Quyết định giám đốc thẩm 23/2011/KDTM-GĐT ngày 27/12/2011 về tranh chấp hợp đồng đại lý

TÒA KINH TẾ TOÀ ÁN NHÂN DÂN TÓI CAO

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 23/2011/KDTM-GĐT NGÀY 27/12/2011 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ

Ngày 27 tháng 12 năm 2011, tại trụ sở Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tối cao, mở Ị)hiên tòa giáxn đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp về hợp đồng đại lý, giữa các đương sự:

Nguyền đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn Woosung Vina; có trụ sở

tại Khu công nghiệp Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, do ông Ngô Tuấn Thanh làm đại diện theo Giấy ủy quyền ngàý 5/4/2009 của Tổng giám đốc Công ty;

BỊ đơn: Ông Tạ Văn Thái; có địa chỉ tại ấp Bửu 1, xã Long Điền, ‘huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

NHẬN THẤY

Theo Đơn khởi kiện đề ngày 5/4/2009 của nguyên đơn và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hề sơ vụ án, thì thấy:

“ Ngày 01/01/2008, Công ty trách nhiệm hữu hạn Woosung Vina (sau đây viết tắt là Công ty Woosung Vina) ký Hợp đồng mua bán đại lý với Đại lý Tạ Văn Thái do ông Tạ Văn Thái - Chủ cửa hàng làm đại diện. Theo hợp đồng, Công ty Woosung Vina đồng ý cho Đại lý Tạ Vãn Thái làm đại lý cấp 1, bán các sản phẩm thức ăn nuôi tôm mang nhãn hiệu New Woosu.ng của Công ty Woosung Vina. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2008 đến hết ngày 31/12/2008.

- Ngày 15/6/2008, Công ty Woosung Vina và Đại lý Tạ Văn Thái ký Hợp đồng tín dụng thanh toán chậm số 01TDBL. Theo hợp đồng, Công ty Woosung Vina đầu tư chcYĐại lý Tạ Văn Thái 400.000.000 đồng; Đại lý Tạ Văn Thái phải có hợp đồng thế chấp tài sản và cam kết chỉ bán 100% thức ăn nuôi tôm mang nhãn hiệu New Woosung của Công ty Woosung Vina; thời gian muạ hàng thực hiện từ ngày 20/6/2008 đến ngày 05/9/2008; phương thức thanh toán tiền mua hàng trả chậm một lần vào ngày 05/9/2008, nếu Đại lý Tạ Văn Thái thanh toán chậm thì phải chịu phạt theo từng mức như đã thỏa thuận trong hợp đồng...

- Ngày 15/8/2008, Công ty Woosung Vina và Đại lý Tạ Văn Thái ký hợp đồng thế chấp tài sản. Theo hợp đồng, Đại lý Tạ Văn Thái do ông Tạ Vãn Thái làm dại diện cam kết thế chấp tài sản là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 366542 cấp ngày 01/01/2004 và số Y 366712 cấp ngày 08/12/2003 (đều mang tên ông Tạ Văn Lâm) là anh trai của ông Tạ Văn Thái. Hợp đồng thế chấp này được Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xạ Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu xác nhận ngày 18/6/2008 và có hiệu lực từ ngày 18/6/2008.

Theo Công ty Woosung Vina trình bày thì tính đến ngày 05/9/2008, ông Tạ Văn Thái cồn nợ Công ty Woosung Vỉna tổng số tiền là 1.299.553.015 đồng (gồm: Code Đại lý Tạ Vãn Thái nợ tổng số tiền là 398.999.440 đồng, Code Đại lý Mai Viết Sử nợ tổng số tiền là 566.976.224 đồng, Code Đại lý Văn Nhơn nợ tổng số tiền là 174.829.581 đồng, Code Đại lý Cường Thịnh nợ tổng số tiền là 158.927.770 đồng), ông Tạ Văn Thái thừa nhận nợ cam kết sẽ thanh toán hết số nợ nêu trên vào ngày 18/3/2009, nhưng sau đó ông Thái không thanh toán nợ nên Công ty Woosụng Vina khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc ông Tạ Văn Thái phải thanh toán số tiền còn nự là 1.299.553.015 đồng; phạt do chậm thanh toán theo hợp đồng từ ngày 05/9/2008; nếu không còn khả năng thanh toán nợ thì cho xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

Trong quá trình giải quyết công nợ tại Công ty Woosung Vina và tại Tòa án, ông Tạ Văn Thái đều thừa nhận toàn bộ số tiền còn nợ của 04 đại lý là 1.299.553,015 đồng và đồng ý trả khoản nợ này.

Tại phiên hòa giải ngày 01/7/2009, Công ty Woosung Vina và ông Tạ Văn Thái đã thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án như sau (tóm tắt):

1- Đại lý Tạ Văn Thái thống nhất thanh toán số nự 1.299.553.015 đồng cho Công ty TNHH Woosung Vina theo các phương thức như sau:

- Tháng 8/2009 (DL) thanh toán: 300.000.000 đồng;

- Tháng 10/2009 (DL) thanh toán: 300.000.000 đồng.

- Tháng 3/2010 (DL) sẽ thanh toán dứt điểm số tiền còn lại cho Công ty.

Trong quá trình trả nợ như trên nếu ông Tạ Văn Thái thu hồi được khoản nợ từ phía khách hàng thì ông Thái sẽ thanh toán cho Công ty trước thời hạn nêu trên.

Ông Tạ Văn Thái đồng ý cho phát mãi tài sản mà ông Thái đã thế chấp cho Công ty theo hợp đồng thế chấp tài sản ngày 15/6/2008, nếu ông Thái không thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ đúng thời gian ông đã cam kết.

- Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch, Công ty TNHH Woosung Vina

phải nộp 14.000.000 đồng.

Tại Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 02/2009/QĐST-KDTM ngày 09/7/2009, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã quyết định (tóm tắt):

1. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự:

Nguyên đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn Woosung Vỉna...;

Bị đơn: Ông Tạ Văn Thái....

2. Sự thỏa thuận của các đương sự cụ thể như sau:

Hai bên đương sự thống nhất sỗ nợ hiện ông Tạ Văn Thải còn nợ Công ty trách nhiệm hữu hạn Woosung Vĩna là 1.299.553.015 đồng.

- Ông Tạ Văn Thái thanh toán sỗ nợ 1.299.553.015 đồng cho Công ty trách nhiệm hữu hạn ỈVoosung Vina theo các phương thức như sau:

- Tháng 8/2009 (DL) thanh toán: 300.000.000 đồng;

- Tháng 10/2009 (DL) thanh toán: 300.000.000 đồng.

- Tháng 3/2010 (DL) sẽ thanh toán dứt điểm sỗ tiền còn lại cho Công ty.

Ông Tạ Văn Thái không thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ đúng như thời gian thỏa thuận nêu trên, thì phát mãi tài sản ông Thái đã thế chấp cho Công ty ngày 15/6/2008 để Công ty thu hồi nợ.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Woosung Vỉna phải nộp 14.000.000 đồng

án phí.

Tuy nhiên, sau khi biết được Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 02/2009/QĐST-KDTM ngày 09/7/2009 nêu trên của Tòa ấn nhân dân tỉnh Bạc Liêu, bậ Hoàng Thị Anh Thư có đơn gửi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề nghị xét lại quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự nếu trên theo thủ tục giám đốc thẩm với lý do: Việc ông Tạ Văn Thái đem tài sản (đất đai) của vợ chồng Bà thế chấp cho Công ty Woosung Vina, Bà hoàn toàn không hay biết, không có ý kiến của Bà, chữ ký trong giấy ủy quyền không phải là chữ ký của Bà; vợ chồng Bà không được tham gia tố tụng...

Tại Quyết định kháng nghị số 18/2011/KDTM-KN ngày 16 tháng 9 năm 2011, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 02/2009/QĐST-KDTM ngày 09/7/2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu; đề nghị Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm theo hướng hủy Quyết định công nhận sự thồa thuận của các đương sự số 02/2009/QĐST-KDTM ngày 9/7/2009 Của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu giải quyết lại theo đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

XÉT THẤY

- Đối với Hợp đồng thế chấp tài sản ngày 15/6/2008:

Ông Tạ Văn Thái đã dùng các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y366542 ngày 01/01/2004 và số Y36Ố712 ngày 08/12/2003 do Ủy ban nhân dân huyện Đông-Hải, tỉnh Bạc Liêu cấp cho ông Tạ Văn Lâm (anh trai của ông Tạ Văn Thái) để thế chấp cho Công ty Woosung Vina. Hợp đồng thế chấp này được Ủy ban nhân dân xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu xác nhận ngày 16/6/2008. Trong Hợp đồng thế chấp tài sản ngày 15/6/2008 này thế hiện có các Giấy ủy quyền được Uy ban nhân dân xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu xác nhận ngày 30/5/2008 và ngày 9/6/2008, và trong quá trình giải quyết vụ án, ông Tạ Văn Thái khai ông (Thái) được ông Tạ Văn Lâm (anh ruột) ủy quyền dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp cho Công ty Woosung Vina nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không yêu cầu đương sự cung cấp các giây ủy quyền nêu trên (không có trong hồ sơ vụ án) và không đưa vợ chồng ông Tạ Văn Lâm vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên

quan là vi phạm tố tụng nghiêm trọng.

Bà Hoàng Thị Anh Thư (vợ ông Lâm) cho rằng Bà không biết việc ông lậ

Lâm ủy quyền và chữ ký trong giấy ủy quyền không phải chữ ký của Bà. Nội dung của hợp đồng thế chấp này chỉ bảo đảm cho hợp đồng đại lý của ông Tạ Ệậ

Văn Thái. Nhưng khi Tòa án giải quyết và ra quyết định lại xử lv tài sản thế chấp Ặ‘

này cho toàn bộ các khoan nợ của 04 đại lý trong khi chưa làm rõ ý chí của bà Thư. Do đó, khi thi hành án không thi hành được vì bà Thư khiếu nại.

- Mặt khác, tại Đơn khởi kiện ngày 5/4/2009 và Bản khai ý kiến ngày 16/4/2009 thì ngoài việc nêu khoản nợ của Đại lý Tạ Văn Thái là 398.999.440 đồng thì nguyên đơn là Cồng ty Woosung Vina còn nêu các khoản nợ của ba đại lý khác gồm: Đại lý Mai Viết Sử là: 566.796.224 đồng; Đại lý Văn Nhơn là:

174.829.581 đồng; Đại lý Cường Thịnh là: 158.927.770 đồng; tổng số nợ của 04 đại lý nêu trên là 1.299.553.015 đồng. Mặc dù, trong quá trình giải quyết công nợ tại Công ty Woosung Vina và tại Tòa án, ông Tạ Văn Thái đã thừa nhận và đồng ý trả toàn bộ số nợ nêu trên, nhưng tại sao ông Thái nhận trách nhiệm về số nợ trên thì chưa được Tòa án xác minh làm rõ. Khi giải quyết lại vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm cần phải đưa các đại lý nêu trên vào tham gia tố tụng để làm rõ và bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho các đương sự theó đúng quy định của pháp luật.

Bởi các lẽ trên và căn cứ vào khoản 3 Điều 297 và Điều 299 Bộ luật tố tụng dân sự;

QUYẾT ĐỊNH

1. Hủy Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 02/2009/QĐST-KDTM ngày 09/7/2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu về vụ án kinh doanh, thương mại về tranh chấp hợp đồng đại lý giữa nguyên đơn là Công ty trách nhiệm hữu hạn Woosung Vina với bị đơn là Ông Tạ Văn Thái;

2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhãn dân tỉnh Bạc Liêu để giải quyết lại theo đúng quy định của pháp luật.


210
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
   Bản án/Quyết định đang xem

   Quyết định giám đốc thẩm 23/2011/KDTM-GĐT ngày 27/12/2011 về tranh chấp hợp đồng đại lý

   Số hiệu:23/2011/KDTM-GĐT
   Cấp xét xử:Giám đốc thẩm
   Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
   Lĩnh vực:Kinh tế
   Ngày ban hành:27/12/2011
   Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
     Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về