Bản án 51/2017/DS-ST ngày 14/11/2017 về tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG, TỈNH LONG AN

BẢN ÁN 51/2017/DS-ST NGÀY 14/11/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN

Ngày 14 tháng 11 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Kiến Tường xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 75/2017/TLST-DS ngày 09/10/2017 về tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 47/2017/QĐXXST-DS ngày 25 tháng 10 năm 2017 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Vợ chồng ông Nguyễn Hùng C, sinh năm: 1986 và bà Đoàn Thị Thủy T, sinh năm: 1992; Địa chỉ: Số nhà 225, đường B, khu phố 1, phường 1, thị xã K, L.

- Bị đơn: Vợ chồng ông Liêu Đức T (tên gọi khác: Sáu), sinh năm: 1970 và bà Lê Thị M, sinh năm: 1974; Địa chỉ: Số nhà 43, ấp G, xã B, thị xã K, tỉnh L.

Tất cả các đương sự có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện của vợ chồng ông Nguyễn Hùng C, bà Đoàn Thị Thủy T, các tài liệu chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ và lời trình bày của các đương sự tại phiên tòa, thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyên đơn vợ chồng ông Nguyễn Hùng C, bà Đoàn Thị Thủy T trình bày: Nguyên trước đây vợ chồng ông có bán thức ăn gia súc cho vợ chồng ông Liêu Đức T, bà Lê Thị M nhiều lần, khi mua bán hai bên có lập sổ sách và ký nhận với nhau. Hình thức mua bán gối đầu có bao nhiêu tiền trả bấy nhiêu và khi bán vật nuôi trả tiền. Sau thời gian mua bán đến ngày 14/9/2017 hai bên kết sổ thì vợ chồng ông T, bà M còn nợ số tiền là 571.815.000đ và ký nhận nợ. Số nợ này ông C, bà T nhiều lần yêu cầu ông T, bà M thanh toán nhưng ông T, bà M không thanh toán mà kéo dài đến nay. Do đó, vợ chồng ông C, bà T khởi kiện vợ chồng ông T, bà M yêu cầu trả số tiền là 571.815.000đ không yêu cầu tính lãi, trả một lần trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, vợ chồng ông C, bà T không yêu cầu gì thêm.

Bị đơn vợ chồng ông Liêu Đức T, bà Lê Thị M trình bày: Vợ chồng ông thừa nhận có mua thức ăn gia súc của vợ chồng ông C, bà T nhiều lần, đến ngày 14/9/2017 hai bên kết sổ thì vợ chồng ông còn nợ vợ chồng ông C, bà T số tiền là 571.815.000đ là đúng. Số nợ này đến nay chưa thanh toán cho vợ chồng ông C, bà T. Nay vợ chồng ông C, bà T khởi kiện yêu cầu vợ chồng ông trả số tiền 571.815.000đ vợ chồng ông đồng ý trả, nhưng vì hiện nay gia đình đang gặp khó khăn nên xin ông C, bà T cho trả dần hàng năm, mỗi năm là 100.000.000đ đến khi tất nợ. Ngoài ra không trình bày gì thêm.

Sau khi nhận được đơn khởi kiện của vợ chồng ông C, T. Tòa án thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật. Tại biên bản hòa giải ngày 25/10/2017 hai bên chỉ thống nhất số nợ phải thu phải trả, còn về phương thức thanh toán hai bên không thống nhất thỏa thuận được. Do đó, Tòa án quyết định đưa vụ án ra xét xử.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa Hội đồng xét xử nhận định:

Về tố tụng:

[ ] Vợ chồng ông Nguyễn Hùng C, bà Đoàn Thị Thủy T khởi kiện tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản đối với bị đơn là vợ chồng ông Liêu Đức T, sinh năm:

1970 và bà Lê Thị M, sinh năm: 1974; Địa chỉ: Số nhà 43, ấp Gò Dưa, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Tòa án nhân dân thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An thụ lý giải quyết là phù hợp với Khoản 3 Điều 26, Điểm a Khoản 1 Điều 35 và Điểm a Khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Về nội dung:

[1] Đối với yêu cầu khởi kiện của vợ chồng ông Nguyễn Hùng C, bà Đoàn Thị Thủy T đối với vợ chồng ông Liêu Đức T, bà Lê Thị M. Xét thấy, tại phiên tòa vợ chồng ông C, bà T yêu cầu vợ chồng ông T, bà M thực hiện nghĩa vụ trả số tiền 571.815.000đ không yêu cầu tính lãi, trả một lần trong thời gian sớm nhất là hoàn toàn tự nguyện, có chứng cứ chứng minh theo quy định tại Điều 91, 93, 95 của Bộ luật Tố tụng dân sự (sổ mua bán thức ăn và có chữ ký nhận nợ của vợ chồng ông T, bà M ngày 14/9/2017). Vì vậy, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của vợ chồng ông C, bà T đối với vợ chồng ông T, bà M. Xử buộc vợ chồng ông T, bà M phải thực hiện nghĩa vụ trả cho vợ chồng ông C, bà T số tiền gốc theo giấy nhận nợ ngày 14/9/2017 là 571.815.000đ (năm trăm bảy mươi mốt triệu tám trăm mười lăm ngàn đồng) là có căn cứ, phù hợp với quy định tại Điều 430 và 440 của của Bộ luật dân sự. [2] Tại phiên tòa hôm nay vợ chồng ông Liêu Đức T, bà Lê Thị M thừa nhận có mua thức ăn gia súc của vợ chồng ông C, bà T nhiều đến ngày 14/9/2017 hai bên kết thì còn nợ vợ chồng ông C, bà T số tiền 571.815.000đ đến nay chưa thanh toán là đúng. Số nợ này vợ chồng ông đồng ý trả cho vợ chồng ông C, bà T, nhưng hiện nay gia đình đang gặp khó khăn nên xin ông C, bà T cho trả dần hàng năm, mỗi năm là 100.000.000đ đến khi tất nợ. Xét thấy, yêu cầu xin trả dần của vợ chồng ông T, bà M không được vợ chồng ông C, bà T đồng ý, pháp luật không quy định nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[3] Về án phí: Áp dụng Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án ngày 30 tháng 12 năm 2016. Buộc vợ chồng ông T, bà M phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm nộp ngân sách nhà nước.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng Khoản 3 Điều 26, Điểm a Khoản 1 Điều 35, Điểm a Khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 430 và 440 của của Bộ luật dân sự; Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án ngày 30 tháng 12 năm 2016.

Tuyên xử:

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của vợ chồng ông Nguyễn Hùng C, bà Đoàn Thị Thủy T đối với vợ chồng ông Liêu Đức T, bà Lê Thị M.

Xử buộc vợ chồng ông Liêu Đức T, bà Lê Thị M phải thực hiện nghĩa vụ trả cho vợ chồng ông Nguyễn Hùng C, bà Đoàn Thị Thủy T số tiền theo giấy nhận nợ ngày 14/9/2017 là 571.815.000đ (năm trăm bảy mươi mốt triệu tám trăm mười lăm ngàn đồng).

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi bên phải thi hành án thi hành xong khoản tiền trên, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo quy định tại Khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự.

Về án phí: Buộc vợ chồng ông Liêu Đức T, bà Lê Thị M phải chịu 26.872.600 (hai mươi sáu triệu tám trăm bảy mươi hai ngàn sáu trăm đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm nộp ngân sách nhà nước.

Hoàn trả lại cho vợ chồng ông Nguyễn Hùng C, bà Đoàn Thị Thủy T 13.436.300đ (mười ba triệu bốn trăm ba mươi sáu ngàn ba trăm đồng) tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp theo biên lai số 0006515 ngày 05/10/2017 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

Án xử công khai sơ thẩm có mặt các đương sự, báo cho biết được quyền kháng cáo bản án trong hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./.


68
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 51/2017/DS-ST ngày 14/11/2017 về tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản

Số hiệu:51/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thị Xã Kiến Tường - Long An
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:14/11/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về