Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " giữ người "

151 kết quả được tìm thấy
08/2018/HS-ST - 1 năm trước Huyện Tân Lạc - Hoà Bình ...BẢN ÁN 08/2018/HS-ST NGÀY 06/06/2018 VỀ TỘI GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT ...
39/2017/HSST - 2 năm trước Huyện Đắk Mil - Đăk Nông ...BẢN ÁN 39/2017/HSST NGÀY 23/08/2017 VỀ TỘI BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT ...
90/2019/HS-ST - 5 tháng trước Thành phố Pleiku - Gia Lai ...BẢN ÁN 90/2019/HS-ST NGÀY 28/08/2019 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT ...
01/2019/HSST - 1 năm trước Thành phố Hải Dương - Hải Dương ...BẢN ÁN 01/2019/HSST NGÀY 04/01/2019 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT...
268/2017/HSST - 2 năm trước Quận Long Biên - Hà Nội
07/2019/HS-ST - 10 tháng trước Hà Tĩnh ...BẢN ÁN 07/2019/HS-ST NGÀY 12/03/2019 VỀ TỘI GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT ...
02/2017/HSST - 3 năm trước Huyện Đô Lương - Nghệ An ...NGÀY 16/01/2017 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI...
52/2019/HS-ST - 6 tháng trước Huyện Tân Phú - Đồng Nai ...BẢN ÁN 52/2019/HS-ST NGÀY 10/07/2019 VỀ TỘI BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT...
19/2017/HS-ST - 2 năm trước Huyện An Minh - Kiên Giang ...BẢN ÁN 19/2017/HS-ST NGÀY 15/09/2017 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT...
125/2019/HS-PT - 5 tháng trước Bình Dương ...BẢN ÁN 125/2019/HS-PT NGÀY 09/08/2019 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT...
162/2018/HS-ST - 1 năm trước Huyện Thanh Liêm - Hà Nội ...NGÀY 25/10/2018 VỀ TỘI BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI...
02/2019/HS-ST - 1 năm trước Thị xã Vị Thanh - Hậu Giang ...BẢN ÁN 02/2019/HS-ST NGÀY 22/01/2019 VỀ TỘI BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT...
55/2019/HS-ST - 6 tháng trước Thành phố Phúc Yên - Vĩnh Phúc ...BẢN ÁN 55/2019/HS-ST NGÀY 31/07/2019 VỀ TỘI CƯỚP TÀI SẢN VÀ TỘI GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT ...
52/2018/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Pleiku - Gia Lai ...BẢN ÁN 52/2018/HS-ST NGÀY 23/04/2018 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT...
06/2019/HSST - 1 năm trước Huyện Krông Năng - Đăk Lăk ...BẢN ÁN 06/2019/HSST NGÀY 25/01/2019 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI...