Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " tiền phép năm"

33 kết quả được tìm thấy
29/2017/LĐ-ST - 2 năm trước Quận 7 - Hồ Chí Minh ...Bộ luật lao động là 30 ngày x 250.000 đồng = 7.500.000 đồng, Tiền phép năm...
620/2017/LĐ-PT - 2 năm trước Hồ Chí Minh ...- Trả tiền phép năm của 12 ngày là 1.728.000 đồng; ...
11/2017/LĐ-PT - 2 năm trước Bình Dương ...- Tiền phép năm từ ngày 18/10/2008 đến 01...
64/2017/LĐ-ST - 2 năm trước Quận Bình Tân - Hồ Chí Minh
291/2019/LĐ-PT - 1 năm trước Hồ Chí Minh ...- Tiền phép năm chưa nghỉ từ tháng 12/2015 đến tháng 5/2016 là: 05 ngày là 3...
521/2019/LĐ-PT - 1 năm trước Hồ Chí Minh ...- Tiền phép năm trong 3 năm 3 tháng 29.250.000 đồng. ...