Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " giao cấu với người khác"

5 kết quả được tìm thấy
58/2019/HS-PT - 9 tháng trước Hải Phòng ...BẢN ÁN 58/2019/HS-PT NGÀY 30/08/2019 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI KHÁC TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI...
09/2019/HS-ST - 11 tháng trước Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh ...Từ các kết luận giám định cho thấy ngoài việc giao cấu với Lâm Vĩnh C thì Tăng Thị Kim N còn giao cấu với...
15/2019/HS-ST - 11 tháng trước Huyện Tân Phước - Tiền Giang
08/2019/HSST - 1 năm trước Huyện Đông Anh - Hà Nội ...h vi giao cấu với người khác từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi mặc...