Bản án 21/2017/DS-ST ngày 08/09/2017 về tranh chấp yêu cầu thực hiện nghĩa vụ

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG

BẢN ÁN 21/2017/DS-ST NGÀY 08/09/2017 VỀ TRANH CHẤP YÊU CẦU THỰC HIỆN NGHĨA VỤ 

Ngày 08 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 60/2017/TLST - DS ngày 26/4/2017ngày 19 tháng 01 năm 2017 về việc “Tranh chấp yêu cầu thực hiện nghĩa vụ”. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 29/2017/QĐST-DS ngày 28/7/2017 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Công ty TNHH Sơn S (Việt Nam)

Trụ sở: Đại Lộ T, KCN Việt Nam – Singapore, huyện T, tỉnh Bình Dương; 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Teo Seck C – Chức vụ: Tổng giám đốc

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Thanh Q, sinh năm 1977. Địa chỉ: khu phố T, phường D, thị xã D, tỉnh Bình Dương. (Theo văn bản ủy quyền ngày 14/3/2017). Có mặt.

- Bị đơn: Ông Nguyễn Hoàng Thế D – Chủ doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khánh Đ

Địa chỉ: Đường X, phường I, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện và các tài liệu khác có trong hồ sơ đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Phạm Thanh Q trình bày: Công ty TNHH Sơn S (Việt Nam) và ông Nguyễn Hoàng Thế D – Chủ doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khánh Đ ký hợp đồng mua bán háng hóa số 247/HĐĐL – 2013 ngày 01/4/2013 với sản phẩm là các loại sơn xây dựng. Cụ thể là từ ngày 01/4/2013 đến ngày 30/6/1015 ông Nguyễn Hoàng Thế D – Chủ doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khánh Đ mua sơn của Công ty Sơn S (Việt Nam) với số tiền 155.779.112 đồng. Theo bản đối chiếu công nợ thì ông D cũng đã xác nhận còn nợ Công ty Sơn S số tiền 155.779.112 đồng. Công ty Sơn S (Việt Nam) đã nhiều lần yêu cầu ông D trả nợ nhưng ông D không trả. Nay công ty TNHH Sơn S (Việt Nam) yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Nguyễn Hoàng Thế D – Chủ doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khánh Đ trả số tiền gốc 155.779.112 đồng. Ngoài ra không có yêu cầu nào khác.

Bị đơn ông Nguyễn Hoàng Thế D – Chủ doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khánh Đ được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng không đến tòa án trình bày ý kiến.

Tại phiên tòa hôm nay nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt phát biểu ý kiến về sự tuân theo pháp luật của Thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ án cũng như của Hội đồng xét xử tại phiên tòa. Về nội dung vụ án đề nghị Hội đồng xét xử Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Sơn S (Việt Nam ) Kiện ông Nguyễn Hoàng Thế D - Chủ doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khánh Đ, Buộc ông Nguyễn Hoàng Thế D - Chủ doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khánh Đ phải trả cho Công ty TNHH Sơn S (Việt Nam) số tiền 155.779.112 đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1]Về tố tụng: Ông Nguyễn Hoàng Thế D được triệu tập hợp lệ nhưng không có mặt. Vì vậy căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 Tòa án xét xử vắng mặt.

Về quan hệ tranh chấp: Xuất phát từ hợp đồng mua bán hàng hóa, bị đơn là ông Nguyễn Hoàng Thế D – Chủ doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khánh Đ, xác nhận còn nợ nguyên đơn là Công ty TNHH Sơn S (Việt Nam) tiền mua hàng hóa là: 155.779.112đ nhưng chậm trả, nên nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn thực hiện nghĩa vụ trả tiền mua hàng hóa còn nợ lại, nên xác định quan hệ tranh chấp giữa các bên là “Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ”, ông Nguyễn Hoàng Thế D – chủ doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khánh Đ có địa chỉ tại Đường X, phường I, thành phố Đ, theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự. Tòa án nhân dân thành phố Đà Lạt giải quyết tranh chấp nói trên theo quy định tại khoản 1 Điều 35; khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

[2] Về nội dung: Xét yêu cầu của nguyên đơn nhận thấy theo hợp đồng mua bán háng hóa số 247/HĐĐL – 2013 ngày 01/4/2013 thể hiện giữa Công ty TNHH Sơn S Việt Nam và ông Nguyễn Hoàng Thế D – Chủ doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khánh Đ có thỏa thuận mua bán sản phẩm là các loại sơn xây dựng. Cụ thể là từ ngày 01/4/2013 đến ngày 30/6/1015 ông Nguyễn Hoàng Thế D – Chủ doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khánh Đ mua sơn của Công ty Sơn S Việt Nam với số tiền 155.779.112 đồng, theo bản đối chiếu công nợ thì ông D cũng đã xác nhận số nợ trên, nhưng không trả tiền. Như vậy ông D đã vi phạm nghĩa vụ trả tiền, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nguyên đơn, nên yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Sơn S (Việt Nam) là có căn cứ, nên chấp nhận buộc ông Nguyễn Hoàng Thế D – Chủ doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khánh Đ phải trả cho Công ty TNHH Sơn S (Việt Nam) số tiền 155.779.112 đồng (một trăm năm mươi lăm triệu bảy trăm bảy mươi chín ngàn một trăm mười hai ngàn đồng).

[3] Về án phí: Do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; Điều 147; điểm b khoản 1 Điều 227, 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

- Căn cứ Điều 274, 275, 280, 468 Bộ luật dân sự năm 2015;

- Căn cứ Điều 183 Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ điều 26 Luật thi hành án dân sự;

- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Tuyên xử:

1- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Sơn S (Việt Nam) kiện đối với ông Nguyễn Hoàng Thế D – Chủ doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khánh Đ yêu cầu thực hiện nghĩa vụ.

Buộc ông Nguyễn Hoàng Thế D – Chủ doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khánh Đ phải trả cho Công ty TNHH Sơn S (Việt Nam) số tiền 155.779.112 đồng (một trăm năm mươi lăm triệu bảy trăm bảy mươi chín ngàn một trăm mười hai ngàn đồng)

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (Đối với các trường hợp Cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, tất các các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.

2-Về án phí: ông Nguyễn Hoàng Thế D – Chủ doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khánh Đ phải chịu 7.788.956đ án phí dân sự sơ thẩm. Công ty TNHH Sơn S (Việt Nam) được nhận lại số tiền 3.894.000đ tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án số AA/2015/0008294 ngày 19/4/2017 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Đà Lạt.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo lên Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng để yêu cầu xét xử phúc thẩm. Riêng đương sự vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Bản án hoặc được tống Đ hợp lệ./.

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo các quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.


83
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 21/2017/DS-ST ngày 08/09/2017 về tranh chấp yêu cầu thực hiện nghĩa vụ

Số hiệu:21/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:08/09/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về