Quyết định giám đốc thẩm 10/2008/KDTM-GĐT ngày 30/12/2008 về tranh chấp hợp đồng dịch vụ

TÒA KINH TẾ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI HÀ NỘI

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 10/2008/KDTM-GĐT NGÀY 30/12/2008 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ 

Ngày 30 tháng 12 năm 2008, tại trụ sở Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tối cao, đã mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh, thương mại theo Quyết định kháng nghị 10/2008/KDTM-KN-TKT ngày 15 tháng 10 năm 2008 đối với bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 1124/KDTM-PT ngày 24/9/2007 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tranh chấp hợp đồng dịch vụ giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đông Dương; có địa chỉ tại 143 Trần Hưng Đạo, phường 10, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh; do bà Chu Lan Quỳnh làm đại diện theo văn bản ủy quyền ngày 07/5/2007 của Giám đốc Công ty;

Bị đơn: Công ty TNHH tư vấn đầu tư Nam Hùng; có địa chỉ tại 85A Bình Thới, phường 11, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh; do ông Nguyễn Văn Nam – Giám đốc Công ty làm đại diện;

NHẬN THẤY

Theo đơn khởi kiện đề ngày 29/12/2006, lời trình bày của nguyên đơn và các tài liệu, chứng cứ do nguyên đơn xuất trình thì:

Ngày25/8/2005, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đông Dương (sau đây viết tắt là Công ty Đông Dương) ký với Công ty TNHH tư vấn đầu tư Nam Hùng (sau đây viết tắt là Công ty Nam Hùng) Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 050725-DVTN/DD-G, với nội dung chính (tóm tắt) như sau: Công ty Đông Dương ủy quyền cho Công ty Nam Hùng đại diện bảo vệ quyền lợi cho Công ty Đông Dương để buộc Công ty Huyndai Metal.Co.Ltd (Hàn Quốc) thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa đã ký với Công ty Đông Dương và bồi thường thiệt hại cho Công ty Đông Dương các khoản thiệt hại gồm:

+ Lợi nhận của Công ty Đông Dương khi bán lại số hàng hóa trên cho một bên thứ ba;

+ Yêu cầu bồi thường thiệt hại của bên thứ ba do Công ty Đông Dương không thực hiện được hợp đồng cấp hàng;

+ Chi phí quản lý của Công ty Đông Dương cho giao dịch với mặt hàng trên;

+ Chi phí luật sư của Công ty Đông Dương.

Hợp đồng kết thúc và Công ty Nam Hùng hoàn thành trách nhiệm theo hợp đồng khi:

- Có quyết định – với hiệu lực thi hành – của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền buộc Công ty Huyndai Metal.Co. phải thực hiện hợp đồng đã ký với bên A và bồi thường thiệt hại cho bên A, hoặc:

- Bên A đạt được một thỏa thuận giải quyết tranh chấp hợp đồng với Công ty Huyndai Metal.Co.

Tổng giá trị hợp đồng trên là 12.500,00USD. Công ty Đông Dương đã thanh toán cho Công ty Nam Hùng 9.500,00USD nhưng Công ty Nam Hùng đã không thực hiện đúng như thỏa thuận. Đến nay, sau khi vụ việc tranh chấp giữa Công ty Đông Dương và Công ty Huyndai Metal.Co.Ltd được đưa ra giải quyết bằng tố tụng trọng tài, Công ty Đông Dương vẫn không được Công ty Huyndai Metal.Co.Ltd thực hiện tiếp hợp đồng cũng như không được bồi thường bất cứ khoản tiền nào theo thỏa thuận tại Hợp đồng dịch vụ tư vấn.

Công ty Đông Dương đề nghị Tòa án tuyên hủy Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 050725-DVTN/DD-G ngày 25/8/2005, với lý do đây là hợp đồng dịch vụ pháp lý chứ không phải hợp đồng dịch vụ tư vấn và Công ty Nam Hùng không có chức năng thực hiện loại hợp đồng này và buộc Công ty Nam Hùng phải hoàn trả số tiền 9.500,00USD tương đương với 155.478.750 đồng cho Công ty Đông Dương.

Bị đơn – Công ty Nam Hùng trình bày: Công ty có ký kết và đã thực hiện xong Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 050725-DVTN/DD-G ngày 25/8/2005 với Công ty Đông Dương. Cụ thể: theo Điều 1.b của Hợp đồng này thì hợp đồng đã kết thúc và Công ty Nam Hùngđã hoàn thành trách nhiệm theo hợp đồng kể từ khi có phán quyết của Hội đồng Trọng tài của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ngày 21/3/2006 buộc Công ty Huyndai Metal.Co.Ltd phải hoàn trả cho Công ty Đông Dương 25.053,60USD và buộc Công ty Huyndai Metal.Co.Ltd phải chịu toàn bộ phí trọng tài là 22.455.047 đồng do Công ty Đông Dương đã ứng trước toàn bộ phí trọng tài. Công ty Huyndai Metal.Co.Ltd có trách nhiệm trả cho Công ty Đông Dương số tiền trên. Cho đến nay Công ty Đông Dương mới thanh toán cho Công ty Nam Hùngn 9.500,00USD, còn nợ 3.00,00USD tiền phí dịch vụ theo thỏa thuận tại Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 050725-DVTN/DD-G. Công ty Nam Hùng đề nghị Tòa án bác đơn khởi kiện của nguyên đơn; đồng thời buộc nguyên đơn phải thanh toán cho bị đơn số tiền phí dịch vụ còn thiếu là 3.000 USD.

Công ty Nam Hùng cũng khẳng định hợp đồng đã ký với nguyên đơn là hợp đồng dịch vụ tư vấn chứ không phải là hợp đồng dịch vụ pháp lý và Công ty Nam Hùng có đầy đủ tư cách pháp lý để thực hiện.

Tại bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 25/2007KDTM-ST ngày 16/7/2007, Tòa án nhân dân quận 11 thành phố Hồ Chí Minh quyết định:

“…Không chấp nhận yêu cầu của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đông Dương về việc yêu cầu Công ty TNHH tư vấn đầu tư Nam Hùng trả lại số tiền 155.478.750 đ quy đổi từ 9.500 USD…

Chấp nhận yêu cầu của Công ty TNHH tư vấn đầu tư Nam Hùng về việc yêu cầu Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đông Dương thanh toán tiếp tiền chi phí dịch vụ 48.399.750 đ quy đổi từ 3000 USD…

Buộc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đông Dương trả tiếp tiền phí dịch vụ cho Công ty TNHH tư vấn đầu tư Nam Hùng số tiền là 48.399.750 đ quy đổi từ 3000 USD…”

Ngày 19/7/2007, Công ty Đông Dương có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm nêu trên.

Tại bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 1124/2007KDTM-PT ngày 24/9/2007, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên, xử:

“…Chấp nhận toàn bộ yêu cầu kháng cáo của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đông Dương, sửa toàn bộ bản án sơ thẩm, xử:

Hủy Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 050725-DVTN/DD-G ngày 25/8/2005 giữa Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đông Dương ký với Công ty TNHH tư vấn đầu tư Nam Hùng .

Công ty TNHH tư vấn đầu tư Nam Hùng phải hoàn trả lại số tiền 155.478.750 đồng cho Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đông Dương và Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đông Dương phải hoàn trả lại cho Công ty TNHH tư vấn đầu tư Nam Hùng số tiền 24.455.047 đồng. Sau khi cấn trừ Công ty TNHH tư vấn đầu tư Nam Hùng phải hoàn trả lại số tiền 131.022.953 đồng cho Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đông Dương ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật.

Bác yêu cầu của Công ty TNHH tư vấn đầu tư Nam Hùng yêu cầu thanh toán tiếp khoản tiền phí dịch vụ theo thỏa thuận hợp đồng là 48.399.000 đồng…”

Ngày 9/11/2007, Công ty TNHH tư vấn đầu tư Nam Hùng có đơn đề nghị xét lại bản án phúc thẩm nêu trên theo thủ tục giám đốc thẩm.

Tại Kháng nghị số 10/2008/KDTM-KN-TKT ngày 15 tháng 10 năm 2008, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã kháng nghị đối với bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 1124/KDTM-PT ngày 24/9/2007 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 1124/KDTM-PT ngày 24/9/2007 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 25/2007KDTM-ST ngày 16/7/2007 của Tòa án nhân dân quận 11 thành phố Hồ Chí Minh; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân quận 11 thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao sau khi phân tích những vấn đề liên quan đến nội dung vụ án, đã cho rằng Kháng nghị số 10/2008/KDTM-KN-TKT ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là có căn cứ và cần thiết. Từ đó đề nghị Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm theo hướng chấp nhận kháng nghị nêu trên của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao để hủy bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 1124/KDTM-PT ngày 24/9/2007 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 25/2007KDTM-ST ngày 16/7/2007 của Tòa án nhân dân quận 11 thành phố Hồ Chí Minh; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân quận 11 thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

XÉT THẤY

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thì ngày 25/8/2005, Công ty Đông Dương và Công ty Nam Hùng đã ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn số 0507725-DNTN/DD-G, theo đó Công ty Nam Hùng ủy quyền cho Công ty Nam Hùng đại diện bảo vệ quyền lợi của Công ty Đông Dương tại Hội đồng Trọng tài của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC). Trên cơ sở hợp đồng này, đại diện có thẩm quyền của Công ty Nam Hùngđã ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với luật sư Trần Nguyên Hà vào ngày 18/01/2006 và ngày 12/02/2007 với nội dung: thừa ủy quyền của Công ty Đông Dương, Công ty Nam Hùng thuê luật sư Hà làm đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp lý của Công ty Đông Dương trước Hội đồng Trọng tài thuộc Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam và luật sư Hà sẽ ký hợp đồng ủy quyền trực tiếp với Công ty Đông Dương. Cùng ngày 18/01/2006, Công ty Nam Hùng đã ký Hợp đồng đại diện theo ủy quyền với ông Nguyễn Văn Nam với nội dung như đã ký với luật sư Trần Nguyên Hà.

Xét quá trình thực hiện Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 0507725-DNTN/DD-G ngày 25/8/2005 của hai bên, lời trình bày của Công ty Đông Dương, Công ty Nam Hùng và luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hai bên tại Tòa án các cấp, đồng thời căn cứ vào tiêu đề, nội dung các điều khoản của Hợp đồng dịch vụ tư vấn nêu trên, cũng như các quy định của pháp luật về hợp đồng dịch vụ và hợp đồng ủy quyền thì có đủ cơ sở để xác định Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 0507725-DNTN/DD-G ký giữa Công ty Đông Dương và Công ty Nam Hùng ngày 25/8/2005 là Hợp đồng dịch vụ pháp lý, theo đó Công ty Nam Hùng là bên cung cấp dịch vụ pháp lý để nhằm mục đích thu lợi và Công ty Đông Dương là bên hưởng dịch vụ pháp lý sẽ đạt được mục đích là có phán quyết Trọng tài phù hợp với yêu cầu giải quyết tranh chấp với Công ty Huyndai Metal.Co.Ltd và chấp nhận trả phí dịch vụ cho Công ty Nam Hùng theo như cam kết tại Điều 1.b của Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 0507725-DNTN/DD-G ngày 25/8/2005 đã ký giữa hai bên.

Theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 4102012095 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 10/10/2002 và thay đổi đăng ký kinh doanh lần 1 vào ngày 28/3/2003 thì ngành nghề kinh doanh của Công ty Nam Hùng là “Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý kinh doanh”. Theo nội dung đăng ký kinh doanh trên và theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Luật Doanh nghiệp 1999 và điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 của Điều 6 Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp thì Công ty Nam Hùng không có ngành nghề kinh doanh dịch vụ pháp lý.

Như vậy, việc Tòa án cấp phúc thẩm xác định Hợp đồng dịch vụ tư vấn nêu trên ký giữa hai bên bị vô hiệu toàn bộ là có căn cứ, đúng pháp luật. Tuy nhiên, việc Tòa án cấp phúc thẩm căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 39 Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế để xử lý tài sản đối với hợp đồng vô hiệu nêu trên và buộc Công ty Nam Hùng phải hoàn trả 131.022.953 đồng sau khi đã cấn trừ 24.455.047 đồng mà Công ty Nam Hùng phải trả chi phí cho vụ kiện tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là không phù hợp với thực tế diễn biến của vụ án vì Công ty Nam Hùng thông qua ông Nguyễn Vân Nam, Luật sư Trần Nguyên Hà đã thực hiện được một số công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng vụ tư vấn số 0507725-DNTN/DD-G ngày 25/8/2005, theo đó căn cứ theo Điều 1.b của Hợp đồng trên thì Hội đồng trọng tài của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã có Quyết định trọng tài vụ kiện số 15/05-QT ngày 21/3/2006 và buộc Công ty Huyndai Metal.Co.Ltd (Hàn Quốc) phải hoàn trả cho Công ty Đông Dương số tiền là 25.053,60USD … Để có được kết quả trên thì những chi phí mà Công ty Nam Hùng đã bỏ ra phải được tính và phải được chi trả nhưng không được vượt quá số tiền dịch vụ là 12.500USD mà hai bên đã thỏa thuận trong Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 0507725-DNTN/DD-G ngày 25/8/2005.

Bởi các lẽ trên và căn cứ vào khoản 2 Điều 291; khoản 3 Điều 297, khoản 2 Điều 299 Bộ luật tố tụng dân sự,

QUYẾT ĐỊNH

1. Hủy bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 1124/KDTM-PT ngày 24/9/2007 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 25/2007KDTM-ST ngày 16/7/2007 của Tòa án nhân dân quận 11 thành phố Hồ Chí Minh.


203
Bản án/Quyết định đang xem

Quyết định giám đốc thẩm 10/2008/KDTM-GĐT ngày 30/12/2008 về tranh chấp hợp đồng dịch vụ

Số hiệu:10/2008/KDTM-GĐT
Cấp xét xử:Giám đốc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành:30/12/2008
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về