đến
Từ khóa " giải tỏa di dời"

10 kết quả được tìm thấy
24/2017/DS-ST - 2 năm trước Thành phố Long Xuyên - An Giang ...Về chính sách giải tỏa di dời Tuyến dân cư đường ...
20/2019/DS-PT - 7 tháng trước ...Theo chủ trương của Thành phố đã thông báo thì Nhà nước sẽ giải tỏa, di dời những hộ khu vực...