đến
Từ khóa " nhà ở"

228 kết quả được tìm thấy
10/2018/DS-ST - 1 năm trước Quận Tây Hồ - Hà Nội ...BẢN ÁN 10/2018/DS-ST NGÀY 16/07/2018 VỀ TRANH CHẤP ĐÒI NHÀ ...
251/2018/DS-PT - 1 năm trước Hà Nội ...BẢN ÁN 251/2018/DS-PT NGÀY 11/10/2018 VỀ TRANH CHẤP ĐÒI NHÀ ...
155/DSPT - 15 năm trước ...Bản bán 155/DSPT ngày 10/09/2004 về vụ án tranh chấp đòi nhà cho thuê của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân...
83/DSPT - 19 năm trước ...Bản án 83/DSPT ngày 11/07/2000 về vụ án tranh chấp đòi nhà cho thuê của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân...
161/DSPT - 14 năm trước ...Bản án 161/DSPT ngày 20/05/2005 về vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán nhà của Toà phúc thẩm Toà án nhân...
233/DSST - 14 năm trước Hồ Chí Minh ...Bản án 233/DSST ngày 04/02/2005 về vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán nhà của Toà án nhân dân thành phố...
71/DSPT - 16 năm trước ...Bản án 71/DSPT ngày 13/05/2003 về vụ án tranh chấp đòi nhà cho thuê của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân...
06/DSST - 15 năm trước Hà Nội ...Bản án 06/DSST ngày 27/02/2004 về vụ án tranh chấp đòi nhà cho thuê của Tòa án nhân dân thành phố Hà...
08/DSST - 17 năm trước Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh ...Bản án 08/DSST ngày 26/12/2001 về vụ án tranh chấp quyền sở hữu nhà của Tòa án nhân dân quận Tân Bình...
264/2005/DSPT - 13 năm trước ...Bản án 264/2005/DSPT ngày 15/12/2005 về vụ án tranh chấp đòi nhà cho thuê của Tòa phúc thẩm tòa án nhân...
676/DSPT - 17 năm trước Hồ Chí Minh ...Bản án 676/DSPT ngày 08/05/2002 về vụ án tranh chấp quyền sở hữu nhà của Tòa án nhân dân thành phố Hồ...
1337/2005/DSST - 14 năm trước Hồ Chí Minh ...Bản án 1337/2005/DSST ngày 23/06/2005 về vụ án tranh chấp quyền sở hữu nhà của Tòa án nhân dân thành...
27/DSST - 20 năm trước Hà Nội ...Bản án 27/DSST ngày 11/09/1999 về vụ án tranh chấp đòi nhà cho thuê của Tòa án nhân dân Thành phố Hà...
37/DSST - 18 năm trước Huyện Thanh Trì - Hà Nội
32/2005/DSST - 14 năm trước Hà Nội ...Bản án 32/2005/DSST ngày 10/06/2005 về vụ án tranh chấp đòi nhà cho thuê của Tòa án nhân dân thành phố...
05/STDS - 15 năm trước Tây Ninh ...Bản án 05/STDS ngày 27/04/2004 về vụ án tranh chấp hợp đồng tặng cho nhà của Toà án nhân dân tỉnh Tây...
251/DSPT - 15 năm trước ...Bản án 251/DSPT ngày 26/08/2004 về vụ án tranh chấp hợp đồng tặng cho nhà của Toà phúc thẩm Toà án nhân...