Quyết định 12/ 2017/QĐST-VDS về việc yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự

QUYẾT ĐỊNH 12/ 2017/QĐST-VDS NGÀY 16/08/2017 VỀ VIỆC YÊU CẦU TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM

Với thành phần giải quyết việc dân sự:

1/ Thẩm phán-Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Triều Châu.

2/ Đại diện viện kiểm sát: Ông Phạm Ngọc Lương - Kiểm sát viên

3/Thư ký phiên họp: Bà Hoàng Thị Nhung-Thư ký tòa án nhân dân huyệnTrảng Bom.

Ngày 16/8/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, mở phiên họp giải quyết việc dân sự thụ lý số 140/TLST-VDS ngày 10/7/2017 về việc “Yêu cầu tuyên bố chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1996, trú tại: tổ 15, ấp 6, xã ST, huyện TB, tỉnh Đồng Nai mất năng lực hành vi dân sự”.

1.Người yêu cầu: Bà Trần Thị K, sinh năm 1954.

Trú tại: tổ 15, ấp 6, xã ST , huyện T B, tỉnh Đồng Nai ( bà K là mẹ ruột của chị Nguyễn Thị H).

2.Những vấ n  đ ề  cụ  thể  yêu cầ u Tòa án giải quyế t:  Bà và ông Nguyễn Văn B sinh được 05 người con, trong đó có một người con tên Nguyễn Thị H, sinh năm 1996 khi sinh ra đã bị bệnh down bẩm sinh-thiểu năng trí tuệ với những biểu hiện không nói và không tự chăm sóc bản thân được, mọi sinh hoạt đều phải do mẹ ruột là bà Trần Thị K trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng. Cha của chị Nguyễn Thị H là ông Nguyễn Văn B đã chết. Nay bà yêu cầu Tòa án tuyên bố Nguyễn Thị H mất năng lực hành vi dân sự để bà đủ điều kiện giải quyết về di sản do ông Nguyễn Văn B để lại.

NHẬN ĐỊNH

Trên cơ sở các chứng cứ thu thập được, có đủ cơ sở kết luận: Trên cơ sở bản sao giấy khai sinh của Nguyễn Thị H (kèm theo trích lục cải chính hộ tịch) thì có đủ cơ sở xác định chị Nguyễn Thị H là con ruột của ông Nguyễn Văn B và bà Trần Thị K, bà K đã cung cấp giấy chứng tử của ông B thì ông B mất vào ngày 27/11/2012. Bà K yêu cầu tuyên bố chị Nguyễn Thị H mất năng lực hành vi dân sự để có đủ điều kiện giải quyết về di sản của ông B để lại. Căn cứ vàkhoản 1 điều 376 và điều 378 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì bà K có

quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố chị H mất năng lực hành vi dân sự.

Về thẩm quyền giải quyết: căn cứ khoản điều 27 và điểm a khoản 2 điều 40 Bộ luật tố tụng dân sự và điều 22 Bộ luật dân sự thì việc yêu cầu của bà K thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom.

Xét yêu cầu của bà K thì thấy: Căn cứ kết luận giám định pháp y tâm thần số 318/KL-VPYTW ngày 24/7/2017 của Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa thì chị Nguyễn Thị H  bị bệnh chậm phát triển tâm thần mức độ nặng/ Hội chứng down ( F72-ICD.10) và không có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Như vậy, yêu cầu của bà Trần Thị K về việc tuyên bố chị Nguyễn Thị H mất năng lực hành vi dân sự là có cơ sở chấp nhận. Chị H chưa có chồng và cha chị là ông B đã chết, theo quy định tại khoản 3 điều 53 Bộ luật dân sự thì bà Trần Thị K là mẹ ruột của chị H là người giám hộ đương nhiên.

Tại phiên họp kiểm sát viên đề nghị chấp nhận yêu cầu của bà Trần Thị K về việc tuyên bố chị Nguyễn Thị H mất năng lực hành vi dân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ các điều 371; 372 và điều 378 của Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015. Điều 22 và điều 53 Bộ Luật Dân sự 2015

 [1] Chấp nhận yêu cầu của bà Trần Thị K về việc “ yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự”

Tuyên bố: Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1996. Trú tại: tổ 15, ấp 6, xã ST, huyện TB, tỉnh Đồng Nai mất năng lực hành vi dân sự.

[2] Người giám hộ đương nhiên của chị Nguyễn Thị H là bà Trần Thị K, sinh năm 1954. Trú tại: tổ 15, ấp 6, xã ST, huyện TB, tỉnh Đồng Nai

Bà K có quyền kháng cáo trong hạn 10 ngày kể từ ngày 16/8/2017.


122
 • Tên bản án:
  Quyết định 12/ 2017/QĐST-VDS về việc yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự
 • Cơ quan ban hành:
 • Số hiệu:
  12/ 2017/QĐST-VDS
 • Cấp xét xử:
  Sơ thẩm
 • Lĩnh vực:
  Dân sự
 • Ngày ban hành:
  01/01/1901
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Bản án/Quyết định đang xem

   Quyết định 12/ 2017/QĐST-VDS về việc yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự

   Số hiệu:12/ 2017/QĐST-VDS
   Cấp xét xử:Sơ thẩm
   Cơ quan ban hành:
   Lĩnh vực:Dân sự
   Ngày ban hành:01/01/1901
   Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
     Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về