Nguyễn Ngọc H trình bày:

Gia đình bà H đã quản lý, sử dụng đất có diện tích 63.314m2, tọa lạc tại xã M (nay là xã M1), huyện G, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01770 QSDĐ/TU ngày 26/9/1996 do Ủy ban nhân dân huyện G1 (nay là G) cấp cho đến nay. Phần đất này không bị thế chấp và đăng ký thế chấp tại bất kỳ một Ngân hàng nào nên không thể bán đấu giá vì lí do đã thế chấp. Vào ngày 10/8/2017, bà Phạm Thị Thúy N đưa xe vào ủi đất thì bà H mới biết Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương – Chi nhánh huyện G đã điều chỉnh đăng ký biến động từ bà Nguyễn Thị H1 sang bà Phạm Thị Thúy N vào ngày 09/6/2015.

Bà H cho rằng hành vi điều chỉnh tên người sử dụng đất của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương – Chi nhánh huyện G từ tên bà Nguyễn Thị H1 sang bà Phạm Thị Thúy N vì lí do “tặng cho quyền sử dụng đất” là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, vì việc tặng cho quyền sử dụng đất chỉ được thực hiện khi đất không có tranh chấp; mặc dù tranh chấp đất giữa bà H với bà Nguyễn Thị H1 (mẹ bà N) kéo dài 16 năm, nhưng vẫn chưa có bất kỳ bản án nào giải quyết tranh chấp đất đai nêu trên và chưa có bản án nào tuyên buộc bà H phải giao đất cho bà H1. Do đó, việc bà H1 tặng cho bà N quyền sử dụng đất là không đủ điều kiện.

Vì vậy, bà H khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết: Tuyên bố hành vi hành chính của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh biến động ngày 09/6/2015 “tặng cho bà Phạm Thị Thúy N theo hồ sơ số 000817TA001 thể hiện trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01566 QSDĐ/TU ngày 10/12/2003 do Ủy ban nhân dân huyện G1 (nay là G) cấp cho bà Nguyễn Thị H1 là trái pháp luật.

Ngày 06/10/2017, bà Nguyễn Ngọc H có đơn yêu cầu Tòa án đưa ông Lê Minh T2 (chồng bà H) vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để làm rõ nguyên nhân, quá trình phát sinh tranh chấp. Ngày 17/10/2017, bà H có bản ý kiến yêu cầu Tòa án xem xét lại các quyết định và hành vi hành chính có liên quan đến đối tượng bị kiện gồm: Quyết định số 936/QĐ-UB ngày 21/8/2001 của Ủy ban nhân dân huyện G1 về việc thành lập Hội đồng bán đấu giá tài sản; Công văn số 381/CV-UB ngày 28/01/2001 của Ủy ban nhân dân huyện G1 về việc cho phép bán đấu giá quyền sử dụng đất; Công văn số 506/CV-UB ngày 22/10/2001 của Ủy ban nhân dân huyện G1 về việc cho phép bán đấu giá quyền sử dụng đất; hành vi bán đấu giá ngày 14/12/2001 của Hội đồng bán đấu giá tài sản; Quyết định ngày 14/12/2001 của Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá tài sản; các quyết định hành chính và hành vi hành chính khác có liên quan.

- Người đại diện hợp pháp của người bị kiện là bà Nguyễn Thị T trình bày tại Văn bản số 1671/VPĐK-ĐK&CGCN ngày 05/10/2017:

Về nguồn gốc đất bà Nguyễn Thị H1 đã được Ủy bản nhân dân huyện G1 (nay là G) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01566 QSDĐ/TU ngày 10/12/2003, với diện tích 62.224m2 (đã trừ 239m2 hành lang đường bộ) tại thửa đất số 5, 6, 8, 156, tờ bản đồ số 5 xã M (nay là xã M1), huyện G. Trên cơ sở Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa bà Nguyễn Thị H1 với bà Phạm Thị Thúy N được Văn phòng Công chứng T1 chứng nhận số 0350, quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 18/5/2015. Ngày 09/6/2015, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện G đã xác nhận nội dung tặng cho bà Phạm Thị Thúy N vào trang 4, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01566 QSDĐ/TU ngày 10/12/2003.

Căn cứ các Điều 6, 10 và 20 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định về một số vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị H1 cho bà Phạm Thị Thúy N là đủ điều kiện giải quyết theo trình tự, thủ tục quy định. Do đó, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện G xác nhận nội dung tặng cho bà Phạm Thị Thúy N ngày 09/6/2015 vào trang 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01566 QSDĐ/TU ngày 10/12/2003 là đúng quy định pháp luật.

Tại Văn bản số 2077/CNVPĐKĐĐ-ĐK ngày 15/9/2017 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện G trình bày:

Ngày 20/5/2015, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện G tiếp nhận hồ sơ đăng ký biến động của bà Phạm Thị Thúy N do nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ bà Nguyễn Thị H1 đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01566 QSDĐ/TU ngày 10/12/2003 do Ủy ban nhân dân huyện G1 (nay là G) cấp cho bà Nguyễn Thị H1, thuộc thửa số 5, 6, 8, 156, tờ bản đồ số 5 tại xã M (nay là xã M1). Hồ sơ đăng ký biến động gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01566 QSDĐ/TU ngày 10/12/2003; hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất số 0350, được Văn phòng Công chứng T1 công chứng ngày 18/5/2015; bản trích lục địa chính và tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất; tờ khai thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ hồ sơ lưu trữ tại đơn vị, việc đăng ký biến động tặng cho quyền sử dụng đất nêu trên là phù hợp với trình tự thủ tục quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai nên được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý tại trang 4 của giấy chứng nhận với nội dung “Tặng cho bà Phạm Thị Thúy N, CMND số 020034796, địa chỉ tại 147 Đường L, Phường E, quận F, TP. Hồ Chí Minh theo hồ sơ số 000817TA001” ngày 09/6/2015. Do vậy, việc đăng ký biến động tặng cho quyền sử dụng đất cho bà Phạm Thị Thúy N là phù hợp với quy định.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Phạm Thị Thúy N trình bày:

Bà được mẹ là bà Nguyễn Thị H1 tặng cho quyền sử dụng đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01566 QSDĐ/TU ngày 10/12/2003 theo Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất được Văn phòng Công chứng T1 chứng nhận số 0350, quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 18/5/2015. Ngày 09/6/2015, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện G đã xác nhận nội dung tặng cho bà Phạm Thị Thúy N vào trang 4, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01566 QSDĐ/TU ngày 10/12/2003. Việc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương điều chỉnh biến động “Tặng cho bà Phạm Thị Thúy N, CMND số 020034796, địa chỉ tại 147 Đường L, Phường E, quận F, TP. Hồ Chí Minh theo hồ sơ số 000817TA001” ngày 09/6/2015 là có căn cứ, đúng pháp luật và không liên quan gì đến bà Nguyễn Ngọc H nên bà H không có quyền khởi kiện.

Ti Bản án hành chính sơ thẩm số 53/2017/HC-PT ngày 04//12/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã quyết định:

Bác yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Ngọc H về việc yêu cầu tuyên bố hành vi hành chính của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương trong việc điều chỉnh biến động tại trang 4 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01566 QSDĐ/TU ngày 10/12/2003 với nội dung “tặng cho bà Phạm Thị Thúy N, chứng minh nhân dân số 020034796; địa chỉ: Số 147 Đường L, Phường E, quận F, Thành phố Hồ Chí Minh theo hồ sơ số 000817TA001” là trái pháp luật Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 19/12/2017, người khởi kiện là bà Nguyễn Ngọc H có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm với lý do bản án sơ thẩm không khách quan, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, người khởi kiện, bà Nguyễn Ngọc H vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa toàn bộ bản án hành chính sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà H về việc đề nghị tuyên bố hành vi hành chính của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương điều chỉnh biến động tại trang 4 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01566 QSD/TU ngày 10/12/2003 với nội dung “tặng cho bà Phạm Thị Thúy N, chứng minh nhân dân số 020034796; địa chỉ: Số 147 Đường L, Phường E, quận F, Thành phố Hồ Chí Minh theo hồ sơ số 000817TA001” là trái pháp luật.

Quan điểm của vị đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa:

Căn cứ vào Luật Tố tụng hành chính nhận thấy trình tự thủ tục thụ lý, xét xử vụ án của Toà án nhân dân cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh là phù hợp, đúng theo quy định. Tại phiên tòa hôm nay, người đại diện hợp pháp của người bị kiện là bà Nguyễn Thị T đã có văn bản xin xét xử vắng mặt, không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án theo thủ tục chung. Việc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương điều chỉnh biến động “Tặng cho bà Phạm Thị Thúy N, CMND số 020034796, địa chỉ tại 147 Đường L, Phường E, quận F, TP. Hồ Chí Minh theo hồ sơ số 000817TA001” ngày 09/6/2015 là có căn cứ, đúng pháp luật và không liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của bà H, không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của ông Lê Minh T2. Về nội dung, án sơ thẩm xét xử là có căn cứ, đúng pháp luật, đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét kháng cáo của người khởi kiện như sau:

[1] Về tố tụng:

Ngày 10/8/2017, bà H biết việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương – Chi nhánh huyện G điều chỉnh biến động trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01566 QSD/TU ngày 10/12/2003 điều chỉnh tên người sử dụng đất từ bà Nguyễn Thị H1 sang bà Phạm Thị Thúy N. Ngày 24/8/2017, bà Nguyễn Ngọc H khởi kiện yêu cầu tuyên bố hành vi hành chính của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh biến động tại trang 4 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01566 QSD/TU ngày 10/12/2003 nêu trên là trái pháp luật. Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương thụ lý giải quyết vụ án là đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 30, Điều 32, điểm a khoản 2 Điều 116 Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

[2] Về nội dung, xét tính hợp pháp của hành vi hành chính bị khởi kiện:

[2.1] Về trình tự, thủ tục, thẩm quyền điều chỉnh biến động trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Bà Nguyễn Thị H1 trúng đấu giá và được Ủy ban nhân dân huyện G1 (nay là huyện G) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01566 QSD/TU ngày 10/12/2003, kể từ thời điểm này, bà H1 có đầy đủ các quyền của người sử dụng đất được quy định tại các Điều 166, Điều 167, Điều 188 của Luật Đất đai năm 2013 trong đó có quyền tặng cho quyền sử dụng đất. Ngày 18/5/2015, bà H1 tự nguyện đến Văn phòng công chứng Tân Lập Thành lập “Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất” cho bà Phạm Thị Thúy N là phù hợp pháp luật đất đai.

Sau khi được tặng cho quyền sử dụng đất, bà Phạm Thị Nga đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định tại Điều 20 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định về một số vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký đất đai…Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương – Chi nhánh huyện G điều chỉnh biến động trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01566 QSD/TU ngày 10/12/2003 điều chỉnh tên người sử dụng đất từ bà Nguyễn Thị H1 sang bà Phạm Thị Thúy N là đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 19 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Điều 95 Luật Đất đai năm 2013.

Hành vi điều chỉnh biến động trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01566 QSD/TU ngày 10/12/2003 điều chỉnh tên người sử dụng đất từ bà Nguyễn Thị H1 sang bà Phạm Thị Thúy N không ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Ngọc H, không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của ông Lê Minh T2. Vì tại thời điểm này quyền sử dụng đất với diện tích 62.224 m2 (đã trừ 239 m2 hành lang đường bộ) tại các thửa số 5, 6, 8, 156 tờ bản đồ số 5 xã M (nay là xã M1, huyện G) thuộc quyền sử dụng của bà H1 đã được công nhận tại các Quyết định số 1725/QĐ-UB ngày 10/12/2003, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01566 QSDĐ/TU ngày 10/12/2003. Bà H1 được thực hiện các quyền của chủ sử dụng đất do pháp luật quy định, trong đó có quyền tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định tại các Điều 166, 167 và 188 của Luật Đất đai năm 2013.

[2.2] Về nội dung của hành vi hành chính bị khởi kiện:

Ngun gốc diện tích 63.314m2 đt (đo đạc thực tế khi bán đấu giá là 62.224m2) tại thửa số 5, 6, 8 tờ bản đồ số 05 xã M, huyện G1 (nay là huyện G), tỉnh Bình Dương là của bà Nguyễn Ngọc H được Ủy ban nhân dân huyện G1 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01770 QSDĐ/TU ngày 26/9/1996. Ngày 05/10/1996, bà H lập giấy ủy quyền cho ông Lê Minh T2 (chồng bà H) được dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên để thế chấp vay tiền ngân hàng. Ngày 07/10/1997, bà H ký hợp đồng bảo lãnh, thế chấp tài sản là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01770 QSDĐ/TU cấp ngày 26/9/1996 cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện G1 để ông T2 vay số tiền 100.000.000 đồng. Do sau khi vay, ông T2 không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo quy định nên Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện G1 đã tiến hành bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ.

Ngày 07/01/2001, bà H1 mua đấu giá quyền sử dụng 62.224m2 đất tại xã M, huyện G1 (nay là huyện G), tỉnh Bình Dương của Hội đồng xử lý tài sản bảo đảm tiền vay do Chủ tịch UBND huyện G1 thành lập theo Quyết định số 936/QĐ-UB ngày 21/8/2001. Ngày 10/12/2003, bà H1 được UBND huyện G1 (nay là huyện G) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01566 QSD/TU ngày 10/12/2003 đối với diện tích đất nêu trên theo Quyết định số 1725/QĐ-UB ngày 10/12/2003.

Bà Nguyễn Ngọc H đã khởi kiện vụ án hành chính yêu cầu hủy Quyết định số 1725/2003/QĐ-UB ngày 10/12/2003 nêu trên. Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 02/2015/HC-PT ngày 31/3/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà H. Ngày 18/5/2015 (sau khi bản án phúc thẩm có hiệu lực), bà H1 lập “Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất” cho bà Phạm Thị Thúy N. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương – Chi nhánh huyện G điều chỉnh biến động trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01566 QSDĐ/TU ngày 10/12/2003 điều chỉnh tên người sử dụng đất từ bà Nguyễn Thị H1 sang bà Phạm Thị Thúy N là phù hợp với các quy định của pháp luật.

[3] Về kháng cáo yêu cầu xem xét lại các Bản án số 16/2013/HC-ST ngày 21/11/2013 của Tòa án nhân dân huyện (nay là thị xã) B và Bản án số 02/2015/HC-PT ngày 31/3/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương và đề nghị đưa ông Lê Minh T2 vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Cả 02 yêu cầu này đã được tòa án cấp sơ thẩm xem xét và cho rằng các bản án nói trên đã có hiệu lực pháp luật vì tại thời điểm xét xử không bị Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân có thẩm quyền kháng nghị. Việc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương điều chỉnh biến động “Tặng cho bà Phạm Thị Thúy N, CMND số 020034796, địa chỉ tại 147 Đường L, Phường E, quận F, TP. Hồ Chí Minh theo hồ sơ số 000817TA001” ngày 09/6/2015 là có căn cứ, đúng pháp luật, vì thời điểm này, phần đất nói trên tuy có tranh chấp, nhưng đã được cơ quan chức năng giải quyết, được Tòa án nhân dân 2 cấp của tỉnh Bình Dương xét xử, án đã có hiệu lực pháp luật. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải nghiêm chỉnh chấp hành. Tại phiên tòa hôm nay, Hội đồng xét xử phúc thẩm không có thẩm quyền xem xét lại các bản án nói trên. Mặt khác, quyền sử dụng đất của bà Phạm Thị Nga đã được pháp luật công nhận và bảo hộ, không có tổ chức, cá nhân nào được phép cản trở bà N thực hiện các quyền sử dụng đất đã được pháp luật đất đai quy định.

Khon 4 Điều 3 của Luật Tố tụng hành chính quy định hành vi hành chính bị kiện là hành vi làm ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Xét hành vi điều chỉnh biến động trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01566 QSD/TU ngày 10/12/2003 điều chỉnh tên người sử dụng đất từ bà Nguyễn Thị H1 sang bà Phạm Thị Thúy N, hoàn toàn không liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của bà H, không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của ông Lê Minh T2 nên cấp sơ thẩm đã căn cứ khoản 10 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính không chấp nhận đưa ông T2 vào tham gia tố tụng là phù hợp pháp luật.

Từ những tài liệu, chứng cứ trên, Hội đồng xét xử xét thấy không có căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện, cũng như kháng cáo của bà Nguyễn Ngọc H đề nghị tuyên bố hành vi hành chính của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh biến động tại trang 4 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01566 QSDĐ/TU ngày 10/12/2003 với nội dung “Tặng cho bà Phạm Thị Thúy N, CMND số 020034796, địa chỉ tại 147 Đường L, Phường E, quận F, TP. Hồ Chí Minh theo hồ sơ số 000817TA001” là trái pháp luật. Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng đắn các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án để quyết định bác yêu cầu khởi kiện của bà H là có căn cứ.

Về án phí: Bà Nguyễn Ngọc H phải chịu án phí hành chính phúc thẩm do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật tố tụng hành chính năm 2015;

Bác yêu cầu kháng cáo của bà Nguyễn Ngọc H; giữ nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 53/2017/HC-PT ngày 04//12/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

Tuyên xử: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Ngọc H, đề nghị tuyên bố hành vi hành chính của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh biến động tại trang 4 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01566 QSDĐ/TU ngày 10/12/2003 với nội dung “tặng cho bà Phạm Thị Thúy N chứng minh nhân dân số 020034796; địa chỉ số 147 Đường L, Phường E, quận F, Thành phố Hồ Chí Minh theo hồ sơ số 000817TA001” là trái pháp luật.

Án phí hành chính phúc thẩm: Bà Nguyễn Ngọc H phải chịu 300.000 (ba trăm ngàn) đồng, được khấu trừ 300.000 (ba trăm ngàn) đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu số 0010869 ngày 21/12/2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 


84
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 177/2019/HC-PT ngày 06/06/2019 về khiếu kiện hành vi hành chính đăng ký biến động trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Số hiệu:177/2019/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân cấp cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 06/06/2019
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về