Bản án 205/2018/DS-ST ngày 29/11/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BẢN ÁN 205/2018/DS-ST NGÀY 29/11/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 29 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 131/2018/TLST-DS ngày 28 tháng 9 năm 2018 về “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 78/2018/QĐXX-ST ngày 05 tháng 11 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 89/2018/QĐST-DS ngày 19 tháng 11 năm 2018 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Th (VPB FC). Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà R, số 9 Đ, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Bà Mai Thị Thu Th , cư trú tại: 24 T,quận L, thành phố Đà Nẵng - là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn (Văn bản ủy quyền ngày 31 tháng 5 năm 2018). Có mặt.

- Bị đơn: Ông Võ Văn L , sinh năm: 1986. Địa chỉ: Số 19 Ng, tổ 34, phường H, quận  C, thành phố Đà Nẵng - Vắng mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN

Trong đơn khởi kiện ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Th và quá trình giải quyết vụ án Bà Mai Thị Thu Th là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày:

Vào ngày 20 tháng 2 năm 2017 Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Th và Ông Võ Văn L đã ký kết hợp đồng tín dụng số 20170221-0007394. Theo đó Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Th cho Ông Võ Văn L vay số tiền 26.375.000 đồng, lãi suất 3.75%/ tháng, thời hạn vay 24 tháng tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2017, 23 tháng đầu, mỗi tháng phải trả cho số tiền 1.686.000 đồng/ tháng, tháng cuối cùng trả 2.257.361 đồng, mục đích vay để tiêu dùng cá nhân.

Căn cứ thỏa thuận tại hợp đồng Ông Võ Văn L phải có trách nhiệm trả số tiền 41.035.361 đồng (gồm cả gốc và lãi) trả chậm liên tiếp trong vòng 24 tháng (23 tháng đầu mỗi tháng trả 1.686.000 đồng/tháng, tháng cuối cùng trả 2.257.361 đồng, bắt đầu trả từ ngày 01 tháng 4 năm 2017. Trong quá trình thực hiện hợp đồng Ông Võ Văn L đã trả được 2 lần với số tiền 3.372.000 đồng. Từ ngày 10/10/2017 cho đến nay Ông Võ Văn L không thanh toán cho Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Th bất cứ khoản nào mặc dù Công ty đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu thanh toán.

Tính đến ngày 31/05/2018 Ông Võ Văn L còn nợ của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Th tổng số tiền là 37.246.711 đồng, trong đó nợ gốc là 25.211.528 đồng và tiền lãi trong hạn là 12.035.183 đồng. Nay Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Th yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Ông Võ Văn L thanh toán cho Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Th tổng số tiền là 37.246.711 đồng và không yêu cầu tính lãi phát sinh đối với khoản nợ nói trên.

Trong suốt quá trình tố tụng cũng như tại phiên tòa hôm nay, Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ đã nhiều lần triệu tập hợp lệ bị đơn Ông Võ Văn L nhưng Ông Võ Văn L vắng mặt không có lý do và không có ý kiến gì đối với yêu cầu khởi kiện của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Th nên không có bản tự khai cũng như lời trình bày tại phiên tòa hôm nay.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng:

Bị đơn Ông Võ Văn L đã được tống đạt hợp lệ đến phiên tòa xét xử lần thứ hai nhưng Ông Võ Văn L vẫn vắng mặt. Do đó, căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227 và Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Tòa án tiến hành xét xử vụ án vắng mặt Ông Võ Văn L .

[2] Về nội dung vụ án:

Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn thì thấy:

Căn cứ vào hợp đồng tín dụng số 20170221-0007394 ngày 20 tháng 2 năm 2017, Ông Võ Văn L có vay của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Th số tiền 26.375.000 đồng, lãi suất 3.75%/ tháng, thời hạn vay 24 tháng tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2017, mục đích vay để tiêu dùng cá nhân. Theo thỏa thuận tại hợp đồng Ông Võ Văn L phải có trách nhiệm trả cho Công ty số tiền 41.035.361 đồng (gồm cả gốc và lãi) trả chậm liên tiếp trong vòng 24 tháng.

Quá trình thực hiện hợp đồng Ông Võ Văn L đã trả được cho Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Th 2 lần với số tiền 3.372.000 đồng. Kể từ ngày 10/10/2017 đến nay Ông Võ Văn L không thanh toán bất cứ khoản nợ nào cho Công ty, mặc dù Công ty đã nhiều lần nhắc nhở, yêu Ông Võ Văn L thanh toán, vì vậy Ông Võ Văn L đã vi phạm Hợp đồng tín dụng đã ký kết nên Công ty khởi kiện yêu cầu Ông Võ Văn L trả số tiền nêu trên là có có căn cứ phù hợp với các điều 463, 466 Bộ luật dân sự năm 2015.

Hội đồng xét xử xét thấy: Để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho Công ty trong việc thu hồi số tiền cho vay. Hội đồng xét xử xét chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Th, buộc Ông Võ Văn L phải có nghĩa vụ trả cho Công ty ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thsố tiền là 37.246.711 đồng, trong đó nợ gốc là 25.211.528 đồng và tiền lãi trong hạn là 12.035.183 đồng (lãi tính từ ngày 10/10/2017 đến ngày 29/11/2018).

Về án phí DSST: Ông Võ Văn L có nghĩa vụ nộp là 1.862.000đ (Một triệu tám trăm sáu mươi hai nghìn đồng). Hoàn tiền tạm ứng án phí cho Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Th là 941.000 đồng.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào các điều 463, 466 Bộ luật dân sự năm 2015; Khoản 3 Điều 26, Điều 186, điểm b khoản 2 Điều 227, Điều 228, Điều 266, 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về lệ phí, án phí Tòa án.

Tuyên bố: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Th đối với Ông Võ Văn L về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.

Xử:

1. Buộc Ông Võ Văn L phải có nghĩa vụ trả cho Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Th số tiền là 37.246.711 đồng ( Ba mươi bảy triệu hai trăm bốn mươi sáu ngàn bảy trăm mười một đồng), trong đó nợ gốc là 25.211.528 đồng và tiền lãi trong hạn là 12.035.183 đồng, (lãi tính từ ngày 10/10/2017 đến ngày 29/11/2018 ).

2. Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm Ông Võ Văn L còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này.

Trường hợp trong hợp đồng tín dụng, các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Công ty cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho Công ty cho vay theo quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Công ty cho vay.

3. Về án phí dân sự sơ thẩm: Ông Võ Văn L có nghĩa vụ nộp là là 1.862.000đ (Một triệu tám trăm sáu mươi hai nghìn đồng). Hoàn tiền tạm ứng án phí cho Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Th số tiền 941.000 đồng đã nộp tại biên lai thu số 5435 ngày 28/9/2018 của Chi cục thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ.

4. Trường hợp Bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

5. Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ.


45
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 205/2018/DS-ST ngày 29/11/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:205/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:29/11/2018
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về