đến
Từ khóa " tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất"

106 kết quả được tìm thấy
85/2019/DS-PT - 6 tháng trước An Giang ...BẢN ÁN 85/2019/DS-PT NGÀY 22/05/2019 VỀ TRANH CHẤP ĐÒI LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT...
01/2019/DS-ST - 10 tháng trước Huyện Phong Điền - Thừa Thiên Huế ...BẢN ÁN 01/2019/DS-ST NGÀY 28/01/2019 VỀ TRANH CHẤP ĐÒI LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT...
07/2018/DSST - 1 năm trước Huyện Tánh Linh - Bình Thuận ...BẢN ÁN 07/2018/DSST NGÀY 13/03/2018 VỀ TRANH CHẤP ĐÒI LẠI QUYỀN SỬ DỤNG...
04/2018/DS-ST - 1 năm trước Huyện Thanh Miện - Hải Dương ...BẢN ÁN 04/2018/DS-ST NGÀY 08/10/2018 VỀ TRANH CHẤP ĐÒI LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
456/2018/DS-PT - 1 năm trước Hồ Chí Minh ...BẢN ÁN 456/2018/DS-PT NGÀY 10/05/2018 VỀ TRANH CHẤP ĐÒI LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT...
191/2018/DS-PT - 1 năm trước Đồng Nai ...BẢN ÁN 191/2018/DS-PT NGÀY 21/11/2018 VỀ TRANH CHẤP ĐÒI LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT...
157/2017/DS-PT - 2 năm trước Sóc Trăng ...Do bản án dân sự sơ thẩm số ...
32/2019/DS-PT - 8 tháng trước Bạc Liêu ...BẢN ÁN 32/2019/DS-PT NGÀY 26/03/2019 VỀ TRANH CHẤP ĐÒI LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT...