Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " bắt giữ người trái pháp luật"

121 kết quả được tìm thấy
46/2019/HS-ST - 9 tháng trước Huyện La Gi - Bình Thuận
25/2018/HS-ST - 1 năm trước Huyện M'Đrắk - Đăk Lăk ...BẢN ÁN 25/2018/HS-ST NGÀY 06/11/2018 VỀ TỘI BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT ...
112/2018/HSST - 1 năm trước Huyện Hoằng Hóa - Thanh Hoá
250/2019/HS-ST - 8 tháng trước Thành phố Nam Định - Nam Định ...BẢN ÁN 250/2019/HS-ST NGÀY 13/09/2019 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT ...
01/2019/HSST - 1 năm trước Thành phố Hải Dương - Hải Dương ...BẢN ÁN 01/2019/HSST NGÀY 04/01/2019 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT...
249/2017/HSPT - 2 năm trước Đồng Tháp ...BẢN ÁN 249/2017/HSPT NGÀY 05/09/2017 VỀ TỘI BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT ...
43/2018/HSST - 2 năm trước Thành phố Lạng Sơn - Lạng Sơn
48/2019/HS-ST - 10 tháng trước Huyện Tân Biên - Tây Ninh ... VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT...
178/2018/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Cà Mau - Cà Mau
117/2019/HSST - 7 tháng trước Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An ...BẢN ÁN 117/2019/HSST NGÀY 28/10/2019 VỀ TỘI BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT ...
39/2019/HS-ST - 7 tháng trước Huyện Vụ Bản - Nam Định ...BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT...
39/2017/HSST - 2 năm trước Huyện Đắk Mil - Đăk Nông ...BẢN ÁN 39/2017/HSST NGÀY 23/08/2017 VỀ TỘI BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT ...
15/2018/HS-ST - 2 năm trước Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
41/2018/HS-ST - 1 năm trước Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh
23/2019/HS-ST - 11 tháng trước Huyện Vạn Ninh - Khánh Hoà
15/2017/HSST - 3 năm trước Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp
04/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Ninh Giang - Hải Dương ...BẢN ÁN 04/2019/HS-ST NGÀY 30/01/2019 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT...
14/2019/HS-ST - 9 tháng trước Huyện Cam Lâm - Khánh Hoà