đến
Từ khóa " do quyết định hành chính"

22 kết quả được tìm thấy
01/2017/HC-ST - 2 năm trước Huyện Đông Anh - Hà Nội
186/2019/HC-PT - 2 tháng trước ...Ông Nguyễn Văn A có yêu cầu Tòa án buộc người bị kiện bồi thường thiệt hại do Quyết định hành chính gây ra...
399/2018/HC-PT - 1 năm trước ...3. Khôi phục lại trợ cấp người khuyết tật nặng hợp pháp của bà Nguyễn Thị A bị cắt đi do quyết định...