Bản án 31/2017/DS-ST ngày 20/09/2017 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẾN LỨC - TỈNH LONG AN

BẢN ÁN 31/2017/DS-ST NGÀY 20/09/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Ngày 20 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 218/2017/TLST-DS ngày 01 tháng 6 năm 2017 về việc “tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 35/2017/QĐXXST-DS ngày 08 tháng 8 năm 2017, Quyết định hoãn phiên tòa số 16/2017/QĐST-DS ngày 29 tháng 8 năm 2017, giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần V.

Địa chỉ trụ sở: Tầng 1-7, tòa nhà Đ, số 72, phố A, Quận H, Thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Chí D - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Hiền T - Trưởng phòng thu hồi nợ pháp lý kiêm quản lý pháp chế cho Phòng An ninh và Phòng Kiểm soát gian lận - Trung tâm thu hồi nợ - Khối Tín dụng tiêu dùng - Ngân hàng TMCP V.

(văn bản ủy quyền số 18/2017/UQ-CT ngày 13/3/2017).

Người đại diện theo ủy quyền: Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1994.

Địa chỉ: Số 43, đường số 7, Khu dân cư N, Phường A, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.

(văn bản ủy quyền số 433/2017/UQ-GĐK-TDTD ngày 19/5/2017).

Bị đơn: Bà Phan Thi Cẩm V, sinh năm 1983.

Địa chỉ cư trú: Ấp P, xã L, huyện B, tỉnh Long An.

(Anh T có mặt, bà V vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ghi ngày 19/5/2017, trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần V do người đại diện theo ủy quyền anh Nguyễn Văn Th trình bày:

Ngày 14/01/2015 bà Phan Thi Cẩm V có vay của Ngân hàng TMCP V số tiền 26.250.000 đồng theo Hợp đồng tín dụng số 20150123-500002-0219 ngày 14/01/2015, mục đích vay là tiêu dùng cá nhân, lãi suất thỏa thuận 3.75%/tháng. Theo thỏa thuận trong hợp đồng, bà Phan Thi Cẩm V có trách nhiệm thanh toán số tiền 40.574.000 đồng (gồm cả gốc và lãi), trả chậm liên tiếp trong vòng 24 tháng, 23 tháng đầu mỗi tháng trả số tiền 1.678.000 đồng, tháng cuối cùng trả 1.980.000 đồng, thanh toán vào ngày 01 tây hàng tháng, bắt đầu từ ngày 01/3/2015.

Thực hiện hợp đồng tín dụng nêu trên, bà V đã nhận số tiền vay và thanh toán cho Ngân hàng được 13 lần với tổng số tiền là 26.856.000 đồng. Từ ngày 24/11/2016 bà V không thanh toán thêm bất cứ khoản nào cho Ngân hàng.

Ngân hàng đã nhiều lần nhắc nhở bà V nhưng bà V vẫn không trả. Nay Ngân hàng yêu cầu bà V có trách nhiệm trả số tiền là 13.718.000 đồng, trong đó số tiền nợ gốc là 10.101.205 đồng và số tiền nợ lãi là 3.616.795 đồng.

Sự việc đã được Tòa án tiến hành phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và lập thủ tục hòa giải theo quy định của pháp luật nhưng bị đơn bà Phan Thi Cẩm V vắng mặt và không cung cấp cho Tòa án bất cứ tài liệu, chứng cứ nào có liên quan đến vụ án.

Tại phiên tòa anh T vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, yêu cầu bà V trả cho Ngân hàng số tiền 13.718.000 đồng. Bà V đã được Tòa án tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng để tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng:

[1.1] Ngân hàng Thương mại Cổ phần V khởi kiện yêu cầu bà Phan Thi Cẩm V thanh toán toàn bộ nợ vay số tiền 13.718.000 đồng. Căn cứ khoản 1 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, quan hệ pháp luật tranh chấp trong vụ án này là “tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, Tòa án nhân dân huyện Bến Lức thụ lý giải quyết theo thủ tục sơ thẩm.

[1.2] Bị đơn bà Phan Thi Cẩm V đã được Tòa án tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng để tham gia phiên tòa nhưng đều vắng mặt. Căn cứ Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn.

[2] Về nội dung tranh chấp:

[2.1] Ngân hàng và bà Phan Thi Cẩm V ký Hợp đồng tín dụng số 20150123500002-0219 ngày 14/01/2015 với số tiền vay là 26.250.000 đồng. Theo thỏa thuận trong hợp đồn, bà Phan Thi Cẩm V có trách nhiệm thanh toán số tiền 40.574.000 đồng (gồm cả gốc và lãi), trả chậm liên tiếp trong vòng 24 tháng, 23 tháng đầu mỗi tháng trả số tiền 1.678.000 đồng, tháng cuối cùng trả 1.980.000 đồng. Thực hiện hợp đồng tín dụng nêu trên, bà V đã thanh toán cho Ngân hàng được 13 lần với tổng số tiền là 26.856.000 đồng. Từ ngày 24/11/2016 bà V không thanh toán thêm bất cứ khoản nào cho Ngân hàng là vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo các Điều 474, 478 Bộ luật dân sự năm 2005.

[2.2] Trong quá trình giải quyết vụ án, bà V vắng mặt và không cung cấp cho Tòa án bất cứ tài liệu, chứng cứ nào thể hiện ý kiến về việc vay nợ nêu trên. Do đó, căn cứ vào Hợp đồng tín dụng số 20150123-500002-0219 ngày 14/01/2015 và lời trình bày của Ngân hàng xác định bà V còn nợ Ngân hàng số tiền 13.718.000 đồng nhưng bà V không thanh toán số tiền trên cho Ngân hàng là đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ, yêu cầu thanh toán số nợ vay và tiền lãi phát sinh của Ngân hàng là có căn cứ nên được chấp nhận

[3] Về án phí: Buộc bà Phan Thi Cẩm V phải chịu án phí dân sự sơ thẩm trên số tiền phải thanh toán cho Ngân hàng.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng vào các Điều 26, 35, 39, 147, 228, 271, 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; các Điều 474, 478 Bộ luật dân sự năm 2005; Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại Cổ phần V về việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản đối với bà Phan Thi Cẩm V.

Buộc bà Phan Thi Cẩm V phải thanh toán cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần V số tiền nợ gốc và lãi là 13.718.000 đồng (mười ba triệu bảy trăm mười tám nghìn đồng), trong đó nợ gốc là 10.101.205 đồng và tiền lãi là 3.616.795 đồng.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành xong các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải trả thêm khoản tiền lãi theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.

Về án phí dân sự sơ thẩm: Buộc bà Phan Thi Cẩm V phải chịu 685.900 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Hoàn trả cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần V số tiền 342.950 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0005294 ngày 01/6/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức.

Án xử sơ thẩm công khi, các đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; đối với đương sự không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.


103
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 31/2017/DS-ST ngày 20/09/2017 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Số hiệu:31/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Bến Lức - Long An
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:20/09/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về