Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến








Từ khóa " hợp đồng làm việc"

44 kết quả được tìm thấy
01/2019/LĐ-PT - 1 năm trước An Giang ...BẢN ÁN 01/2019/LĐ-PT NGÀY 24/04/2019 VỀ TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC...
11/2019/LĐ-PT - 11 tháng trước Đồng Nai ...Đến ngày 04/9/2014, ông L và Trường A ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. Công việc của ông L là...
1482/2018/HNGĐ-ST - 1 năm trước Hồ Chí Minh