Bản án 862/2017/HC-ST ngày 11/05/2017 về khiếu kiện quyết định hành chính quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng thuộc trường hợp giải quyết khiếu nại

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 862/2017/HC-ST NGÀY 11/05/2017 VỀ VIỆC KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG THUỘC TRƯỜNG HỢP GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Trong các ngày 04 và 11 tháng 5 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh xét xử sơ thẩm công khai và tuyên án vụ án thụ lý số 09/2015/TLST-HC ngày 24 tháng 7 năm 2015 về việc “Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng thuộc trường hợp giải quyết khiếu nại”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 168/2017/QĐXXST-HC ngày 15/3/2017 và Quyết định hoãn phiên tòa số 56/2017/QĐST-HC ngày 05/4/2017, giữa:

Người khởi kiện: Bà Hồ Thị Hồng Loan (có mặt)

Địa chỉ: 5/99/19 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện: Ông Giang Văn Quyết - Luật sư Công ty Luật TNHH Tôi yêu luật thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội (có mặt).

Người bị kiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 7, Quận Bình Thạnh

Trụ sở: 58 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện hợp pháp: Bà Nguyễn Thị Mỹ Loan - Phó Chủ tịch UBND Phường 7, quận Bình Thạnh - đại diện theo ủy quyền (Giấy ủy quyền ngày 10/3/2017) (có mặt).

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện: ông Phạm Ngọc Quang - Luật sư Công ty Luật TNHH Hoàng Tâm thuộc Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Bà Phạm Thị Thu Hà (có mặt)

Địa chỉ: 5/99/18 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Ông Huỳnh Ngọc Sâm

Địa chỉ: 5/99/19 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện hợp pháp: ông Nguyễn Quyết Quyền - đại diện theo ủy quyền (có mặt).

Địa chỉ: xã Gio Hòa, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

NHẬN THẤY

Người khởi kiện: bà Hồ Thị Hồng Loan trình bày:

Đối với Quyết định hành chính số 117/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của Chủ tịch UBND phường 7, quận Bình Thạnh về việc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Thu Hà:

Quyết định 117/QĐ-UBND ngày 05/08/2014 của Chủ tịch UBND phường 7, quận Bình Thạnh có nội dung chính là giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Thu Hà, nhưng lại áp dụng hành chính đối với bà.

Quyết định 117/QĐ-UBND áp dụng Luật khiếu nại năm 2011, tại khoản 1 Điêu 9 của Luật khiêu nại quy định “thời hiệu khiêu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính”. Trong khi đó, hành vi cấp phép làm cho bà được dựng cổng rào của UBND phường 7, quận Bình Thạnh xảy ra từ ngày 06/01/2009. Mặt khác, chính bản thân bà Phạm Thị Thu Hà đã trực tiếp ký tên vào đơn xin xây cổng rào ngày 29/5/2007 của bà, đồng ý để bà được dựng cổng rào trên đất công.

Quyết định 117/QĐ-UBND áp dụng Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2011, khi không có hành vi vi phạm hành chính. Quyết định 117/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND phường 7, quận Bình Thạnh còn xác nhận gia đình bà và những người ở trọ trong nhà bà chạy xe gây tiêng ôn, xả khói bụi làm ảnh hưởng sức khỏe gia đình bà Hà là có thật, nhưng phía Chủ tịch UBND phường 7 lại không cung cấp được bất cứ văn bản nào chứng minh cho việc xác nhận của mình, về phía người dân trong khu vực, Chủ tịch UBND phường 7 cũng không cung cấp được chứng cứ chứng minh việc bà đã làm ảnh hưởng quyền lợi của họ. Đồng thời Thông báo số 248/TB ngày 24/03/2015 của UBND quận Bình Thạnh đã nhận định những nội dung trên là chưa đủ cơ sở.

Đối với Điều 3 và Điều 4 của Quyết định số 117/QĐ-UBND đã được văn bản số 250/TP ngày 15/12/2014 của Phòng tư pháp quận Bình Thạnh nhận định là có sai sót và chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của Chủ tịch UBND phường 7, quận Bình Thạnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 05/8/2014:

Về mặt hình thức: Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 ban hành để điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 117/QĐ-UBND là không phù hợp với Luật Khiếu nại năm 2011, bởi lẽ Luật Khiếu nại năm 2011 không có quỵ đinh cho phép người giải quyết khiếu nại lần đầu tự điều chỉnh, bổ sung Quyết định giải quyết khiếu nại của chính mình đã ban hành.

Quyết định số 316/QĐ-UBND có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà, mà mục đích ban hành Quyết định 316/QĐ-UBND là để điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 117/QĐ-UBND là đối tượng mà bà đang khởi kiện. Nhưng tại Khoản 5 Điều 1 của Quyết định số 316/QĐ-UBND có nội dung điều chỉnh Điều 3 của Quyết định số 117/QĐ-UBND, chỉ cho bà Phạm Thị Thu Hà được quyền khiếu nại, khởi kiện mà không cho bà được quyền khiếu nại, khởi kiện là trái quy định của pháp luật.

Nội dung của Quyết định số 316/QĐ-UBND được căn cứ vào Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 17/01/2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh, để ban hành Công văn 175/UBND ngày 11/9/2012 của UBND phường 7, trong khi Quyết định số 04/2006/QĐUBND đã hết hiệu lực thi hành từ tháng 9/2010 Công văn số 175/UBND căn cứ vào Công văn số 1720/UBND-TTXD ngày 05/9/2012 của UBND quận Bình Thạnh đê thu hồi, hủy bỏ văn bản xác nhận việc chấp thuận của UBND phường 7 trước đây đã cho phép bà dựng cổng rào là không có cơ sở, vì cả UBND phường 7 và UBND quận Bình Thạnh đều không có chứng cứ gì chứng minh việc dựng cổng rào của bà gây mất an ninh khu phố. Mặt khác trước khi ban hành Công văn số 175/UBND ca UBND phường 7 và UBND quận Bình Thạnh đều không xuống xác minh thực tế.

Cũng cùng một nội dung sự việc bà dựng cổng rào nhưng UBND phường 7, quận Bình Thạnh đã 02 lần lập biên bản vi phạm vào các ngày 17/10/2012 và ngày 19/7/2016.

Về nội dung: Quyết định số 316/QĐ-UBND tiếp tục công nhận yêu cầu khiếu nại của bà Hà là không có căn cứ pháp luật, bởi lẽ việc bà xây dựng cổng rào là được sự ưng thuận của toàn thể các hộ gia đình xung quanh, trong đó có cả sự đồng thuận của bà Hà và đã được Ủy ban nhân dân Phường 7 chấp thuận.

Quyết định số 316/QĐ-UBND có nội dung điều chỉnh Điều 2 Quyết định số 117/QĐ-UBND cụ thể “Giao công chức Địa chính — Xây dựng kiểm tra hiện trạng và tham mưu các thủ tục trình chủ tịch UBND Phường 7, xử lý vi phạm theo quy định đối với cổng rào trên phần đất công cộng” là không có căn cứ, bởi lẽ việc bà xây dựng cổng rào là có phép và bà không có hành vi vi phạm hành chính.

Việc UBND phường 7 lập Biên bản vi phạm hành chính số 02/BB-VPHC ngày 19/7/2016 là không có căn cứ vì lập biên bản vi phạm trong khi không có hành vi vi phạm là không đúng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

Từ những căn cứ nêu trên, bà khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 05/08/2014 của Chủ tịch UBND phường 7 về việc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Thu Hà và Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của Chủ tịch UBND phường 7, quận Bình Thạnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 117/QĐ-UBND.

Chỉ cùng một đối tượng là cánh cổng rào nhưng trong một thời gian ngắn Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 7 - bà Huyền Tôn Nữ Tuyết Hoa đã ban hành hàng loạt các Quyết định trái pháp luật rồi sau đó lại thu hồi đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của gia đình bà, ảnh hưởng tới công việc, thu nhập, uy tín, danh dự, sức khỏe, đời sống tinh thần bà và các thành viên trong gia đình. Do đó, bà yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Chủ tịch UBND Phường 7, quận Bình Thạnh phải bồi thường vật chất cho bà các khoản sau:

- Tiền tổn thất thu nhập trong thời gian bà thực hiện việc khiếu nại, khởi kiện, tương đương với 01 tháng thu nhập của bà là: 250.000.000 đồng (hai trăm năm mươi triệu đồng).

- Bồi thường tổn thất tinh thần cho bà với mức bồi thường tương ứng với 10 tháng lương tối thiểu, tương ứng với số tiền = 10 (tháng lương) x 1.150.000 đồng = 11.500.000 đông (mười một triệu năm trăm ngàn đồng).

Tổng cộng hai khoản là: 261.500.000đồng (hai trăm sáu mươi mốt triệu đồng), thi hành một lần ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật.

Trước đây trong đơn khởi kiện bổ sung bà có yêu cầu Chủ tịch UBND phường 7, quận Bình Thạnh phải công khai xin lỗi gia đình bà. Tại phiên tòa hôm nay, bà xác định xin rút lại yêu cầu này, không yêu cầu Tòa án tiếp tục giải quyết, vì hiện nay Chủ tịch UBND phường 7 là người mới không phải là người trực tiếp ký, ban hành các quyết định mà bà đang khởi kiện.

Người bi kiên Chủ tich UBND phườns 7, quận Bình Thạnh do bà Nguyễn Thi Mỹ Loan - Phó chủ tịch UBND phường 7 đại diện theo ủy quyền trình bày:

Đối với Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của Chủ tịch UBND Phường 7, quận Bình Thạnh:Bà đại diện cho Chủ tịch UBND phường 7, quận Bình Thạnh xác định Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của Chủ tịch UBND Phường 7 quận Bình Thạnh được ban hành theo đúng trình tự thủ tục quy định pháp luật và được căn cứ vào các công văn hướng dẫn của cấp trên gồm: Công văn số 4196/UBND-PCNC ngày 10/8/2013 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh; Công văn số 2465/SXD-TT ngày 12/4/2013 và Công văn số 4134/SXD-TT ngày 12/6/2013 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh; Công văn số 1592/STP-THPL ngày 13/5/2013 của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ vào Thông báo kết quả giải quyết tố cáo số 248/TB-UBND ngày 24/3/2015 của Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh với nội dung: “Việc UBND Phường 7 nhận định hộ bà Hồ Thị Hồng Loan dừng xe nổ máy chờ mở cổng rào đã gây tiếng ồn, khói bụi bay trực tiếp vào nhà bà Phạm Thị Thu Hà, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình bà khi chưa đủ căn cứ thuyêt phục”. Đồng thời, Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của Chủ tịch UBND Phường 7, quận Bình Thạnh chưa có cơ quan nào đê nghị thu hồi hoặc tuyên bố sai thẩm quyền. Tuy nhiên, UBND Phường 7 nhận thấy Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của Chủ tịch UBND Phường 7, quận Bình Thạnh có một số nội dung chưa phù hợp nên Chủ tịch UBND Phường 7 đã ban hành Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 để điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 05/8/2014.

Đối với Quyết định số 316/QĐ-UBND: Ngày 14/7/2016, Chủ tịch UBND phường 7, quận Bình Thạnh ban hành Quyết định 316/QĐ-UBND về việc điêu chỉnh, bổ sung Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 05/8/2014. Cũng như Quyết định 117/QĐ-UBND, Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của Chủ tich UBND Phường 7 quận Bình Thạnh được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Căn cứ vào Điều 10 Luật Xây dựng 2003, Chủ tịch UBND phường 7 đã ban hành Quyết định 316/QĐ-UBND.

Đối với yêu cầu đòi bồi thường số tiền tổng cộng 261.500.000 đồng, bà đại diện cho Chủ tịch UBND phường 7, quận Bình Thạnh đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - bà Phạm Thị Thu Hà trình bày ý kiến:

Bà biết việc bà Loan dựng cổng rào từ năm 2008 và cũng ngay thời điểm đó bà biết việc UBND phường 7, cụ thể là bà Nguvễn Thị Lệ - Phó chủ tịch UBND phường 7 lúc bấy giờ chính là người trực tiếp ký biên bản đồng ý cho bà Loan dựng cổng rào. Khi thấy bà Loan dựng cổng rào, bà có gọi điện lên UBND phường 7 đê phản ánh và được giải thích là chỉ cho dựng tạm. Ngay sau đó bà có lên UBND quận Bình Thạnh để hỏi việc cơ quan chức năng nào đã cấp phép cho bà Loan dựng cổng rào (chỉ hỏi bằng miệng, không có đơn), thì được cán bộ của UBND quận Bình Thạnh (cũng trả lời bằng miệng, không có văn bản) cho biêt việc cho phép bà Loan dựng tạm cổng rào là do UBND phường 7 cấp phép, UBND quận Bình Thạnh không cấp phép cho bà Loan. Lúc đó bà nghĩ dựng tạm thì chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn nên bà không có ý kiến gì, nhưng sau này bà thấy cổng rào tồn tại quá lâu nên ngày 10/6/2014 bà đã làm đơn khiếu nại (nội dung đơn do con gái bà viết, bà chỉ ký tên). Ngày 05/8/2014, Chủ tịch UBND phường 7 đã ban hành Quyết định số 117/QĐ-UBND để giải quyết đơn khiếu nại của bà.

Bà cho biết, lý do năm 2008 khi thấy bà Loan dựng cổng rào bà không làm đơn khiếu nại mà chỉ phản ánh bằng miệng với cơ quan chức năng là do bà không hiểu biết về pháp luật, sau này bà mới được cán bộ giải thích nên mới làm đơn khiếu nại gửi UBND phường 7.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Huỳnh Ngọc Sâm do ông Nguyễn Quyền Quyết đại diện theo ủy quyền trình bày ý kiến:

Ông đại diện cho ông Huỳnh Ngọc Sâm thống nhất với ý kiến trình bày của người khởi kiện bà Hồ Thị Hồng Loan, ngoài ra ông không có ý kiên gi khác cần bổ sung thêm.

Ngày 25/8/2016 và ngày 15/3/2017, Tòa án đã tạo điều kiện để các đương sự tiến hành đối thoại về việc giải quyết vụ án.

Tại phần tranh luận:

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện ông Giang Văn Quyết trình bày ý kiến tranh luận:

Việc thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Thu Hà và ban hành Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của Chủ tịch UBND phường 7, quận Bình Thạnh đã vi phạm nghiêm trọng về mặt hình thức và nội dung làm ảnh hưởng đên quyền và lợi ích hợp pháp của vợ chồng bà Hồ Thị Hồng Loan, cụ thể như sau:

Về thời hiệu giải quyết khiếu nại: Thời điểm bà Hà nộp đơn khiếu nại thì hành vi hành chính đã xảy ra được 05 năm (1.825 ngày). Tại bản tự khai, biên bản đối thoại và tại phiên tòa hôm nay bà Phạm Thị Thu Hà đều xác đinh bà đã biết việc bà Loan dựng cổng rào từ năm 2008 và bà Hà cũng thừa nhận ngay thời điểm đó, bà biết việc bà Loan dựng cổng rào đã được sự cho phép của UBND phường 7, cụ thể là bà Nguyễn Thị Lệ - Phó chủ tịch UBND phường 7 là người ký xác nhận cho phép bà Loan dựng cổng rào. Trước đó vào tháng 02/2012, bà Hà đã có đơn phản ánh việc bà Loan dựng tạm cổng rào gửi UBND phường 7, quận Bình Thạnh.

Chủ tịch UBND phường 7 đã áp dụng Luật khiếu nại năm 2011 để giải quyết đơn khiếu nại của bà Hà, nhưng lại vi phạm quy định của Luật khiếu nại về thời hiệu khiếu nại là 90 ngày (Điều 9 Luật Khiếu nại 2011). Bản thân bà Hà không có bất cứ tài liệu, chứng cứ nào chứng minh việc mình gặp trở ngại khách quan để không thực hiện được quyền khiếu nại trong thời hiệu luật quy định. Chủ tịch UBND phường 7 cũng không yêu câu bà Hà trình bày lý do nộp đơn khiếu nai trễ hạn theo luật định, mà vẫn giải quyết đơn khiếu nại của bà Hà là vi phạm Khoản 6 Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011.

Khi ban Quyết định 117/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND phường 7 đã căn cứ vào Thông tư số 07/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính Phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính nhưng lại vi phạm quy định tại Điêu 5 của Thông tư này là “đơn khiếu nại không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại 2011”.

Về mặt hình thức và nội dung của Quyết định 117/QĐ-UBND: Quyết định 117/QĐ-UBND không có nội dung kết quả của buổi đối thoại ngày 17/7/2014 giữa Chủ tịch UBND Phường 7 với bà Phạm Thị Thu Hà, mà chỉ ghi là có tiếp xúc đối thoại, trong phần kết luận cũng không viện dẫn điều luật quy định cụ thể, còn trong phần Quyết định hoàn toàn không thể hiện việc tiếp tục hay chấm dứt hành vi hành chính.

Bà Hà nộp đơn khiếu nại hành vi hành chính của UBND phường 7 vào ngày 10/6/2014, mà hành vi này đã xảy ra vào ngày 06/9/2009 là ngày bà Nguyễn Thị Lệ - Phó chủ tịch UBND phường 7 ký duyệt đơn chấp thuận cho bà Loan dựng cổng rào, nhưng ngày 11/9/2012, UBND phường 7 đã ban hành Công văn số 175/UBND với nội dung thu hồi, hủy bỏ nội dung mà bà Lệ đã xác nhận vào ngày 06/9/2009. Như vậy. Chủ tịch UBND phường 7 đã giải quyết khiếu nại đối với hành vi hành chính không còn tôn tại tại thời điểm giải quyết khiếu nại.

Bà Hà và UBND phường 7 đã có sự nhầm lẫn giữa hành vi hành chính chấp thuận cho dựng cổng rào của cán bộ UBND phường 7 với hành vi dựng cổng rào của bà Loan. Điều này được thể hiện trong nội dung của Quyết định 117/QĐ-UBND, thay vì nêu rõ UBND phường 7 đã chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại chưa? hành vi này còn tiếp diễn nữa không? mà Chủ tịch UBND phường 7 lại chỉ công nhận việc bà Hà khiếu nại. Từ sự nhàn lẫn đó dẫn đến việc khiếu nại và thụ lý giải quyết khiếu nại không đúng, không phù hợp với quy định của pháp luật.

Đoi với Quyết định 316/QĐ-UBND ngày 14/7/2016, mặc dù là quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định 117/QĐ-UBND nhưng không đủ cơ sở khắc phục những sai phạm về mặt thời hiệu giải quyết khiếu nại, hình thức và nội dung ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, nên việc ban hành Quyết định 316/QĐ-UBND không đúng theo quy định của pháp luật.

Như vậy, việc Chủ tịch UBND phường 7 thụ lý giải quyết đơn khiếu nại đã hết thời hiệu là vi phạm quy định pháp luật trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại. Từ những lý do trên, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Hồ Thị Hồng Loan tuyên hủy Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 và Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 14/7/2016.

Việc vợ chồng bà Loan xây dựng cổng rào là được sự cho phép của UBND phường 7 bằng xác nhận ngày 06/01/2009, điều này được xác định trong nội dung Công văn số 1592/STP-THPL ngày 13/5/2013 của Sở tư pháp thành phố Hồ Chí Minh “hành vi xây dựng của bà Loan có thể xem là có phép của cơ quan có thẩm quyền”. Công văn này cũng xác định hành vi xây dựng cổng rào của bà Loan không phải là hành vi vi phạm hành chính về xây dựng. Nhưng Chủ tịch UBND phường 7 lại đẩy trách nhiệm cho Loan.

Mặt khác, cũng chỉ với nội dung một chiếc cổng rào Chủ tịch UBND phường 7 đã liên tục ban hành, hủy bỏ rồi lại ban hành các quyết định hành chính, thể hiện sự tùy tiện trong việc thực thi quyền lực Nhà nước, cụ thể: Ngày 02/12/2014, Chủ tịch UBND phường 7 ban hành Quyết định số 255/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thi hành Quyết 117/QĐ-UBND; Ngày 19/7/2016, Chủ tịch UBND phường 7 ban hành Quyết định 320/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định 255/QĐ-UBND, đến ngày 25/7/2016, Chủ tịch UBND phường 7 lại ban hanh Quyết định 323/QĐ-UBND về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Ngày 29/7/2016, sau 04 ngày ban hành Quyết định 323/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND phường 7 lại ban hành Quyết định 324/QĐ-UBND để thu hồi Quyết định 323/QĐ-UBND. Chính vì những quyết định hành chính được ban hành, hủy bỏ dồn dập trong một khoảng thời gian ngăn, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Loan và gia đình. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận yêu cầu Chủ tịch UBND phường 7 phải bồi thường cho bà Loan số tiền tổng cộng là 261.500.000đồng (hai trăm sáu mươi mốt triệu năm trăm ngàn đồng).

Việc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện cho rằng Chủ tịch UBND phường 7 đã giải quyết việc khiếu nại đúng thẩm quyền là sai, vì ngoài đúng thẩm quyền còn phải theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Bà Hồ Thị Hồng Loan phát biểu ý kiến tranh luận:

Người cán bộ địa chính của UBND phường 7 đặt bút ký xác nhận, thuận cho bà được dựng công rào vào năm 2009, sau này thì cũng chính người này tham mưu cho Chủ tịch UBND phường 7 ban hành quyết định hành chính buộc bà phải tháo dỡ cổng rào vì vi phạm trật tự xây dựng đô thị là không khách quan. UBND phường 7 đã nhận được Công văn số 1592/STP-THPL ngày 13/5/2013 của Sở tư pháp thành phố Hồ Chí Minh nhưng lại làm sai hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

Việc bà Phạm Thị Thu Hà trình bày tại phiên tòa là bà Hà chỉ ký đơn cho dựng tạm cổng rào là không đúng, vì bà Hà ký vào đơn xin dựng cổng rào chứ không phải là đơn xin dựng tạm cổng rào.

Việc bà Hà cho rằng biên bản họp tổ dân phố đã bị thu hồi, nhưng không có quy định nào của pháp luật quy định về việc thu hồi biên bản họp tổ dân phố vì đây là ý kiến của người dân phải được thể hiện.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện - ông Phạm Ngọc Quang phát biếu ý kiến tranh luận:

Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 và Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của Chủ tịch UBND phường 7, quận Bình Thạnh là hợp pháp. Sau khi nhận được khiếu nại của bà Phạm Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND phường 7 đã giải quyết khiếu nại của công dân theo đúng chức năng quyền hạn của mình được quy định trong Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Cho nên, việc giải quyết đối với đơn khiếu nại của bà Hà và bán hành Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND phường 7 là đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính Phủ.

Nội dung của Quyết định 316/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 không liên quan đến bà Loan mà quyết định này được ban hành nhằm điều chỉnh mối quan hệ giữa bà Hà với UBND phường 7. Cả hai quyết định này được ban hành nhằm giải quyết đơn khiếu nại của bà Hà, do đó đề nghị Hội đồng xét xử xem xét bác yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện.

Đối với yêu cầu bồi thường, căn cứ Điều 13 của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì yêu cầu bồi thường của bà Loan không có căn cứ, vì chưa có văn bản nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi hành chính của Chủ tịch UBND phường 7 là trái pháp luật, Quyết định cưỡng chế cũng đã được thu hồi, cổng rào của bà Loan vẫn đang tồn tại chưa bị tháo dỡ nên chưa có thiệt hại xảy ra nên không có căn cứ yêu cầu bồi thường.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - ông Huỳnh Ngọc Sâm do ông Nguyên Quyết Quyền phát biểu ý kiên tranh luận:

Ông đại diện cho ông Sâm không thống nhất với ý kiên tranh luận của Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện. Nếu Quyết định 117/QĐ-UBND được ban hành đúng theo quy định của pháp luật về hình thức cũng như nội dung, vậy tại sao Chủ tịch UBND phường 7 lại ban hành Quyết định số 316/QĐ-UBND để điều chỉnh, bổ sung Quyết định 117/QĐ-UBND.

Theo quy định tại Điều 8 của Luật khiếu nại năm 2011 thì đơn khiếu nại của bà Hà chỉ có nội dung khiếu nại, không có yêu cầu giải quyết khiếu nại, tại phiên tòa hôm nay, bà Hà cũng xác định bà không biết nội dung đơn khiếu nại ngày 10/6/2014 mà bà đã gửi cho UBND phường 7, vì con gái bà là người viêt đơn còn bà chỉ ký tên vào đơn, nội dung đơn bà cũng không đọc lại. Mặt khác, bà Hà cũng xác định trước Hội đồng xét xử là bà khiếu nại việc bà Loan dựng cổng rào, không khiếu nại hành vi hành chính thuận cho bà Loan dựng cổng rào của UBND phường 7, mà hành vi xây dựng cổng rào của bà Loan không phải là hành vi hành chính.

Chủ tịch UBND phường 7 căn cứ vào Luật khiếu nại năm 2011 và Thông tư 07/2013/TT-TTCP để ban hành Quyết định 117/QĐ-UBND nhưng lại không áp dụng mà chỉ viện dẫn, cụ thể trong quyết định không có kết quả đối thoại, phần quyết định phải nêu rõ căn cứ pháp luật để đưa ra quyết định nhưng trong quyết định chỉ có nội dung công nhận khiêu nại của bà Hà. Tại Điêu 3 của Quyết định 117/QĐ-UBND quy định về quyền khiếu nại, thay vì quy định người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2 là Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh thì trong quyết định này lại nêu UBND quận Bình Thạnh là cơ quan giải quyết khiếu nại lần 2 là sai về thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2 theo quy định của pháp luật.

Quyết định 316/QĐ-UBND chỉ điều chỉnh, bổ sung một phần nội dung Quyết định 117/QĐ-UBND, UBND phường 7 có gửi Quyết định 316/QĐ-UBND cho bà Loan nên Quyết định 316/QĐ-UBND cũng ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bà Loan.

Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại, việc ban hành rồi thu hồi các quyết định hành chính một cách tùy tiện của Chủ tịch UBND phường 7 đã làm ảnh hưởng đến tinh thần, danh dự và thu nhập của vợ chồng bà Loan vì phải mất thời gian tiến hành việc khiếu nại, khởi kiện nên yêu cầu bồi thường của bà Loan là có căn cứ.

Bà Phạm Thị Thu Hà phát biểu ý kiến tranh luận:

Việc bà và mọi người trong khu phố ký tên vào đơn chấp thuận cho bà Loan dựng cổng rào là vì bà và mọi người nghĩ phần đất này bà Loan có chủ quyền nên đã đồng ý ký tên. Nhưng sau đó đơn xin dựng cổng rào của bà Loan đã bị UBND quận Bình Thạnh bác, nên đơn này không còn hiệu lực. Bà cho rằng biên bản cuộc họp tổ dân phố đã được thu hồi nên không biết vì sao bà Loan lại có, bà đề nghị Tòa án giải quyết tháo dỡ công rào của bà Loan.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết của Thẩm phán, Hội đồng xét xử và việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng như sau:

Về quá trình giải quyết từ thời điểm thụ lý đên thời điểm xét xử: Ngoại trừ việc vi phạm về thời hạn chuẩn bị xét xử (quá hạn), các phần còn lại Thẩm phán đã tuân thủ đúng theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuân thủ đúng quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã chấp hành đúng các quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Về nội dung:

Xét yêu cầu khởi kiện của bà Hồ Thị Hồng Loan yêu cầu Tòa án xem xét giải quyết hủy Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 và Quyết định 316/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND Phường 7, quận Bình Thạnh giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Thu Hà, nhận thấy:

Về hình thức và thẩm quyền ban hành: Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 và Quyết định 316/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND Phường 7 quận Bình Thạnh ban hành đúng quy định pháp luật.

Xét về nguồn gốc đất mà bà Loan xin xây dựng cổng rào là phần đất công rộng khoảng 8m2 cũng được bà Loan xác định trong đơn xin xây dưng tạm cổng rào ngày 29/12/2008. Đã được Hội đồng nhân dân và UBND quận Bình Thạnh đã có công văn số 1097/VP-HCC về việc giải quyết hồ sơ cấp phép của hộ bà Loan không thể trình hồ sơ xin phép xây dựng cổng rào. Việc xác nhận của bà Lệ Phó chủ tịch UBND Phường 7 chấp thuận cho bà Loan xây dựng cổng rào là không phù hợp với các quy định trong quản lý đất đai. Về bản chất vụ việc bà Loan đã xây dựng cổng rào trên phần đất công và đã cam kết tự nguyện tháo dỡ cổng rào khi nhà nước có yêu cầu, đến khi bà Hà khiếu nại thì việc xây dựng cổng rào nêu trên đã ảnh hưởng tới quyền lợi của các hộ dân bên cạnh. UBND Phường 7 cũng đã tiếp xúc vận động bà Loan tháo dỡ nhưng bà Loan không thực hiện là không thực hiện đúng như cam kết. Trong quá trình giải quyết vụ việc của bà Loan do các bộ phận tham mưu còn chưa thực hiện đúng các quy định về quy trình xử lý các việc vi phạm về xây dựng nên đã chấp thuạn cho bà Loan xây dựng cổng rào là không đúng quy định, cần phải tháo dỡ cổng rào dựng tạm của bà Loan, trả lại diện tích đất của con hẻm chung, nhằm đảm bảo quyền lợi công cộng của các hộ dân sinh sông trong khu phố.

Do đó, Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 và Quyết định 316/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND Phường 7 quận Binh Thạnh là đúng quy định.

Đối với yêu cầu bồi thường số tiền tổng cộng 261.500.000đồng, căn cứ vào Điều 6 Luật bồi thường trách nhiệm của Nhà nước, thì yêu cầu bồi thường của bà Loan chưa đủ điều kiện pháp lý theo quy định của pháp luật, nên không có căn cứ để chấp nhận.

Từ những phân tích nêu trên, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Hồ Thị Hồng Loan.

XÉT THẤY

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đông xét xử nhận đinh:

1. Về thủ tục tố tụng:

- Về đối tượng khởi kiện: Xét người khởi kiện bà Hồ Thị Hồng Loan yêu cầu Tòa án hủy Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 về việc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Thu Hà và Quyết định 316/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 117/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND phường 7, quận Bình Thạnh, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3, Khoản 1 Điêu 30 Luật Tố tụng hành chính, thì yêu cấu này là đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính.

- Về thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính: Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 và Quyết định 316/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND phường 7, quận Bình Thạnh ban hành nên căn cứ Khoản 1 Điều 31 Luật Tố tụng hanh chính thì thẩm quyền giải quyết vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh.

Về thời hiệu khởi kiện:

Ngày 05/8/2014, Chủ tịch UBND phường 7, quận Bình Thạnh ban hành Quyết định số 117/QĐ-UBND. Ngày 24/7/2015, bà Hồ Thị Hồng Loan làm đơn khởi kiện vụ án hành chính yêu cầu hủy Quyết định 117/QĐ-UBND.

Ngày 14/7/2016, Chủ tịch UBND phường 7, quận Bình Thạnh ban hành Quyết định số 316/QĐ-UBND. Ngày 27/7/2016, bà Hồ Thị Hồng Loan nộp đơn khởi kiện bổ sung yêu cầu Tòa án hủy Quyết định 316/QĐ-UBND.

Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 116 Luật tố tụng hành chính, việc khởi kiện của bà Loan còn trong thời hiệu.

-  Về quyền khởi kiện: Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 và Quyết định 316/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của Chủ tịch UBND phường 7, quận Bình Thạnh ban hành nhằm điều chỉnh mối quan hệ pháp luật hành chính giữa bà Hô Thị Hông Loan, bà Phạm Thị Thu Hà với chính quyền địa phương. Bà Loan cho rằng việc ban hành hai văn bản trên của Chủ tịch UBND phường 7, quận Bình Thạnh đã ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bà, căn cứ vào khoản 1 Điêu 115 Luật Tố tụng hành chính, bà Hồ Thị Hồng Loan có quyền khởi kiện đối với Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 và Quyết định 316/QĐ-UBND ngày 14/7/2016.

- Về tư cách tham gia tố tụng của đương sự:

Bà Hồ Thị Hồng Loan có đơn khởi kiện đối với Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 và Quyết định 316/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của Chủ tich UBNDphường 7, quận Bình Thạnh. Do đó, căn cứ theo các khoản 8,9,10 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính xác định bà Hồ Thị Hồng Loan là người khởi kiện, Chủ tịch UBND phường 7, quận Bình Thạnh là người bị kiện, ông Huỳnh Ngọc Sâm và bà Phạm Thị Thu Hà là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Chủ tịch UBND phường 7, quận Bình Thạnh có Giấy ủy quyền ngày 10/3/2017 ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Mỹ Loan, Phó chủ tịch UBND phường 7, quận Bình Thạnh tham gia tố tụng. Căn cứ Điều 60 Luật Tố tụng hành chính thì việc ủy quyền nói trên là hợp lệ nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

2. Về nội dung giải quyết ỵêu cầu của người khởi kiện:

Xét yêu cầu hủy Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 và Quyết định 316/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của Chủ tịch UBND phường 7, quận Bình Thạnh, Hội đồng xét xử nhận thấy:

Về thẩm quyền ban hành: Căn cứ Điều 17 Luật khiếu nại năm 2011, điểm d khoản 1 Điều 127 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Chủ tịch UBND phường 7, quận Bình Thạnh đã tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Thu Hà, ban hành Quyết định 117/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 và Quyết định 316/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 là đúng thẩm quyền.

Về trình tự thủ tục ban hành:

Ngày 10/6/2014, bà Phạm Thị Thu Hà nộp đơn khiếu nại việc UBND phường 7 đã ký đơn chấp thuận cho bà Hồ Thị Hồng Loan dựng tạm cổng rào trên phần diện tích đất hẻm công cộng làm ảnh hưởng đến quyền lợi của mọt số hộ dân sinh sống trong hẻm và trực tiếp là gia đình bà Hà. Ngày 27/6/2014, Chủ tịch UBND phường 7 đã tổ chức xác minh thực tế ghi nhận hiện trạng cổng rào có 02 trụ săt, cổng 01 mở vào trong, phía trên cổng rào có kẽm gai, chiều ngang cổng 2,4m x chiều cao 2,05m. Ngày 17/7/2014, Chủ tịch UBND phường 7 đã tiến hành tiếp xúc đối thoại với bà Phạm Thị Thu Hà.

Căn cứ các Điều 13, Điều 14, Điều 18 và Điều 21 của Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013, việc Chủ tịch UBND phường 7 ban hành Quyết định 117/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 là đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại.

Về thời hạn giải quyết khiếu nại: Ngày 10/6/2014 bà Hà nộp đơn khiếu nại, sau khi nhận đơn khiếu nại của bà Hà, Chủ tịch UBND phường 7 đã căn cứ vào các Điều 27, Điều 28 Luật khiếu nại năm 2011 để thụ lý đơn khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Ngày 05/8/2014, Chủ tịch UBND phường 7 ban hành Quyết định số 117/QĐ-UBND là trễ hạn một ngày theo quy định của Luật khiếu nại năm 2011 về thời hạn giải quyết khiếu nại lần đấu đối với vụ việc phức tạp là 45 ngày. Tuy nhiên, việc trễ hạn một ngày không làm mất đi tính hợp pháp về thời hạn giải quyết khiếu nại của Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 05/8/2014.

Về thời hiệu giải quyết khiếu nại: Theo quy định tại Điều 9 của Luật khiếu nại năm 2011, thì thời hiệu khiêu nại là 90 ngày kê từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính. Tuy bà Hà biết việc UBND phường 7 thuận cho bà Loan được phép dựng tạm cổng rào trên đất cổng ngay thời điểm bà Loan tiến hành dựng cổng rào năm 2009, nhưng do thiếu hiểu biết về pháp luật, lại không được cán bộ tiếp nhận thông tin hướng dẫn làm đơn theo quy định. Thực tế, ngay sau khi bà Loan tiến hành dựng cổng rào, bà đã trực tiếp đến UBND quận Bình Thạnh để phản ánh, khiếu nại việc bà Loan dựng cổng rào trên con hẻm chung (chỉ phản ánh miệng, không có văn bản). Bà Hà đã được UBND quận Bình Thạnh cho biết việc bà Loan dựng cổng rào là do UBND phường 7 cho phép, quận không cấp phép cho bà Loan. Sau đó bà có đến UBND phường 7 để khiếu nại (cũng bằng miệng, không làm đơn) thì được cán bộ UBND phường 7 cho biêt việc bà Loan dựng cổng rào chỉ là dựng tạm, do vậy bà không tiếp tục khiêu nại vì bà cho rằng dựng tạm thì cổng rào chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, sau thời gian dài cổng rào vẫn tồn tại trên con hẻm chung, làm ảnh hưởng đên quyền lợi của các hộ dân xung quanh trong đó có gia đình bà. Vì vậy, bà tiêp tục khiếu nại lên UBND phường 7, lần này bà được cán bộ tiếp nhận thông tin hướng dẫn nên ngày 10/6/2014 bà đã làm đom khiếu nại việc UBND phường 7 đã cấp phép cho bà Loan dựng tạm cổng rào trên đất công. Việc không hiêu biết pháp luật của bà Hà và sự thiếu trách nhiệm của cán bộ tiếp nhận thông tin khiếu nại bằng miệng của bà Hà vào thời điểm bà Loan dựng cổng rào, được xem là trở ngại khách quan khiến bà Hà không thực hiện được quyền khiếu nại của mình trong thời hiệu luật định, nên có cơ sở xác định đơn khiếu nại ngày 10/6/2014 của bà Hà còn thời hiệu.

Về hình thức của quyết định: Chủ tịch UBND phường 7 ban hành Quyết định 117/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 đã không viện dẫn cụ thể các điều khoản của Luật đất đai năm 2003, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003, Luật xây dựng năm 2003 và Luật khiếu nại năm 2011. Tuy nhiên, Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 được ban hành đúng thể thức văn bản, việc không viện dẫn điều luật không làm mất đi tính hợp pháp về mặt hình thức của Quyết định 117/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 nên không phải là cơ sở để xác định quyết định này không hợp pháp.

Về nội dung của Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 và Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 14/7/2016:

Ngày 29/5/2007, bà Hồ Thị Hồng Loan có đơn xin xây cổng rào trên phần đất công là con hẻm chung trước nhà số 5/99/19 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bĩnh Thạnh gửi UBND quận Bình Thạnh. Trong đơn có xác nhận của Tô trưởng tổ dân phố cùng chữ ký của các hộ dân trong tổ, trong đó có chữ ký của bà Phạm Thị Thu Hà đồng thuận cho bà Loan được xây dựng cổng rào. Ngày 20/6/2007, văn phòng Hội đông nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Binh Thạnh đã có Công văn sô 1097/VP-HCC trả lời về việc giải quyết đơn xin cấp phép xây dựng cổng rào của bà Loan cụ thể: “vị trí bà xin phép xây dựng công rào chưa có giấy tờ hợp pháp và thuộc khu vực công cộng. Căn cứ khoản 7 Điều 4 Quyết định số 04/2006 ngày 17/01/2006 của UBND thành phố về việc ban hành quy định về cấp phép xảy dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng HĐND-UBND không thể trình UBND quận hồ sơ xin phép theo yêu cầu của bà”

Ngày 29/12/2008, bà Hồ Thị Hồng Loan tiếp tục gửi đơn xin dựng tạm cổng rào trên phần đất công có diện tích khoảng 8m2 trước nhà số 38B (số mới 5/99/19) Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh lên UBND phường 7, quận Bình Thạnh.

Ngày 06/01/2009, bà Nguyễn Thị Lệ - Phó chủ tịch UBND phường 7 ký xác nhận trên đơn xin dựng tạm cổng rào ngày 29/12/2008 của bà Loan với nội dung: “UBND phường 7 thuận cho bà Hồ Thị Hồng Loan dựng tạm cổng rào trên phân đất công tại hẻm cụt để bảo đảm an ninh, chỉ được sử dụng tạm, không được phép hợp thức hóa phần đất công trên. Mặc dù, hành vi xây dựng cổng rào của bà Loan là có sự cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhưng UBND phường 7 đã xác định rõ trong đơn xin dựng tạm cổng rào của bà Loan là chỉ được dựng tạm nghĩa là cổng rào chỉ được tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn nhất định. Việc tồn tại của cổng rào trên phần đất công của con hẻm chung trong một thời gian dài (từ năm 2008 đến nay) đã làm ảnh hưởng đên lợi ích công cộng của các hộ dân sinh sống trong khu phố trong đó có gia đình bà Hà. Thấy quyên lợi công cộng của gia đình mình bị ảnh hưởng, nên bà Hà đã khiêu nại (băng miệng), làm đơn phản ánh lên UBND quận Bình Thạnh và UBND phường 7, nhưng cổng rào nhà bà Loan vẫn tồn tại. Ngày 10/6/2014, sau khi được giải thích, hướng dẫn các quy định của pháp luật, bà Hà đã làm đơn khiếu nại hành vi chấp thuận cho bà Loan dựng tạm cổng rào trên đất công của UBND phường 7.

Sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại của bà Hà, Chủ tịch UBND phường 7 đã tiến hành thụ lý và giải quyết đơn khiếu nại của bà Hà theo đúng trình tự, thủ tục được quy định trong Luật khiếu nại năm 2011 và Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính Phủ. Thông qua quá trình xác minh nội dung khiếu nại và tổ chức đối thoại với bà Hà, nhận thấy việc tiếp tục cho phép tồn tại cổng rào của bà Loan dựng tạm trên đất công là không phù hợp với quy định của pháp luật, vi phạm lợi ích công cộng, xâm phạm lợi ích của những người dân đang sinh sống trong con hẻm này. Căn cứ vào khoản 6 Điều 10 của Luật xây dựng năm 2003, Hội đồng xét xử xét thấy việc Chủ tịch UBND phường 7 ban hành Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 công nhân khiêu nại của bà Phạm Thị Thu Hà về việc UBND phường 7 đã chấp thuận cho bà Hồ Thị Hồng Loan dựng cổng rào trên đất công làm ảnh hưởng đến quyền lợi của một số hộ dân trong khu vực trong đó có gia đình bà Hà và buộc bà Hồ Thị Hồng Loan phải tháo dỡ cổng rào được dựng tạm trên đất công là có căn cứ pháp luật.

Đối với Quỵết định số 316/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 là quyết định được ban hành nhằm điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 05/8/2014, mà Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 được ban hành đúng quy định của pháp luật về mặt hình thức cũng như nội dung. Do đó Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 cũng hợp pháp.

Xét yêu cầu buộc Chủ tịch UBND phường 7, quận Bình Thạnh phải bồi thường cho bà Loan số tiền tổng cộng là 261.500.000đồng (hai trăm sáu mươi mốt triệu năm trăm ngàn đồng), trong đó bao gồm tiền tổn thất thu nhập do tiến hành các thủ tục khiếu nại, khởi kiện tương đương với tiền lương 01 tháng của bà Loan là 250.000.000đồng và bồi thường tổn thất tinh thần tương ứng với 10 tháng lương tối thiểu là 11.500.000đồng. Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Hội đồng xét xử xét thấy, yêu cầu bồi thường của bà Loan đối với trách nhiệm bồi thường của Nhà nước chưa có căn cứ vì trách nhiệm bồi thường của Nhà nước chỉ phát sinh sau khi có đủ các căn cứ quy định tại Điều 6 của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước “phải có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật và thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường quy định tại các điều 13, 28, 38 và 39 của Luật này; Có thiệt hại thực tế do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra đối với người bị thiệt hại.”. Do vậy, bà Loan phải tiến hành các bước theo đúng trình tự cjuy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trước khi đưa ra yêu câu này.

Đối với yêu cầu Chủ tịch UBND phường 7, quận Bình Thạnh phải xin lỗi công khai bà và gia đinh. Tại phiên tòa, bà Loan xin rút lại yêu câu này do đó Hội đồng xét xử miễn xét.

Từ những phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử xét thấy không có căn cứ để chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện.

3. Về án phí sơ thẩm:

Do yêu cầu của người khởi kiện không được chấp nhận nên căn cứ Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 01/7/2009 về án phí, lệ phí Tòa án, người khởi kiện phải chịu án phí sơ thẩm là 400.000đ (bôn trăm ngàn đông).

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng khoản 1, khoản 8, khoản 9 và khoản 10 Điều 3, khoản 1 Điều 30, khoản 1 Điều 31, Điều 60, Điều 115, Điều 116, điểm a Khoản 2 Điều 193, Điều 206 của Luật tố tụng hành chính năm 2015;

Áp dụng khoản 6 Điều 10 của Luật xây dựng 2003;

Áp dụng Điều 9, Điều 27 và Điều 28 Luật khiếu nại năm 2003;

Áp dụng điểm d khoản 1 Điều 127 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Áp dụng Điều 6 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

Áp dụng Điều 13, Điều 14, Điều 18 và Điều 21 của Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính Phủ;

Áp dụng Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 01/7/2009 về án phí, lệ phí Tòa ánTuyên xử:

1. Bác yêu cầu của bà Hồ Thị Hồng Loan về việc ỵêu cầu Tòa án hủy Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 và Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của Chủ tịch UBND phường 7, quận Bình Thạnh.

Bác yêu cầu của bà Hồ Thị Hồng Loan về việc yêu cầu Chủ tịch UBND Phường 7, Quận Bình Thạnh bồi thường cho bà số tiền tổng cộng 261.500.000đồng (hai trăm sáu mươi mốt triệu năm trăm ngàn đồng).

2. Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu Chủ tịch UBND phường 7 xin lỗi công khai bà Hồ Thị Hồng Loan và gia đình.

3. Án phí sơ thẩm:

Án phí hành chính sơ thẩm là 400.000 đồng (bốn trăm ngàn đồng), bà Hồ Thị Hồng Loan phải nộp, được cấn trừ vào số tiền tạm ứng án 400.000đ (bốn trăm ngàn đồng) mà bà Loan đã nộp theo biên lai thu số 0001934 ngày 24/7/2015 và số 0008825 ngày 29/9/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh. Sau khi cấn trừ, bà Loan đã nộp đủ tiền án phí hành chính sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo:

Các đương sự được quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.


269
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 862/2017/HC-ST ngày 11/05/2017 về khiếu kiện quyết định hành chính quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng thuộc trường hợp giải quyết khiếu nại

Số hiệu:862/2017/HC-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:11/05/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về