Quyết định 01/2004/HĐTP-HC ngày 27/02/2004 về vụ án tranh chấp hành chính thu hồi đất giữa bà Lâm Thị Tho và UBND tỉnh Sóc Trăng

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

QUYẾT ĐỊNH 01/2004/HĐTP-HC NGÀY 27/02/2004 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HÀNH CHÍNH VỀ THU HỒI ĐẤT GIỮA BÀ LÂM THỊ THO VÀ UBND TỈNH SÓC TRĂNG

Tại phiên toà ngày 27-02-2004 xét xử giám đốc thẩm vụ án hành chính có các đương sự :

Người khởi kiệnBà Lâm Thị Tho, trú tại ấp Tắc Bướm, xã Thạch Thới An, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Người bị kiệnUỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quanÔng Cao Xiêng, trú tại khóm 2, phường 5, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

NHẬN THẤY

Thửa đất có diện tích 27.000m2 là đất nông nghiệp toạ lạc tại khóm 3 phường 5 thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng có nguồn gốc của mẹ bà Lâm Thị Tho để lại cho bà Tho canh tác. Năm 1963, bà Tho cho bà Lý Thị Phi thuê diện tích đất này đến năm 1968 thì ông Cao Xiêng và ông Nhây Hinh lấy lại để canh tác vì cho rằng diện tích đất này là của dòng họ Cao để lại; trong đó, ông Cao Xiêng canh tác 22.000m2 đất và ông Nhây Hinh canh tác 5.000m2 đất.

Năm 1978, thửa đất có diện tích 27.000m2 đất nói trên được đưa vào tập đoàn sản xuất và chính quyền địa phương đã chia cho các hộ khác để sản xuất. Năm 1990 - 1991 do có chủ trương điều chỉnh lại đất đai, bà Tho đã làm đơn xin lại đất; Uỷ ban nhân dân phường 5, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đã giải quyết giao cho bà Tho 22.000m2 đất. Vào thời gian này, ông Cao Xiêng cũng có đơn gửi chính quyền địa phương xin lại đất. Ngày 28-07-1992, Uỷ ban nhân dân phường 5, thị xã Sóc Trăng đã giải quyết rút 11.000m2 đất (đã giao cho bà Tho) để giao cho ông Cao Xiêng 8.000m2 đất và bà Neng Thị Meng (vợ của ông Nhây Hinh) 3.000m2 đất.

Bà Tho có đơn khiếu nại, ngày 07-11-1994, Uỷ ban nhân dân thị xã Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 79/QĐ.HC.94 có nội dung công nhận hộ ông Cao Xiêng và hộ bà Neng Thị Meng là những hộ gốc tại địa phương để được chính quyền địa phương cấp đất. Khi nhận được quyết định này, bà Tho tiếp tục khiếu nại. Ngày 29-06-1995, Uỷ ban nhân dân thị xã Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-HC.95 với nội dung thu hồi Quyết định số 79/QĐ-HC.94, ngày 07-11-1994 của Uỷ ban nhân dân thị xã sóc Trăng để ổn định cho bà Lâm Thị Tho canh tác phần đất ruộng 11.000 m2 mà Uỷ ban nhân dân phường 5 đã giao cho ông Cao Xiêng vào năm 1994.

Ngay sau khi nhận được Quyết định nói trên, ông Cao Xiêng đã có đơn khiếu nại gửi đến Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Ngày 15-01-2002, Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-GQKT.02 với nội dung: huỷ bỏ Quyết định số 42/QĐ-HC.95 ngày 29-06-1995 và Quyết định số 79/QĐ-HC.94 ngày 07-11-1994 đều của Uỷ ban nhân dân thị xã Sóc Trăng; thu hồi 11.000m2 đất của bà Lâm Thị Tho cấp lại cho ông Cao Xiêng và quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng.

Ngày 08-04-2002, Uỷ ban nhân dân thị xã Sóc Trăng đã tổ chức thi hành Quyết định số 04/QĐ.GQKT.02 ngày 15-01-2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, tiến hành đo đạc thu hồi 11.000 m2 đất của bà Tho để giao lại cho ông Cao Xiêng.

Bà Lâm Thị Tho khiếu nại, ngày 25-06-2002 Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng có Công văn số  112/CV-GQKT.02 trả lời bà Tho với nội dung vẫn giữ nguyên Quyết định số 04/QĐ-GQKT.02 ngày 15-01-2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 09-07-2002, bà Tho đã có đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 01/HCST ngày 28-03-2003 Toà án nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã xét xử: Bác yêu cầu khởi kiện của bà Lâm Thị Tho; công nhận Quyết định số 04/QĐ-GQKT.02 ngày 15-01-2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng là hợp pháp.

Ngày 31-03-2003, bà Lâm Thị Tho kháng cáo Bản án hành chính sơ thẩm.

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 12/HCPT ngày 18-06-2003, Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã xử: sửa Bản án hành chính sơ thẩm; huỷ Quyết định số 04/QĐ-GQKT.02 ngày 15-01-2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm giải quyết tiếp theo thẩm quyền.

Ngày 04-08-2003, bà Lâm Thị Tho có đơn khiếu nại đề nghị Toà án nhân tối cao xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án hành chính Phúc thẩm số 12/HCPT ngày 18-06-2003 của Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Quyết định số 11/HC-TK ngày 11-12-2003, Chánh án Toà án nhân dân tối cao đã kháng nghị Bản án hành chính phúc thẩm số 12/HCPT ngày 18-06-2003 của Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh; đề nghị Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao xét xử lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm theo hướng huỷ Bản án hành chính phúc thẩm số 12/HCPT ngày 18-06-2003 của Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh, và Bản án hành chính sơ thẩm số 01/HCST ngày 28-03-2003 của Toà án nhân dân tỉnh Sóc Trăng, đình chỉ việc giải quyết vụ án, vì vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án bằng vụ án hành chính.

Tại Kết luận số 01/KL-AHC ngày 19-01-2004, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã kết luận việc kháng nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao là có căn cứ pháp luật và đề nghị Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối xét xử theo hướng chấp nhận kháng nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao

XÉT THẤY

Căn cứ vào nguồn gốc và quá trình sử dụng đất như trên, khi xảy ra tranh chấp giữa bà Lâm Thị Tho và ông Cao Xiêng, các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước ở địa phương đã giải quyết qua nhiều cấp. Từ 1991 đến 1992, Uỷ ban nhân dân phường 5, thị xã Sóc Trăng đã giải quyết tranh chấp đất đai theo thẩm quyền được quy định tại Luật Đất đai năm 1987. Không đồng ý với việc giải quyết tranh chấp đất đai của Uỷ ban nhân dân phường 5, thị xã Sóc Trăng các đương sự khiếu nại và Uỷ ban nhân dân thị xã Sóc Trăng đã tiếp tục giải quyết bằng các Quyết định số 79/QĐ-HC.94 ngày 07-11-1994 và Quyết định số 42/QĐ-HC.95 ngày 29-06-1995. Không đồng ý với việc giải quyết tranh chấp đất đai của Uỷ ban nhân dân thị xã Sóc Trăng, các đương sự tiếp tục khiếu nại đến Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Ngày 15-01-2002 Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-GQKT.02 để giải quyết tranh chấp đất đai giữa các đương sự. Như vậy, các đương sự đã lựa chọn việc giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính và Uỷ ban nhân dân các cấp ở địa phương đã ban hành các quyết định giải quyết tranh chấp đất đai là đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 38 Luật Đất đai năm 1993 (đã được sửa đổi, bổ sung); căn cứ vào khoản 2 Điều 23 và Điều 45 Luật Khiếu nại, tố cáo thì Quyết định số 04/QĐ-GQKT.02 ngày 15-01-2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng là quyết định giải quyết khiếu nại tiếp theo có hiệu lực thi hành. Do vậy, vụ việc nói trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án bằng vụ án hành chính. Khi đương sự khởi kiện, lẽ ra Toà án cấp sơ thẩm phải căn cứ vào quy định tại khoản 6 Điều 31 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính để trả lại đơn kiện cho đương sự. Khi xét xử phúc thẩm, Toà án cấp phúc thẩm phải áp dụng điểm g, khoản 1, Điều 41 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính huỷ Bản án hành chính sơ thẩm số 01/HCST ngày 28-03-2003 của Toà án nhân dân tỉnh Sóc Trăng, đình chỉ việc giải quyết vụ án thì mới phù hợp với pháp luật; nhưng Toà án cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm không thực hiện đúng quy định này của pháp luật là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Vì vậy, cần phải huỷ Bản án hành chính phúc thẩm số 12/HCPT ngày 18-06-2003 của Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh và Bản án hành chính sơ thẩm số 01/HCST ngày 28-03-2003 của Toà án nhân dân tỉnh Sóc Trăng, đình chỉ việc giải quyết vụ án, vì vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án bằng vụ án hành chính.

Bởi các lẽ trên;

Căn cứ vào khoản 4 Điều 72 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung),

QUYẾT ĐỊNH

Huỷ Bản án hành chính phúc thẩm số 12/HCPT ngày 18-06-2003 của Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bản án hành chính sơ thẩm số 01/HCST ngày 28-03-2003 của Toà án nhân dân tỉnh Sóc Trăng; đình chỉ việc giải quyết vụ án. 

Lý do huỷ Bản án sơ thẩm và phúc thẩm:

- Căn cứ vào quy định của pháp luật thì Quyết định số 04/QĐ-GQKT.02 ngày 15-01-2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng là quyết định giải quyết khiếu nại tiếp theo có hiệu lực thi hành. Do đó, vụ việc này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án bằng vụ án hành chính.

- Khi xét xử phúc thẩm, Toà án cấp phúc thẩm đã không áp dụng quy định của pháp luật để huỷ Bản án sơ thẩm và đình chỉ việc giải quyết vụ án là đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.


243
Bản án/Quyết định đang xem

Quyết định 01/2004/HĐTP-HC ngày 27/02/2004 về vụ án tranh chấp hành chính thu hồi đất giữa bà Lâm Thị Tho và UBND tỉnh Sóc Trăng

Số hiệu:01/2004/HĐTP-HC
Cấp xét xử:Giám đốc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:27/02/2004
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về