Bản án 31/2019/LĐ-ST ngày 08/07/2019 về đòi tiền lương

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

BẢN ÁN 31/2019/LĐ-ST NGÀY 08/07/2019 VỀ ĐÒI TIỀN LƯƠNG

Trong ngày 08 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án lao động thụ lý số: 51/2019/TLST- LĐ ngày 05 tháng 4 năm 2019 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 38/2019/QĐXX- ST ngày 28 tháng 5 năm 2018 giữa:

1. Nguyên đơn: Ông Chung Trường K, sinh năm 1965 ( có mặt) Địa chỉ: Khu vực 4, thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

2.Bị đơn: Công ty cổ phần mía đường HH Địa chỉ: Khu vực 1, thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Người đại diện theo pháp luật: Nandaa Kumar B (vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện đề ngày 12 tháng 12 năm 2018 và các lời khai tiếp theo tại Tòa án và tại phiên tòa nguyên đơn ông Chung Trường K trình bày như sau: ông vào làm việc tại công ty cổ phần mía đường HH từ tháng 4/2016 đến tháng 7/2016 thì công ty ngưng hoạt động nhưng không trả lương cho ông. Nay ông khởi kiện yêu cầu công ty cổ phần mía đường trả ông các khoản tiền sau:

Tiền lương tháng 01 đến tháng 6 năm 2017 với mức lương là 3.100.000 đồng/tháng = 18.600.000 đồng.

Bởi vì hợp đồng của ông hết hạn là 27/4/2017 nhưng ông vẫn làm công tác bảo vệ đến hết thánh 6/2017.

Bị đơn Công ty cổ phần mía đường HH: Đã được Tòa án tống đạt tất cả các văn bản tố tụng nhưng Công ty cổ phần mía đường HH không phản hồi ý kiến gì về việc giải quyết vụ án cho Tòa án.

Quan điểm kiểm sát viên tại phiên tòa: Về tố tụng, từ khi thụ lý vụ án đến khi xét xử Thẩm Phán, Thư ký, Hội thẩm nhân dân và những người tham gia tố tụng đã tiến hành làm việc đúng trình tự thủ tục theo quy định pháp luật tố tụng dân sự. Về nội dung: đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của ông Chung Trường K là buộc công ty cổ phần mía đường HH phải trả cho ông K là 18.600.000 đồng tiền lương.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Qua yêu cầu khởi kiện của ông Chung Trường K đối với Công ty cổ phần mía đường HH, Hội đồng xét xử xét thấy quan hệ pháp luật cần giải quyết là: tranh chấp “Đòi tiền lương” khi chấm dứt hợp đồng lao động, ông Chung Trường K cho rằng ông bị Công ty cổ phần mía đường HH xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp nên ông có quyền khởi kiện theo quy định tại Điều 184 Bộ luật Tố tụng dân sự (TTDS), vụ án còn trong thời hiệu khởi kiện và thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa theo quy định tại Điều 35, 186 Bộ luật TTDS. Đối với Công ty cổ phần mía đường HH vắng mặt đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng công ty cũng không trình bày ý kiến của mình về việc giải quyết vụ án nên Hội đồng xét xử căn cứ Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự tiến hành xét xử vắng mặt công ty cổ phần mía đường HH.

[2] Căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ và lời trình bày của ông Chung Trường K trình bày tại phiên tòa thì thấy rằng giữa ông K với Công ty cổ phần mía đường HH hai bên có ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn từ tháng 4/2016 đến tháng 4/2017 với công việc là bảo vệ. Đến hết tháng 6/2016 thì công ty cổ phần mía đường HH ngưng hoạt động. Nay ông yêu cầu công ty cổ phần mía đường HH phải thanh toán cho ông số tiền lương tiền lương tháng 01/2016 đến hết tháng 6/2017 mức lương cơ sở là 3.100.000 đồng/tháng là phù hợp Điều 96 Bộ luật lao động. Ngoài ra ông có yêu cầu công ty cổ phần mía đường HH đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhưng ông rút lại các yêu cầu này nên không xem xét. Như vậy đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa là phù hợp nên ghi nhận.

[3] Về án phí: Ông Chung Trường K không phải chịu án phí lao động sơ thẩm. Công ty cổ phần mía đường HH phải chịu án phí theo quy định Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Điều 35, Điều 184, Điều 186, Điều 227, Điều 271, Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự;Căn cứ Điều 96, Điều 98 Bộ luật lao động; Điều 468 Bộ luật dân sự 2015;Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1/Chp nhận yêu cầu của ông Chung Trường K tranh chấp “Đòi tiền lương” đối với Công ty cổ phần mía đường HH.

Buộc công ty cổ phần mía đường HH phải trả tiền lương cho ông Chung Trường K 18.600.000 đồng (Mười tám triệu sáu trăm ngàn đồng).

Áp dụng khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 tính lãi chậm thi hành.

2/ Án phí: Chung Trường K không phải chịu án phí. Công ty cổ phần mía đường Hiệp Hòa phải chịu 558.000 đồng án phí lao động sơ thẩm sung vào ngân sách Nhà nước.

Đương sự có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết hợp lệ.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưởng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự”. 


123
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 31/2019/LĐ-ST ngày 08/07/2019 về đòi tiền lương

Số hiệu:31/2019/LĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Đức Hòa - Long An
Lĩnh vực:Lao động
Ngày ban hành: 08/07/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về