Quyết định rút kháng nghị 02/2014/QĐRKN-KDTM ngày 26/03/2014 đối với bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm 195/2012/KDTM-PT

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

QUYẾT ĐỊNH RÚT KHÁNG NGHỊ 02/2014/QĐRKN-KDTM NGÀY 26/03/2014 ĐỐI VỚI BẢN ÁN KINH DOANH, THƯƠNG MẠI PHÚC THẨM 195/2012/KDTM-PT NGÀY 05/07/2012 CỦA TÒA PHÚC THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TP.HCM

Căn cứ vào khỏan 2 Điều 289 Bộ luật Tố tụng dân sự (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2011);

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Công ty TNHH Vĩnh Phát; có trụ sở tại Khu phố 1A, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương; do ông Huang Chi Jung - Tổng Giám đốc làm đại diện.

- Bị đơn: Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông; có trụ sở tại số 11 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh; do ông Trần Văn Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm đại diện;

NHẬN THẤY

Tại Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 04/2012/KDTM-ST ngày 29/02/2012 , Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương đã quyết định:

1/ Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Vĩnh Phát về việc yêu cầu Công ty co phần bảo hiểm Viễn Đông thanh toán tiền bồi thường bảo hiểm.

Buộc Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông phải thanh toán cho Công ty TNHH Vĩnh Phát các khoản sau:

- Tiền bồi thường bảo hiểm: 7.968.088.000 đòng;

- Tiền lãi do chậm thanh toán: 754.976.338 đồng;

Cộng hai khoản: 8.723.064.338 đồng.

Kể từ ngày Công ty TNHH Vĩnh Phát cỏ đom yêu cầu thỉ hành án, nếu Công ty cô phân bảo hiêm Viên Đông không thanh toán hêt các khoản phải thỉ hành như nêu trên, thì ngoài khoản tiền phải thi hành án, Công ty cô phân bảo hiểm Viễn Đông còn phải chịu thêm tiền lãi theo lãi suât cơ bàn do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm thanh toán tương ứng với so tiền và thời gian chậm thanh toán.

2/ về các biện pháp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời:

- Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2012/QĐ ADBPKCTT ngày 04/01/2012 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Sài Gòn;Như vậy, Công ty TNHH Vĩnh Phát và Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông đã thỏa thuận được với nhau về việc thi hành Bản án kinh doanh, thưong mại phúc thẩm số 195/2012/KDTM-PT ngày 05/7/2012 của Toà Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh và đã tự nguyện có đơn xin rút đơn đề nghị giám đốc thẩm.

Vì vậy, Kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 195/2012/KDTM-PT ngày 05/7/2012 của Toà Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh không còn cần thiết nữa.

Bởi các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Rút toàn bộ Quyết định kháng nghị số 40/2012/KDTM-KN ngày 08/8/2013 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 195/2012/KDTM-PT ngày 05/7/2012 của Toà Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh về vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp hợp đọng bảo hiểm giữa nguyên đơn là Công ty TNHH Vĩnh Phát với bị đơn là Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông.

2. Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 195/2012/KDTM-PT ngày 05/07/2012 của Toà phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực pháp luật và đã được Công ty TNHH Vĩnh Phát và Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông thỏa thuận việc thi hành án.


172
Bản án/Quyết định đang xem

Quyết định rút kháng nghị 02/2014/QĐRKN-KDTM ngày 26/03/2014 đối với bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm 195/2012/KDTM-PT

Số hiệu:02/2014/QĐRKN-KDTM
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành:01/01/1901
Là nguồn của án lệ
  Bản án/Quyết định sơ thẩm
   Án lệ được căn cứ
     
    Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
     Bản án/Quyết định phúc thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về