Quyết định 02/2003/HĐTP-HC ngày 29/05/2003 về vụ án tranh chấp hành chính giải quyết khiếu nại đối với quyết định thu hồi, quyết định công nhận quyền sử dụng đất

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

QUYẾT ĐỊNH 02/2003/HĐTP-HC NGÀY 29/05/2003 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HÀNH CHÍNH VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH THU HỒI, QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIỮA ÔNG NGUYỄN VĂN CỦA VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Tại phiên toà ngày 29-05-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án hành chính có các đương sự:

Người khởi kiện: Ông Nguyễn Văn Của, sinh năm 1940, trú tại số 349/30 đường Trần Hưng Đạo, khóm Đông Thịnh B2, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Người bị kiện: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị Thuận, sinh năm 1915, thường trú tại số 46 Phạm Hồng Thái, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; tạm trú tại số 349/30A đường Trần Hưng Đạo, khóm Đông Thịnh B2, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

NHẬN THẤY

Ngày 09-03-1996, Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 147/QĐ-UB công nhận cho ông Nguyễn Văn Của được quyền sử dụng khu đất diện tích 1562,6m2, gồm các thửa từ 1149–1 đến 1149-3, tờ bản đồ số 1, toạ lạc tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Ngày 22-04-1996, và ngày 20-05-1996 bà Nguyễn Thị Thuận (mẹ ông Của) cùng các bà Nguyễn Thị Hồng Duyên (cháu ông Của), Nguyễn Kim Huệ (em ông Của), là những người có quyền lợi liên quan đến quyền sử dụng diện tích đất trên, đã làm đơn khiếu nại đến Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu thẩm tra lại hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Của; thu hồi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Của và xin giải quyết quyền lợi của các bà đối với diện tích đất nói trên.

Ngày 20-08-1998, Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 1630/QĐ- UB “thu hồi Quyết định số 147/QĐ-UB ngày 09-03-1996 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Của diện tích 1.562,6m2”, đồng thời quyết định “bà Nguyễn Thị Thuận có trách nhiệm làm thủ tục theo quy định hiện hành để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Không đồng ý với quyết định này, ông Của làm đơn khiếu nại. Sau khi nhận được Công văn trả lời số 221/CV-UB  ngày 26-06-1999 của Uỷ ban nhân dân  tỉnh An Giang khẳng định Quyết định số 1630/QĐ-UB  ngày 20-08-1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang là đúng pháp luật, ông Của đã làm đơn khởi kiện quyết định số 1630/QĐ- UB ngày 20-08-1998 của UBND tỉnh An Giang tại Toà án nhân dân tỉnh An Giang.

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 02/HCST ngày 18-07-2000 Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã xử: "Bác yêu cầu khiếu kiện của ông Nguyễn Văn Của đối với Quyết Định số 1630/QĐ-UB ngày 20-08-1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thu hồi Quyết định số 147/QĐ-UB ngày 09-03-1996 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công nhận quyền sử dụng diện tích 1.562,6 m2 đất toạ lạc tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho ông Nguyễn Văn Của".

Sau khi xét xử sơ thẩm, ông Nguyễn Văn Của có đơn kháng cáo.

Tại Bản án phúc thẩm số 05/HCPT ngày 16-02-2001, Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã xử huỷ Quyết định số 1630/QĐ-UB ngày 20-08-2000 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang để ông Của, bà Thuận khởi kiện (vụ án dân sự) tại Toà án nhân dân tỉnh An Giang (nếu có yêu cầu).

Tại Kháng nghị số 04/HC-TK ngày 15-08-2001 đối với Bản án hành chính phúc thẩm số 05/HCPT ngày 16-02-2001 của Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh, Chánh án Toà án nhân dân tối cao đề nghị Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao huỷ Bản án hành chính phúc thẩm nói trên và giao hồ sơ vụ án cho Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Tại Quyết định số 01/UBTP-HC ngày 25-04-2002 Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã xử huỷ Bản án hành chính phúc thẩm số 05/HCPT ngày 16-02-2001 của Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh; giao hồ sơ vụ án cho Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử lại đúng theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết lại vụ án, ngày 27-08-2002 Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 2028/QĐ. UB. KN với nội dung:

1- Thu hồi Quyết định số 1630/QĐ- UB ngày 20-08-1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thuận;

2- Các quyết định hành chính về quản lý đất đai, về giải quyết tranh chấp và giải quyết khiếu nại đối với vụ việc của  bà Nguyễn Thị Thuận và ông Nguyễn Văn Của đã ban hành trước đây có nội dung trái với quyết định này đều bãi bỏ;

- Ông Nguyễn Văn Của và bà Nguyễn Thị Thuận có trách nhiệm tiếp tục thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo biên bản ngày 04-08-1999 và biên bản thoả thuận thực hiện ngày 28-08-1999...".

Do ông Nguyễn Văn Của rút đơn kháng cáo và rút đơn khởi kiện nên tại Bản án hành chính phúc thẩm số 24/HCPT ngày 29-08-2002 Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã xử:

+ Huỷ Bản án hành chính sơ thẩm số 02/HCST ngày 18-07-2000 của Toà án nhân dân  tỉnh An Giang;

+ Đình chỉ việc giải quyết vụ án hành chính giữa người khởi kiện là ông Nguyễn Văn Của và người bị khởi kiện là Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang (đối với Quyết định số 1630/QĐ- UB ngày 20-08-1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang);

+ Giữ nguyên Quyết định số 2028/QĐ- UBKN ngày 27-08-2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang.

Ngày 12-10-2002, ông Nguyễn Văn Của có đơn khiếu nại đề nghị Chánh án Toà án nhân dân tối cao xem xét lại Bản án phúc thẩm theo thủ tục giám đốc thẩm.

Ngày 12-10-2002, ông Phan Văn Tiệm và bà Lê Thị Cẩm Diêm (những người có quyền lợi liên quan đến diện tích đất đang tranh chấp) có đơn đề nghị Chánh án Toà án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án hành chính phúc thẩm số 24/HCPT ngày 29-08-2002 của Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 14-10-2002, Uỷ ban nhân dân thành phố Long Xuyên có Công văn số 528/CV- UB đề nghị Chánh án Toà án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án hành chính phúc thẩm số 24/HCPT ngày 29-08-2002 của Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Quyết định số 01/HC- TK ngày 07-02-2003 Chánh án Toà án nhân dân tối cao đã kháng nghị Bản án hành chính phúc thẩm số 24/HCPT ngày 29-08-2002 của Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao xét xử lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm sửa một phần Bản án phúc thẩm nói trên theo hướng bỏ phần quyết định “giữ nguyên Quyết định số 2028/QĐ.UB.KN ngày 27-08-2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang của bản án hành chính phúc thẩm số 24/HCPT ngày 29-08-2002 của Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh”.

Tại kết luận số 10/KL-AHC ngày 31-03-2003, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhất trí với kháng nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao và đề nghị Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao áp dụng Điều 72 khoản 2 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính để sửa Bản án hành chính phúc thẩm số 24/HCPT ngày 29-08-2002 của Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh theo hướng huỷ bỏ phần quyết định giữ nguyên Quyết định số 2028/QĐ.UB.KN ngày 27-08-2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang.

XÉT THẤY

Tại phiên toà phúc thẩm ngày 29-08-2002, sau khi được thông báo về Quyết định số 2028/QĐ.UB.KN ngày 27-08-2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang, ông Nguyễn Văn Của đã rút kháng cáo và rút đơn khởi kiện đối với Quyết định số 1630/QĐ-UB ngày 20-08-1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang. Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 41, điểm đ khoản 2 Điều 64 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính xử huỷ Bản án hành chính sơ thẩm số 02/HCST ngày 18-07-2000 của Toà án nhân dân tỉnh An Giang và đình chỉ việc giải quyết vụ án hành chính do ông Nguyễn Văn Của khởi kiện Quyết định số 1630/QĐ- UB ngày 20-08-1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang là đúng pháp luật. Tuy nhiên, việc Toà án cấp phúc thẩm tuyên xử: “Giữ nguyên Quyết định số 2028/QĐ.UB.KN ngày 27-08-2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang” là trái pháp luật, không bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của ông Của và những người khác có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến nội dung quyết định tại đoạn 1 Điều 2 Quyết định số 2028/QĐ.UB.KN ngày 27-08-2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang.

Bởi các lẽ trên và căn cứ khoản 2 Điều 72 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung).

QUYẾT ĐỊNH

Sửa một phần Bản án hành chính phúc thẩm số 24/HCPT ngày 29-08-2002 của Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh và xử như sau:

- Huỷ Bản án hành chính sơ thẩm số 02/HCST ngày 18-07-2000 của Toà án nhân dân tỉnh An Giang.

- Đình chỉ việc giải quyết vụ án hành chính giữa người khởi kiện là ông Nguyễn Văn Của và người bị kiện là Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang (đối với việc khiếu kiện Quyết định giải quyết khiếu nại số 1630/QĐ- UB ngày 20-08-1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang).

- Ông Nguyễn Văn Của không phải nộp án phí hành chính phúc thẩm, nhưng phải nộp 50.000 đồng án phí hành chính sơ thẩm. Hoàn lại tiền tạm ứng án phí phúc thẩm cho ông Nguyễn Văn Của. 

Lý do sửa một phần Bản án phúc thẩm và huỷ Bản án sơ thẩm: 

- Toà án cấp phúc thẩm tuyên xử: “Giữ nguyên Quyết định số 2028/QĐ.UB.KN ngày 27-08-2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang” là trái pháp luật, không bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của ông Của và những người khác có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.


171
Bản án/Quyết định đang xem

Quyết định 02/2003/HĐTP-HC ngày 29/05/2003 về vụ án tranh chấp hành chính giải quyết khiếu nại đối với quyết định thu hồi, quyết định công nhận quyền sử dụng đất

Số hiệu:02/2003/HĐTP-HC
Cấp xét xử:Giám đốc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:29/05/2003
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về