đến
Từ khóa " Giấy CNQSDĐ"

441 kết quả được tìm thấy
02/2018/DS-ST - 1 năm trước Huyện Quế Võ - Bắc Ninh
08/DSST - 3 năm trước Huyện Yên Dũng - Bắc Giang
06/2019/DS-ST - 4 tháng trước Huyện Quế Võ - Bắc Ninh ...gọi tắt là giấy CNQSDĐ) đối với thửa đất số 238, tờ bản đồ số 22, diện tích 624m2 ở thôn Can Vũ, xã...
51/2019/DSPT - 6 tháng trước Bình Phước
70/2018/DS-ST - 1 năm trước Thành phố Tây Ninh - Tây Ninh