Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " giao cấu với trẻ em"

86 kết quả được tìm thấy
36/2017/HS-ST - 2 năm trước Huyện Thoại Sơn - An Giang
105/2017/HS-ST - 2 năm trước Thành phố Pleiku - Gia Lai
12/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Châu Thành - Tây Ninh ...BẢN ÁN 12/2018/HS-ST NGÀY 23/03/2018 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM...
14/2018/HS-PT - 2 năm trước Sóc Trăng ...BẢN ÁN 14/2018/HS-PT NGÀY 09/04/2018 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM...
31/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang
64/2017/HS-ST - 2 năm trước Huyện Cư M'gar - Đăk Lăk ...BẢN ÁN 64/2017/HS-ST NGÀY 27/10/2017 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM ...
74/2018/HS-PT - 1 năm trước Bình Phước ...BẢN ÁN 74/2018/HS-PT NGÀY 19/11/2018 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM ...
10/2018/HS-ST - 2 năm trước Thành phố Tây Ninh - Tây Ninh ...BẢN ÁN 10/2018/HS-ST NGÀY 27/03/2018 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM ...
10/2018/HS-ST - 2 năm trước Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang
103/2017/HS-ST - 2 năm trước Huyện Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu ...BẢN ÁN 103/2017/HS-ST NGÀY 15/09/2017 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM ...
76/2018/HS-ST - 2 năm trước Thành phố Huế - Thừa Thiên Huế ...BẢN ÁN 76/2018/HS-ST NGÀY 16/5/2018 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM...
06/2018/HS-ST - 2 năm trước Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội ...BẢN ÁN 06/2018/HS-ST NGÀY 29/01/2018 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM ...
26/2018/HS-ST - 1 năm trước Thị xã Sông Cầu - Phú Yên
01/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Kim Thành - Hải Dương ...BẢN ÁN 01/2018/HS-ST NGÀY 04/01/2018 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM...
05/2018/HS-ST - 2 năm trước Quận Kiến An - Hải Phòng
06/2018/HS-ST - 1 năm trước Huyện Quản Bạ - Hà Giang
41/2018/HS-ST - 1 năm trước Huyện Bù Đăng - Bình Phước
204/2018/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
37/2017/HS-ST - 2 năm trước Huyện Thoại Sơn - An Giang
100/2017/HS-ST - 2 năm trước Huyện Gò Dầu - Tây Ninh