Bản án 26/2018/HS-ST ngày 16/05/2018 về tội gá bạc

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, TỈNH NINH THUẬN

BẢN ÁN 26/2018/HS-ST NGÀY 16/05/2018 VỀ TỘI GÁ BẠC

Ngày 16 tháng 5 năm 2018, tại Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 22/2018/HSST ngày 29 tháng 3 năm 2018 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 23/2018/HSST- QĐ ngày 02 tháng 5 năm 2018 đối với bị cáo:

Họ và tên: TRẦN ĐÌNH H ( Hải Bún), sinh 1974; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: khu phố 1, phường Ph, thành phố P, tỉnh Ninh Thuận; Nghề nghiệp: làm thuê; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Giới tính: Nam; Trình độ văn hoá : 10/12; Con ông Trần Đình Ph, sinh năm 1939( chết) và bà Trương Thị L, sinh năm 1937; Có vợ Đoàn Thị Minh T, sinh năm 1982 và 01 người con Trần Thế V, sinh năm 2014; Tiên an: không; Tiền sự: bị Công an thành phố Phan Rang – Tháp Chàm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5.000.000đ về hành vi tổ chức hoạt động cá cược ăn tiền trái phép (cá độ đá gà) tại Quyết định số 71/QĐ – XPVPHC ngày 25/6/2014, đã nộp phạt vào ngày 20/3/2018; Nhân thân: bị Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận xét xử phúc thẩm, xử phạt 09 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng” tại Bản án số 42/HSPT ngày 28/12/1999; bị Công an thành phố Phan Rang – Tháp Chàm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000đ về hành vi đánh bạc (cá độ đá gà) tại Quyết định số 90/QĐ – XPVPHC ngày 19/10/2017 ( bị cáo đã nộp phạt ngày 24/10/2017); Bị cáo tại ngoại và có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1.Ông Phạm Bá Khánh H, sinh năm: 1984 ( có yêu cầu xin vắng mặt).

Trú tại: Khu phố 1, phường K, thành phố P, tỉnh Ninh Thuận.

2.Ông Lương Văn L, sinh năm: 1973( có yêu cầu xin vắng mặt).

Trú tại: KS 1, thị trấn K, huyện NH, tỉnh Ninh Thuận.

3.Ông Trình Thành D, sinh năm: 1982 ( có yêu cầu xin vắng mặt). Trú tại:KG, thị trấn K, huyện NH , tỉnh Ninh Thuận.

4.Ông Nguyễn D, sinh năm: 1969( có yêu cầu xin vắng mặt).

Trú tại: KS 1, thị trấn K, huyện NH, tỉnh Ninh Thuận.

5.Ông Cao Minh Đ, sinh năm: 1966 ( có đơn xin vắng mặt).

Trú tại:KC 1, thị trấn K, huyện NH, tỉnh Ninh Thuận.

6.Ông Trương Đắc Ph ( Phu), sinh năm: 1977( có yêu cầu xin vắng mặt). Trú tại: Khu phố 7, phường T, thành phố P, tỉnh Ninh Thuận.

7.Ông Trương Thanh B, sinh năm: 1954 ( có yêu cầu xin vắng mặt).

Trú tại: Khu phố 4, phường K, thành phố P, tỉnh Ninh Thuận.

8.Ông Phạm Thanh H, sinh năm: 1972 ( có yêu cầu xin vắng mặt). Trú tại: MN, xã B, huyện Th, tỉnh Ninh Thuận.

9.Ông Nguyễn Thành Tr, sinh năm: 1960 ( có yêu cầu xin vắng mặt).

Trú tại: AX 1, X, huyện NH , tỉnh Ninh Thuận.

10.Ông Nguyễn Văn Th, sinh năm: 1990 ( có yêu cầu xin vắng mặt). Trú tại: KC 1, thị trấn K, huyện NH, tỉnh Ninh Thuận.

11.Ông Nguyễn Tuấn Kh ( tèo báo), sinh năm: 1974( có yêu cầu xin vắng mặt).

Trú tại: Khu phố 3, phường M, thành phố P, tỉnh Ninh Thuận.

12.Ông Trượng Văn Th, sinh năm: 1996 ( có đơn xin vắng mặt). Trú tại: Khu phố 13, thị trấn Phước D, huyện N P, tỉnh Ninh Thuận.

13.Ông Thái Văn T (Cu), sinh năm: 1980 ( có đơn xin vắng mặt).

Trú tại: Khu phố 10, phường V, thành phố P, tỉnh Ninh Thuận.

14.Ông Phan L, sinh năm: 1957 ( có yêu cầu xin vắng mặt). Trú tại: Khu phố C, thị trấn K, huyện N H, tỉnh Ninh Thuận.

15.Ông Đỗ Th, sinh năm: 1962 ( có yêu cầu xin vắng mặt). Trú tại: Khu phố 2, phường M, thành phố P, tỉnh Ninh Thuận.

16.Ông Võ Văn Q, sinh năm: 1962 ( có đơn xin vắng mặt).

Trú tại: Khu phố 6, phường Th, thành phố P, tỉnh Ninh Thuận.

17.Ông Trần Hữu Ph, sinh năm: 1985 ( có đơn xin vắng mặt).

Trú tại: Khu phố 6, phường PH, thành phố P, tỉnh Ninh Thuận.

18.Ông Phạm Văn V, sinh năm: 1977( có yêu cầu xin vắng mặt).

Trú tại: P C 2, PH, huyện NH, tỉnh Ninh Thuận.

19.Ông Trần Văn Y, sinh năm: 1978 ( có yêu cầu xin vắng mặt). Trú tại: KC 2, thị trấn K, huyện N H, tỉnh Ninh Thuận.

20.Ông Huỳnh Văn H, sinh năm: 1964 ( có yêu cầu xin vắng mặt).

Trú tại: AT 1, AH, huyện N P, tỉnh Ninh Thuận.

21.Ông Hà Văn K, sinh năm: 1961 ( có đơn xin vắng mặt).

Trú tại: Khu phố 6, phường M, thành phố P, tỉnh Ninh Thuận.

22.Ông Lê Lương C, sinh năm: 1995 ( có yêu cầu xin vắng mặt).

Trú tại: T, TH, huyện N H, tỉnh Ninh Thuận.

23.Ông Hà Văn K, sinh năm: 1955 ( có đơn xin vắng mặt).

Trú tại: Khu phố KS 1, thị trấn K, huyện N H, tỉnh Ninh Thuận.

24.Ông Mai Thy D, sinh năm: 1963 ( có yêu cầu xin vắng mặt).

Trú tại: Khu phố 6, phường Ph, thành phố P, tỉnh Ninh Thuận.

25.Ông Nguyễn Đắc H, sinh năm: 1977 ( có đơn xin vắng mặt). Trú tại: Khu phố 6, phường Đ, thành phố P, tỉnh Ninh Thuận.

26.Ông Lê Văn H, sinh năm: 1957 ( có yêu cầu xin vắng mặt).

Trú tại: Khu phố 10, thị trấn Phước D, huyện NPh, tỉnh Ninh Thuận.

27.Ông Trương Văn Th, sinh năm: 1962 ( có yêu cầu xin vắng mặt).

Trú tại: KS 2, thị trấn K, huyện NH, tỉnh Ninh Thuận.

28. Ông Nguyễn Thái H ( Tiến), sinh năm: 1969 ( có yêu cầu xin vắng mặt).

Trú tại:21/3/6 YN, KG, thị trấn K, huyện NH, tỉnh Ninh Thuận.

29.Ông Nguyễn Nhật Kh, sinh năm: 1983 ( có yêu cầu xin vắng mặt).

Trú tại: Khu phố 2, phường B, thành phố P, tỉnh Ninh Thuận.

30.Ông Nguyễn Ngọc A, sinh năm: 1970 ( có yêu cầu xin vắng mặt).

Trú tại: KG, thị trấn K, huyện NH, tỉnh Ninh Thuận.

31.Ông Nguyễn Đắc K, sinh năm: 1987 ( có yêu cầu xin vắng mặt). Trú tại: KC 1, thị trấn K, huyện NH, tỉnh Ninh Thuận.

32.Ông Nguyễn Ngọc Ph, sinh năm: 1981( có yêu cầu xin vắng mặt).

Trú tại: PC 2, xã Ph, huyện NH, tỉnh Ninh Thuận.

33.Ông Võ D, sinh năm: 1980( có yêu cầu xin vắng mặt).

Trú tại: M 1, xã N, huyện NH, tỉnh Ninh Thuận.

34.Ông Châu Chí L, sinh năm: 1970( có yêu cầu xin vắng mặt).

Trú tại: Khu phố 6, phường K, thành phố P, tỉnh Ninh Thuận.

35.Ông Đỗ Đức L, sinh năm: 1978( có yêu cầu xin vắng mặt).

Trú tại: Khu phố 2, phường Ph, thành phố P, tỉnh Ninh Thuận.

36.Ông Phú Thanh Ng, sinh năm: 1990. ( có đơn xin vắng mặt).

Trú tại: Khu phố 13, thị trấn P, huyện NP, tỉnh Ninh Thuận.

37.Ông Trần Văn H, sinh năm: 1962. ( có đơn xin vắng mặt).

Trú tại: Khu phố 1, phường Đ, thành phố P, tỉnh Ninh Thuận.

38.Ông Nguyễn Tr ( Chuột), sinh năm: 1979( có yêu cầu xin vắng mặt).

Trú tại: T 2, xã T, huyện NH, tỉnh Ninh Thuận.

39.Ông Nguyễn Hữu S (Xô), sinh năm: 1976( có yêu cầu xin vắng mặt).

Trú tại: Khu phố 5, phường V, thành phố P, tỉnh Ninh Thuận.

40. Ông Trần Xuân H, sinh năm: 1971( vắng mặt).

Trú tại: Khu phố 3, phường Đ, thành phố P, tỉnh Ninh Thuận.

41. Ông Nguyễn D, sinh năm: 1979( vắng mặt). Trú tại: KT, thị trấn K, huyện NH, tỉnh Ninh Thuận.

Người làm chứng:

- Ông Đinh Thanh T, sinh năm: 1984 ( vắng mặt).

Trú tại: T 2, Tr, huyện NH, tỉnh Ninh Thuận.

- Ông Lê Văn Ph, sinh năm: 1975( vắng mặt).

Trú tại: Khu phố 5, phường Đ, thành phố P, tỉnh Ninh Thuận.

- Ông Lê Văn B, sinh năm: 1985( vắng mặt) Trú tại: K1, thị trấn K, huyện NH, tỉnh Ninh Thuận.

- Ông Lê Xuân L, sinh năm: 1979( vắng mặt).

Trú tại: Khu phố 10, thị trấn Ph, huyện NP, tỉnh Ninh Thuận.

- Ông Đàng Minh Ch, sinh năm: 1997( vắng mặt).

Trú tại: Khu phố 11, thị trấn Ph, huyện NP, tỉnh Ninh Thuận

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Theo bản cáo trạng: Vào khoảng 08 giờ 30 phút, ngày 21/6/2017, Trần Đình H đã dùng rẫy của mình ở khu phố 5, phường V, thành phố P lập trường gà để cho các đối tượng khác đến đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền nhằm thu lợi số tiền 500.000đ cho một trận đá gà thắng cược. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, trong lúc trận đá gà đang diễn ra giữa con gà Ô của một người không rõ nhân thân với một con gà Bông của ông Nguyễn D thì bị lực lượng Công an thành phố Phan Rang – Tháp Chàm bắt quả tang, thu giữ tại hiện trường 02 con gà chọi (một con gà Ô, nặng 2,8kg và một con gà Bông nặng 2,7kg), số tiền 125.717.000đ (một trăm hai mươi lăm triệu bảy trăm mười bảy ngàn đồng), 01cân đồng hồ loại 12kg màu xanh, 09 cuộn băng keo màu vàng trắng, 13 tờ phơi, 27 xe mô tô và 27 điện thoại di động các loại.

Quá trình điều tra, xác minh, thu thập các tài liệu, chứng cứđãxác định những người đã tham gia gá bạc, đánh bạc (cá cược đá gà) ăn thua bằng tiền, cụ thể như sau:

1. Trần Đình H (Bún) dùng rẫy của mình lập bị trường gà, chuẩn bị sẵn cân đồng hồ, băng keo, cơm và nước để cho các đối tượng khác mang gà đến đá độ, nếu một trận đá gà phân biệt được thắng thua thì H sẽ được chủ gà thắng cho tiền xâu là 500.000đ. Quá trình điều tra, H khai nhận có nhờ Pham Ba Kha nh H cược gà Bông thắng với một người dân tộc Chăm số tiền 1.000.000đ ăn 600.000đ, ngoài ra, Hải còn khai nhận trước khi phát hiện bắt quả tang H còn tổ chức trót lọt khoảng 04 đến 05 trận đá gà ăn tiền tại rẫy của mình để thu tiền xâu. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch của người dân tộc Chăm và các trận đá gà trước đó nên chưa đủ căn cứ để xác định H tham gia đánh bạc và gá bạc những lần trước đó.

2. Cao Minh Đ cược gà Ô thắng với ông Nguyễn Thái H (Tiến) số tiền 200.000đ ăn 200.000đ và cược gà Bông thắng với ông Nguyễn Ngọc A (Cu Anh) số tiền 500.000đ đồng ăn 250.000đ.

Ngoài ra, Cao Minh Đ còn khai cược gà Bông thắng với ông Đ 800.000đ ăn

200.000đ; cược gà Bông thắng với ông Chín Đ 500.000đ ăn 150.000đ và cược gà Ô thắng với ông H 250.000đ ăn 1.000.000đ. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra chưa xác định nhân thân, lai lịch của ông Đ, Chín Đ, ông H nên chưa xác định lần đánh bạc này của Đ. Tổng số tiền Cao Minh Đ tham gia đánh bạc là 700.000đ.

3. Trương Đăc Ph (Phu) cược gà Bông thắng với ông Mai Thy D 250.000đ ăn 100.000đ và cược gà Bông thắng với ông Phạm Thanh Hsố tiền 1.000.000đ ăn600.000đ.Tổng số tiền Ph tham gia đánh bạc là 1.250.000đ.

 4. Trương Thanh B cược gà Ô thắng với ông Nguyễn Ngọc A số tiền 100.000đ ăn 100.000đ, qua làm việc Trương Thanh B còn khai nhận có cá cược gà Ô thắng với ông Lương Văn L số tiền 200.000đ ăn 200.000đ nhưng ông L không thừa nhận có cá cược với B và B có góp tiền cùng với Tý (Mỹ Tường) cược gà Ô thắng với Bu (Phan Rang) số tiền 300.000đ ăn 2.000.000đ. Tuy nhiên Cơ quan điều tra chưa xác định được nhân thân của Tý và Bu. Qúa trình điều tra Bình khai nhận sẽ dùng số tiền 1.870.000đ đã thu giữ trên người để cá cược. Như vậy, xác định số tiền Bình dùng để đánh bạc là 1.870.000đ.

5. Nguyên Hưu S (Xô) cược gà Ô thắng với ông Hà Văn K số tiền 200.000đ ăn 1.000.000đ, qua làm việc S khai nhận sẽ dùng số tiền 1.400.000đ trong tổng số tiền 3.444.000đ đã bị tạm giữ trên người để cá cược nên xác định số tiền S dùng để đánh bạc là 1.400.000đ.

6. Nguyên Thai H (Tiến) cược gà Ô thắng với ông Cao Minh Đ số tiền 200.000đ ăn 200.000đ, cược gà Bông thắng với ông Nguyễn Thành Tr số tiền 1.000.000đ ăn 300.000đ và cược gà Ô thắng với ông Nguyễn Văn Th số tiền 200.000đ ăn 300.000đ.Tổng số tiền H tham gia đánh bạc là 1.400.000đ.

7. Mai Thy D cược gà Ô thắng với ông Trương Đắc Ph số tiền 100.000đ ăn 250.000đ, số tiền D tham gia đánh bạc là 100.000đ.

8. Lê Lương C cược gà Bông thắng với ông Nguyễn D số tiền 1.000.000đ ăn 350.000đ. Ngoài ra, anh Nguyễn Đắc Kh khai có cược gà Ô thắng với Lê Lương C số tiền 150.000đ ăn 500.000đ. C khai cá cược giúp ông Mười Già đánh bạc với Kh số tiền trên, do chưa làm việc với ông Mười Già nên không xác định C tham gia đánh bạc với số tiền 500.000đ. Tổng số tiền C tham gia đánh bạc là 1.000.000đ.

9. Lương Văn L cược gà Bông thắng với ông Trình Thành D số tiền 200.000đ ăn 200.000đ, qua làm việc L khai nhận sẽ dùng số tiền 2.790.000đ đã thu giữ trên người để đá gà ăn tiền nên xác định tổng số tiền L dùng để đánh bạc là 2.790.000đ.

10. Hà Văn K cược gà Bông thắng với ông S số tiền 1.000.000đ ăn 200.000đ, qua làm việc K khai nhận sẽ dùng số tiền 2.030.000đ đã thu giữ trên người để đá gà ăn tiền nên xác định tổng số tiền K dùng để đánh bạc là 2.030.000đ.

11. Nguyễn D là chủ gà Bông cược ngang giá với chủ gà Ô (chưa rõ nhân thân) với số tiền là 500.000đ và có giao kèo nếu gà nào thắng sẽ đưa tiền xâu cho chủ trường gà là Trần Đình H số tiền 500.000đ, cược gà Ô thắng với ông Nguyễn Ngọc A số tiền 400.000đ ăn 500.000đ, cược gà Ô thắng với ông Lê Lương C số tiền 350.000đ đồng ăn 1.000.000đ.

Quá trình điều tra Nguyễn D khai sẽ dùng số tiền 2.522.000đ trong tổng số tiền 12.522.000đ đã thu giữ trên người để đá gà ăn tiền nên xác định số tiền D dùng để đánh bạc là 2.522.000đ.

Ngoài ra, D khai nhận đã cược gà Ô thắng với ông Đinh Thanh T(Bo) số tiền 350.000đ ăn 500.000đ, cược với ông Sanh (Phan Rang) tổng số tiền 1.100.000đ đồng ăn 1.500.000đ; cược với Tư (Tri Hải) số tiền 100.000đ ăn 80.000đ. Tuy nhiên Cơ quan điều tra chưa xác định được nhân thân của ông Sanh, Tư và ông Đinh Thanh T (Bo) không thừa nhận có cá cược với D. Vì vậy, chưa có đủ căn cứ để xác định D có tham gia đánh bạc với ông Tâm (Bo), ông Sanh và Tư.

12. Trình Thành D cược gà Ô thắng với Lương Văn L số tiền 200.000đ ăn 200.000đ, qua làm việc D khai sẽ dùng số tiền 1.900.000đ đã thu giữ trên người để đá gà ăn tiền nên xác định số tiền D dùng để đánh bạc là 1.900.000đ .

13. Nguyễn Ngọc A cược gà Bông thắng với ông D 500.000đ ăn 400.000đ, cược với ông B số tiền 100.000đ ăn 100.000đ và cược gà Ô thắng với ông Đ số tiền 250.000đ ăn 500.000đ. Quá trình điều tra Nguyễn Ngọc A khai sẽ dùng số tiền 2.000.000đ trong tổng số tiền 4.950.000đ để đá gà ăn tiền nên xác định số tiền Nguyễn Ngọc A đánh bạc là 2.000.000đ.

14.Nguyễn Văn Th cược gà Bông thắng với ông Nguyễn Thái H số tiền 300.000đ ăn 200.000đ, số tiền Th tham gia đánh bạc là 300.000đ.

15. Phạm Thanh H cược gà Ô thắng với ông Trương Đắc Ph số tiền 600.000đ ăn 1.000.000đ, qua làm việc H khai nhận sẽ dùng số tiền 800.000đ trong số tiền 3.800.000đ đã thu giữ trên người để đá gà ăn tiền nên xác định số tiền H dùng để đánh bạc là 800.000đ.

16. Nguyên Đăc Kh cược gà Bông thắng với ông Nguyễn Tr (Chuột) số tiền 1.000.000đ ăn 600.000đ, ngoài ra Kh còn khai nhận cược gà Ô thắng với Đinh Thanh T số tiền 150.000đ ăn 500.000đ, cược với Lê Lương C số tiền 150.000đ ăn 500.000đ. Quá trình điều tra Đinh Thanh T và Lê Lương C không thừa nhận có cá cược với Kh. Do vậy xác định số tiền Nguyễn Đắc Kh tham gia đánh bạc là 1.000.000đ.

17. Nguyễn Tuấn Kh (Tèo Báo) khai có cược gà Ô thắng với một người tên Thệ số tiền 100.000đ ăn 300.000đ và cược với một người tên Tý số tiền 100.000đ ăn 400.000đ.Tuy nhiên, Cơ quan điều tra chưa xác định được nhân thân tên Thệ và Tý, khi nào điều tra làm rõ sẽ xử lý sau. Qua làm việc Kh khai nhận sẽ dùng số tiền 1.310.000đ đã thu giữ trên người để đánh bạc nên xác định số tiền Kh dùng để đánh bạc là 1.310.000đ.

18. Nguyên Đăc H đến trường gà của Trần Đình H nhằm mục đích đá gà ăn tiền nhưng chưa kịp cá độ với ai thì lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang. Tại trường gà lực lượng chức năng có thu giữ một tờ phơi có ghi: “80/100 Hồng” và “300 – 1000 H” và số tiền 5.000đ trên người H, qua làm việc H không thừa nhận người có tên H trong tờ phơi là mình, vì vậy chưa đủ căn cứ xác định H đã tham gia đánh bạc.

19. Phạm Bá Khánh H là người trực tiếp điện thoại gặp Trần Đình H hỏi tìm gà để cáp độ giùm cho một người Chăm tên Lanh (chưa rõ nhân thân) là chủ con gà Ô thì được H giới thiệu cáp độ với chủ gà Bông là Nguyễn D. Tại trường gà nhà Đình H, Khánh H đã giúp L cược ngang giá với D số tiền 500.000đ và giao kèo nếu gà của ai thắng thì đưa tiền xâu cho H số tiền 500.000đ. Quá trình điều tra H khai nhận cược gà Ô thắng với Thọ (chưa rõ nhân thân) số tiền 400.000đ ăn 1.000.000đ và giúp Trần Đình H cược gà Bông thắng với một người Chăm (chưa rõ họ tên) số tiền 1.000.000đ ăn 600.000đ. Cơ quan điều tra chưa xác định được nhân thân lai lịch người tên Thọ cũng như người Chăm, khi nào điều tra làm rõ sẽ xử lý sau. Qua làm việc H khai sẽ dùng số tiền 1.700.000đ đã thu giữ trên người để đá gà ăn tiền nên xác định số tiền H dùng để đánh bạc là 1.700.000đ.

20. Nguyễn Ngọc Ph có đến trường gà của Trần Đình H nhưng chưa kịp cá độ với ai thì bị phát hiện, qua làm việc Ph khai sẽ dùng số tiền 500.000đ trong tổng số tiền 3.400.000đ đã thu giữ trên người để đá gà ăn tiền nên xác định số tiền Ph dùng để đánh bạc là 500.000đ.

21. Trượng Văn Th cược gà Ô thắng với Nguyễn Đắc H số tiền 300.000đ ăn 1.000.000đ, tuy nhiên H không thừa nhận việc có cá cược với Th nên chưa đủ căn cứ xác định Th có tham gia đánh bạc với H. Qua điều tra Th khai sẽ dùng số tiền 1.270.000đ đã bị thu giữ trên người để đá gà ăn tiền nên xác định số tiền Th dùng để đánh bạc là 1.270.000đ.

22. Thái Văn Tr (Cu) khai có cược gà Ô thắng với một người mặc áo thun màu xanh (chưa rõ họ tên) số tiền 100.000đ ăn 200.000đ, nhưng không xác định được người tham gia cá cược với Tr. Qua làm việc Tr khai nhận sẽ dùng số tiền 500.000đ trong tổng số tiền 5.600.000đ đã thu giữ trên người để đá gà ăn tiềnnên xác định số tiền Tr dùng để đánh bạc là 500.000đ.

23. Lê Văn H khai có cược gà Bông thắng với một thanh niên (chưa rõ họ tên) số tiền 400.000đ ăn 200.000đ, Cơ quan điều tra không xác định được người tham gia cá cược với H. Qua làm việc H khai nhận sẽ dùng số tiền 2.600.000đ để đá gà ăn tiền nên xác định số tiền H dùng để đánh bạc là 2.600.000đ.

24. Nguyễn Thành Tr khai có cược gà Ô thắng với một người đàn ông (chưa rõ họ tên) số tiền 300.000đ ăn 1.000.000đ,Cơ quan điều tra không xác định được người tham gia cá cược với Tr, qua làm việc Tr khai sẽ dùng số tiền 400.000 đồng đã thu giữ trên người để đá gà ăn tiền nên xác định số tiền Tr dùng để đánh bạc là 400.000đ.

25. Phan L khai có cược gà Ô thắng với một người đàn ông (chưa rõ họ tên) số tiền 50.000đ ăn 100.000đ, Cơ quan điều tra không xác định được người tham gia cá cược với L, qua làm việc L khai sẽ dùng số tiền 330.000đ đã thu giữ trên người để đá gà ăn tiền nên xác định số tiền L dùng để đánh bạc là 330.000đ .

26. Võ D khai cược gà Ô thắng với một người tên Bình (chưa rõ nhân thân) số tiền 150.000đ ăn 500.000đ, tuy nhiên Cơ quan điều tra không xác định được người tham gia cá cược với D, qua làm việc Võ D xác định sẽ dùng số tiền 590.000đ đã thu giữ trên ngườiđể đá gà ăn tiền nên xác định số tiền D dùng để đánh bạc là 590.000đ.

27. Châu Chí L khai cược gà Bông thắng với một người tên D nhà ở Hộ Diêm số tiền 200.000đ ăn 100.000đ. Tuy nhiên cơ quan điều tra không xác định người tham gia cá cược với L, qua làm việc L xác định sẽ dùng số tiền 80.000đ đã thu giữ trên người để đá gà ăn tiền nên xác định số tiền L dùng để đánh bạc là 80.000đ.

28. Trương Văn Th khai mang theo số tiền 300.000đ đến trường gà nhà Trần Đình H để đá gà ăn tiền nhưng chưa kịp cá độ với ai thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang, do vậy xác định số tiền Th dùng để đánh bạc là 300.000đ.

29. Đỗ Đức L khai mang theo số tiền 360.000đ đến trường gà nhà Trần Đình H để đá gà ăn tiền nhưng chưa kịp cá độ với ai thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang. Trong lúc chạy trốn L đã làm rơi mất số tiền 360.000đ . Số tiền L dùng để đánh bạc được xác định là 360.000 đồng.

30. Võ Văn Q khai mang theo số tiền 3.520.000đ đến trường gà nhà Trần Đình H để đá gà ăn tiền và sẽ sử dụng số tiền 520.000đ để cá độ nhưng chưa kịp cá độ với ai thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang, do vậy xác định số tiền Q dùng để đánh bạc là 520.000đ.

31. Trần Hữu Ph khai mang theo số tiền 385.000đ đến trường gà nhà Trần Đình H để đá gà ăn tiền nhưng chưa kịp cá độ với ai thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang và thu giữ số tiền trên, do vậy xác định số tiền Ph dùng để đánh bạc là 385.000đ.

32. Phú Thanh Ng khai mang theo số tiền 210.000đ đến trường gà nhà Trần Đình H để đá gà ăn tiền nhưng chưa kịp cá độ với ai thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang và thu giữ số tiền trên, do vậy xác định số tiền Ng dùng để đánh bạc là 210.000đ.

33. Trần Văn H khai cược gà Ô thằng với một người tên Thọ số tiền 200.000đ ăn 300.000đ, tuy nhiên Cơ quan điều tra không xác định được người tên Thọ tham gia cá cược với H, qua làm việc H xác định sẽ dùng số tiền 420.000đ đã tạm giữ trên người để đá gà ăn tiền nên xác định số tiền H dùng để đánh bạc là 420.000đ.

34. Phạm Văn V khai có cược gà Ô thắng với ông Sanh 03 lần tổng số tiền 210.000đ ăn 700.000đ và cược gà Ô thắng với một người đàn ông không rõ họ tên số tiền 300.000đ ăn 2.000.000đ. Cơ quan điều tra không xác định được những người tham gia cá cược với V, qua làm việc V khai sẽ dùng số tiền 860.000đ trong tổng số tiền 3.750.000đ đã thu giữ trên người để đá gà ăn tiền nên xác định số tiền V dùng để đánh bạc là 860.000đ.

35. Trần Văn Y khai cược gà Ô thắng với ông Trung số tiền 250.000đ ăn 500.000đ, tuy nhiên Cơ quan điều tra không xác định được người tên Trung tham gia cá cược với Y, qua làm việc Y khai sẽ dùng số tiền 900.000đ trong tổng số tiền 4.900.000đ đã thu giữ trên người để đá gà ăn tiền nên xác định số tiền Y dùng để đánh bạc là 900.000đ.

36. Đỗ Th khai cược gà Bông thắng với ông Sanh số tiền 400.000đ ăn 400.000đ, tuy nhiên Cơ quan điều tra không xác định được người tên Sanh tham gia cá cược với Đỗ Th, qua làm việc Th khai sẽ dùng số tiền 460.000đ trong tổng số tiền 460.000đ và 300USD đã thu giữ trên người để đá gà ăn tiền nên xác định số tiền Th dùng để đánh bạc là 460.000đ.

37. Huỳnh Văn H khai mang theo số tiền 62.000đ đến trường gà nhà Trần Đình H để đá gà ăn tiền nhưng chưa kịp cá độ với ai thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang và thu giữ số tiền trên, do vậy xác định số tiền H dùng để đánh bạc là 62.000đ.

38. Nguyễn Nhật Kh khai mang theo số tiền 1.250.000đ đến trường gà nhà Trần Đình H để đá gà ăn tiền nhưng chưa kịp cá độ với ai thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang và thu giữ số tiền trên, do vậy xác định số tiền Kh dùng để đánh bạc là 1.250.000đ.

39. Nguyễn Tr (Chuột) cược gà Ô thắng với Nguyễn Đắc Kh số tiền 600.000đ ăn 1.000.000đ , khi lực lượng Công an tiến hành bắt quả tang trường gà của Trần Đình H thì Nguyễn Tr đã chạy thoát, tuy nhiên xác định số tiền Tr tham gia đánh bạc là 600.000đ . 

40. Hà Văn Kh khai cược gà Ô thắng với ông Thi số tiền 300.000đ ăn 1.000.000đ, tuy nhiên Cơ quan điều tra không xác định được người tên Thi tham gia cá cược với Kh, qua làm việc Khải xác định sẽ dùng số tiền 300.000đ trong tổng số tiền 3.860.000đ đã thu giữ trên người để đá gà ăn tiền nên xác định số tiền Kh dùng để đánh bạc là 300.000đ.

41. Nguyễn Thanh T mang theo số tiền 18.800.000đ đến trường gà của Trần Đình H để đá gà ăn tiền và sẽ dùng số tiền 5.000.000đ trong tổng số tiền 18.800.000đ đồng đã thu giữ trên người để cá độ. Tuy nhiên, vào ngày 29/6/2017, Nguyễn Thanh T đã tử vong, Cơ quan điều tra chưa điều tra làm rõ hành vi đánh bạc của T nên không xem xét để xử lý trong vụ án này.

42. Trần Xuân H khai đến trường gà nhà Trần Đình H để đá gà ăn tiền nhưng chưa kịp cá độ với ai thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang.

43. Nguyễn D khai đến trường gà nhà Trần Đình H để đá gà ăn tiền nhưng chưa kịp cá độ với ai thì lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang, Nguyễn D đã chạy thoát.

Đối với Cao Minh Đ, Trương Đắc Ph , Trương Thanh B, Nguyên Hưu S , Nguyên Thai H , Mai Thy D, Lê Lương C, Lương Văn L,Hà Văn K, Nguyễn D, Trình Thành D, Nguyễn Ngọc A, Nguyễn Văn Th, Phạm Thanh H, Nguyên Đăc Kh, Nguyễn Tuấn Kh, Phạm Bá Khánh H, Nguyễn Ngọc Ph, Trượng Văn Th, Thái Văn Tr, Lê Văn H, Nguyễn Thành Tr, Phan L, Võ D, Châu Chí L, Trương Văn Th, Đỗ Đức L, Võ Văn Q, Trần Hữu P, Phú Thanh Ng, Trần Văn H, Phạm Văn V, Trần Văn Y, Đỗ Th, Huỳnh Văn H, Nguyễn Nhật Kh, Hà Văn Kh, Nguyễn Tr, Nguyễn Thanh T, Trần Xuân H và Nguyễn D. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang- Tháp Chàm xác định những đối tượng nêu trên đã có hành vi đánh bạc nhưng chưa đến mức để truy cứu trách nhiệm hình sự nên chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, riêng Nguyễn Thanh T đã chết nên không xem xét xử lý.

Đối với Đàng Minh Ch, Lê Xuân L, Lê Văn B, Đinh Thanh T và Lê Văn Ph khi lực lượng Công an tiến hành bắt quả tang đều có mặt tại trường gà của Trần Đình H, qua điều tra Ch, L, B, T và Ph khai đến trường gà nhằm mục đích để xem đá gà chứ không tham gia đánh bạc.Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang- Tháp Chàm không xem xét xử lý Ch, L, B và Ph là có cơ sở. Riêng chị Nguyễn Thị Th đi rẫy có để xe mô tô biển số 85R7- 2687 gần trường gà để làm nho, không liên quan đến việc đánh bạc. Riêng số tiền đã thu giữ trên người của Ch là 2.440.000đ và của L là 34.510.000đ, cơ quan điều tra đã trả lại cho Ch và L là có cơ sở .

Vật chứng của vụ án gồm:

- 02 con gà có đặc điểm như sau: 01 con gà lông màu đen (gà Ô) có trọng lượng 2,8kg; 01 con gà lông màu đen – trắng (gà Bông) có trọng lượng 2,7kg. Quá trình tạm giữ hai con gà nói trên đã chết nên Cơ quan điều tra đã lập biên bản ghi nhận sự việc và tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

- 01 cái cân đồng hồ loại 12kg, màu xanh; 09 cuộn băng keo, màu vàng trắng, hiện đang tạm giữ tại kho vật chứng Công an thành phố Phan Rang- Tháp Chàm.

- 27 xe mô tô và 39 điện thoại di động các loại đã tạm giữ, xác định các đối tượng không sử dụng xe và điện thoại trên dùng để đánh bạc nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu.

- Số tiền 125.717.000đ (Một trăm hai mươi lăm triệu bảy trăm mười bảy ngàn đồng) tạm giữ trên người của các đối tượng có mặt tại trường gà. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang- Tháp Chàm đã chứng minh các đối tượng sử dụng tổng số tiền 36.696.000đ dùng để tham gia đánh bạc. Tuy nhiên, lực lượng Công an chỉ thu giữ được số tiền của các đối tượng dùng để đánh bạc là 30.523.000đ hiện đang tạm giữ tại tài khoản của Công an thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, số tiền 6.451.000đ Cơ quan điều tra chưa thu giữ được của các đối tượng đánh bạc gồm: Cao Minh Đ số tiền 700.000đ; Trương Đắc Ph số tiền 1.090.000đ; Nguyễn Thái H số tiền 1.400.000đ; Mai Thy D số tiền 1.000đ; Lê lương C số tiền 1.000.000đ; Nguyễn Văn Th số tiền 300.000đ; Nguyễn Đắc Kh số tiền 1.000.000đ; Đỗ Đức L số tiền 360.000đ và Nguyễn Tr số tiền 600.000đ. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên truy thu số tiền chưa thu giữ của các đối tượng trên để sung công quỹ Nhà nước. Số tiền còn lại 95.194.000đ xác định không sử dụng vào mục đích đánh bạc nên đã trả lại cho các chủ sở hữu.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Trần Đình H đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi của bị cáo Trần Đình H đủ yếu tố cấu thành tội “Gá bạc”.

Tại Cáo trạng số 24/QĐ-KSĐT ngày 28/3/2018 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm truy tố bị cáo về tội “Gá bạc” theo khoản 1 điều 249 của Bộ luật Hình sự 1999

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 điều 249; điểm p khoản 1, khoản 2 điều 46; điều 47 của Bộ luật Hình sự 1999; xử phạt bị cáo từ 06 đến 09 tháng tù.

Xử lý vật chứng: Tịch thu sung quỹ 01 cái cân đồng hồ loại 12kg, màu xanh; và số tiền 30.523.000đ. Tịch thu tiêu hủy 09 cuộn băng keo, màu vàng trắng.

- Buộc các đối tượng phải nộp lại số tiền 6.451.000đ như sau: Cao Minh Đ số tiền 700.000đ; Trương Đắc Ph số tiền 1.090.000đ; Nguyễn Thái H số tiền 1.400.000đ; Mai Thy D số tiền 1.000đ; Lê Lương C số tiền 1.000.000đ; Nguyễn Văn Th số tiền 300.000đ; Nguyễn Đắc Kh số tiền 1.000.000đ; Đỗ Đức L số tiền 360.000đ và Nguyễn Tr số tiền 600.000đ để sung công quỹ Nhà nước.

Bị cáo nói lời sau cùng: “ Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo mức án thấp nhất và cho hưởng án treo”.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa;Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Cơ quan điều tra Công an Thành phố Phan rang – Tháp chàm, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Phan rang – Tháp chàm, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, Quyết định tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Bị cáo Trần Đình H là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhưng vì hám lợi đã trực tiếp dùng thửa đất ở khu phố 5 phường V do mình được quản lý, sử dụng để làm nơi tổ chức đá gà cá cược thắng thua bằng tiền và còn cung cấp băng keo để băng cựa tự chế vào chân gà, cân đồng hồ để cân trọng lượng gà và thu tiền xâu 500.000đ sau mỗi trận thắng. Trong độ gà ngày 21/6/2017 có đến hơn 40 người tham gia đánh bạc với tổng số tiền được xác định 36.696.000đ, theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 điều 2 của Nghị quyết số 01/2010/NQ – HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao được xem là gá bạc với quy mô lớn. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản bắt người phạm tội quả tang và các tài liệu chứng cứ khác được thu thập có trong hồ sơ vụ án. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trước ngày 01/01/2018, vì vậy cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Phan rang – Tháp chàm truy tố bị cáo về tội “Gá bạc” theo khoản 1 điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 1999 là có căn cứ, đúng pháp luật.

Bị cáo phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, nhận thức rõ được hành vi cho người khác đánh bạc thắng thua bằng tiền tại nơi mình được quyền quản lý, sử dụng nhằm thu lợi bất chính là vi phạm pháp luật nhưng vẫn bất chấp thực hiện. Hành vi của bị cáo đã tác động không nhỏ làm cho một bộ phận người dân có máu ham mê cờ bạc, cá độ, bắt cược, không chí thú làm ăn chân chính, là nguyên nhân dẫn đến nhiều tệ nạn tiêu cực, gây hệ lụy xấu cho xã hội. Mặc dù chưa phân định thắng thua, chưa nhận tiền xâu tuy nhiên hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm hại đến khách thể là trật tự công cộng, nếp sống văn minh lành mạnh, tình hình trật tự trị an tại địa phương và thuộc trường hợp nghiêm trọng nên cần xử lý nghiêm.

[3] Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được áp dụng cho bị cáo:

Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hoàn cảnh bản thân có bệnh về phổi, gan nhiễm mỡ đã và đang điều trị theo hồ sơ bệnh án năm 2016. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại các điểm p khoản 1, khoản 2 điều 46 của Bộ luật Hình sự 1999.

Xét nhân thân bị cáo bị Công an thành phố Phan Rang – Tháp Chàm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5.000.000đ về hành vi tổ chức hoạt động cá cược ăn tiền trái phép (cá độ đá gà) tại Quyết định số 71/QĐ - XPVPHC ngày 25/6/2014, quyết định này đã được giao cho bị cáo và bị cáo không có khiếu nại hay khởi kiện quyết định này, đến ngày 20/3/2018 bị cáo mới chấp hành việc nộp tiền phạt. Tại khoản 1 điều 7 luật xử lý vi phạm hành chính quy định “cá nhân, tổ chức xử phạt vi phạm hành chính nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính”, căn cứ quy định này thì bị cáo H có tiền sự và chưa đủ điều kiện được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính.

Mặc dù tại khoản 1 điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 có quy định hình phạt chính là phạt tiền, tuy nhiên bị cáo có ý thức chấp hành pháp luật không tốt thể hiện khi bị xử phạt hành chính 25/6/2014 nhưng trốn tránh không tự giác chấp hành, chỉ nộp tiền phạt sau khi bị khởi tố và nhân thân bị cáo xấu nên không thỏa mãn điều kiện để áp dụng phạt tiền hoặc phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

Trên cơ sở căn cứ vào tính chất, mức độ thực hiện hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xem xét đến nhân thân, xét thấy cần áp dụng điều 47 Bộ luật Hình sự và cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian chấp hành hình phạt tù có thời hạn như đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên toà cũng đủ để răn đe, tác dụng giáo dục, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Đồng thời, ngoài hình phạt chính theo quy định tại khoản 3 điều 249 Bộ luật Hình sự bị cáo còn có thể chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền, xét bị cáo có mục đích thu lợi bất chính, căn cứ điều kiện kinh tế và hoàn cảnh bản thân, do đó cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền với mức tối thiểu 5.000.000đ đối với bị cáo là phù hợp để sung vào Ngân sách Nhà nước.

Đối với hành vi tổ chức trót lọt khoảng 04 đến 05 trận đá gà ăn tiền cùng tại địa điểm trên để thu tiền xâu được số tiền 2.500.000đ và hành vi đánh bạc ngày 21/6/2017 của bị cáo Trần Đình H. Tuy nhiên, chưa xác định được nhân thân, lai lịch của người dân tộc Chăm và các trận đá gà trước đó. Cơ quan điều tra đã chuyển xử lý vi phạm hành chính tại Quyết định số 90/QĐ – XPVPHC ngày 19/10/2017, quan điểm xử lý của Cơ quan điều tra là có căn cứ nên không đề cập đến.

Đối với Cao Minh Đ, Nguyễn Tuấn Kh, Đỗ Đức L, Nguyễn Nhật Kh, Trương Đăc Ph , Trương Thanh B, Nguyên Hưu S , Nguyên Thai H, Mai Thy D, Lê Lương C, Lương Văn L, Hà Văn K, Nguyễn D, Trình Thành D, Nguyễn Ngọc A, Nguyễn Văn Th, Phạm Thanh H, Nguyên Đăc Kh , Phạm Bá Khánh H, Nguyễn Ngọc Ph, Trượng Văn Th, Thái Văn Tr, Lê Văn H, Nguyễn Thành Tr, Phan L, Võ D, Châu Chí L, Trương Văn Th, Võ Văn Q, Trần Hữu Ph, Phú Thanh Ng, Trần Văn H, Phạm Văn V, Trần Văn Y, Đỗ Th, Huỳnh Văn H, Hà Văn Kh, Nguyễn Tr, Nguyễn Đắc H, Trần Xuân H, Nguyễn D đã có hành vi đánh bạc nhưng chưa đến mức để truy cứu trách nhiệm hình sự nên chuyển xử phạt vi phạm hành chính; riêng Nguyễn Thanh T đã chết nên không xem xét. Quan điểm xử lý của Cơ quan điều tra là có căn cứ nên không đề cập đến.

Đối với Đàng Minh Ch, Lê Xuân L, Lê Văn B, Đinh Thanh T và Lê Văn Ph khi lực lượng Công an tiến hành bắt quả tang đều có mặt tại trường gà. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định họ nhằm mục đích để xem đá gà chứ không tham gia đánh bạc và không xem xét xử lý đối với họ nên không đề cập đến;

[4] Xử lý vật chứng:

- 01 cái cân đồng hồ loại 12kg, màu xanh là công cụ bị cáo sử dụng phạm tội và số tiền 36.696.000đ dùng để đánh bạc cần tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước, đã thu được 30.523.000đ, còn lại số tiền 6.451.000đ chưa thu giữ được của các đối tượng đánh bạc cần truy thu để sung vào Ngân sách Nhà nước gồm: Cao Minh Đ số tiền 700.000đ; Trương Đắc Ph số tiền 1.090.000đ; Nguyễn Thái H số tiền 1.400.000đ; Mai Thy D số tiền 1.000đ; Lê Lương C số tiền 1.000.000đ; Nguyễn Văn Th số tiền 300.000đ; Nguyễn Đắc Kh số tiền 1.000.000đ; Đỗ Đức L số tiền 360.000đ và Nguyễn Tr số tiền 600.000đ

-09 cuộn băng keo, màu vàng trắng là công cụ bị cáo sử dụng phạm tội không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

[5] Về án phí: Theo quy định tại điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015; điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 thì bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ: khoản 1, 3 điều 249; điểm p khoản 1, khoản 2 điều 46; điều 47 Bộ luật Hình sự 1999 ( sửa đổi bổ sung năm 2009); điều 47 Bộ luật Hình sự 2015; điều 106, điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015; điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016.

1.Tuyên bố: Bị cáo Trần Đình H ( Hải bún) phạm tội “Gá bạc”

Xử phạt: Bị cáo Trần Đình H 08 (Tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Trần Đình H số tiền 5.000.000đ ( Năm triệu đồng) để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.Xử lý vật chứng:

Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước:

-01 cái cân đồng hồ loại 12kg, màu xanh và số tiền 30.523.000đ (Ba mươi triệu năm trăm hai mươi ba ngàn đồng) theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 28/3/2018 và ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử số 04 ngày 29/3/2018 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Phan rang – Tháp Chàm cho Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Phan rang - Tháp Chàm).

-Truy thu số tiền 6.451.000đ (Sáu triệu bốn trăm năm mươi mốt ngàn đồng) dùng để đánh bạc buộc những người có hành vi đánh bạc phải nộp để sung vào Ngân sách Nhà nước gồm: Cao Minh Đ số tiền 700.000đ ( Bảy trăm ngàn đồng); Trương Đắc Ph số tiền 1.090.000đ (Một triệu không trăm chín mươi ngàn đồng); Nguyễn Thái H số tiền 1.400.000đ (Một triệu bốn trăm ngàn đồng); Mai Thy D số tiền 1.000đ (Một ngàn đồng); Lê Lương C số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồng);

Nguyễn Văn Th số tiền 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng); Nguyễn Đắc Kh số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồng); Đỗ Đức L số tiền 360.000đ (Ba trăm sáu mươi ngàn đồng) và Nguyễn Tr số tiền 600.000đ (Sáu trăm ngàn đồng).

Tịch thu tiêu hủy: 09 cuộn băng keo, màu vàng trắng. (Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 28/3/2018 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Phan rang – Tháp Chàm cho Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Phan rang - Tháp Chàm).

3.Về án phí: Bị cáo Trần Đình H ( Hải bún) phải chịu 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo - quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án ( ngày 16/5/2018). Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt hợp lệ bản án.


85
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về