Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " hủy quyết định hành chính"

204 kết quả được tìm thấy
01/2017/HCPT - 3 năm trước Vĩnh Long ...+ Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Đỗ Xuân T.về việc yêu cầu hủy quyết định hành chính ban hành...
432/2019/HC-PT - 11 tháng trước ...Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị H về việc yêu cầu hủy quyết định hành chính trong lĩnh...
26/2019/HC-PT - 1 năm trước ...g chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Phan Thị Hoa D về việc yêu cầu hủy quyết định hành chính trong lĩnh...
11/2018/HC-PT - 1 năm trước Phú Yên ...Đại diện theo ủy quyền của người bị kiện là ông Huỳnh Đức T trình bày: Việc hủy Quyết định hành chính là...
02/2017/HC-PT - 3 năm trước ...+ Hủy quyết định  hành  chính  Quyết định  giải  quyết  khiếu nại (lần 2) số 1300/QĐ-UBND ngày 25...
02/2018/HC-ST - 2 năm trước Huyện Long Thành - Đồng Nai ...Bác yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Mậu Ph về việc yêu cầu hủy Quyết định hành chính số 3011/QĐ-UBND ngày...
1712/2009/HC-PT - 10 năm trước Hồ Chí Minh ...Không chấp nhận đơn khởi kiện của ông Vũ Hồng Thái và bà Nguyễn Thị Tiết yêu cầu hủy quyết định hành chính số...
01/2018/HC-ST - 2 năm trước Huyện Long Thành - Đồng Nai ...Bác yêu cầu khởi kiện của ông Vũ Thanh H về việc yêu cầu hủy Quyết định hành chính số 3008/QĐ-UBND ngày 27...
02/2019/HNGĐ-PT - 1 năm trước Vĩnh Phúc ...Tòa án sơ thẩm không thụ lý giải quyết yêu cầu hủy quyết định hành chính là phù hợp, đúng đắn nhưng chưa...