Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " tiền thưởng"

190 kết quả được tìm thấy
02/2019/LĐ-PT - 10 tháng trước Đồng Nai ...- Trả 01 tháng lương tiền thưởng năm 2017 là 7.969.173 đồng. ...
22/2018/LĐ-PT - 1 năm trước Cà Mau ...4/ Tiền thưởng: 50.928.800 đồng quỹ lương x 10% = 5.092.880 đồng...
48/2017/HS-PT - 2 năm trước Vĩnh Phúc
62/2019/HNGĐ-ST - 8 tháng trước Huyện Thoại Sơn - An Giang
14/2017/DS-ST - 2 năm trước Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai
11/2017/LĐ-PT - 2 năm trước Bình Dương ...- Tiền thưởng năm 2015: 02 tháng/năm x 11.161.000 đồng = 22.322.000 đồng; ...
36/2019/HSST - 6 tháng trước Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc