Quyết định giám đốc thẩm 79/GĐT-DS ngày 29/06/2004 về vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất

TOÀ DÂN SỰ TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 79/GĐT-DS NGÀY 29/06/2004 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bản án đang cập nhật nội dung

25
Bản án/Quyết định đang xem

Quyết định giám đốc thẩm 79/GĐT-DS ngày 29/06/2004 về vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất

Số hiệu:79/GĐT-DS
Cấp xét xử:Giám đốc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:29/06/2004
Là nguồn của án lệ
  Bản án/Quyết định sơ thẩm
   Án lệ được căn cứ
     
    Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
     Bản án/Quyết định phúc thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về