Bản án 41/2017/DSST ngày 01/09/2017 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG

BẢN ÁN 41/2017/DSST NGÀY 01/09/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Ngày 01 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 80/2014/TLST - DS ngày14 tháng 11 năm 2014 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 51/2017/QĐST ngày 15/5/2017, giữa các đương sự:

1/ Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại cổ phần VNTV (Vpbank)

Địa chỉ: Tầng 1-7, Tòa nhà Thủ đô, số 72 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng

Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Đại diện theo pháp luật của nguyên đơn: Ông Ngô Chí D - Chủ tịch HĐQT.

Đại diện theo ủy quyền:

Ông Nguyễn Văn Đ  – Chuyên viên xử lý nợ (có mặt) Ông Lê Đức L  – Chuyên viên xử lý nợ (vắng mặt) Ông Lê Ngọc V – Chuyên viên xử lý nợ (vắng mặt)

(văn bản ủy quyền số 1392/2016/UQ-VPB ngày 28/01/2016 và văn bản số 564/UQ-VPB ngày 30/6/2014)

2/ Bị đơn:

1/ Ông Ngô Văn H, sinh năm 1972

2/ Bà Hoàng Thị T, sinh năm 1977 (vợ anh H)

Cùng địa chỉ: thôn Vụ Nông, Bắc lý, Hiệp Hòa, Bắc Giang (đều vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện ghi ngày 14/02/2014 và bản tự khai, phía nguyên đơn là Ngân hàng TMCP VNTV (gọi tắt là Ngân hàng Vpbank) trình bày: Ông Ngô Văn H và bà Hoàng Thị T có vay vốn của Ngân hàng VpBank – chi nhánh Bắc Giang – Phòng giao dịch Hiệp Hòa theo Hợp đồng tín dụng số số LD1214600142 ngày 25/5/2012 với số tiền vay là 500.000.000đ, thời hạn vay 12 tháng tính từ ngày 25/5/2012 đến ngày 25/5/2013. Mức lãi suất tại thời điểm dải ngân đầu tiên là 19%/năm, điều chỉnh theo định kỳ 03 tháng/lần, mức điều chỉnh bằng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng bậc thang thấp nhất của Ngân hàng đang áp dụng tại thời điểm điều chỉnh, cộng biên độ 17%/năm; lãi suất nợ quá hạn bằng 150% mức lãi suất trong hạn đang áp dụng tại thời điểm phát sinh nợ quá hạn. Ngoài ra, đôi bên còn thỏa thuận về phương thức trả nợ và phạt lãi chậm trả lãi được ghi cụ thể trong hợp đồng.

Để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ, đôi bên còn ký kết hợp đồng thế chấp tài sản số 207D/TSTC-2012, theo đó,  ông H và bà T thế  chấp:  Quyền  sử dụng 117,6m2 đất và ở nhà cấp IV lợp mái tôn gắn liền với diện tích đất ở tại Phố Hoa, xã Bắc lý, huyện Hiệp Hòa (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 993298 ngày 10/11/2008 mang tên ông Ngô văn H và bà Hoàng Thị T). Quá trình trả nợ, cho đến nay ông H và bà T mới trả được số tiền lãi là 38.734.865đ mặc dù phía Ngân hàng đã đôn đốc nhiều lần. Nay Ngân hàng VPBanhk khởi kiện yêu cầu ông H và bà T phải trả cho Ngân hàng VPBank toàn bộ số tiền nợ gốc là 500.000.000đ và tiền lãi trong hạn, lãi quá hạn và tiền phạt chậm trả lãi tính đến nay, đồng thời yêu cầu được xử lý tài sản thế chấp là toàn bộ quyền sử dụng đất và nhà ở trên đất đã thế chấp.

Bị đơn là vợ chồng ông Ngô Văn H và bà Hoàng Thị T đã được Tòa án thông báo các văn bản tố tụng nhưng không đến Tòa án làm việc, cũng không gửi cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn.

Tại phiên Tòa, nguyên đơn thay đổi một phần yêu cầu khởi kiện, không yêu cầu phía bị đơn phải trả tiền phạt do chậm trả lãi mà chỉ yêu cầu trả số nợ gốc 500.000.000đ, tiền lãi trong hạn, tiền lãi quá hạn tính đến ngày 01/9/2017 là 543.974.345đ và tiền lãi phát sinh theo hợp đồng đến khi trả hết nợ, đồng thời yêu cầu được xử lý tài sản thế chấp là toàn bộ quyền sử dụng đất ở và nhà ở gắn liền theo Hợp đồng thế chấp giữa đôi bên. Bị đơn vắng mặt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hòa tham gia phiên tòa nhận xét quá trình T hành tố tụng, xét xử vụ án, Tòa án và Hội đồng xét xử thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, phía nguyên đơn có ý thức chấp hành pháp luật. Về đường lối giải quyết, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc Ông Ngô Văn H và bà Hoàng Thị T phải liên đới trả cho Ngân hàng TMCP VNTV tiền số tiền gốc 500.000.000đ và tiền lãi suất (bao gồm cả lãi trong hạn và lãi quá hạn), đồng thời chấp yêu cầu của Ngân hàng về tài sản đảm bảo là quyền sử dụng 117,6m2 đất ở và ngôi nhà gắn liền với quyền sử dụng đất đó; đình chỉ giải quyết yêu cầu của phía Ngân hàng về tiền phạt do chậm trả lãi.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Ông Ngô Văn H và bà Hoàng Thị T đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vẫn văng mặt không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Theo quy định tại Điểm b khoan 2 Điêu 227 – Bô luât tô tung dân sư, tòa án vẫn T hành xét xử vắng mặt.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: Ngày 25/5/2012, vợ chồng ông Ngô Văn H – bà Hoàng Thị T và Ngân hàng TMCP VNTV ký kết hợp đồng tín dụng kèm theo khế ước nhận nợ số với tổng số tiền vay là 500.000.000đ; thời hạn vay 12 tháng tính từ ngày 25/5/2012 đến ngày 25/5/2013. Mức lãi suất tại thời điểm dải ngân đầu tiên là 19%/năm, điều chỉnh theo định kỳ 03 tháng/lần, mức điều chỉnh bằng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng bậc thang thấp nhất của Ngân hàng đang áp dụng tại thời điểm điều chỉnh, cộng biên độ 17%/năm; lãi suất nợ quá hạn bằng 150% mức lãi suất trong hạn đang áp dụng tại thời điểm phát sinh nợ quá hạn. Ngoài ra trong hợp đồng còn quy định về phương thức trả nợ, phạt chậm trả lãi.

Tuy nhiên, sau khi vay vốn, vợ chồng ông H – bà T không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ, đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng mà đôi bên đã ký kết, đến nay mới trả được số tiền lãi là 38.734.865đ. Vì vậy, cần áp dụng Điều 474; 305 – Bộ luật dân sự năn 2005 để buộc ông H và bà T phải liên đới trả cho Ngân hàng TMCP VNTV số tiền gốc 500.000.000đ.

Về lãi suất, căn cứ theo hợp đồng mà đôi bên đã ký kết và quy định về hoạt động của các tổ chức tín dụng thì mức lãi suất trong hạn, quá hạn mà nguyên đơn yêu cầu, tổng cộng 543.974.345đ (có bảng kê tính lãi kèm theo) là phù hợp Điều 91, 98 Luật các tổ chức tín dụng nên cần được chấp nhận.

Về việc thay đổi yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP VNTV tại phiên tòa về việc không yêu cầu ông H và bà T trả tiền phạt do chậm trả lãi, việc thay đổi này không vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện ban đầu nên cần được chấp nhận theo quy định tại khoản 1 điều 244 – Bộ luật tố tụng dân sự.

Đối với yêu cầu của Ngân hàng về việc xử lý đối với tài sản thế chấp theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 207D/TSTC-2012, Hội đồng xét xử thấy rằng quyền sử dụng 117,6m2 đất và quyền sở hữu nhà ở cấp IV lợp mái tôn gắn liền với diện tích đất ở tại Phố Hoa, xã Bắc lý, huyện Hiệp Hòa thuộc quyền sử dụng và sở hữu hợp pháp của ông H, bà T. Do đó, việc ông H và bà T sử dụng quyền sử dụng tài

sản của mình thế chấp để vay vốn, việc thế chấp được công chứng phù hợp với quy định của pháp luật . Nay ông H và bà T vi phạm nghĩa vụ trả nợ, cần áp dụng quy định tại Điều 355, 721 – Bộ luật dân sự để chấp nhận việc xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng 117,6 m2 đất ở (theo Giấy CN QSD đất số AN 993298 ngày 10/11/2008 của UBND huyện Hiệp Hòa) và nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất đó để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng TMCP VNTV.

Về án phí: Ông H và bà T phải liên đới chịu án phí dân sự sơ thẩm. Trả lại cho Ngân hàng tiền tạm ứng án phí đã nộp.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng khoản 1 Điều 30, Điều 147, khoản 2 Điều 227, khoản 1 điều 244, Điều 271, 273 - Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 298, 474; 305, 355, 715, 721 – Bộ luật dân sự (2005); Điều 91, 98 – luật các tổ chức tín dụng, Điều 27 - Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án, xử:

1/ Buộc ông Ngô Văn H và bà Hoàng Thị T phải có nghĩa vụ liên đới trả cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần VNTV số tiền gốc là 500.000.000đ và tiền lãi suất (bao gồm lãi trong hạn, lãi quá hạn) là 543.974345đ, tổng cả gốc và lãi là 1.043.974.345đ (một tỉ không trăm bốn mươi ba triệu chín trăm bảy mươi tư nghìn ba trăm bốn mươi lăm đồng)).

2/ Chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng TMCP VNTV về xử lý tài sản thế chấp: Tài sản thế chấp để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của ông Ngô Văn H và bà Hoàng Thị T là quyền sử dụng 117,6m2 và nhà ở gắn liền tại Phố Hoa, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 993298 ngày 10/11/2008của UBND huyện Hiệp Hòa.

3/ Chấp nhận việc thay đổi yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP VNTV về việc không yêu cầu ông Ngô Văn H và bà Hoàng Thị T trả tiền phạt do chậm trả lãi.

Kể từ ngày bên được thi hành án làm đơn đề nghị thi hành, bên phải thi hành án dân sự phải chịu tiền lãi suất (theo thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng) của số tiền chưa thanh toán kể từ ngày tiếp theo sau ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành xong.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cướng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

- Án phí: Ông Ngô Văn H và bà Hoàng Thị T phải liên đới nộp tiền án phí dân sự sơ thẩm là 43.319.200đ (bốn mươi ba triệu ba trăm mười chín nghìn hai trăm đồng)..

Trả lại cho Ngân hàng TMCP VNTV số tiền 14.600.000đ đã nộp tạm ứng án phí theo biên lai số 02815 ngày 14/11/2014 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hiệp Hòa.

Báo cho đương sự có mặt biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.


73
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 41/2017/DSST ngày 01/09/2017 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Số hiệu:41/2017/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:01/09/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về