Bản án 532/2019/HC-PT ngày 13/08/2019 về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 532/2019/HC-PT NGÀY 13/08/2019 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Trong ngày 13 tháng 8 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiến hành mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số: 46/2019/TLPT-HC ngày 08 tháng 01 năm 2019 về việc “khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai”.

Do bản án hành chính sơ thẩm số: 22/2018/HC-ST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 1445/2019/QĐPT-HC ngày 29 tháng 7 năm 2019 giữa các đương sự:

1/- Người khởi kiện: Ông Nguyễn Quang H, sinh năm 1970 (vắng mặt);

Địa chỉ: Tổ 25, khóm Mỹ H, Phường H, thành phố Cao L, tỉnh Đồng Tháp. Địa chỉ liên hệ: số 69, Trần Đình X, phường Cầu K, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Người đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Quang H: Ông Nguyễn Huy T, sinh năm 1995 (có mặt);

Địa chỉ: Phường Tân B, thị xã Dĩ A, tỉnh Bình Dương. Địa chỉ liên hệ: số 69, Trần Đình X, phường Cầu K, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện: Luật sư Lưu Thị Quỳnh T1 - Công ty Luật TNHH Lưu T thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt);

Địa chỉ: số 29/19, Đoàn Thị Đ, Phường H, Quận Phú N, Thành phố Hồ Chí Minh.

2/- Người bị kiện:

2.1/- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao L, tỉnh Đồng Tháp: Ông Phan Văn T2 (có văn bản số 1134/UBND-HC ngày 05/8/2019 xin xét xử vắng mặt tại phiên tòa);

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao L: Ông Nguyễn Văn T3 - Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Cao L (có mặt);

Cùng địa chỉ: số 03, đường Y, Phường Z, thành phố Cao L, tỉnh Đồng Tháp.

2.2/- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp: Ông Nguyễn Văn D (có văn bản số 174/UBND-TCD-NC ngày 07/8/2019 xin xét xử vắng mặt tại các phiên tòa phúc thẩm);

Địa chỉ: số 12, Đường Y, Phường Z, thành phố Cao L, tỉnh Đồng Tháp.

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp: Ông Huỳnh Công H1 – Chuyên viên Chi cục quản lý đất đai thuộc sở Tài nguyên- Môi trường tỉnh Đồng Tháp (có mặt);

NỘI DUNG VỤ ÁN

- Theo đơn khởi kiện của ông Nguyễn Quang H ngày 27/6/2018, ngày 23/7/2018 và tại phiên tòa sơ thẩm người đại diện theo ủy quyền của ông H là ông Nguyễn Huy T trình bày:

Ngày 23/11/2016, Ủy ban nhân dân thành phố Cao L ban hành quyết định số 910/QĐ-UBND, về việc thu hồi quyền sử dụng đất với diện tích 120,7m2 đất ở đô thị của ông H tại thửa số 287, tờ bản đồ số 6, Phường Z, thành phố Cao L, tỉnh Đồng Tháp. Ông Nguyễn Quang H đã được cấp quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 464358 ngày 20/6/2007. Mục đích của việc thu hồi là nhằm thực hiện công trình Lia 2, Phường Y - Phường Z thành phố Cao L để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Ngày 05/12/2016, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của UBND thành phố Cao L ban hành Quyết định số 2389/QĐ- HĐBTHT&TĐC với nội dung bồi thường, hỗ trợ bằng tiền cho ông H với số tiền là 269.842.816 đồng.

Ông H không đồng ý với Quyết định bồi thường, hỗ trợ nêu trên nên đã khiếu nại Quyết định số 2389/QĐ-HĐBTHT&TĐC đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao L với yêu cầu nâng giá bồi thường đất và được tái định cư tại đường Bà Triệu, thuộc Lia 2. Ngày 12/9/2017, Chủ tịch UBND thành phố Cao L ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 122/QĐ-UBND.HC với nội dung bác yêu cầu khiếu nại của ông H.

Ngày 17/10/2017, ông H tiếp tục làm đơn khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề nghị nâng giá bồi thường đất và bố trí nền tái định cư tại đường Bà Triệu, thuộc Lia 2.

Ngày 12/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành quyết định 182/QĐ- UBND-NĐ, về việc giải quyết khiếu nại của ông H với nội dung giữ nguyên Quyết định số 122/QĐ-UBND.HC ngày 12/9/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Cao L.

Cha mẹ ông H có 7 người con, tất cả sinh sống tại cùng một mảnh đất tại địa chỉ khóm Mỹ H, Phường Z, thành phố Cao L, tỉnh Đồng Tháp từ trước năm 1975. Nay, UBND thành phố Cao L ban hành quyết định thu hồi đất ông H không phản đối. Tuy nhiên, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Dự án nêu trên là bất hợp lý không tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật.

Căn cứ theo khoản 2 Điều 4 - Quyết định 27/2014/QĐ-UBND, về quy trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp thì giá đất để bồi thường phải được căn cứ dựa trên kết quả khảo sát giá đất phổ biến trên thị trường. Với mức giá bồi thường mà Chủ tịch UBND thành phố Cao L đưa ra là 1.840.000đ/m2, mức giá này là quá thấp so với giá thị trường và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của ông H.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 22 - Quyết định 27/2014/QĐ-UBND, về tái định cư thì người bị thu hồi đất được ưu tiên tái định cư tại chỗ, vị trí tái định cư tương xứng với vị trí đất bị thu hồi.

Đồng thời, theo khoản 2 Điều 26 - Quyết định 27/2014/QĐ-UBND thì Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có trách nhiệm phối họp với UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tuy nhiên, gia đình ông H và các anh chị em của ông H không nhận được bất cứ thư mời lấy ý kiến nào cũng như không được ghi nhận những ý kiến, nguyện vọng về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Nay, phương án tái định cư của UBND thành phố Cao L bố trí nền tái định cư cho ông H tại vị trí cách xa thửa đất bị thu hồi và nằm rải rác so với các anh chị em ruột của ông H. Do vậy, việc bố trí tái định cư như trên là không họp lý, gây xáo trộn cuộc sống của gia đình ông H.

Do đó, ông H khởi kiện yêu cầu hủy các quyết đinh sau:

1. Hủy Quyết định giải quyết khiếu nại số 122/QĐ-UBND.HC ngày 12/9/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao L.

2. Hủy Quyết định giải quyết khiếu nại số 182/QĐ-UBND-NĐ ngày 12/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

* Theo văn bản ý kiến số 1806/UBND-TN ngày 23/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao L trình bày:

Việc Chủ tịch UBND thành phố Cao L ban hành Quyết định số: 122/QĐ- UBND-NĐ ngày 12/9/2017 là để giải quyết các khiếu nại.

Yêu cầu nâng giá bồi thường đất ở theo giá thị trường.

Yêu cầu bố trí nền tái định cư tại đường Bà Triệu (vị trí 20 nền đường Bà Triệu - Lý Thường Kiệt).

Các căn cử giải quyết khiếu nại.

Căn cứ Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2015-2019).

Căn cứ Công văn số 763/UBND-KTN ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp, về việc thống nhất phê duyệt đơn giá cụ thể làm cơ sở lập phương án BTHT&TĐC dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiêu dự án thành phố Cao L, Công trình Lia 2, Phường Y - Phường Z.

Căn cứ Quyết định số 779/QĐ - UBND ngày 23/11/2016 của UBND thành phố Cao L, về việc phê duyệt phương án BTHT dự án nâng cấp đô thị ĐBSCL - Tiểu dự án thành phố Cao L, Công trình Lia 2, Phường Y - Phường Z, thành phố Cao L.

Căn cứ Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao L, về việc phê duyệt phương án số 259/PA- HĐBTHT&TĐC ngày 21/11/2016 của Hội đồng BTHT&TĐC dự án Nâng cấp đô thị ĐBSCL - Tiểu dự án thành phố Cao L, Công trình Lia 2, Phường Y - Phường Z, thành phố Cao L.

Căn cứ Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND thành phố Cao L, về việc thu hồi quyền sử dụng đất diện tích 120,7m2 đất ở đô thị (trong đó: 104,5m2 đất trong giấy và 16,2m2 đất ngoài giấy), thuộc toàn bộ thửa đất số 287, tờ bản đồ số 6, GCNQSDĐ số H03574, cấp ngày 20/6/2007 của ông Nguyễn Quang H, tại Phường Z, thành phố Cao L.

- Căn cứ Quyết định số 23 89/QĐ-HĐBTHT&TĐC ngày 05/12/2016 của UBND thành phố Cao L, về việc bồi thường, hỗ trợ bằng tiền đối với ông Nguyễn Quang H, tổng số tiền là 269.842.816 đồng (Hai trăm sáu mươi chín triệu, tám trăm bón mươi hai nghìn, tám trăm mười sáu đồng).

Ông Nguyễn Quang H chưa thống nhất quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND thành phố Cao L.

Ngày 21/8/2017, Ban giải quyết khiếu nại dự án nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cao L, họp giải quyết khiếu nại đối với trường hợp của ông Nguyễn Quang H. Chủ tịch UBND thành phố Cao L ông Phan Văn T2 - Trưởng Ban giải quyết khiếu nại chủ trì cuộc họp có ý kiến kết luận. Căn cứ vào các quy đinh chính sách pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư nêu trên.

Đối với yêu cầu nâng giá bồi thường đất ở theo giá thị trường là không có cơ sở xem xét giải quyết.

Lý do: Thực hiện đúng theo Công văn số: 763/UBND-KTN, ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp, về việc phê duyệt đơn giá cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cao L, hạng mục Lia 2, Phường Y - Phường Z, thành phố Cao L.

Đối với yêu cầu bố trí nền tái định cư tại đường Bà Triệu (vị trí 20 nền đường Bà Triệu - Lý Thường Kiệt) là không đủ điều kiện xem xét giải quyết.

Lý do: Thực hiện đúng phương án số 259/PA-HĐBTHT&TĐC ngày 23/11/2016 của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Cao L, về việc bố trí tái định cư đã được Ủy ban nhân dân thành phố Cao L phê duyệt tại Quyết định số 780/QĐ-ƯBND ngày 23/11/2016, về việc phương án tái định cư dự án nâng cấp đô thị Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cao L, Công trình Lia 2, Phường Y - Phường Z, thành phố Cao L.

Ông Nguyễn Quang H chỉ bị thu hồi 120,7m2 đất ở tại đô thị. Theo Phương án tái định cư được duyệt trường hợp ông Nguyễn Quang H thuộc nhóm

3 được tái định cư tại đường số 17-18, diện tích nền dự kiến từ (4,2x18=75,6m2), giá thu tiền sử dụng đất tạm tính (2.000.000 x l,5)m2. Đối với đường Bà Triệu lô 20 nền thuộc vị trí tái định cư cho các hộ nhóm 1, bị thu hồi đất ở từ (182,3m2 đến 410,6m2).

* Dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cao L, Công trình Lia 2, Phường Y - Phường Z, thành phố Cao L là Dự án-cá biệt được thực hiện theo Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt tại Công văn số 470/TTg-QHQT ngày 10/4/2012.

Ủy ban nhân dân thành phố Cao L ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại đối với yêu cầu của ông Nguyễn Quang H tại Quyết định số: 122/QĐ- UBND.HC ngày 12/9/2017 là thực hiện theo Mục 3.6, Phần 3 của Khung chính sách nêu trên.

Từ cơ sở đó, Chủ tịch UBND thành phố Cao L đề nghị giữ nguyên Quyết định số: 122/QĐ-UBND.HC ngày 12/9/2017 nêu trên.

* Theo văn bản ý kiến số 346/UBND-TCD ngày 11/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trình bày:

Ngày 20/6/2007, Ủy ban nhân dân thành phố Cao L cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quang H, diện tích 104,5m2 đất ở tại đô thị, thuộc thửa số 287, tờ bản đồ số 06, Phường Z, thành phố Cao L

Ngày 23/11/2016, Ủy ban nhân dân thành phố Cao L ban hành Quyết định số 910/QĐ-UBND, về việc thu hồi quyền sử dụng đất để thực hiện công trình Lia 2, Phường Y - Phường Z để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Quyết định số 779/QĐ-UBND ngảy 23/11/2016, về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cao L, Công trình Lia 2, Phường Y - Phường Z, thành phố Cao L và Quyết định số 780/QĐ- UBND ngày 23/11/2016, về việc phê duyệt phương án tái định cư dự án nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cao L thuộc dự án nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cao L, Công trình Lia 2, Phường Y

- Phường Z, thành phố Cao L.

Ngày 05/12/2016, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Cao L ban hành Quyết định só 2389/QĐ-HĐBTHT&TĐC bồi thường, hỗ trợ bằng tiền cho ông Nguyễn Quang H, tổng số tiền là: 269.842.816 đồng. Theo phương án bố trí tái định cư số 259/PA-HĐBT,HT&TĐC ngày 21/11/2016, ông Nguyễn Quang H được bố trí 01 nền tái định cư tại Lia 2, thuộc nhóm 3, đường số 17 - 18, lô Act 1, Act 2.

Ông Nguyễn Quang H không thống nhất, khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường về đất; yêu cầu được bố trí nền tái định cư tại đường Bà Triệu, thuộc Lia 2.

Ngày 12/9/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao L ban hành Quyết định số 122/QĐ-UBND.HC, giải quyết bác các nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Quang H, lý do: Việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thực hiện đúng theo quy định.

Ông Nguyễn Quang H không thống nhất với Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao L và khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 12/6/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 182/QĐ-UBND-NĐ giải quyết giữ nguyên Quyết đinh số 122/QĐ-UBND.HC ngày 12/9/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao L.

Căn cứ khoản 2 Điều 74 - Luật đất đai năm 2013, quy định: “Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất”; Khoản 2 Điều 86 - Luật đất đai năm 2013, quy định: “Người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ nếu tại khu vực thu hồi đất có dự án tái định cư hoặc có điều kiện bố trí tái định cư. Ưu tiên vị trí thuận lợi cho người có đất thu hồi sớm bàn giao mặt bằng, người có đất thu hồi là người có công với cách mạng. Phương án bố trí tái đinh cư đã được phê duyệt phải được công bố công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư”. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp giữ nguyên Quyết định số 182/QĐ-UBND- NĐ ngày 12/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

* Tại Bản án hành chính sơ thẩm số: 22/2018/HC-ST ngày 30-11-2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã quyết định.

Căn cứ: Điều 30, Điều 32, điểm a khoản 2 Điều 116, khoản 1 Điều 158, Điều 193, khoản 1 Điều 348 của Luật tố tụng hành chính 2015; Điều 66, Điều 69 của Luật đất đai năm 2013; Khoản 1 Điều 18, khoản 2 Điều 21 của Luật khiếu nại năm 2011; Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long; Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng, thu hồi đất; Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Khoản 1 Điều 32 của Nghị quyết số 326/2016 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

Bác yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Quang H về việc yêu cầu hủy Quyết định số 122/QĐ-UBND.HC ngày 12/9/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Cao L và Quyết định số 182/QĐ-UBND-NĐ ngày 12/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về nghĩa vụ án phí hành chính sơ thẩm và quyền kháng cáo của những người tham gia tố tụng.

* Ngày 30/11/2018 ông Nguyễn Quang H kháng cáo toàn bộ bản án hành chính sơ thẩm số 22/2018/HC-ST ngày 30-11-2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

- Tại phiên tòa phúc thẩm, người khởi kiện ông Nguyễn Quang H vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và không cung cấp thêm tài liệu chứng cứ gì mới.

- Kiểm sát viên đại diện cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phân tích đánh giá chứng cứ cho rằng: bản án hành chính sơ thẩm số 22/2018/HC-ST ngày 30-11-2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên xử bác khởi kiện của ông Nguyễn Quang H về việc: yêu cầu hủy Quyết định số 122/QĐ-UBND.HC ngày 12/9/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Cao L và Quyết định số 182/QĐ-UBND-NĐ ngày 12/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp là có căn cứ pháp luật, nên đề nghị không chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Quang H, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm; căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các tài liệu, chứng cứ, ý kiến của những người tham gia tố tụng và của kiểm sát viên.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1]. Xét đơn xin hoãn phiên tòa đề ngày 17/8/2019 của bà Lưu Thị Huỳnh Trang là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện ông Nguyễn Quang H; Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy:

[1.1]. Trong đơn xin hoãn phiên tòa bà Lưu Thị Huỳnh Trang xác định, bà đã nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử và giấy triệu tập tham gia phiên tòa vào lúc 7h30’ ngày 13/8/2019 của Tòa án nhưng vì bà Lưu Thị Huỳnh Trang do bận lịch đi công tác nước ngoài, không thể tham gia phiên tòa, nên đề nghị hoãn phiên tòa.

[1.2]. Lý do xin hoãn phiên tòa của bà Lưu Thị Quỳnh T1 nêu trên không thuộc trường hợp bất khả kháng, nên không có cơ sở chấp nhận.

[1.3]. Hơn nữa, phiên tòa lần này đã được tiệu tập hợp lệ đến lần thứ hai, cụ thể:

- Lần thứ nhất: Vào ngày 25/6/2019 người khởi kiện ông Nguyễn Quang H có đơn xin hoãn phiên tòa để nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Nguyễn Quang H, đã được Tòa án chấp nhận

- Lần thứ hai: Vào ngày 13/8/2019 đây là lần hợp lệ thứ hai, nên Hội đồng xét xử phúc thẩm tiến hành xét xử vắng mặt của những người tham gia tố tụng theo luật định.

[2]. Đơn kháng cáo của ông Nguyễn Quang H nộp trong hạn luật định là hợp lệ được xét xử theo trình tự phúc thẩm.

[3]. Xét Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Cao L; được ban hành trên cơ sở Quyết định số 2389/QĐ- HĐBTHT&TDC ngày 05/12/2016 của UBND thành phố Cao L và Quyết định số 182/QĐ-UBND- NĐ ngày 12/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp giải quyết khiếu nại của ông H về việc ban hành Quyết định số 122 của Chủ tịch UBND thành phố Cao L là đúng thẩm quyền theo quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai và khoản 1 Điều 18, khoản 2 Điều 21 của Luật khiếu nại 2011.

[4]. Xét mức giá bồi thường đất: Theo đó, mức giá được phê duyệt để bồi thường cho ông H cũng như các hộ dân có đất thu hồi là trên cơ sở giá của Công ty thẩm định giá Đông Nam Á sau khi đã khảo sát giá đất chuyển nhượng tại khu vực và được UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Công văn số 763/UBND- KTTH ngày 23/11/2015, về việc đơn giá đất làm cơ sở lập phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư. Như vậy, mức giá để bồi thường cho ông H là giá thị trường tại thời điểm thu hồi, không phải giá đất hàng năm do UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành. Điều này là thỏa mãn theo quy định tại tiểu mục 15 mục

2.2 của phần 2 và thỏa mục 2 của Bảng 2 Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

[5].Về tái định cư: Căn cứ nội dung Phương án số 259/PA- HĐBT,HT&TĐC ngày 21/11/2016 của Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố Cao L đã có niêm yết để lấy ý kiến của các hộ dân bị ảnh hưởng. Trên cơ sở Quyết định số 780/QĐ- UBND ngày 23/11/2016 của UBND thành phố Cao L, về việc phê duyệt phương án tái định cư dự án nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cao L thì đối tượng được bố trí và bán nền tái định cư được phân ra 17 nhóm dựa vào diện tích đất bị thu hồi (ưu tiên hộ có diện tích đất ở bị thu hồi nhiều sẽ bố trí tại chỗ thuộc khu Lia 2). Theo đó, diện tích đất bị thu hồi của ông H là 120,7m2 loại đất ở đô thị, thuộc nhóm 4 được bố trí tái định cư tại đường số 17, lô Act-1. Do đó, ông H yêu cầu được bố trí nền tại đường Bà Triệu thuộc nhóm 1 là không có cơ sở để chấp nhận.

[6]. Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét phúc thẩm thấy không có căn cứ để chấp nhận yêu cầu kháng cáo của người khởi kiện ông Nguyễn Quang H. Cần giữ nguyên quyết định bản án hành chính sơ thẩm số 22/2018/HC-ST ngày 30-11-2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp theo như quan điểm đề nghị của kiêm sát viên ở tại phiên tòa là có căn cứ pháp luật.

[7] Do kháng cáo không được chấp nhận, ông Nguyễn Quang H phải chịu án phí hành chính phúc thẩm theo quy định.

[8]. Các phần khác của bản án sơ thẩm được giữ nguyên.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ khoản 1 điều 241 Luật tố tụng hành chính;

Không chấp nhận kháng cáo của người khởi kiện ông Nguyễn Quang H.

Giữ nguyên Quyết định Bản án hành chính sơ thẩm số 22/2018/HC-ST ngày 30-11-2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

- Căn cứ Điều 34 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Tuyên xử:

1/- Bác yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Quang H về việc: Yêu cầu hủy Quyết định số 122/QĐ-UBND.HC ngày 12/9/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Cao L và Quyết định số 182/QĐ-UBND-NĐ ngày 12/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

2/- Ông Quang Hải phải chịu 300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng) tiền án phí hành chính sơ thẩm và 300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng) tiền án phí hành chính phúc thẩm. Ông Nguyễn Quang H đã có nộp số tiền tạm ứng án phí hành chính sơ và phúc thẩm nêu trên, được thể hiện tại các biên lai thu số 0000368 ngày 24/9/2018 và số 0000472 ngày 12/12/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp, sẽ được khấu trừ trong giai đoạn thi hành án.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.


68
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về