Quyết định 03/2003/HĐTP-HC ngày 27/08/2003 về vụ án tranh chấp hành chính cấp giấy phép xây dựng cửa hàng xăng dầu giữa bà Mai Thị Chữ và uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

QUYẾT ĐỊNH 03/2003/HĐTP-HC NGÀY 27/08/2003 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HÀNH CHÍNH VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU GIỮA BÀ MAI THỊ CHỮ VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK

Tại phiên toà ngày 27-08-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án hành chính có các đương sự :

- Người khởi kiện: Bà Mai Thị Chữ, sinh năm l943, trú tại số nhà 106, đường  Lê Duẩn, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, uỷ quyền cho ông Phạm Sĩ  Quang (là chồng bà Chữ) tham gia tố tụng.

- Người bị kiện: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk;

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1/ Sở Xây dựng tỉnh Đăk Lăk

2/ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Đăk Lăk.

NHẬN THẤY

Ngày 27-09-1999, bà Mai Thị Chữ làm đơn xin mở cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại 106 Lê Duẩn, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Đơn của bà Chữ được Uỷ ban nhân dân phường Tân Thành xác nhận ngày 28-09-1999.

Ngày 22-10-1999, Uỷ ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột có Công văn số 552/CV-UB gửi Sở thương mại Du lịch Đăk Lăk báo cáo về đơn của bà Chữ xin mở cửa hàng xăng dầu tại 106 Lê Duẩn, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột trong đó có nội dung: ''Theo qui hoạch 1998-2000 tại địa bàn này (phường Tân Thành) được qui hoạch một điểm kinh doanh xăng dầu, như vậy, việc bố trí cho phép bà Mai Thị Chữ mở cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại 106 Lê Duẩn là phù hợp với qui hoạch chung của tỉnh. Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đề nghị Sở Thương mại du lịch xem xét giải quyết theo qui định''.

Ngày 16-11-1999, Sở Thương mại - Du lịch Đăk Lăk có Công văn số 336/CV-TM.QLHC đồng ý cho bà Chữ được mở điểm kinh doanh xăng dầu tại 106 Lê Duẩn theo quy hoạch đã duyệt và yêu cầu bà Chữ phải làm đầy đủ thủ tục xây dựng theo qui định của Nhà nước và điều kiện kinh doanh xăng dầu qui định tại Thông tư 14/1999/BTM ngày 07-07-1999 của Bộ Thương mại.

Ngày 17-11-1999, Công an tỉnh Đăk Lăk có Công văn số 120/CV-PCCC đồng ý cho bà Mai Thị Chữ xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại 106 Lê Duẩn và yêu cầu bà Chữ trước khi xây dựng phải gửi toàn bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật của cửa hàng xăng dầu để thẩm định thiết kế, thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy theo qui định của Nhà nước.

Đầu tháng 12-1999, khi chưa có giấy phép xây dựng, gia đình bà Chữ đã tiến hành xây dựng lắp đặt hai bồn chứa xăng, mỗi bồn có dung tích 10 m3 và bị khiếu nại. Ngày 13-12-1999, Uỷ ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột có công văn yêu cầu đình chỉ việc xây dựng chờ quyết định giải quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Ngày 22-12-1999, bà Mai Thị Chữ làm thủ tục xin phép xây dựng cây xăng dầu tại 106 đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột. Đơn được Uỷ ban nhân dân phường Tân Thành xác nhận ngày 23-12-1999.

Ngày 28-12-1999, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Đăk Lăk cấp Giấy chứng nhận số 07/2001/PCCC thẩm định về thiết kế và thiết bị phòng cháy chữa cháy cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho bà Chữ.

Ngày 24-02-2000, Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 01/GP-SXD cho bà Mai Thị Chữ.

Sau khi có giấy phép xây dựng, gia đình bà Chữ tiến hành việc xây dựng cây xăng dầu tại 106 Lê Duẩn thì bị một số công dân thuộc tổ 3, khối 1, phường Tân Thành khiếu nại việc cho phép bà Mai Thị Chữ xây dựng cây xăng dầu tại 106 Lê Duẩn.

Ngày 06-03-2000, Đảng uỷ- Hội đồng nhân dân- Uỷ ban nhân dân- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thành có đơn kiến nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột can thiệp với Sở Xây dựng, Sở Thương mại du lịch, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy không cho phép bà Chữ mở cây xăng dầu tại 106 Lê Duẩn.

Ngày 14-03-2000, Sở Xây dựng có Thông báo số 01/TB-SD về việc tạm đình chỉ xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu của bà Mai Thị Chữ để xem xét giải quyết đơn khiếu nại của công dân.

Theo báo cáo của Đoàn thanh tra được thành lập theo Quyết định số 27/QĐ-TTr ngày 28-06-2000 của Chánh thanh tra tỉnh Đăk Lăk, thì cửa hàng xăng dầu của bà Mai Thị Chữ đã xây dựng các hạng mục sau (hiện trạng tính đến ngày 10-07-2000):

+ Về thiết bị: Đã lắp đặt 3 cột bơm điện tử; 3 bồn chứa xăng dầu (mỗi bồn có dung tích là 5m3) đặt ngầm dưới đất; hệ thống đường ống dẫn xăng dầu và hệ thống nhập kín, van thở tự động.

+ Các hạng mục khác: Đã xây dựng gian bán hàng; mái che cột bơm, bể chứa; tường rào xung quanh xây bằng gạch ống dày 20, cao 3,8m; sân bãi đã xây bằng bê tông và có hệ thống thoát nước mưa.

Tổng chi phí xây dựng theo kết luận của Đoàn thanh tra là 179.560.000 đồng.

Sau khi bị tạm đình chỉ xây dựng, ngày 03-09-2000 bà Chữ có đơn gửi các cơ quan chức năng tại tỉnh Đăk Lăk đề nghị xin được khắc phục những sai sót trong hồ sơ thiết kế và quá trình thi công về khoảng cách an toàn về phòng cháy, chữa cháy, về hệ thống xử lý nước thải (theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung).

Ngày 21-09-2000, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk có Công văn số 1774/CV yêu cầu các cơ quan chức năng có ý kiến về việc gia đình bà Chữ xây dựng cây xăng dầu tại 106 Lê Duẩn.

Ngày 28-09-2000, Công an tỉnh Đăk Lăk có Công văn số 69/PCCC ''đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk cho phép bà Mai Thị Chữ tiếp tục xây dựng cửa hàng xăng dầu 106 Lê Duẩn và dịch chuyển cột bơm, bồn chứa đến vị trí khác, đúng như sơ đồ kèm theo (công văn).

Ngày 29-09-2000, Sở Xây dựng có Công văn số 454/SXD-QLN báo cáo giải trình gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk về việc cấp Giấy phép xây dựng cho bà Chữ.

Ngày 18-l0-2000, Thanh tra tỉnh Đăk Lăk có Công văn số 187/CV-T.Tr gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk báo cáo ý kiến của Thanh tra tỉnh về ý kiến đề xuất của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Đăk Lăk với nội dung: ''Việc sửa chữa khắc phục những sai sót của cửa hàng bán lẻ tại 106 Lê Duẩn theo như phương án mà Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh đưa ra nói trên là thực hiện được, bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn theo qui định hiện hành của Nhà nước.

Vì vậy, Thanh tra tỉnh dự thảo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của công dân theo phương án 1à cho phép bà Mai Thị Chữ tiếp tục xây dựng cây xăng dầu tại 106 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, nhưng phải dịch chuyển 3 cột bơm và 3 bể chứa xăng dầu bảo đảm đủ khoảng cách an toàn''.

Nhưng Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk không chấp nhận đơn đề nghị của bà Chữ và đề xuất của các cơ quan chuyên môn và đã ban hành Quyết định số 3346/QĐ-UB ngày 30-11-2000 giải quyết đơn khiếu nại của một số công dân tại tổ 3 khối 1, phường Tân Thành, thành phố  Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk với nội dung:

1. Không chấp nhận để bà  Mai Thị Chữ tiếp tục xây dựng, kinh doanh xăng dầu tại 106 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột vì không đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống cháy nổ theo quy định tại Thông tư số 14/1999/BTM ngày 07-07-1999 của Bộ Thương mại về hướng dẫn điều kiện kinh doanh xăng dầu.

2. Yêu cầu Sở Xây dựng có quyết định bãi bỏ, thu hồi giấy phép xây dựng số 01/GP-SXD ngày 24-02-2000 đã cấp cho bà Mai Thị Chữ được xây dựng cửa hàng xăng dầu tại số nhà 106 đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột.

Hộ gia đình bà Mai Thị Chữ thực hiện tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng, thiết bị liên quan đến cây xăng, dầu tại số nhà 106 đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột vì không đảm bảo qui định tại Thông tư số 14/1999/BTM ngày 07-07-1999 của Bộ Thương mại ; thời gian thực hiện chậm nhất đến ngày 20-12-2000 bà Chữ phải thực hiện xong việc tháo dỡ...

3. Giao cho Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính Vật giá, Thanh tra tỉnh, Ban Tổ chức chính quyền tỉnh tính toán cụ thể những thiệt hại của gia đình bà Mai Thị Chữ và xác định trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân có liên quan để tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh xử lý.

- Giao cho Uỷ ban nhân dân thành phố Buôn Ma thuột  chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng, thiết bị liên quan đến cây xăng, dầu tại số nhà 106 Lê Duẩn của bà Mai Thị Chữ. Trong trường hợp bà Chữ cố tình không thực hiện tháo dỡ, tiếp tục vi phạm, Uỷ ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột thành lập Hội đồng cưỡng chế, giải toả và thực hiện cưỡng chế, giải toả theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục pháp luật qui định...”.

Không đồng ý với Quyết định số 3346/QĐ-UB ngày 30-11-2000 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk, bà Mai Thị Chữ đã khiếu nại và khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án nhân dân tỉnh Đăk Lăk.

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 08/HCST ngày 18-12-2001 Toà án nhân dân tỉnh Đăk Lăk đã xử : "Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Mai Thị Chữ ; huỷ Quyết định hành chính số 3346/QĐ-UB ngày 30-11-2000 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk về việc giải quyết đơn khiếu nại của một số công dân.

Buộc bà Mai Thị Chữ phải khắc phục những sai sót trong việc xây dựng cây xăng 106 đường Lê Duẩn, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột về: Khoảng cách phòng cháy chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy định của Thông tư số 14/BTM ngày 07-07-1999 của Bộ Thương mại hướng dẫn điều kiện kinh doanh xăng dầu, trước khi xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Sở Xây dựng Đăk Lăk, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Đăk Lăk theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát, đôn đốc và hướng dẫn tạo điều kiện cho bà Chữ khắc phục những sai sót trong xây dựng cây xăng 106 Lê Duẩn về khoảng cách phòng cháy chữa cháy và hệ thống xử lý nước thải theo đúng tiêu chuẩn mà pháp luật đã qui định''.

Ngày 28-12-2001, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk có Công văn số 3138/CV-UB kháng cáo Bản án hành chính sơ thẩm.

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 08/2002/HCPT ngày 30-09-2002 Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã xử:

- "Bác kháng cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk.

- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện vụ án hành chính của bà Mai Thị Chữ.

Huỷ Quyết định hành chính số 3346/QĐ-UB  ngày 30-11-2000 của Uỷ ban nhân dân tỉnh  Đăk Lăk.

Các quyết định còn lại của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị tiếp tục có hiệu lực pháp luật".

Ngày 07-10-2002, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk có Công văn số C2449/CV-UB đề nghị Chánh án Toà án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án hành chính phúc thẩm.

Tại Kháng nghị số 03/HC-TK ngày 17-03-2003, Chánh án Toà án nhân dân tối cao đã kháng nghị Bản án hành chính phúc thẩm số 08/2002/HCPT ngày 30- 09-2002 của Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng, đề nghị Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao xét xử lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm theo hướng sửa Bản án hành chính phúc thẩm, huỷ Quyết định số 3346/QĐ-UB ngày 30-11-2000 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk… Để Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có liên quan ở tỉnh Đăk Lăk giải quyết lại vụ việc khiếu nại theo đúng qui định của pháp luật.

Tại Kết luận số 11/ KL-AHC ngày 05-06-2003, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhất trí kháng nghị Bản án hành chính phúc thẩm số 08/HCPT ngày 30-09-2002 của Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng để Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao xét xử vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm theo hướng: Sửa Bản án hành chính phúc thẩm xử: Giữ nguyên Quyết định hành chính số 3346/QĐ-UB ngày 30-11-2000 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk yêu cầu các cơ quan chức năng có liên quan tỉnh Đăk Lăk bồi thường thiệt hại cho gia đình bà Mai Thị Chữ theo qui định của pháp luật.

XÉT THẤY

Về thẩm quyền giải quyết khiếu nại của một số công dân thuộc tổ 3 khối 1 phường Tân Thành đối với việc các cơ quan chức năng của tỉnh cho phép bà Mai Thị Chữ xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại số 106 đường Lê Duẩn, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột: Ngày 28-12-1999, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Đăk Lăk cấp Giấy chứng nhận số 07/2001/PCCC thẩm định về thiết kế, và thiết bị phòng cháy chữa cháy cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho bà Chữ và ngày 24-02-2000 Sở Xây dựng tỉnh Đăk Lăk cấp Giấy phép xây dựng số 01/GP.SXD cho phép gia đình bà Mai Thị Chữ được xây dựng công trình Cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại 106, đường Lê Duẩn, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột. Khi bà Mai Thị Chữ tiến hành xây dựng cây xăng dầu tại số 106 đường Lê Duẩn thì một số công dân khiếu nại việc cho phép gia đình bà Chữ xây dựng cây xăng dầu nói trên. Theo qui định tại Điều 21 và khoản 1 Điều 22 Luật Khiếu nại, tố cáo thì việc giải quyết khiếu nại này của một số công dân tại tổ 3 khối 1, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Đăk Lăk (đối với việc cấp Giấy chứng nhận số 07/2001/PCCC ngày 28-12-2001và của Giám đốc Sở xây dựng tỉnh Đăk Lăk (với việc cấp Giấy phép xây dựng số 01/GPXD ngày 24-02-2000). Khi nhận đơn khiếu nại lẽ ra Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk chuyển đơn khiếu nại đến Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Đăk Lăk và Giám đốc Sở Xây dựng để giải quyết theo thẩm quyền, nhưng Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk đã thụ lý đơn khiếu nại để giải quyết và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk ra Quyết định số 3346/QĐ-UB ngày 30-11-2000 giải quyết khiếu nại là không đúng thẩm quyền theo qui định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Mặt khác, xét về nội dung thì thấy Quyết định số 3346/QĐ-UB ngày 30-11- 2000 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk không chấp nhận đề nghị được khắc phục những sai sót trong hồ sơ thiết kế ban đầu và những vi phạm trong quá trình thi công của bà Chữ, cũng như ý kiến đề xuất của các cơ quan chuyên môn mà không đưa ra lý do của việc không chấp nhận cho gia đình bà Chữ tiếp tục xây dựng cây xăng dầu tại 106 Lê Duẩn và không giải quyết việc bồi thường thiệt hại do lỗi của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc cho phép bà Chữ xây dựng cây xăng dầu tại 106 Lê Duẩn phường Tân Thành (nay bị Uỷ ban nhân dân tỉnh  Đăk Lăk không cho phép xây dựng) cho bà Chữ là không khách quan, không bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của bà Chữ.

Vì vậy, cần phải huỷ Quyết định số 3346/QĐ-UB này 30-11-2000 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh  Đăk Lăk về việc giải quyết khiếu nại của một số công dân tại tổ 3 khối 1, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột để Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk chỉ đạo các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết lại vụ việc khiếu nại theo đúng qui định của pháp luật.

Bởi các lẽ trên và căn cứ khoản 2 Điều 72 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung),

QUYẾT ĐỊNH

Sửa toàn bộ Bản án hành chính phúc thẩm số 08/2002/HCPT ngày 30-09-2002 của Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng và xử như sau:

Huỷ Quyết định số 3346/QĐ-UB ngày 30-11-2000 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh  Đăk Lăk về việc giải quyết đơn khiếu nại của một số công dân tại tổ 3, khối 1, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột để giải quyết lại vụ việc khiếu nại theo đúng qui định của pháp luật.

Lý do sửa toàn bộ Bản án phúc thẩm và huỷ Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh Đăk Lăk:

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk đã thụ lý và giải quyết khiếu nại này bằng cách ra Quyết định số 3346/QĐ-UB ngày 30-11-2000 là không đúng thẩm quyền.

- Nội dung của Quyết định số 3346/QĐ-UB ngày 30-11-2000 đã không chấp nhận đề nghị của bà Chữ và ý kiến đề xuất của các cơ quan chuyên môn mà không đưa ra lý do gì là không khách quan và không bảo đảm quyền lợi hợp pháp của bà Chữ.


89
Bản án/Quyết định đang xem

Quyết định 03/2003/HĐTP-HC ngày 27/08/2003 về vụ án tranh chấp hành chính cấp giấy phép xây dựng cửa hàng xăng dầu giữa bà Mai Thị Chữ và uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk

Số hiệu:03/2003/HĐTP-HC
Cấp xét xử:Giám đốc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:27/08/2003
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về