Bản án 39/2017/HSST ngày 06/11/2017 về tội cố ý gây thương tích