Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " trong quản lý nhà nước"

29 kết quả được tìm thấy
143/2019/HC-PT - 10 tháng trước ...BẢN ÁN 143/2019/HC-PT NGÀY 09/04/2019 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC ĐẤT ĐAI...
178/2019/HC-PT - 10 tháng trước ...BẢN ÁN 178/2019/HC-PT NGÀY 16/04/2019 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC ĐẤT ĐAI...
08/2019/HC-PT - 1 năm trước ...BẢN ÁN 08/2019/HC-PT NGÀY 07/01/2019 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC ĐẤT ĐAI...
24/2018/HC-ST - 1 năm trước Bà Rịa - Vũng Tàu ...VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC ĐẤT ĐAI ...
644/2019/HC-PT - 5 tháng trước ...BẢN ÁN 644/2019/HC-PT NGÀY 13/09/2019 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC ĐẤT ĐAI...
21/2016/HC-ST - 3 năm trước Long An ...BẢN ÁN 21/2016/HC-ST NGÀY 13/10/2016 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC TRONG...
303/2019/HC-PT - 9 tháng trước ...BẢN ÁN 303/2019/HC-PT NGÀY 22/05/2019 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC, CHẾ ĐỘ...